【area-h1】

【area-notice-red】
  • 【area-notice-red-01】
  • 【area-notice-red-02】
  • 【area-notice-red-03】
  • 【area-notice-red-04】
【area-notice-blue】
  • 【area-notice-blue-01】
  • 【area-notice-blue-02】
  • 【area-notice-blue-03】
  • 【area-notice-blue-04】

Chỉ liệt kê những sắp xếp tiêu biểu.
Vui lòng lưu ý rằng những máy bay đã lên lịch có thể thay đổi mà không thông báo trước.
*Để biết thông tin chi tiết về ghế ngồi, vui lòng chọn hạng ghế/loại máy bay từ Dịch vụ trên máy bay và bấm vào đây.

【area-02-01】

seatmap image
legend

Thông số kỹ thuật

Ghế ngồi 【area-02-04】
Tổng chiều dài 【area-02-05】
Sải cánh 【area-02-06】
Chiều cao đuôi 【area-02-07】
Tốc độ bay thông thường 【area-02-08】
Tầm bay 【area-02-09】
Độ cao hoạt động tối đa 【area-02-10】
Trọng lượng cất cánh tối đa 【area-02-11】
Động cơ 【area-02-12】
Lực đẩy của động cơ 【area-02-13】
Dung tích nhiên liệu tối đa 【area-02-14】

Đã đặt chỗ

Chưa đặt chỗ

【area-03-01】

seatmap image
legend

Thông số kỹ thuật

Ghế ngồi 【area-03-04】
Tổng chiều dài 【area-03-05】
Sải cánh 【area-03-06】
Chiều cao đuôi 【area-03-07】
Tốc độ bay thông thường 【area-03-08】
Tầm bay 【area-03-09】
Độ cao hoạt động tối đa 【area-03-10】
Trọng lượng cất cánh tối đa 【area-03-11】
Động cơ 【area-03-12】
Lực đẩy của động cơ 【area-03-13】
Dung tích nhiên liệu tối đa 【area-03-14】

Đã đặt chỗ

Chưa đặt chỗ

【area-04-01】

seatmap image
legend

Thông số kỹ thuật

Ghế ngồi 【area-04-04】
Tổng chiều dài 【area-04-05】
Sải cánh 【area-04-06】
Chiều cao đuôi 【area-04-07】
Tốc độ bay thông thường 【area-04-08】
Tầm bay 【area-04-09】
Độ cao hoạt động tối đa 【area-04-10】
Trọng lượng cất cánh tối đa 【area-04-11】
Động cơ 【area-04-12】
Lực đẩy của động cơ 【area-04-13】
Dung tích nhiên liệu tối đa 【area-04-14】

Đã đặt chỗ

Chưa đặt chỗ

【area-05-01】

seatmap image
legend

Thông số kỹ thuật

Ghế ngồi 【area-05-04】
Tổng chiều dài 【area-05-05】
Sải cánh 【area-05-06】
Chiều cao đuôi 【area-05-07】
Tốc độ bay thông thường 【area-05-08】
Tầm bay 【area-05-09】
Độ cao hoạt động tối đa 【area-05-10】
Trọng lượng cất cánh tối đa 【area-05-11】
Động cơ 【area-05-12】
Lực đẩy của động cơ 【area-05-13】
Dung tích nhiên liệu tối đa 【area-05-14】

Đã đặt chỗ

Chưa đặt chỗ