นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA

Get Adobe® Reader®

(ณ วันที่ 1 เมษายน 2020)

นโยบายพื้นฐาน

สร้างสรรค์บนรากฐานของความปลอดภัยและความไว้วางใจ
“The Wings within Ourselves” ช่วยเติมเต็ม
ความหวังและความฝันของโลกที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน

ANA พร้อมมอบบริการที่ปลอดภัยและเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีเสมอภายในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ โดยยึดมั่นตามคำแถลงพันธกิจข้างต้น

ในการดำเนินธุรกิจของ ANA ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้นถือว่ามีความสำคัญสำหรับเราในการมอบบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุด เราตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้า และพยายามอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ด้วยความรอบคอบมากที่สุด เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้บริการของ ANA ด้วยความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ เราจึงมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของเราโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวางโครงสร้างบริษัทของเราให้ครอบคลุมมาตรการด้านความปลอดภัย เราพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตอนที่ 1 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ ANA

1. บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นการอธิบายให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ANA ได้รับมาจากลูกค้านั้น มีการนำไปใช้อย่างไร โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดเมื่อใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ ANA เมื่อลูกค้าใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ ANA ถือเป็นการแสดงว่า ลูกค้าเข้าใจและเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำมาใช้เมื่อลูกค้าใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ ANA

3. จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ANA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (1) การจอง การจำหน่ายตั๋ว การเช็คอิน บริการสนามบิน และบริการในเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งทางอากาศ
 • (2) การจอง การจำหน่ายตั๋ว การเช็คอิน และบริการสนามบินสำหรับการขนส่งระหว่างเที่ยวบิน การยอมรับสัมภาระร่วมกัน เที่ยวบินร่วม การขนส่งสินค้าต่อเนื่องโดยผู้ให้บริการหลายรายร่วมกัน และการขนส่งสินค้าที่มีการส่งต่อ
 • (3) การส่งมอบบริการให้แก่สมาชิก ANA Mileage Club
 • (4) แนวทาง การจัดหา รวมถึงการจัดบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำเสนอโดย ANA
 • (5) การดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กันหรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อ (1) – (4) ข้างต้น
 • (6) การดำเนินการแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งนำเสนอโดย ANA
 • (7) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • (8) แนวทาง การปฏิบัติการ การจัดการ รวมถึงการจัดหาข้อมูลสำหรับงานกิจกรรมและแคมเปญที่หลากหลาย
 • (9) ประกาศเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย ANA
 • (10) แนวทาง การปฏิบัติการ การจัดการ และการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม และแคมเปญต่างๆ ของบริษัทในเครือของ ANA Group และบริษัทพันธมิตร
 • (11) การให้บริการสอบถามและคำขอ
 • * นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะนำมาใช้สำหรับจุดประสงค์ที่อธิบายใน "7. การแบ่งปันข้อมูล"

4. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ANA จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้มาด้วยวิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยมุ่งหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้แก่ ANA เพื่อสมัครใช้บริการของ ANA ฯลฯ
  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์ สถานที่จ้างงาน ที่อยู่ไปรษณีย์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลสภาพร่างกายและข้อมูลทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการขึ้นเครื่องของลูกค้า รวมทั้งข้อห้ามทางโภชนาการของศาสนา ฯลฯ
 • (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ANA Mileage Club และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ประเภทบัตรสมาชิก คุณสมบัติการบริการสมาชิก พื้นที่สมาชิก สถานะไมล์ หมายเลขและวันหมดอายุของบัตรเครดิต ประวัติการใช้บัตรเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเพื่อให้จัดหารถเข็นหรือการจัดเตรียมพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจอง/การยกเลิกเที่ยวบิน ประวัติการขึ้นเครื่อง/ใช้บริการของลูกค้า ฯลฯ
 • (3) รายละเอียดการสอบถามต่อ ANA ประวัติการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของ ANA ฯลฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ANA จะไม่มีทางได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับลูกค้าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น (ต่อไปเรียกว่า “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน”) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อ ตำแหน่งทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม และประวัติการได้รับความผลกระทบจากอาชญากรรม เว้นแต่จะเป็นข้อกำหนดของกฎหมายหรือเป็นข้อบังคับ หรือโดยที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า

5. การเลือกโดยลูกค้า

ตามกฎแล้ว ANA จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามความประสงค์โดยสมัครใจของลูกค้า ลูกค้าอาจประสบกับผลเสีย หากพวกเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่สามารถใช้บริการที่หลากหลายที่ ANA นำเสนอได้ หรือไม่สามารถได้รับการแจ้งเกี่ยวกับแคมเปญและข้อมูลอื่นๆ ของ ANA เนื่องจากฟังก์ชันส่วนหนึ่งของระบบ ANA ไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ไม่มีฟังก์ชันนั้นพร้อมสำหรับใช้งาน โปรดทราบว่า ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเองและการตัดสินใจของพวกเขาว่าต้องการได้รับอีเมลนิตยสารเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการหรือไม่ ด้วยลักษณะวิธีที่ ANA กำหนดให้เป็นการแยกต่างหาก

6. การเปิดเผยและจัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

ANA จะไม่เปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกเปิดเผยหรือจัดหาให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือโดยที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า โปรดทราบว่า การจัดหาข้อมูลให้แก่พันธมิตรที่ใช้ข้อมูลร่วมกันและบริษัทที่ได้รับการมอบหมายให้ทำธุรกิจนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

 • (1) ได้รับการยินยอมจากลูกค้าแล้ว
 • (2) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลโดยอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต
 • (3) จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์ สุขภาพ หรือทรัพย์สิน ในกรณีที่การได้มาซึ่งการยินยอมของลูกค้าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
 • (4) จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้ความร่วมมือสำหรับกิจกรรมสาธารณะที่เป็นของรัฐระดับประเทศหรือท้องถิ่น และในกรณีที่การได้มาซึ่งการยินยอมของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะขัดขวางการบริหารกิจกรรมสาธารณะ
 • (5) เปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลในฐานะที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติ (ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนของลูกค้า)
 • (6) จัดหาข้อมูลอันเป็นผลจากการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการ การแยกบริษัท การถ่ายโอนธุรกิจ หรือสาเหตุอื่นใด
 • (7) จัดหาข้อมูลตามกระบวนการโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ในลักษณะที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ได้โดยง่ายด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA ฯลฯ และลูกค้าไม่ได้มีการประกาศความประสงค์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลของพวกเขา

  1) จุดประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อมูลคือ จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก
  2) รายการเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดหาให้แก่บุคคลภายนอก
  3) ลักษณะวิธีที่ใช้ในการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่บุคคลภายนอก
  4) การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกระงับเมื่อมีคำขอจากลูกค้า
  5) วิธีการในการรับคำขอจากลูกค้า

7. การแบ่งปันข้อมูล

ANA จะแบ่งปันข้อมูลลูกค้าดังต่อไปนี้

ขอบเขตขององค์กรที่สามารถแบ่งปันได้ บริษัทในเครือ ANA Group
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ (1) สำหรับการจัดเตรียมบริการขนส่งทางอากาศ บริการด้านการเดินทาง รวมถึงการท่องเที่ยวและโรงแรม และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นๆ ที่จัดการโดยบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(2) สำหรับการส่งจดหมายและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการโดยตรง และการเผยแพร่แบบสอบถามไปยังลูกค้า ฯลฯ โดยบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(3) สำหรับการวิเคราะห์การขาย การวิจัย/การศึกษาอื่นๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ฯลฯ โดยบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(4) สำหรับการส่งและการถ่ายโอนข้อมูลเมื่อเราได้รับการสอบถาม การสมัครเพื่อใช้งานหรือข้อเสนออื่นๆ จากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่บริษัทที่แบ่งปันข้อมูลเป็นผู้จัดหาให้
(5) สำหรับการปฏิบัติภารกิจอย่างเหมาะสมและราบรื่นในการดำเนินธุรกรรมอื่นๆ กับลูกค้าโดยบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(6) สำหรับการบริหารธุรกิจ/การบริหารภายในโดย ANA Group
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแบ่งปัน หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ของลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล สถานที่จ้างงาน (ชื่อบริษัท แผนก/กรมที่ลูกค้าทำงาน ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ประเภทบัตรสมาชิก คุณสมบัติการบริการสมาชิก พื้นที่สมาชิก สถานะไมล์ หมายเลขและวันหมดอายุของบัตรเครดิต ประวัติการใช้บัตรเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเพื่อให้จัดหารถเข็นหรือการจัดเตรียมพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจอง/การยกเลิกเที่ยวบิน ประวัติการขึ้นเครื่อง/ใช้บริการ รายละเอียดการสอบถาม ประวัติการใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของ ANA ฯลฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้า ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ANA Holdings INC.

8. การมอบหมายการทำธุรกิจ

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า ANA อาจมอบหมายการดำเนินการธุรกิจส่วนหนึ่งให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายดังกล่าวด้วยโดยอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการบรรลุจุดประสงค์ในการมอบหมายนั้น ในกรณีเหล่านี้ ANA จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดในการจัดการและดูแลบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อปกป้องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้

9. การถ่ายโอนออกจากญี่ปุ่น

หาก ANA จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ภายนอกญี่ปุ่น รวมทั้งบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำธุรกิจและพันธมิตรที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ANA จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

10. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ANA จะจัดการข้อมูลเหล่านี้ตามมาตรฐานที่เข้มงวดสูงสุดและจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการเปลี่ยนแปลง ANA ดูแลให้คณะกรรมการบริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละราย จะมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ โดยยึดตามจุดประสงค์ในการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น หลังจากบรรลุจุดประสงค์ของข้อมูลแล้ว ANA จะกำจัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม

11. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว

หาก ANA ได้รับคำขอจากลูกค้าที่ส่งมาในลักษณะที่ระบุไว้ เพื่อให้เปิดเผย แก้ไข ลบ เพิ่มเติม ระงับ หรือขจัดออก (ต่อไปนี้ เรียกว่า “การเปิดเผย ฯลฯ”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ ANA มีอยู่ คำขอนั้นจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ โดยอยู่ภายในกรอบเวลาและขอบเขตที่จำเป็น หลังจากที่ทำการยืนยันว่าคำขอนั้นส่งมาโดยลูกค้าเอง

 • (1) คำขอสำหรับเปิดเผยข้อมูล
  รายการข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเปิดเผยตามคำขอของลูกค้า
 • (2) คำร้องให้แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม
  การแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการที่ส่วนใดก็ตามที่สามารถทำได้หลังจากที่ตรวจสอบคำขอนั้นแล้ว
 • (3) คำขอให้ระงับหรือขจัดออก
  การใช้รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบหมายให้โดยลูกค้าจะถูกระงับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกหากต้องการเช่นนั้น โดยเป็นไปตามคำขอที่ส่งมา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า คำขอเหล่านี้อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการที่เคยใช้ หรืออาจขัดขวางการจัดหาบริการตามความต้องการของลูกค้า

ANA อาจไม่สามารถตอบสนองคำขอของลูกค้าได้ หากการปฏิบัติตามคำขอเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ANA อย่างร้ายแรง หรือนำไปสู่การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

12. การส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

วิธีการส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ หรือการแจ้งจุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปเรียกว่า “คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ”) ที่ได้รับโดย ANA จากลูกค้า มีดังต่อไปนี้

คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

(1) วิธีส่งคำขอ
โปรดส่งเอกสารที่กำหนดทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่าง

ที่อยู่:
Personal Information Handling Desk, All Nippon Airways Co., Ltd.
1-331-90 Kaminoshima-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki, 850-0078 Japan


(2) เอกสารที่กำหนด

แบบฟอร์มคำขอ (เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้ตามคำขอของท่าน)

Get Adobe® Reader®

คำขอของลูกค้าสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ อาจไม่ได้รับการตอบสนอง หากขาดเอกสารข้อมูลใดๆ ที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของบุคคล ฯลฯ

 • <สำหรับตัวบุคคล>
  (1) สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวนสองชุด ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรประจำตัวที่แสดงหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)
 • <สำหรับตัวแทน>
  นอกเหนือจาก “<สำหรับตัวบุคคล>” ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ตามที่กำกับไว้ใน (1) และ (2)
  (1) หนังสือมอบหมาย (ตัวแทนตามกฎหมายต้องแสดงเอกสารรับรอง)
  (2) เอกสารระบุตัวตนของตัวแทน (สำเนาสองรายการใดๆ จากรายการดังต่อไปนี้ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรประจำตัวที่แสดงหมายเลขประจำตัว [เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น])

(3) ค่าธรรมเนียม
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลการจองและการขึ้นเครื่องหลายข้อมูล แต่ละเที่ยวบินจะนับเป็นการเปิดเผยหนึ่งรายการ โปรดทราบว่ากระบวนการจัดการอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าการยืนยันการสำรองที่นั่งตามปกติของ ANA การยืนยันการขึ้นเครื่อง การออกบัตรใหม่ให้ในกรณีบัตรหาย/การอัพเดตข้อมูลสมาชิก จะได้รับการจัดการบนเว็บไซต์ของ ANA (www.ana.co.jp) หรือที่ศูนย์บริการ ANA คำขอจะสามารถใช้ได้หากมีการยืนยันตัวตนลูกค้า

13. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ANA อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากทำการแก้ไข จะมีการโพสต์รายละเอียดบนเว็บไซต์ ANA (www.ana.co.jp) ดังนั้น โปรดอ่านเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นโดยละเอียด

ตอนที่ 2 การจัดการข้อมูลส่วนตัวของพลเมือง EEA ที่ ANA

นอกจากตอนที่ 1 แล้ว ตอนที่ 2 ยังสามารถใช้งานกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขต European Economic Area (อ้างอิงตามต่อไปนี้ว่าเป็น "EEA") โดยอ้างอิงจาก REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL เรื่องการปกป้องบุคคลทั่วไปด้านการดำเนินการข้อมูลส่วนตัว และเรื่องความเคลื่อนไหวอิสระของข้อมูลประเภทนี้ รวมถึงการยกเลิก Directive "95/46/EC” ด้วย ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆในตอนที่ 2 ขัดแย้งกับตอนที่ 1 จะถือเงื่อนไขของตอนที่ 2 เป็นหลัก

1. บทนำ

ต้องได้รับการยินยอมหรืออนุญาตของผู้ปกครองในกรณีที่ลูกค้าอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้บริการของ ANA และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ต้องได้รับความยินยอมด้านข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่ง เช่น สมาชิกครอบครัวที่ใช้บริการของ ANA ในด้านข้อมูล

2. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว

หาก ANA ได้รับคำขอจากพลเมืองของ EEA โดยยื่นคำขอตามลักษณะที่ระบุไว้เพื่อเพิกถอนความยินยอม การย้ายข้อมูล หรือ การยื่นคัดค้านดำเนินการข้อมูล นอกเหนือจากตอนที่ 1 หัวข้อที่ 11 (ดังต่อไปนี้ "การเพิกถอน อื่นๆ") ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เก็บอยู่ในคลังข้อมูลที่ดูแลโดย ANA คำขอจะได้รับการดูแลตามกฎหมายและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมของขอบเขตและช่วงเวลา หลังได้รับการยืนยันว่าคำขอมาจากลูกค้าโดยตรง

 • (1) คำขอเพื่อการเพิกถอน
  ข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบหรือระงับการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอของลูกค้าตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้หลังครบกำหนดการตรวจสอบคำขอ
  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคำขอประเภทนี้อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการ หรืออาจระงับการบริการตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับคำขอ
 • (2) คำขอเพื่อย้ายข้อมูล
  ทั้งนี้ ANA อาจทำสำเนาข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอของลูกค้าตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้หลังครบกำหนดการตรวจสอบคำขอ
 • (3) การยื่นคัดค้านการดำเนินการข้อมูล
  การใช้ข้อมูลส่วนตัวจะถูกระงับตามความเป็นไปได้และความเหมาะสมหลังจากตรวจสอบคำขอ
 • (4) ยื่นคำขอ หรือ ยื่นคัดค้าน
ลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ด้วยวิธีการที่ระบุในตอนที่ 1 หัวข้อที่ 12 ลูกค้าสามารถใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้เพื่อยื่นคำขอได้

Get Adobe® Reader®

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ANA เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ANA ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะดังต่อไปนี้

 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ANA Mileage Club
  จนกว่าจะมีการเพิกถอนสมาชิก ANA Mileage Club
 • (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร
  จนกว่าการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขนส่งภายในประเทศของผู้โดยสาร และเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศจะเสร็จสิ้น
 • (3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
  ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าได้ยินยอม

4. การต่อเครื่อง

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งาน มีความเป็นไปได้ที่ ANA จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทต่างๆ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลหรือผู้ได้รับมอบอำนาจและบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้ดูแลข้อมูลนั้น ประเทศที่อยู่นอกเขต EEA ที่ตั้งอยู่ในเขตของบุคคลที่สามซึ่ง ANA จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และลูกค้าจะได้รับพิจารณาว่ายินยอมให้ข้อมูลต่อไปนี้ โดยยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้: โปรดทราบว่าญี่ปุ่นได้รับการรับรองคุณภาพอย่างเป็นทางการในด้านความเหมาะสมโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายการปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความเทียบเท่ากับกฎหมายใน EEA

 • (1) ในกรณีประเทศของบุคคลที่สามตั้งอยู่นอกเขต EEA ประเทศนั้นจะไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลแบบเดียวกับเขต EEA  มีสิทธิตามกฎหมายมากมายในเขต EEA ที่เกี่ยวกับข้อมูล และจะไม่มีการส่งข้อมูลโดยไม่จำเป็น
 • (2) อาจมีการส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามจุดประสงค์ที่ระบุข้างต้นให้แก่บริษัทย่อย และ บริษัทในเครือของ ANA หรือบุคคลที่สามที่อยู่นอก EEA

5. การเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนตัว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนตัว  ANA จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวแบบปรับปรุงล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA (www.ana.co.jp)

6. ร้องเรียนด้วยสิทธิ์

ลูกค้ามีสิทธิ์ร้องเรียนต่อกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ด้วยสิทธิ์การคุ้มครองข้อมูลตามเขตอำนาจตามกฎหมายของถิ่นพักอาศัย โปรดใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อติดต่อผู้มีอำนาจในเขตที่อยู่อาศัยของท่าน: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

7. ข้อมูลสำหรับติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: All Nippon Airways Co., Ltd.
อยู่: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ
ANA: anag_infosec@ana.co.jp

ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองจีนที่ ANA

นอกจากตอนที่ 1 แล้ว ตอนที่ 3 ยังสามารถบังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐจีน (ต่อไปนี้เรียกว่า “จีน”) ตามกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์จีนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆ ในตอนนี้ขัดแย้งกับตอนที่ 1 จะถือเงื่อนไขของตอนนี้เป็นหลัก

1. บทนำ

ต้องได้รับการยินยอมหรืออนุญาตของผู้ปกครองในกรณีที่ลูกค้าอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการของ ANA และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว
ต้องได้รับความยินยอมด้านข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่ง เช่น สมาชิกครอบครัวที่ใช้บริการของ ANA ในด้านข้อมูล

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ANA จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ANA ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะดังต่อไปนี้

 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ANA Mileage Club
  จนกว่าจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก ANA Mileage Club
 • (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร
  จนกว่าการขนส่งและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขนส่งในส่วน สัมภาระและผู้โดยสารภายในประเทศ และ สัมภาระและผู้โดยสารระหว่างประเทศ จะเสร็จสิ้น
 • (3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
  ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าได้ยินยอม

3. เทคโนโลยีและมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • (1) ANA ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการรั่วไหล สูญหาย หรือเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ANA ใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  ・ANA พัฒนาเว็บไซต์ด้วย https และตั้งการเข้ารหัส SSL เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้า (ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ) การติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บเบราเซอร์ของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์
  ・ANA ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  ・ANA กำหนดการควบคุมการเข้าถึงสำหรับการป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  ・เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ANA จึงได้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัว
 • (2) ANA จะดำเนินตามขั้นตอนอันสมเหตุสมผลและพึงปฏิบัติได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
  ANA จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น เว้นแต่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการเก็บรักษาหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • (3) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลตกอยู่ในความเสี่ยง ANA จะแจ้งลูกค้าทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนด และรายงานหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมายโดยทันที

4. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ ANA ได้รับคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ดูแลโดย ANA จากพลเมืองจีน คำขอจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในช่วงเวลาและวิธีการที่เหมาะสม นอกเหนือจากตอนที่ 1 หัวข้อที่ 11 (“การเพิกถอน อื่นๆ”) หลังจากได้รับการยืนยันว่าคำขอดังกล่าวมาจากลูกค้าโดยตรง

(1) คำขอเพื่อการเพิกถอน
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบหรือระงับการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอของลูกค้าตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้หลังครบกำหนดการตรวจสอบคำขอ
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคำขอประเภทนี้อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการ หรืออาจระงับการบริการตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับคำขอ

(2) วิธีการสำหรับการส่งคำขอ
ลูกค้าอาจส่งคำขอ (ยกเว้น (2) ยกเลิกบัญชี) โดยปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้

1) การส่งคำขอ

เว็บไซต์:
โปรดส่งเอกสารที่จำเป็นผ่านเว็บฟอร์มที่ระบุในเว็บไซต์ของ ANA

2) เอกสารที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของบุคคล ฯลฯ

 • <สำหรับตัวบุคคล>
 • (1) สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวนสองชุด ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น) บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลประเทศจีน
 • <สำหรับตัวแทน>
  นอกเหนือจาก “<สำหรับตัวบุคคล>” ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ตามที่กำกับไว้ใน (1) และ (2)
 • (1) หนังสือมอบหมาย (ตัวแทนตามกฎหมายต้องแสดงเอกสารรับรอง)
 • (2) เอกสารยืนยันตัวตนของตัวแทน (สำเนาจำนวนสองชุด ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น) บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลประเทศจีนของตัวแทน

3) ติดต่อเรา
จีน 4008-82-8888

5. การต่อเครื่อง

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งาน มีความเป็นไปได้ที่ ANA จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทต่างๆ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลหรือผู้ได้รับมอบอำนาจและบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้ดูแลข้อมูลนั้น บุคคลที่สามที่ ANA จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้นรวมถึงประเทศที่อยู่นอกเขตประเทศจีน (รวมถึงญี่ปุ่น) และลูกค้าจะได้รับพิจารณาว่ายินยอมให้ข้อมูลต่อไปนี้ โดยยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้:

 • (1) ในกรณีที่ประเทศของบุคคลที่สามตั้งอยู่นอกเขตประเทศจีนซึ่งไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลแบบเดียวกับประเทศจีน จะไม่มีการให้สิทธิตามกฎหมายมากมายที่ให้ไว้ในประเทศจีนแก่เจ้าของข้อมูลโดยไม่จำเป็น
 • (2) อาจมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามจุดประสงค์ที่ระบุข้างต้นให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ ANA หรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศจีน

6. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ANA จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA (www.ana.co.jp) และ ANA จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากได้รับการยินยอมจากลูกค้า

7. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ALL NIPPON AIRWAYS co., Ltd.
Address: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

ตอนที่ 4 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองแคลิฟอร์เนียที่ ANA

นอกเหนือจากตอนที่ 1 แล้ว ตอนที่ 4 ยังสามารถบังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตามพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งปี 2018
ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆ ในตอนนี้ขัดแย้งกับตอนที่ 1 จะถือเงื่อนไขของตอนนี้เป็นหลัก

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย ANA ใน 12 เดือนที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กำหนดในตอนที่ 1 หัวข้อที่ 4 (การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล)
ANA จะได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยตรงจากลูกค้า

2. การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล

ANA จะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลภายนอกใดๆ

3. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ ANA ได้รับคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ดูแลโดย ANA จากพลเมืองแคลิฟอร์เนีย คำขอจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในช่วงเวลาและวิธีการที่เหมาะสม นอกเหนือจากตอนที่ 1 หัวข้อที่ 11 (“การเพิกถอน อื่นๆ”) หลังจากได้รับการยืนยันว่าคำขอดังกล่าวมาจากลูกค้าโดยตรง
ตามกฎแล้ว ANA จะไม่เปลี่ยนแปลงบริการเนื่องจากคำขอดังกล่าว
ลูกค้าอาจส่งคำขอโดยปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้

1) การส่งคำขอ

เว็บไซต์:
โปรดส่งเอกสารที่จำเป็นผ่านเว็บฟอร์มที่ระบุในเว็บไซต์ของ ANA

โทร:
โปรดติดต่อช่องทางดังต่อไปนี้
สหรัฐอเมริกา
1-800-235-9262 (โทรฟรี)
310-782-3011 (มีค่าบริการ)

2) เอกสารที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของบุคคล ฯลฯ

 • <สำหรับตัวบุคคล>
 • (1) สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวนสองชุด ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น) บัตรประกันสังคม กรีนการ์ด บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลแคลิฟอร์เนีย
 • <สำหรับตัวแทน>
  นอกเหนือจาก “<สำหรับตัวบุคคล>” ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ตามที่กำกับไว้ใน (1) และ (2)
 • (1) หนังสือมอบหมาย (ตัวแทนตามกฎหมายต้องแสดงเอกสารรับรอง)
 • (2) เอกสารยืนยันตัวตนของตัวแทน (สำเนาจำนวนสองชุด ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น) บัตรประกันสังคม กรีนการ์ด บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลแคลิฟอร์เนียของตัวแทน)

โปรดทราบว่าคำขอให้มีการระงับและ/หรือการลบอาจเป็นอุปสรรคต่อการรับบริการของลูกค้าซึ่งมีการจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้า หรืออาจขัดขวางการจัดหาบริการที่สอดคล้องกับคำขอดังกล่าว

เรามีวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเราอย่างไร

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ ANA หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายทั่วไปของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเอกสาร นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุลักษณะวิธีที่เราจัดการข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ ANA และยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA ANA พยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ ANA ด้วยความมั่นใจและอุ่นใจ

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ ANA จะถือว่าท่านเข้าใจและตกลงตามเนื้อหาดังต่อไปนี้

[ขอบเขต]

การประมวลผลนี้จะนำไปใช้เมื่อลูกค้าใช้งานเว็บไซต์นี้ (โดเมน ana.co.jp) และจะไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่นๆ เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการที่มีประโยชน์สำหรับลูกค้า จะไม่มีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวมาใช้กับเว็บไซต์ที่ลิงก์ เมื่อท่องเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเนื้อหาของข้อแถลงความเกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว

2. การรักษาความปลอดภัย

[เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล]

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการดูแลความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) ซึ่งหมายความว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์และมาตรการป้องกันไวรัสยังได้รับการติดตั้งไว้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผย นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

 • * กลไก Secure Socket Layer (SSL)
  ก่อนที่ลูกค้าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน SSL จะทำการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (การพิสูจน์ตัวตนดิจิตอลและตัวตนดิจิตอล) ระหว่าง ANA และลูกค้า และส่งข้อมูลหลังจากการพิสูจน์ตัวตนทั้งสองฝ่าย ในช่วงเวลานั้น การสื่อสารระหว่าง ANA และลูกค้าจะถูกรบกวนโดยหมายเลขที่ไม่รู้จักและการส่งข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งจะถูกส่งไปยังบุคคลภายนอกเพื่อป้องกันความพยายามในการขโมยข้อมูลโดยการปลอมตัวเป็นลูกค้า
  นอกจากนี้ ข้อมูลที่ส่งโดย SSL จะถูกเข้ารหัสควบคู่กันโดยใช้รูปแบบการเข้ารหัสสองชนิด ได้แก่ ระบบการเข้ารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร (RSA) และระบบการเข้ารหัสลับแบบกุญแจทั่วไป (ระบบการเข้ารหัสแบบกุญแจส่วนตัว)  “กุญแจ” อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจำเป็นในการถอดรหัสข้อมูลนี้ แม้ว่าจะมีการสกัดข้อมูลจากบุคคลภายนอก แต่ก็ไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ได้หากไม่มีกุญแจที่ถูกต้อง ประเภทของกุญแจนั้นมีจำนวนจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม การถอดรหัสข้อมูลจากบุคคลภายนอกเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งเนื่องจากต้องใช้เวลายาวนานอย่างยิ่งในการลองใช้กุญแจทั้งหมดเพื่อให้ไปถึงกุญแจที่ถูกต้อง แม้ว่าบุคคลภายนอกจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ

3. การรวบรวมข้อมูล

[การเข้าถึงเว็บไซต์]

เรารวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ใช้บริการของเราได้อย่างมั่นใจเมื่อท่องเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจวิเคราะห์ประวัติการท่องเว็บของลูกค้า ฯลฯ บนเว็บไซต์ของเรา และใช้ข้อมูลเช่นเดียวกันเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูล และนำเสนอบริการและโปรโมชั่นต่างๆ

(1) การใช้คุกกี้*1/หมายเลขประจำตัวบุคคล*2 ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
เราใช้คุกกี้/หมายเลขประจำตัวบุคคลของอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างมั่นใจเมื่อท่องเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าของซอฟต์แวร์ที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ต (เบราเซอร์) ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าลูกค้าอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางรายการของเว็บไซต์ได้

· ข้อมูลการล็อกอินสำหรับสมาชิก ANA Mileage Club
· ข้อมูลจากหน้าที่มีการตั้งค่าส่วนตัว
· การตั้งค่าหน้า
· ข้อมูลการลงทะเบียนจากแคมเปญพิเศษ ฯลฯ
· ประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ (โดยใช้เว็บบีคอน*3)

(2) การใช้ที่อยู่ไอพี*4
เราเก็บรวบรวมที่อยู่ไอพีสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า เมื่อลูกค้าท่องเว็บไซต์ของเรา เราจะกำหนดภูมิภาคที่ลูกค้าเข้าถึงผ่านที่อยู่ไอพีของลูกค้า ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุตัวตนของลูกค้า

[อีเมล]

เมื่อเราส่งจดหมายถึงลูกค้าของเรา อาจมีการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

· สถานะของอีเมล HTML หรือข้อมูลที่ระบุว่าได้มีการเปิดหรือดูตัวอย่างอีเมลหรือไม่ (โดยใช้เว็บบีคอน*3)
· ได้มีการเข้าถึงไซต์ของเราแล้วหรือยังผ่านทางลิงค์ในอีเมลข้อความหรือเมล HTML


 • *1 คุกกี้
 1. คุกกี้เป็นฟังก์ชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ใช้เว็บไซต์นี้ผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ไม่ได้รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ที่อยู่อีเมล และชื่อ ปุ่มวิธีใช้บนแถบเครื่องมือของเบราเซอร์เกือบทั้งหมดมีการอธิบายถึงวิธีปฏิเสธการลงทะเบียนของคุกกี้ใหม่ และวิธีปิดฟังก์ชันคุกกี้ นอกจากนี้ ยังใช้แจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ใหม่ได้อีกด้วย
 2. เราจะสามารถให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้แก่บุคคลภายนอกได้ตามความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน “(1) การใช้คุกกี้/หมายเลขประจำตัวบุคคลของอุปกรณ์เคลื่อนที่” ผ่านการประมวลผลนี้
 3. ผู้ใช้จะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้คุกกี้ที่ระบุสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ด้วยตนเองหรือไม่ และจะต้องตั้งค่าคุกกี้ให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งค่าของเว็บเบราเซอร์ที่ตนใช้ หากผู้ใช้จะใช้เว็บไซต์นี้โดยใช้คุกกี้ จะถือว่าผู้ใช้ตกลงให้เราใช้ ฯลฯ ข้อมูลที่ผู้ใช้เคยใช้เว็บไซต์นี้
 • *2 หมายเลขประจำตัวบุคคล
  ตามการโทรเข้ามาด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • *3 เว็บบีคอน
  ภาพขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (ภาพ GIF ขนาด 1x1 พิกเซล) ที่ฝังอยู่ในเว็บเพจหรืออีเมล HTML โดยใช้เพื่อบันทึกข้อมูล ได้แก่ การเปิด/การดูตัวอย่างของอีเมล และการเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ลิงค์ที่อยู่ในอีเมล ANA ใช้เว็บบีคอนในการแจกจ่ายอีเมล HTML (ยกเว้นอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการจอง)
 • *4 ที่อยู่ไอพี
  ประกอบด้วยหมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าท่องเว็บไซต์ต่างๆ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (คอมพิวเตอร์ที่มีโฮมเพจ) จะจดจำคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้จากที่อยู่ไอพีและทำการสื่อสารโดยอัตโนมัติ