การจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA จากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (3 มี.ค.63)

ขอขอบคุณที่ท่านเดินทางกับANA
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายการบิน ANA เรียนแจ้งเรื่องการจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์
บัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA (หมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย 205) ที่มีเงื่อนไข ดังนี้
[1] ข้อมูลการเดินทางของบัตรโดยสารที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น
[2] วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร: ภายใน และ ก่อน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
[3] วันที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่นของบัตรโดยสารดั้งเดิม (Original Ticket): ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563

การจัดการพิเศษสำหรับการเปลี่ยนแปลง และ การขอคืนมูลค่าบัตรโดยสาร

[การเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง]
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น และ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
[1] การเดินทางต้องเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
[2] ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือ สายการบินได้
[3] เที่ยวบินที่ทำการเปลี่ยนจะต้องเป็นรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) เดียวกันกับที่ระบุในบัตรโดยสารเดิม หากไม่มีที่นั่งว่างในชั้นรหัสโดยสารเดิม ผู้โดยสารอาจได้รับการขอให้เปลี่ยนเที่ยวบินหรือ/และวันเดินทาง
[4] ต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันออกเดินทางของบัตรโดยสารเดิม

[การคืนเงินมูลค่าบัตรโดยสาร]
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงินมูลค่าบัตรโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้โดยสารสามารถดำเนินการขอคืนเงินได้ไม่เกิน 1 ปีกับ 30 วัน นับจากวันที่ออกตั๋ว
※ อาจมีค่าธรรมเนียมบางรายการที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ เช่น ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว เป็นต้น
※ บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางไปแล้วบางส่วน ไม่ได้สิทธิ์ในการจัดการพิเศษนี้

ติดต่อ
แผนกสำรองที่นั่งของสายการบิน ANA สาขากรุงเทพฯ (ให้บริการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์ : 02-238-5121
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30-17:30 (หยุดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ศูนย์บริการลูกค้าและสำรองที่นั่งระหว่างประเทศของ ANA (ให้บริการภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์: 1800-011-254 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) หากท่านไม่สามารถติดต่อหมายเลขนี้ได้ โปรดติดต่อ +81-3-4332-6863 (จะมีค่าบริการโทรระหว่างประเทศไปยังญี่ปุ่น)

※ หากท่านซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว(Travel agency), โปรดติดต่อโดยตรงที่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวที่ออกตั๋วของท่าน

สายการบิน ANA ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการบริการในสถานการณ์ช่วงนี้

วันที่ 3 มีนาคม 2020
All Nippon Airways Co., Ltd.