ข้อมูลการเข้าประเทศ จากประเทศไทยไปญี่ปุ่น

คำแนะนำข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นจากประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า สภาพอากาศและเสื้อผ้า ค่าเงิน กระแสไฟฟ้าและปลั๊ก การเดินทางขนส่ง ฯลฯ บริการข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องใช้ยืนยันเมื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจากประเทศไทย เช่น ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และสถานทูตไทย


การตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่า

วีซ่า

ท่านไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าหากอยู่ในประเทศไม่เกิน 15 วันเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ การประชุม การท่องเที่ยว การไปเยี่ยมเพื่อนหรือญาติ ต้องใช้วีซ่าเมื่ออยู่เป็นเวลานาน เพื่อการศึกษา หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทนในประเทศญี่ปุ่น เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทาง IC ตามมาตรฐาน ICAO เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2013)

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางของท่านควรใช้ได้อย่างน้อยที่สุดจนกว่าจะสิ้นสุดการอยู่ในประเทศ
*วีซ่า หนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบกับสถานทูต สถานกงสุล หรือตัวแทนท่องเที่ยว

สำหรับการนำเข้าและครอบครองบุหรี่ปลอดภาษี

เฉพาะยาสูบ: บุหรี่นอก 400 มวนและบุหรี่ญี่ปุ่น 400 มวน
เฉพาะซิการ์: 100 มวน
สุรา: 3 ขวด (ขวดละ 760 มล.)
น้ำหอม (ไม่รวมโอเดอโคโลญน์และโอเดอทอยเลตต์): 2 ออนซ์ (1 ออนซ์ = ประมาณ 28 มล.)

ความแตกต่างของเวลาและการปรับเวลาตามฤดูกาล

ความแตกต่างของเวลา

เวลาของประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง เวลาเที่ยงในประเทศไทยจะเป็นเวลา 14.00 น. ของประเทศญี่ปุ่น ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ

แม้ว่าโดยส่วนใหญ่หมู่เกาะญี่ปุ่นจะอยู่ในโซนอากาศที่สบายๆ แต่มี 4 ฤดูกาลที่แตกต่างกัน การที่ประเทศทอดตัวจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ จึงมีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน เช่น โซนใกล้เขตขั้วโลกในฮอกไกโดและและโซนใกล้เส้นศูนย์สูตรในโอกินาวา เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเป็นฤดูฝนสำหรับทั้งประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นฮอกไกโด ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม พายุไซโคลนในเขตร้อนที่เรียกว่าไต้ฝุ่นจะก่อตัวในพื้นที่มหาสมุทรทางใต้และเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือ โดยเฉพาะในโอกินาวาและภูมิภาคคิวชูจะมีลมแรงและฝนตกหนัก ซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ
ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคมถึงพฤษภาคม): โดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างอบอุ่น แม้ว่ามักจะร้อนในช่วงกลางวัน แต่ควรพกเสื้อแจ็คเก็ตบางๆ ไว้
ฤดูร้อน (มิถุนายนถึงสิงหาคม): มักมีอากาศร้อนชื้น
ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายนถึงตุลาคม) ปริมาณความชื้นลดลง มีวันที่อากาศสบายๆ เพิ่มขึ้น
ฤดูหนาว (ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์): ลมตามฤดูกาลจากภาคพื้นทวีปส่งผลให้เกิดหิมะตกเป็นวงกว้างในฝั่งทะเลญี่ปุ่นและมีลมหนาวพัดจากฝั่งแปซิฟิก อุณหภูมิลดต่ำลง จำเป็นต้องสวมเสื้อโค้ทหรือเสื้อขนเป็ด

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ภาษี การแลกเปลี่ยนเงินตรา, ทิป

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

ธนบัตรและเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่น

ธนบัตรและเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีหน่วยสกุลเงินคือเยน ใช้สัญลักษณ์ ¥. มีเหรียญ 6 ประเภทและธนบัตร 4 ประเภทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เหรียญที่ใช้คือ 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยน ธนบัตรที่ใช้คือ 1,000, 2,000, 5,000 และ 10,000 เยน อย่างไรก็ตาม มีธนบัตร 2,000 ที่ใช้อยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งหาได้ยาก ณ วันที่ 10 เมษายน 2017 เงิน 1 บาท = ประมาณ 3.21 เยน

ค่าทิป

แม้ว่าการให้ทิปจะไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ในใบบิลมักจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการบริการไว้แล้ว นอกจากนี้ ธรรมเนียมการยื่นเงินให้โดยพับไว้ในกระดาษหรือสอดไว้ในซองกระดาษที่มีลวดลายเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานยังคงปฏิบัติกันอยู่ในโรงแรมระดับบนของญี่ปุ่น

แรงดันไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

แรงดันไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าของในฝั่งตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน ญี่ปุ่นตะวันออกจะมีแรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ความถี่ 50 เฮิรตซ์ และในญี่ปุ่นตะวันตกจะมีความถี่ 60 เฮิรตซ์ ท่านไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกและตะวันตกเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของญี่ปุ่น แต่จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงไฟฟ้าเมื่อใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นใช้ปลั๊กไฟ Type A ที่มีขาปลั๊ก 2 ขาทรงสี่เหลี่ยมขนานกัน

วิดีโอ ดีวีดี และ Blu-Ray

วิดีโอและดีวีดี

ญี่ปุ่นมีระบบ TV เป็น NTSC และรหัสภูมิภาคของ DVD คือภูมิภาค 2 โปรดทราบว่า DVD ที่ซื้อในประเทศอื่นอาจไม่สามารถเล่นได้ในเครื่องเล่น DVD ของญี่ปุ่น

Blu-ray

Blu-ray ของญี่ปุ่นมีรหัสภูมิภาค A ระบบ Blu-ray ที่มีรหัสภูมิภาค A จะไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นวิดีโอที่มีรหัสภูมิภาคอื่น

ไปรษณีย์

ไปรษณีย์

แม้ว่าชั่วโมงทำการจะแตกต่างกันไปตามสาขาหรือการให้บริการ แต่โดยปกติแล้วเวลาให้บริการที่เคาน์เตอร์จะเริ่มตั้งแต่ 9.00 ถึง 16:00 น. บางสาขาจะมีเคาน์เตอร์ Yuyu ที่ให้บริการไปรษณีย์ในวันเสาร์
ไปรษณีย์อากาศสำหรับโปสการ์ดจะเหมือนกับประเทศอื่น คิดเงิน 70 เยนที่สำนักงานไปรษณีย์ บริการจดหมายต่างประเทศมี 4 ประเภท แต่ละประเภทมีอัตราและเวลาจัดส่งที่แตกต่างกันดังนี้: บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปรษณีย์อากาศ พัสดุส่งทางอากาศ (SAL) และไปรษณีย์ทางเรือ

การใช้โทร

การใช้โทร

สถานการณ์ วิธีติดต่อทางโทรศัพท์
[การโทรศัพท์จากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น] มีหมายเลขบริษัทให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศมากมาย เช่น 001 รหัสประเทศของญี่ปุ่นคือ 81 ให้ตัด 0 ตัวแรกของรหัสพื้นที่ออก
หมายเลขบริษัทให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศ (เลือกหนึ่งในหมายเลขต่อไปนี้) 001, 007, 008, 009

81 (รหัสประเทศของญี่ปุ่น)

xx (ตัด 0 ตัวแรกของรหัสพื้นที่ออกตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

1234-5678 (หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายที่เราจะโทรติดต่อ)
[การโทรศัพท์จากประเทศญี่ปุ่นไปประเทศไทย] 66 (รหัสประเทศไทย) ตัด 0 ตัวแรกออก กดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งดังนี้
010 (หมายเลขการโทรระหว่างประเทศ)

66 (รหัสประเทศไทย)

1234-5678 (ตัด 0 ตัวแรกออกสำหรับหมายเลขที่มี 8 หรือ 9 หลัก)

วันหยุด / วันหยุดประจำชาติ

วันหยุด / วันหยุดประจำชาติ

ในญี่ปุ่น วันหยุดประจำชาติกำหนดตามกฎหมายวันหยุดประจำชาติ และมีประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ในปี 2016 มีวันหยุดราชการ 16 วันในหนึ่งปี หากวันหยุดราชการตรงกับวันอาทิตย์ ให้ถือว่าวันจันทร์ถัดไปเป็นวันหยุดชดเชย หากมีวันทำงานอยู่ระหว่างวันหยุดราชการสองวัน จะถือว่าวันทำงานเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย

2017
1 มกราคม วันปีใหม่
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันบรรลุนิติภาวะ (Coming of Age Day)
11 กุมภาพันธ์ วันที่ระลึกการตั้งประเทศ (Foundation Day)
20 มีนาคม วันวสันตวิษุวัติ (Vernal Equinox Day)
29 เมษายน วันโชวะ (Showa Day)
3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Memorial Day)
4 พฤษภาคม วันสีเขียว (Greenery Day)
5 พฤษภาคม วันเด็ก (Children's Day)
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม วันแห่งทะเล (Sea Day)
11 สิงหาคม วันภูเขา (Mountain Day)
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน  วันเคารพผู้สูงอายุ (Respect for the Aged Day)
23 กันยายน วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox Day)
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม  วันแห่งกีฬา (Health and Sports Day)
3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรม (Culture Day)
23 พฤศจิกายน วันขอบคุณแรงงาน (Labour Thanksgiving Day)
23 ธันวาคม วันเกิดจักรพรรดิ (The Emperor's Birthday)

ภาษา

ภาษา

ญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในโรงแรมและร้านอาหารที่ให้บริการชาวต่างชาติ แต่ระดับทักษะภาษาอังกฤษในสถานที่อื่นจะค่อนข้างต่ำ

สถานฑูต

สถานฑูต

สถานฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว (Royal Thai Embassy, Tokyo)
3-14-6 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
โทร:+81-3-5789-2433
URL:http://www.thaiembassy.jp/rte1/

เวลาทำการ ฯลฯ

เวลาทำงาน

สำนักงานของรัฐบาล เอกชนและธนาคารมักจะปิดสองครั้งต่อเดือน ร้านค้าและร้านอาหารจะปิดในวันอื่นขึ้นอยู่กับร้านนั้น
ธนาคาร วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 ถึง 15:00 น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด โปรดทราบว่าไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา เว้นแต่จะเป็นบริการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เคาน์เตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ATM จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 23:00 ของวันทำการและวันเสาร์ และเปิดถึงเวลา 21:00 น. ในวันอาทิตย์
ร้านอาหาร เวลาเปิดให้บริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน ร้านอาหารที่มีสาขาสำหรับรับประทานแบบสบายๆ โดยทั่วไปจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 จนถึงช่วงดึก และบางร้านเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหารที่เจ้าของดำเนินงานเองมีเวลาให้บริการที่หลากหลาย เช่น เปิดตั้งแต่เวลา 11:00 ถึง 14:00 น. ในช่วงอาหารกลางวัน ปิดในช่วงบ่ายและเปิดอีกครั้งตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 22:00 สำหรับอาหารค่ำ
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ: เปิดตั้งแต่ 10:00 หรือ 11:00 น. ถึงเวลา 20:00 หรือ 21:00 น. ชั้นที่มีร้านอาหารของห้างสรรพสินค้าโดยส่วนใหญ่จะยังเปิดให้บริการจนถึง 22:00 หรือ 23:00 น.
ร้านสะดวกซื้อ ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปี

การจำกัดอายุ

ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีสูบยาสูบและดื่มสุรา

การสูบบุหรี่

บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ในบางภูมิภาคยังมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ขณะกำลังเดินเพื่อป้องกันการลุกไหม้หรือการรบกวนผู้เดินถนนคนอื่นด้วย กรุณาสูบบุหรี่ในพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น มีร้านอาหารจำนวนเพิ่มขึ้นที่จัดพื้นที่หรือห้องสูบบุหรี่แยกเป็นสัดส่วนไว้ และในร้านอาหาร คาเฟ่ หรือสถานที่บางแห่งจะไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในระหว่างเวลารับประทานอาหารกลางวัน