ANA Discover JAPAN Fare

Giá vé đặc biệt này áp dụng cho các chuyến bay nội địa và mở bán cho các hành khách ngoài Nhật Bản.

*Giá vé và điều kiện vé có thể thay đổi mà không thông báo trước. Điều kiện áp dung bổ sung.

Đường bay áp dụng

Mạng lưới nội địa của ANA

Giá vé

1 chặng bay: 5.000-35.000 yên

Giá vé cho mỗi chặng có thể được xác nhận thông qua chức năng tìm kiếm giá vé ở trang đầu.

 • *Thuế tiêu dùng không áp dụng cho chặng bay nội địa khi quá cảnh trực tiếp đến/từ các chuyến bay quốc tế với điều kiện thời gian quá cảnh giữa chuyến bay nội địa và chuyến bay quốc tế ít hơn 24 giờ.
 • *Phí sân bay áp dụng.
 • Giá vé hiển thị đồng yên Nhật, nhưng thanh toán sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ của quốc gia thực hiện thanh toán.

Giai đoạn áp dụng

Đến 30/9/2018

Điều kiện mua vé

 • Giá vé này chỉ được mua bên ngoài Nhật Bản.

Trẻ em / Trẻ sơ sinh

 • ● Không áp dụng giảm giá cho trẻ em. (Áp dụng giá vé dành cho người lớn.)
 • ● Trẻ sơ sinh dưới ba tuổi không dùng chỗ có thể bay miễn phí.

Đặt chỗ và mua vé

 • ● Giá vé này có thể được đặt chỗ và mua vé thông qua trang web ANA ở các quốc gia ngoại trừ Nhật Bản, cũng như thông qua các văn phòng ANA hoặc đại lý du lịch ngoài Nhật Bản.
 • ● Cần xác nhận mã đặt chỗ cho toàn bộ lịch trình du lịch vào thời điểm mua vé. (Danh sách chờ không được phép.)
 • ● Vui lòng thực hiện đặt chỗ ít nhất 30 ngày trước ngày khởi hành của chặng bay thứ nhất.
 • ● Thời hạn mua vé được quy định như sau.
  - Khi mua vé thông qua trang web ANA Ngay khi thực hiện đặt chỗ
  - Khi không mua vé thông qua trang web ANA Ít nhất 30 ngày trước thời gian khởi hành của chặng bay thứ nhất theo đặt chỗ hoặc trong vòng 72 tiếng sau khi thực hiện việc đặt chỗ, áp dụng thời hạn sớm hơn.
 • ● Khi không đặt chỗ hoặc mua vé thông qua trang web ANA, Phí dịch vụ xuất vé có thể áp dụng.

Thay đổi & Hoàn vé

 • ● Thay đổi:
  Không thể thực hiện thay đổi sau khi mua vé. Tuy nhiên, nếu khi đến sân bay mà còn chỗ vào ngày khởi hành thì vẫn có thể chuyển sang chuyến bay sớm hơn cùng chặng bay. Không thể thay đổi sang chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác.
 • ● Hoàn vé:
  [Trước khi Khởi hành] Áp dụng phí hoàn vé bang 50% giá vé (không bao gồm thuế).
  [Sau khi Khởi hành] Không có giá trị hoàn vé.
 • *Nếu có thắc mắc về hoàn vé, vui lòng liên hệ văn phòng ANA bên ngoài Nhật Bản hoặc đại lý du lịch.

Tích lũy dặm bay

100%