นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA

Get Adobe® Reader®

นโยบายพื้นฐาน

สร้างสรรค์บนรากฐานของความปลอดภัยและความไว้วางใจ
“The Wings within Ourselves” ช่วยเติมเต็ม
ความหวังและความฝันของโลกที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน

ANA พร้อมมอบบริการที่ปลอดภัยและเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีเสมอภายในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ โดยยึดมั่นตามคำแถลงพันธกิจข้างต้น

ในการดำเนินธุรกิจของ ANA ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้นถือว่ามีความสำคัญสำหรับเราในการมอบบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุด เราตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้า และพยายามอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ด้วยความรอบคอบมากที่สุด เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้บริการของ ANA ด้วยความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ เราจึงมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของเราโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวางโครงสร้างบริษัทของเราให้ครอบคลุมมาตรการด้านความปลอดภัย เราพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องเหมาะสม

1 เมษายน 2013

ตอนที่ 1 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ ANA

1. บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นการอธิบายให้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ANA ได้รับมาจากลูกค้านั้น มีการนำไปใช้อย่างไร โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดเมื่อใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ ANA เมื่อลูกค้าใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ ANA ถือเป็นการแสดงว่า ลูกค้าเข้าใจและเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำมาใช้เมื่อลูกค้าใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ ANA

3. จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ANA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (1) การจอง การจำหน่ายตั๋ว การเช็คอิน บริการสนามบิน และบริการในเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งทางอากาศ
 • (2) การจอง การจำหน่ายตั๋ว การเช็คอิน และบริการสนามบินสำหรับการขนส่งระหว่างเที่ยวบิน การยอมรับสัมภาระร่วมกัน เที่ยวบินร่วม การขนส่งสินค้าต่อเนื่องโดยผู้ให้บริการหลายรายร่วมกัน และการขนส่งสินค้าที่มีการส่งต่อ
 • (3) การส่งมอบบริการให้แก่สมาชิก ANA Mileage Club
 • (4) แนวทาง การจัดหา รวมถึงการจัดบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำเสนอโดย ANA
 • (5) การดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กันหรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อ (1) – (4) ข้างต้น
 • (6) การดำเนินการแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งนำเสนอโดย ANA
 • (7) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • (8) แนวทาง การปฏิบัติการ การจัดการ รวมถึงการจัดหาข้อมูลสำหรับงานกิจกรรมและแคมเปญที่หลากหลาย
 • (9) ประกาศเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย ANA
 • (10) แนวทาง การปฏิบัติการ การจัดการ และการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม และแคมเปญต่างๆ ของบริษัทในเครือของ ANA Group และบริษัทพันธมิตร
 • (11) การให้บริการสอบถามและคำขอ

4. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ANA จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้มาด้วยวิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยมุ่งหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้แก่ ANA เพื่อสมัครใช้บริการของ ANA ฯลฯ
  ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่อยู่อีเมล์ ชื่อติดต่อทางธุรกิจ ที่อยู่ไปรษณีย์ ข้อมูลสภาพร่างกายและข้อมูลทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กับการขึ้นเครื่องของลูกค้า รวมทั้งข้อห้ามทางโภชนาการของศาสนา ความเชื่อ และอื่นๆ
 • (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ANA Mileage Club และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ของลูกค้า ประเภทบัตรสมาชิก คุณสมบัติของบริการสมาชิก พื้นที่สมาชิก สถานะการสะสมไมล์ หมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ ความจำเป็นในการใช้เก้าอี้รถเข็น และการจัดเตรียมการพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจองเที่ยวบินและการยกเลิก สถานะการขึ้นเครื่อง ฯลฯ

ANA จะไม่มีทางได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับลูกค้าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น (ต่อไปเรียกว่า “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน”) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อ ตำแหน่งทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม และประวัติการได้รับความผลกระทบจากอาชญากรรม เว้นแต่จะเป็นข้อกำหนดของกฎหมายหรือเป็นข้อบังคับ หรือโดยที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า

5. การเลือกโดยลูกค้า

ตามกฎแล้ว ANA จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามความประสงค์โดยสมัครใจของลูกค้า ลูกค้าอาจประสบกับผลเสีย หากพวกเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่สามารถใช้บริการที่หลากหลายที่ ANA นำเสนอได้ หรือไม่สามารถได้รับการแจ้งเกี่ยวกับแคมเปญและข้อมูลอื่นๆ ของ ANA เนื่องจากฟังก์ชันส่วนหนึ่งของระบบ ANA ไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ไม่มีฟังก์ชันนั้นพร้อมสำหรับใช้งาน โปรดทราบว่า ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเองและการตัดสินใจของพวกเขาว่าต้องการได้รับอีเมลนิตยสารเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการหรือไม่ ด้วยลักษณะวิธีที่ ANA กำหนดให้เป็นการแยกต่างหาก

6. การเปิดเผยและจัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

ANA จะไม่เปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกเปิดเผยหรือจัดหาให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือโดยที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า โปรดทราบว่า การจัดหาข้อมูลให้แก่พันธมิตรที่ใช้ข้อมูลร่วมกันและบริษัทที่ได้รับการมอบหมายให้ทำธุรกิจนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

 • (1) ได้รับการยินยอมจากลูกค้าแล้ว
 • (2) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลโดยอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต
 • (3) จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์ สุขภาพ หรือทรัพย์สิน ในกรณีที่การได้มาซึ่งการยินยอมของลูกค้าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
 • (4) จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้ความร่วมมือสำหรับกิจกรรมสาธารณะที่เป็นของรัฐระดับประเทศหรือท้องถิ่น และในกรณีที่การได้มาซึ่งการยินยอมของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะขัดขวางการบริหารกิจกรรมสาธารณะ
 • (5) เปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลในฐานะที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติ (ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนของลูกค้า)
 • (6) จัดหาข้อมูลอันเป็นผลจากการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการ การแยกบริษัท การถ่ายโอนธุรกิจ หรือสาเหตุอื่นใด
 • (7) จัดหาข้อมูลตามกระบวนการโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ในลักษณะที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ได้โดยง่ายด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA ฯลฯ และลูกค้าไม่ได้มีการประกาศความประสงค์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลของพวกเขา

  1) จุดประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อมูลคือ จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก
  2) รายการเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดหาให้แก่บุคคลภายนอก
  3) ลักษณะวิธีที่ใช้ในการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่บุคคลภายนอก
  4) การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกระงับเมื่อมีคำขอจากลูกค้า
  5) วิธีการในการรับคำขอจากลูกค้า

7. การแบ่งปันข้อมูล

ANA จะแบ่งปันข้อมูลลูกค้าดังต่อไปนี้

ขอบเขตการแบ่งปันข้อมูล บริษัท ANA HOLDINGS INC. Air Japan Co., Ltd
ANA WINGS Co., Ltd.
ANA Sales Co., Ltd.*
จุดประสงค์การใช้งานโดยผู้ใช้ (1) เพื่อการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ

(2) เพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ผ่านทางจดหมายทางตรง (Direct Mail) ฯลฯ

(3) เพื่อจัดส่งและถ่ายโอนไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องในกรณีของการสอบถาม การสมัครใช้งาน หรือคำขออื่นๆ จากลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทในเครือ ANA Group

(4) เพื่อการดำเนินการอย่างเหมาะสมและราบรื่นสำหรับธุรกรรมกับลูกค้า ฯลฯ
การจัดหาบริการขนส่งทางอากาศ การจัดหาข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทัวร์ โรงแรม และบริการทางอากาศอื่นๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้ร่วมกัน หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่อีเมล ที่ติดต่อธุรกิจ (ชื่อบริษัท แผนก ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร) ที่อยู่ไปรษณีย์ ประเภทบัตรสมาชิก คุณสมบัติของบริการสมาชิก พื้นที่สมาชิก สถานะการสะสมไมล์ หมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ ความจำเป็นในการใช้เก้าอี้รถเข็น และการจัดเตรียมการพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจองเที่ยวบินและการยกเลิก สถานะการขึ้นเครื่อง ฯลฯ หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่อีเมล ที่ติดต่อธุรกิจ (ชื่อบริษัท แผนก ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร) ที่อยู่ไปรษณีย์ ประเภทบัตรสมาชิก คุณสมบัติของบริการสมาชิก พื้นที่สมาชิก สถานะการสะสมไมล์ หมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุ ความจำเป็นในการใช้เก้าอี้รถเข็น และการจัดเตรียมการพิเศษ ฯลฯ
ฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล All Nippon Airways Co., Ltd.

* บริษัทของ ANA Sales Co., Ltd.:
ANA Sales Co., Ltd.; ANA Tours China Co., Ltd. (ปักกิ่ง); ANA Tours China Co., Ltd. (สำนักงานสาขาเซี่ยงไฮ้); ANA Sales Americas

8. การมอบหมายการทำธุรกิจ

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า ANA อาจมอบหมายการดำเนินการธุรกิจส่วนหนึ่งให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายดังกล่าวด้วยโดยอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการบรรลุจุดประสงค์ในการมอบหมายนั้น ในกรณีเหล่านี้ ANA จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดในการจัดการและดูแลบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อปกป้องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้

9. การถ่ายโอนออกจากญี่ปุ่น

หาก ANA จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ภายนอกญี่ปุ่น รวมทั้งบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำธุรกิจและพันธมิตรที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ANA จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

10. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ANA จะจัดการข้อมูลเหล่านี้ตามมาตรฐานที่เข้มงวดสูงสุดและจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการเปลี่ยนแปลง ANA ดูแลให้คณะกรรมการบริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละราย จะมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ โดยยึดตามจุดประสงค์ในการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น หลังจากบรรลุจุดประสงค์ของข้อมูลแล้ว ANA จะกำจัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม

11. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว

หาก ANA ได้รับคำขอจากลูกค้าที่ส่งมาในลักษณะที่ระบุไว้ เพื่อให้เปิดเผย แก้ไข ลบ เพิ่มเติม ระงับ หรือขจัดออก (ต่อไปนี้ เรียกว่า “การเปิดเผย ฯลฯ”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ ANA มีอยู่ คำขอนั้นจะได้รับการจัดการดังต่อไปนี้ โดยอยู่ภายในกรอบเวลาและขอบเขตที่จำเป็น หลังจากที่ทำการยืนยันว่าคำขอนั้นส่งมาโดยลูกค้าเอง

 • (1) คำขอสำหรับเปิดเผยข้อมูล
  รายการข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเปิดเผยตามคำขอของลูกค้า
 • (2) คำร้องให้แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม
  การแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการที่ส่วนใดก็ตามที่สามารถทำได้หลังจากที่ตรวจสอบคำขอนั้นแล้ว
 • (3) คำขอให้ระงับหรือขจัดออก
  การใช้รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบหมายให้โดยลูกค้าจะถูกระงับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกหากต้องการเช่นนั้น โดยเป็นไปตามคำขอที่ส่งมา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า คำขอเหล่านี้อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการที่เคยใช้ หรืออาจขัดขวางการจัดหาบริการตามความต้องการของลูกค้า

ANA อาจไม่สามารถตอบสนองคำขอของลูกค้าได้ หากการปฏิบัติตามคำขอเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ANA อย่างร้ายแรง หรือนำไปสู่การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

12. การส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

วิธีการส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ หรือการแจ้งจุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปเรียกว่า “คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ”) ที่ได้รับโดย ANA จากลูกค้า มีดังต่อไปนี้

คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

(1) วิธีส่งคำขอ
โปรดส่งเอกสารที่กำหนดทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่าง

ที่อยู่:
Personal Information Handling Desk, All Nippon Airways Co., Ltd.
1-331-90 Kaminoshima-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki, 850-0078 Japan


(2) เอกสารที่กำหนด

แบบฟอร์มคำขอ (เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้ตามคำขอของท่าน)

Get Adobe® Reader®

คำขอของลูกค้าสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ อาจไม่ได้รับการตอบสนอง หากขาดเอกสารข้อมูลใดๆ ที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของบุคคล ฯลฯ

 • <สำหรับตัวบุคคล>
  (1) สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวนสองชุด ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรประจำตัวที่แสดงหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)
 • <สำหรับตัวแทน (จำเป็นต้องมีทั้ง (1) และ (2) ด้านล่าง)>
  (1) หนังสือมอบหมาย (ตัวแทนตามกฎหมายต้องแสดงเอกสารรับรอง)
  (2) เอกสารระบุตัวตนของตัวแทน (สำเนาสองรายการใดๆ จากรายการดังต่อไปนี้ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรประจำตัวที่แสดงหมายเลขประจำตัว [เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น])

(3) ค่าธรรมเนียม
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ โปรดทราบว่ากระบวนการจัดการอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าการยืนยันการสำรองที่นั่งตามปกติของ ANA การยืนยันการขึ้นเครื่อง การออกบัตรใหม่ให้ในกรณีบัตรหาย/การอัพเดตข้อมูลสมาชิก จะได้รับการจัดการบนเว็บไซต์ของ ANA (www.ana.co.jp) หรือที่ศูนย์บริการ ANA คำขอจะสามารถใช้ได้หากมีการยืนยันตัวตนลูกค้า

13. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ANA อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากทำการแก้ไข จะมีการโพสต์รายละเอียดบนเว็บไซต์ ANA (www.ana.co.jp) ดังนั้น โปรดอ่านเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นโดยละเอียด

ตอนที่ 2 การจัดการข้อมูลส่วนตัวของพลเมือง EEA ที่ ANA

นอกจากตอนที่ 1 แล้ว ตอนที่ 2 ยังสามารถใช้งานกับการจัดการข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขต European Economic Area (อ้างอิงตามต่อไปนี้ว่าเป็น "EEA") โดยอ้างอิงจาก REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL เรื่องการปกป้องบุคคลทั่วไปด้านการดำเนินการข้อมูลส่วนตัว และเรื่องความเคลื่อนไหวอิสระของข้อมูลประเภทนี้ รวมถึงการยกเลิก Directive "95/46/EC” ด้วย ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆในตอนที่ 2 ขัดแย้งกับตอนที่ 1 จะถือเงื่อนไขของตอนที่ 2 เป็นหลัก

1. บทนำ

ต้องได้รับการยินยอมหรืออนุญาตของผู้ปกครองในกรณีที่ลูกค้าอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้บริการของ ANA และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ต้องได้รับความยินยอมด้านข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่ง เช่น สมาชิกครอบครัวที่ใช้บริการของ ANA ในด้านข้อมูล

2. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว

หาก ANA ได้รับคำขอจากพลเมืองของ EEA โดยยื่นคำขอตามลักษณะที่ระบุไว้เพื่อเพิกถอนความยินยอม การย้ายข้อมูล หรือ การยื่นคัดค้านดำเนินการข้อมูล นอกเหนือจากตอนที่ 1 หัวข้อที่ 11 (ดังต่อไปนี้ "การเพิกถอน อื่นๆ") ของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่เก็บอยู่ในคลังข้อมูลที่ดูแลโดย ANA คำขอจะได้รับการดูแลตามความเหมาะสมของขอบเขตและช่วงเวลา หลังได้รับการยืนยันว่าคำขอมาจากลูกค้าโดยตรง

 • (1) คำขอเพื่อการเพิกถอน
  ข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบหรือระงับการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอของลูกค้าตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้หลังครบกำหนดการตรวจสอบคำขอ
  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคำขอประเภทนี้อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการ หรืออาจระงับการบริการตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับคำขอ
 • (2) คำขอเพื่อย้ายข้อมูล
  ทั้งนี้ ANA อาจทำสำเนาข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอของลูกค้าตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้หลังครบกำหนดการตรวจสอบคำขอ
 • (3) การยื่นคัดค้านการดำเนินการข้อมูล
  การใช้ข้อมูลส่วนตัวจะถูกระงับตามความเป็นไปได้และความเหมาะสมหลังจากตรวจสอบคำขอ
 • (4) ยื่นคำขอ หรือ ยื่นคัดค้าน

3. การต่อเครื่อง

ANA อาจให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับบุคคลที่สาม เช่น บริษัทในเครือ ผู้ดูแลระบบ บริษัทสัญญาจ้างภายนอก และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายตามการใช้งานที่ระบุข้างต้น ประเทศที่อยู่นอกเขต EEA (รวมถึง ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐฯอเมริกา ข้อกำหนดเดียวกันจะนำมาใช้ต่อไปโดยไม่มีข้อจำกัด) ที่ตั้งอยู่ในเขตของบุคคลที่สามซึ่ง ANA จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และลูกค้าจะได้รับพิจารณาว่ายินยอมให้ข้อมูลต่อไปนี้ โดยยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้:

 • (1) ในกรณีประเทศของบุคคลที่สามตั้งอยู่นอกเขต EEA ประเทศนั้นจะไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลแบบเดียวกับเขต EEA  มีสิทธิตามกฎหมายมากมายในเขต EEA ที่เกี่ยวกับข้อมูล และจะไม่มีการส่งข้อมูลโดยไม่จำเป็น
 • (2) อาจมีการส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามจุดประสงค์ที่ระบุข้างต้นให้แก่บริษัทย่อย และ บริษัทในเครือของ ANA หรือบุคคลที่สามที่อยู่นอก EEA

4. การเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนตัว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนตัว  ANA จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวแบบปรับปรุงล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA (www.ana.co.jp)

5. ร้องเรียนด้วยสิทธิ์

ลูกค้ามีสิทธิ์ร้องเรียนต่อกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ด้วยสิทธิ์การคุ้มครองข้อมูลตามเขตอำนาจตามกฎหมายของถิ่นพักอาศัย โปรดใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อติดต่อผู้มีอำนาจในเขตที่อยู่อาศัยของท่าน: (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

6. ข้อมูลสำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ ANA ได้ที่ anag_infosec@ana.co.jp

(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2018)

เรามีวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเราอย่างไร

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ ANA หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายทั่วไปของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเอกสาร นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุลักษณะวิธีที่เราจัดการข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ ANA และยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA ANA พยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ ANA ด้วยความมั่นใจและอุ่นใจ

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ ANA จะถือว่าท่านเข้าใจและตกลงตามเนื้อหาดังต่อไปนี้

[ขอบเขต]

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้เฉพาะกับการใช้งานเว็บไซต์ ANA (ana.co.jp) เท่านั้น และไม่นำมาใช้กับเว็บไซต์ที่จัดการโดยบริษัทอื่น เพื่อให้ข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ จึงจัดให้มีการแสดงลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ อยู่บนเว็บไซต์ ANA นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่นำมาใช้กับเว็บไซต์ที่เข้าถึงผ่านลิงค์เหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการปกป้องความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์

2. การรักษาความปลอดภัย

[เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล]

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการดูแลความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) ซึ่งหมายความว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์และมาตรการป้องกันไวรัสยังได้รับการติดตั้งไว้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผย นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

3. การรวบรวมข้อมูล

[การเข้าถึงเว็บไซต์]

เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวกง่ายดายมากขึ้น จะมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านล่างนี้โดยใช้คุกกี้*1
(เมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลขประจำตัวบุคคล*2 จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลแทน)

·ข้อมูลการล็อกอินสำหรับสมาชิก ANA Mileage Club
· ข้อมูลจากหน้าที่มีการตั้งค่าส่วนตัว
· การตั้งค่าหน้า
· ข้อมูลการลงทะเบียนจากแคมเปญพิเศษ ฯลฯ
· ประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์

[อีเมล]

เมื่อเราส่งจดหมายถึงลูกค้าของเรา อาจมีการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

· สถานะของอีเมล HTML หรือข้อมูลที่ระบุว่าได้มีการเปิดหรือดูตัวอย่างอีเมลหรือไม่ (โดยใช้เว็บบีคอน*3)
· ได้มีการเข้าถึงไซต์ของเราแล้วหรือยังผ่านทางลิงค์ในอีเมลข้อความหรือเมล HTML


 • *1 คุกกี้
  เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ปุ่มวิธีใช้บนแถบเครื่องมือของเบราเซอร์เกือบทั้งหมดมีการอธิบายถึงวิธีปฏิเสธการลงทะเบียนของคุกกี้ใหม่ และวิธีปิดฟังก์ชันคุกกี้ นอกจากนี้ ยังใช้แจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ใหม่ได้อีกด้วย
 • *2 หมายเลขประจำตัวบุคคล
  ตามการโทรเข้ามาด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • *3 เว็บบีคอน
  ภาพขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (ภาพ GIF ขนาด 1x1 พิกเซล) ที่ฝังอยู่ในเว็บเพจหรืออีเมล HTML โดยใช้เพื่อบันทึกข้อมูล ได้แก่ การเปิด/การดูตัวอย่างของอีเมล และการเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ลิงค์ที่อยู่ในอีเมล ANA ใช้เว็บบีคอนในการแจกจ่ายอีเมล HTML (ยกเว้นอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการจอง)