เที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปยังญี่ปุ่น สามารถทำการจอง สำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารได้ แนะนำตารางเที่ยวบิน ค่าโดยสาร และเมืองที่ให้บริการที่มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ (BKK) สนามบินสุวรรณภูมิ (999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย) สู่ญี่ปุ่น เที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่ญี่ปุ่น เพลิดเพลินการเดินทางบนฟากฟ้าที่มีความสะดวกสบายไปกับ ANA


ตารางการเดินทาง/อากาศยาน

ข้อมูลตารางเดินทางและอากาศยานของเที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่ญี่ปุ่น

โปรดเลือกปลายทาง

จาก กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว (นาริตะ)

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 3/26-7/24
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 773 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 772 CY 06:50 15:00 6.10 3/27-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 3/26-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 5/2-10/28

จาก โตเกียว (นาริตะ) ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 3/26-7/23
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 773 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 772 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 5/1-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

จาก กรุงเทพมหานคร ไป โตเกียว (ฮาเนดะ)

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH848 789 CPY 09:35 17:55 6.20 3/26-10/28
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH850 789 CPY 22:05 06:15+1 6.10 3/26-10/28

จาก โตเกียว (ฮาเนดะ) ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH849 789 CPY 00:30 05:00 6.30 3/26-10/28
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH847 789 CPY 11:05 15:40 6.35 3/26-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

จาก กรุงเทพมหานคร ไป โอซากา (คันไซ)

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH848 789 CPY 09:35 17:55 6.20 3/26-10/28
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH850 789 CPY 22:05 06:15+1 6.10 3/26-10/28
ฮาเนดะ คันไซ ANA991 321 PY 13:20 14:40 1.20 3/25-6/30
ฮาเนดะ คันไซ ANA97 772 PY 20:35 21:50 1.15 3/25-6/30

จาก โอซากา (คันไซ) ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
คันไซ ฮาเนดะ ANA94 772 PY 07:00 08:10 1.10 3/25-6/30
คันไซ ฮาเนดะ ANA98 763 Y 21:00 22:15 1.15 3/25-6/30
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH849 789 CPY 00:30 05:00 6.30 3/26-10/28
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH847 789 CPY 11:05 15:40 6.35 3/26-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

จาก กรุงเทพมหานคร ไป โอซาก้า (อิตามี)

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 3/26-7/24
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 773 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 772 CY 06:50 15:00 6.10 3/27-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 3/26-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 5/2-10/28
นาริตะ อิตามี ANA2177 73H PY 17:00 18:20 1.20 3/25-6/30
นาริตะ อิตามี ANA2179 773 PY 18:05 19:25 1.20 3/25-6/30
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH848 789 CPY 09:35 17:55 6.20 3/26-10/28
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH850 789 CPY 22:05 06:15+1 6.10 3/26-10/28
ฮาเนดะ อิตามี ANA17 772 PY 09:00 10:05 1.05 3/25-6/30
ฮาเนดะ อิตามี ANA41 772 PY 19:20 20:35 1.15 3/25-6/30

จาก โอซาก้า (อิตามี) ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
อิตามี นาริตะ ANA2176 773 PY 07:50 09:10 1.20 3/25-6/30
อิตามี นาริตะ ANA2178 738 PY 14:10 15:30 1.20 3/25-6/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 3/26-7/23
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 773 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 772 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 5/1-10/28
อิตามี ฮาเนดะ ANA14 78P PY 07:30 08:40 1.10 3/25-6/30
อิตามี ฮาเนดะ ANA40 772 PY 20:20 21:35 1.15 3/25-6/30
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH849 789 CPY 00:30 05:00 6.30 3/26-10/28
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH847 789 CPY 11:05 15:40 6.35 3/26-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

จาก กรุงเทพมหานคร ไป นาโกย่า

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 3/26-7/24
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 773 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 772 CY 06:50 15:00 6.10 3/27-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 3/26-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 5/2-10/28
นาริตะ นาโกย่า ANA337 738 PY 17:05 18:15 1.10 3/25-6/30
นาริตะ นาโกย่า ANA339 763 Y 18:50 20:05 1.15 3/25-6/30
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH848 789 CPY 09:35 17:55 6.20 3/26-10/28
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH850 789 CPY 22:05 06:15+1 6.10 3/26-10/28
ฮาเนดะ นาโกย่า ANA85 738 PY 17:35 18:35 1.00 3/25-6/30

จาก นาโกย่า ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
นาโกย่า นาริตะ ANA338 763 Y 07:40 08:50 1.10 3/25-6/30
นาโกย่า นาริตะ ANA340 73H PY 14:25 15:40 1.15 3/25-6/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 3/26-7/23
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 773 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 772 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 5/1-10/28
นาโกย่า ฮาเนดะ ANA86 73H PY 07:55 08:55 1.00 3/25-6/30
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH849 789 CPY 00:30 05:00 6.30 3/26-10/28
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH847 789 CPY 11:05 15:40 6.35 3/26-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

จาก กรุงเทพมหานคร ไป ซัปโปโร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 3/26-7/24
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 773 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 772 CY 06:50 15:00 6.10 3/27-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 3/26-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 5/2-10/28
นาริตะ ซัปโปโร ANA2153 738 PY 10:10 11:55 1.45 3/25-6/30
นาริตะ ซัปโปโร ANA2155 738 PY 17:55 19:45 1.50 3/25-6/30
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH848 789 CPY 09:35 17:55 6.20 3/26-10/28
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH850 789 CPY 22:05 06:15+1 6.10 3/26-10/28
ฮาเนดะ ซัปโปโร ANA55 773 PY 09:00 10:35 1.35 3/25-6/30
ฮาเนดะ ซัปโปโร ANA79 773 PY 20:00 21:35 1.35 3/25-6/30

จาก ซัปโปโร ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
ซัปโปโร นาริตะ ANA2152 738 PY 07:50 09:25 1.35 3/25-6/30
ซัปโปโร นาริตะ ANA2154 738 PY 13:30 15:15 1.45 3/25-6/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 3/26-7/23
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 773 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 772 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 5/1-10/28
ซัปโปโร ฮาเนดะ ANA50 772 PY 07:30 09:05 1.35 3/25-6/30
ซัปโปโร ฮาเนดะ ANA82 772 PY 20:30 22:05 1.35 3/25-6/30
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH849 789 CPY 00:30 05:00 6.30 3/26-10/28
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH847 789 CPY 11:05 15:40 6.35 3/26-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

จาก กรุงเทพมหานคร ไป ฟุกุโอกะ

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 3/26-7/24
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 773 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 772 CY 06:50 15:00 6.10 3/27-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 3/26-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 5/2-10/28
นาริตะ ฟุกุโอกะ ANA2141 73X Y 10:10 12:20 2.10 3/25-6/30
นาริตะ ฟุกุโอกะ ANA2145 73X Y 17:55 20:05 2.10 3/25-6/30
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH848 789 CPY 09:35 17:55 6.20 3/26-10/28
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH850 789 CPY 22:05 06:15+1 6.10 3/26-10/28
ฮาเนดะ ฟุกุโอกะ ANA243 772 PY 08:25 10:15 1.50 3/25-6/30
ฮาเนดะ ฟุกุโอกะ ANA273 773 PY 19:55 21:50 1.55 3/25-6/30

จาก ฟุกุโอกะ ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
ฟุกุโอกะ นาริตะ ANA2142 73X Y 07:15 09:00 1.45 3/25-6/30
ฟุกุโอกะ นาริตะ ANA2144 73X Y 12:55 14:45 1.50 3/25-6/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 3/26-7/23
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 773 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 772 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 5/1-10/28
ฟุกุโอกะ ฮาเนดะ ANA240 772 PY 07:00 08:35 1.35 3/25-6/30
ฟุกุโอกะ ฮาเนดะ ANA272 772 PY 20:50 22:30 1.40 3/25-6/30
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH849 789 CPY 00:30 05:00 6.30 3/26-10/28
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH847 789 CPY 11:05 15:40 6.35 3/26-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

จาก กรุงเทพมหานคร ไป โอกินาว่า

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 3/26-7/24
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 789 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH808 773 CPY 00:30 08:40 6.10 7/25-10/28
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 772 CY 06:50 15:00 6.10 3/27-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 3/26-5/1
กรุงเทพมหานคร นาริตะ NH806 788 CY 06:50 15:00 6.10 5/2-10/28
นาริตะ โอกินาว่า ANA2159 76P PY 18:30 21:30 3.00 3/25-6/30
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH848 789 CPY 09:35 17:55 6.20 3/26-10/28
กรุงเทพมหานคร ฮาเนดะ NH850 789 CPY 22:05 06:15+1 6.10 3/26-10/28
ฮาเนดะ โอกินาว่า ANA467 773 PY 08:40 11:25 2.45 3/25-6/30
ฮาเนดะ โอกินาว่า ANA479 772 PY 20:00 22:35 2.35 3/25-6/30

จาก โอกินาว่า ไป กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ ถึง หมายเลขเที่ยวบิน เครื่องบิน ชั้นโดยสาร เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง ระยะเวลาของเที่ยวบิน ระยะเวลา
โอกินาว่า นาริตะ ANA2158 76P PY 12:20 15:00 2.40 3/25-6/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 3/26-7/23
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 789 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH807 773 CPY 16:55 21:35 6.40 7/24-10/28
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 772 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 3/26-4/30
นาริตะ กรุงเทพมหานคร NH805 788 CY 18:25 23:10 6.45 5/1-10/28
โอกินาว่า ฮาเนดะ ANA460 772 PY 07:55 10:15 2.20 3/25-6/30
โอกินาว่า ฮาเนดะ ANA1098 73H PY 20:00 22:20 2.20 3/25-6/30
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH849 789 CPY 00:30 05:00 6.30 3/26-10/28
ฮาเนดะ กรุงเทพมหานคร NH847 789 CPY 11:05 15:40 6.35 3/26-10/28

ชั้นโดยสาร F:ชั้นเฟิร์สคลาส C:ชั้นธุรกิจ P:ชั้นประหยัดระดับพรีเมียม Y:ชั้นประหยัด
เวลาออกเดินทางหรือเวลาที่เดินทางมาถึง แสดงตามเวลาท้องถิ่น -1 : หนึ่งวันก่อน, +1 : หนึ่งวันหลัง ตัวอย่าง 15:00+1 หมายถึงวันถัดไปเวลา 15.00 น.

ตารางการเดินทาง/อากาศยานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของท่าน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากการค้นหาเที่ยวบิน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์

บริการในชั้นต่างๆ

*ที่นั่งที่ใช้แสดงในแผนผังจำลองเครื่องบินจะปรากฏขึ้นมา

ค้นหา / จองเที่ยวบิน