Đường bay mới, Đường bay khôi phục hoạt động và Đường bay tạm ngừng hoạt động [Chuyến bay quốc tế]

Dưới đây là thông tin về giờ khởi hành và giờ đến của các đường bay quốc tế mới, đường bay khôi phục hoạt động và đường bay tạm ngừng hoạt động do ANA GROUP khai thác.

Vui lòng truy cập Tìm kiếm lịch bayđể kiểm tra lịch bay mới nhất.

Thông tin cập nhật từ ngày 26/1/2017 (giờ Nhật Bản)

Đường bay mới/Đường bay khôi phục hoạt động

Hoa Kỳ, Canada/Hawaii, Guam, Saipan/Trung và Nam Mỹ

Chặng bay Số hiệu chuyến bay Ngày
[Đường bay mới]Narita-Mexico City NH180 Từ ngày 15/02/2017
[Đường bay mới]Mexico City-Narita NH179 Từ ngày 16/02/2017
[Đường bay mới]Haneda-New York NH110 Từ ngày 30/10/2016
[Đường bay mới]New York-Haneda NH109 Từ ngày 30/10/2016
[Đường bay mới]Haneda-Chicago NH112 Từ ngày 30/10/2016
[Đường bay mới]Chicago-Haneda NH111 Từ ngày 30/10/2016

Hàn Quốc/Trung Quốc, Hồng Kông/Đài Loan

Chặng bay Số hiệu chuyến bay Ngày
Haneda-Hồng Kông NH821*1 30/10/2016-20/12/2016 (Thứ Hai, Thứ Bảy, Chủ nhật)
Từ ngày 21/12/2016 (hàng ngày)
Hồng Kông-Haneda NH822*2 30/10/2016-20/12/2016 (Thứ Hai, Thứ Bảy, Chủ nhật)
Từ ngày 21/12/2016 (hàng ngày)
Vũ Hán-Narita NH954 28/04/2016-14/05/2016 (Thứ Hai, Thứ Bảy)
Từ 15/05/2016 (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Bảy, Chủ nhật)
Vũ Hán-Narita NH938 28/04/2016-14/05/2016 (Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Chủ nhật)
Từ 15/05/2016 (Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)
Narita-Vũ Hán NH937 Từ ngày 28/04/2016 (hàng ngày)
Haneda-Hồng Kông NH839 28/03/2016-29/10/2016 (Thứ Hai, Thứ Bảy)
Hồng Kông-Haneda NH840 28/03/2016-29/10/2016 (Thứ Hai, Thứ Bảy)
Haneda-Thượng Hải (Phố Đông) NH967 Từ ngày 01/02/2016
Thượng Hải (Phố Đông)-Haneda NH968 Từ ngày 02/02/2016
  • *1 Từ ngày 30/10/2016, số hiệu chuyến bay đã thay đổi từ NH839 thành NH821.
  • *2 Từ ngày 30/10/2016, số hiệu chuyến bay đã thay đổi từ NH840 thành NH822.

Ấn Độ/Đông Nam Á/Châu Đại Dương

Chặng bay Số hiệu chuyến bay Ngày
Haneda-Jakarta NH871 Từ ngày 1/8/2017
Jakarta-Haneda NH872 Từ ngày 2/8/2017
Narita-Singapore NH803 Từ ngày 30/10/2016
Singapore-Narita NH804 Từ ngày 31/10/2016
Narita-Thành phố Hồ Chí Minh NH833 Từ ngày 30/10/2016
Thành phố Hồ Chí Minh-Narita NH834 Từ ngày 31/10/2016
[Đường bay mới]Haneda-Kuala lumpur NH885 Từ ngày 30/10/2016
[Đường bay mới]Kuala lumpur-Haneda NH886 Từ ngày 30/10/2016
[Đường bay mới]Narita-Phnom Penh NH817 Từ ngày 01/09/2016
[Đường bay mới]Phnom Penh-Narita NH818 Từ ngày 01/09/2016
Haneda-Sydney NH879 Từ ngày 11/12/2015
Sydney-Haneda NH880 Từ ngày 12/12/2015
  • *1 Từ ngày 30/10/2016, số hiệu chuyến bay đã thay đổi từ NH845 thành NH803.
  • *2 Từ ngày 31/10/2016, số hiệu chuyến bay đã thay đổi từ NH846 thành NH804.

Đường bay tạm ngừng hoạt động

Hoa Kỳ, Canada/Hawaii, Guam, Saipan/Trung và Nam Mỹ

Chặng bay Số hiệu chuyến bay Ngày
Narita-New York NH10*1 Từ ngày 30/10/2016
New York-Narita NH103 Từ ngày 30/10/2016
Narita-Chicago NH12*2 Từ ngày 30/10/2016
Chicago-Narita NH113 Từ ngày 30/10/2016
  • *1 Chuyến bay NH10 và NH103 trên đường bay Narita - New York sẽ ngừng phục vụ kể từ Chủ nhật, ngày 30/10/2016. Ngoài ra, Chuyến bay NH104 (Narita - New York) sẽ đổi tên thành Chuyến bay NH10. Vui lòng lưu ý rằng giờ khởi hành vẫn giữ nguyên (chiều muộn).
  • *2 Chuyến bay NH12 và NH113 trên đường bay Narita - Chicago sẽ ngừng phục vụ kể từ Chủ nhật, ngày 30/10/2016. Ngoài ra, Chuyến bay NH114 (Narita - Chicago) sẽ đổi tên thành Chuyến bay NH12. Vui lòng lưu ý rằng giờ khởi hành vẫn giữ nguyên (chiều muộn).
  • * Ngày bắt đầu/ngày hủy chuyến bay nêu trên tính theo chu kỳ 12 tháng, trừ khi có quy định khác.