Thông tin về việc nhập tên khi thực hiện đặt chỗ

Đối với hành trình quốc tế, tên trên hộ chiếu phải khớp với tên trên vé máy bay. Nếu không cung cấp giấy tờ thích hợp, hành khách sẽ không thể lên máy bay.
Sau khi đăng ký tên qua hệ thống đặt chỗ, quý khách không thể thay đổi tên được nữa (bao gồm thay đổi thứ tự họ và tên hoặc sửa lỗi chính tả). Vui lòng lưu ý những điều sau đây.

Tên Hồi Giáo:
(nam giới) Muhhamad Hussin Bin Rahman → MUHHAMADHUSSIN/BINRAHMAN
(nữ giới) Nur Aishah Binte Abdul Aziz → NURAISHAH/BINTEABDULAZIZ

Tên Ấn Độ:
(nam giới) Sanjay s/o Subramaniam → SANJAY/SOSUBRAMANIAM
(nữ giới) Devi d/o Sinnaka → DEVI/DOSINNAKA

Câu hỏi thường gặp

 • ● Họ thay đổi sau khi kết hôn hoặc lý do khác
  Nếu quý khách sử dụng hộ chiếu ghi tên cũ, vui lòng nhập tên cũ.
 • ● Khi tên in trên thẻ Câu lạc bộ dặm bay ANA và tên trên hộ chiếu khác nhau
  Vui lòng thực hiện các thu xếp cần thiết để hai tên này khớp nhau trước khi đặt chỗ.
  Vui lòng chỉnh sửa hoặc thay đổi tên trên thẻ thông qua Trung tâm dịch vụ câu lạc bộ dặm bay ANA.
 • ● Quý khách có tên dài và/hoặc không có tên hoặc họ
  • ・Có thể nhập tối đa 48 ký tự cho cả họ và tên gộp lại. (Tổng số ký tự cho tên và tên đệm gộp lại phải từ 25 trở xuống.)
  • ・Phải nhập 2 ký tự trở lên cho phần họ.
   Nếu tên không đáp ứng điều kiện nêu trên hoặc quý khách không có tên hoặc họ, vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại.
 • ● Hộ chiếu có tên ghi trong dấu ngoặc
  • ・Vui lòng bỏ qua tên trong dấu ngoặc.
   Ví dụ: TAKAHASHI ARIN(ALENE) ⇒ Tên : ARIN Họ : TAKAHASHI

  • * Nếu tên trên vé không khớp chính xác với tên trên hộ chiếu, cán bộ xuất nhập cảnh có thể thẩm vấn quý khách. Vui lòng lưu ý rằng quý khách cần phải tự mình giải thích. ANA không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh do điều này.