เที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปยังซีแอตเทิล สามารถทำการจอง สำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารได้ แนะนำตารางเที่ยวบิน ค่าโดยสาร และเมืองที่ให้บริการที่มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ (BKK) สนามบินสุวรรณภูมิ (999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย) สู่สนามบินนานาชาติซีแอตเทิล-ทาโคมา เที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่ซีแอตเทิล เพลิดเพลินการเดินทางบนฟากฟ้าที่มีความสะดวกสบายไปกับ ANA


ตารางการเดินทาง/อากาศยาน

ข้อมูลตารางเดินทางและอากาศยานของเที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่ซีแอตเทิล

จาก กรุงเทพมหานคร ไป ซีแอตเทิล

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 3/26-7/24
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH808 773 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH806 772 CY 06:50 15:00 6.10 3/27-5/1
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 3/26-5/1
กรุงเทพมหานคร (BKK) โตเกียว (นาริตะ) NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 5/2-10/28
โตเกียว (นาริตะ) ซีแอตเทิล NH178 789 CPY 18:05 11:25 9.20 3/26-10/28

จาก ซีแอตเทิล ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
ซีแอตเทิล โตเกียว (นาริตะ) NH177 789 CPY 13:20 15:40+1 10.20 3/26-10/28
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 3/26-7/23
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH807 773 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH805 772 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
โตเกียว (นาริตะ) กรุงเทพมหานคร (BKK) NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 5/1-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

บริการในชั้นต่างๆ

*ที่นั่งที่ใช้แสดงในแผนผังจำลองเครื่องบินจะปรากฏขึ้นมา

ข้อมูลประจำเมือง

*ภาพตัวอย่าง

ค้นหา / จองเที่ยวบิน