Hành trình mở

Hành trình mở là gì?

Hành trình mở là hành trình sử dụng các phương tiện giao thông khác nhau ở điểm khởi hành, điểm đến của bạn hoặc cả hai, để đưa bạn tới các địa điểm khác.

Có ba loại lịch trình như sau.

1. Điểm đến của hành trình đi sẽ khác với điểm khởi hành của hành trình về
Hành trình đi: Tokyo - Los Angeles - (bằng xe, tàu, v.v.) - San Francisco
Hành trình về: San Francisco - Tokyo

Ảnh Điểm đến của hành trình đi khác với điểm khởi hành của hành trình về

2. Điểm khởi hành của hành trình đi sẽ khác với điểm đến của hành trình về
Hành trình đi: Tokyo - Shanghai
Hành trình về: Shanghai - Osaka

Ảnh Điểm khởi hành của hành trình đi khác với điểm đến của hành trình về

3. Cả 1. và 2.
Hành trình đi: Tokyo - Guangzhou - (bằng xe, tàu, v.v.) - Hong Kong
Hành trình về: Hong Kong - Nagoya

Ảnh của 1. và 2.