นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA

Get Adobe® Reader®

(ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2020)

นโยบายพื้นฐาน

สร้างสรรค์บนรากฐานของความปลอดภัยและความไว้วางใจ
“The Wings within Ourselves” ช่วยเติมเต็ม
ความหวังและความฝันของโลกที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน

ANA ให้บริการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยและบริการที่เป็นมิตรโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรข้างต้นเสมอ

ในการดำเนินธุรกิจของ ANA ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราเพื่อให้บริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพึงพอใจของลูกค้า เราตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้า และพยายามอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลเหล่านี้ด้วยความรอบคอบมากที่สุด

เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้บริการของ ANA ด้วยความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจ เราจึงมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของเราโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวางโครงสร้างบริษัทของเราให้ครอบคลุมมาตรการด้านความปลอดภัย เราพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละรายอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตอนที่ 1 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย ANA

1. บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่ ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลอื่นๆ (โดยแทนตนด้วย “ANA” “พวกเรา” “ของเรา” หรือ “เรา”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดก่อนมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ ANA หรือใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

ตอนที่ 1 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตอนที่ 2, 3 และ 4 ให้ข้อมูลเฉพาะอาณาเขตสำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป /สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐแคลิฟอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา) ตามลำดับ

อาจมีนโยบายเพิ่มเติมบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการของ ANA ซึ่งจะมีการมอบรายละเอียดให้พร้อมกับข้อกำหนดของบริการดังกล่าว

2. ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะบังคับใช้เมื่อลูกค้าและบุคคลอื่นๆ มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ ANA หรือใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ ANA

3. จุดประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ANA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้าของตนเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (1) การจอง การจำหน่ายตั๋ว การเช็คอิน บริการสนามบิน และบริการในเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งทางอากาศ
 • (2) การจอง การจำหน่ายบัตรโดยสาร การเช็คอิน และบริการสนามบินสำหรับการขนส่งระหว่างเที่ยวบิน การยอมรับการขนส่งร่วมกัน เที่ยวบินร่วม การขนส่งสินค้าต่อเนื่องโดยผู้ให้บริการหลายรายร่วมกัน และการขนส่งสินค้าที่มีการส่งต่อ
 • (3) การส่งมอบบริการให้แก่สมาชิก ANA Mileage Club
 • (4) แนวทาง การจัดหา รวมถึงการจัดบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นำเสนอโดย ANA
 • (5) การดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้น
 • (6) การดำเนินการแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งนำเสนอโดย ANA
 • (7) การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • (8) แนวทาง การปฏิบัติการ การจัดการ รวมถึงการจัดหาข้อมูลสำหรับงานกิจกรรมและแคมเปญที่หลากหลาย
 • (9) ประกาศเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย ANA
 • (10) แนวทาง การปฏิบัติการ การจัดการ และการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ งานกิจกรรม และแคมเปญต่างๆ ของบริษัทในเครือของ ANA Group และบริษัทพันธมิตร
 • (11) การให้บริการสอบถามและคำขอ
 • *นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น จะมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้สำหรับจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในตอนที่ 1 ข้อที่ 7 (การแบ่งปันข้อมูล) ด้านล่าง

4. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ANA จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้มาด้วยวิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยมุ่งหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

 • (1) ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลการชำระเงิน ฯลฯ
  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการจ้างงาน (ชื่อบริษัท ฝ่าย/แผนกที่ลูกค้าทำงานอยู่ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ข้อจำกัดทางโภชนาการ ข้อมูลการชำระเงินรวมถึงรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ ฯลฯ ของลูกค้า
 • (2) ข้อมูลการเดินทาง
  รายละเอียดของแผนและการจัดเตรียมการเดินทาง รวมถึงเที่ยวบินกับ ANA และสายการบินอื่นๆ การจองที่พัก และการจัดเตรียมการเดินทางอื่นๆ ฯลฯ
 • (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ANA Mileage Club ของลูกค้า และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่มีสิทธิ์ได้รับ
  หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ประเภทบัตรสมาชิก สถานะการเป็นสมาชิก พื้นที่ของสมาชิก สถานะไมล์สะสม หมายเลขและวันหมดอายุของบัตรเครดิต ประวัติการใช้บัตรเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเพื่อให้จัดหารถเข็นหรือการจัดเตรียมพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจองและการยกเลิกเที่ยวบิน ประวัติการใช้บริการเที่ยวบินและบริการอื่นๆ ฯลฯ ของลูกค้า
 • (4) รายละเอียดของการสอบถามและการร้องเรียนต่อ ANA
  รายละเอียดของการสอบถาม การร้องขอ และการร้องเรียนที่มีอยู่ในการติดต่อกับลูกค้า (รวมถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหา) ฯลฯ
  *เราอาจเฝ้าระวังติดตาม บันทึก จัดเก็บและใช้โทรศัพท์ อีเมล หรือการสื่อสารอื่นๆ กับท่าน เพื่อตรวจสอบคำแนะนำต่างๆ ที่ให้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อป้องกันอาชญากรรม และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้าของเรา
 • (5) ข้อมูลด้าน IT และระบบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ANA และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ANA และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ รวมถึงคุกกี้และข้อมูลการดำเนินการบนเว็บไซต์ ฯลฯ

ANA จะไม่มีทางได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับลูกค้าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น (ต่อไปเรียกว่า “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน”) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความเชื่อ ตำแหน่งทางสังคม ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติอาชญากรรม และประวัติการได้รับความผลกระทบจากอาชญากรรม เว้นแต่จะเป็นข้อกำหนดของกฎหมายหรือเป็นข้อบังคับ หรือโดยที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า

5. การเลือกโดยลูกค้า

ตามกฎแล้ว ANA จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามความประสงค์โดยสมัครใจของลูกค้า ลูกค้าอาจประสบกับผลเสีย หากพวกเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ไม่สามารถใช้บริการที่หลากหลายที่ ANA นำเสนอได้ หรือไม่สามารถได้รับการแจ้งเกี่ยวกับแคมเปญและข้อมูลอื่นๆ ของ ANA เนื่องจากฟังก์ชันส่วนหนึ่งของระบบ ANA ไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ไม่มีฟังก์ชันนั้นพร้อมสำหรับใช้งาน โปรดทราบว่า ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อของตนเองและการตัดสินใจของพวกเขาว่าต้องการได้รับอีเมลนิตยสารเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการหรือไม่ ด้วยลักษณะวิธีที่ ANA กำหนดให้เป็นการแยกต่างหาก

6. การเปิดเผยและจัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

ANA จะไม่เปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกเปิดเผยหรือจัดหาให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับ หรือโดยที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า โปรดทราบว่า การจัดหาข้อมูลให้แก่พันธมิตรที่ใช้ข้อมูลร่วมกันและบริษัทที่ได้รับการมอบหมายให้ทำธุรกิจนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

 • (1) ได้รับการยินยอมจากลูกค้าแล้ว
 • (2) มีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลโดยอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต
 • (3) จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์ สุขภาพ หรือทรัพย์สิน ในกรณีที่การได้มาซึ่งการยินยอมของลูกค้าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
 • (4) จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อให้ความร่วมมือสำหรับกิจกรรมสาธารณะที่เป็นของรัฐระดับประเทศหรือท้องถิ่น และในกรณีที่การได้มาซึ่งการยินยอมของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะขัดขวางการบริหารกิจกรรมสาธารณะ
 • (5) เปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลในฐานะที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติ (ในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนของลูกค้า)
 • (6) จัดหาข้อมูลอันเป็นผลจากการสืบทอดธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการ การแยกบริษัท การถ่ายโอนธุรกิจ หรือสาเหตุอื่นใด
 • (7) จัดหาข้อมูลตามกระบวนการโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ในลักษณะที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ได้โดยง่ายด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA ฯลฯ และลูกค้าไม่ได้มีการประกาศความประสงค์ที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลของพวกเขา

  1) จุดประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อมูลคือ จัดหาข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก
  2) รายการเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดหาให้แก่บุคคลภายนอก
  3) ลักษณะวิธีที่ใช้ในการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่บุคคลภายนอก
  4) การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกระงับเมื่อมีคำขอจากลูกค้า
  5) วิธีการในการรับคำขอจากลูกค้า

7. การแบ่งปันข้อมูล

ANA อาจแบ่งปันข้อมูลลูกค้าดังต่อไปนี้

ขอบเขตขององค์กรที่สามารถแบ่งปันข้อมูลได้ บริษัทในเครือ ANA Group
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ (1) สำหรับการจัดเตรียมบริการขนส่งทางอากาศ บริการด้านการเดินทาง รวมถึงการท่องเที่ยวและโรงแรม และผลิตภัณฑ์/บริการอื่นๆ ที่จัดการโดย ANA หรือบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(2) สำหรับการส่งจดหมายและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการโดยตรง และการเผยแพร่แบบสอบถามไปยังลูกค้า ฯลฯ โดยบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(3) สำหรับการวิเคราะห์การขาย การวิจัย/การศึกษาอื่นๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ฯลฯ โดย ANA หรือบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(4) สำหรับการส่งและการถ่ายโอนข้อมูลเมื่อเราได้รับการสอบถาม การสมัครเพื่อใช้งานหรือข้อเสนออื่นๆ จากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่ ANA ให้บริการ หรือบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(5) สำหรับการปฏิบัติภารกิจอย่างเหมาะสมและราบรื่นในการดำเนินธุรกรรมอื่นๆ กับลูกค้าโดย ANA หรือบริษัทที่แบ่งปันข้อมูล
(6) สำหรับการบริหารธุรกิจ/การบริหารภายในโดย ANA Group
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแบ่งปัน หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ของลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการจ้างงาน (ชื่อบริษัท ฝ่าย/แผนกที่ลูกค้าทำงานอยู่ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน ข้อจำกัดทางโภชนาการ ข้อมูลการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ รายละเอียดของแผนและการจัดเตรียมการเดินทาง รวมถึงเที่ยวบินกับ ANA และสายการบินอื่นๆ การจองที่พัก และการจัดเตรียมการเดินทางอื่นๆ ประเภทบัตรสมาชิก สถานะการเป็นสมาชิก พื้นที่สมาชิก สถานะไมล์สะสม หมายเลขและวันหมดอายุของบัตรเครดิต ประวัติการใช้บัตรเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเพื่อให้จัดหารถเข็นหรือการจัดเตรียมพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจองและการยกเลิกเที่ยวบิน ประวัติการใช้บริการเที่ยวบินและบริการอื่นๆ รายละเอียดการสอบถาม คำขอ และการร้องเรียนที่มีอยู่ในการติดต่อกับลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ANA และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ รวมถึงคุกกี้และข้อมูลการดำเนินการบนเว็บไซต์ ฯลฯ ของลูกค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ANA Holdings Inc.

8. การมอบหมายการทำธุรกิจ

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า ANA อาจมอบหมายการดำเนินการธุรกิจส่วนหนึ่งให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายดังกล่าวด้วยโดยอยู่ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการบรรลุจุดประสงค์ในการมอบหมายนั้น  ในกรณีเหล่านี้ ANA จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการและดูแลบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อปกป้องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมทั้งกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้

9. การถ่ายโอนออกจากญี่ปุ่น

หาก ANA จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ภายนอกญี่ปุ่น รวมทั้งบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำธุรกิจและพันธมิตรที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ANA จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

10. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ANA จะจัดการข้อมูลเหล่านี้ตามมาตรฐานที่เข้มงวดสูงสุดและจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการเปลี่ยนแปลง ANA ดูแลให้คณะกรรมการบริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละราย จะมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ โดยยึดตามจุดประสงค์ในการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น หลังจากบรรลุจุดประสงค์ของข้อมูลแล้ว ANA จะกำจัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม

11. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนตัว

หาก ANA ได้รับคำขอจากลูกค้าที่ส่งมาในลักษณะที่ระบุไว้ เพื่อให้เปิดเผย แก้ไข ลบ เพิ่มเติม ระงับ หรือ]ลบล้าง (ต่อไปนี้เรียกว่า “การเปิดเผย ฯลฯ”) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ ANA มีอยู่ คำขอนั้นจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ โดยอยู่ภายในกรอบเวลาและขอบเขตที่จำเป็น หลังจากที่ทำการยืนยันว่าคำขอนั้นส่งมาโดยลูกค้าเอง

 • (1) คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล
  รายการข้อมูลส่วนบุคคลหรือจุดประสงค์ของการใช้จะได้รับการเปิดเผยตามคำขอของลูกค้า
 • (2) คำร้องให้แก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติม
  การแก้ไข ลบ หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการที่ส่วนใดก็ตามที่สามารถทำได้หลังจากที่ตรวจสอบคำขอนั้นแล้ว
 • (3) คำขอให้ระงับหรือขจัดออก
  การใช้รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบหมายให้โดยลูกค้าจะถูกระงับ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกหากต้องการเช่นนั้น โดยเป็นไปตามคำขอที่ส่งมา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า คำขอเหล่านี้อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการที่เคยใช้ หรืออาจขัดขวางการจัดหาบริการตามความต้องการของลูกค้า

ANA อาจไม่สามารถตอบสนองคำขอของลูกค้าได้ หากการปฏิบัติตามคำขอเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ ANA อย่างร้ายแรง หรือนำไปสู่การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ

12. การส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

วิธีการส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ หรือการแจ้งจุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (“คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ”) ที่ ANA ได้รับจากลูกค้าและตัวแทนจากข้อมูลการติดต่อ มีดังต่อไปนี้

คำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

(1) วิธีส่งคำขอ
โปรดส่งเอกสารที่กำหนดทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่าง

ที่อยู่:
ศูนย์จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD
1-331-90 Kaminoshima-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki, 850-0078 Japan


(2) เอกสารที่กำหนด

แบบฟอร์มคำขอ (เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้ตามคำขอของท่าน)

Get Adobe® Reader®

คำขอของลูกค้าสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ อาจไม่ได้รับการตอบสนอง หากขาดเอกสารข้อมูลใดๆ ที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของบุคคล ฯลฯ

 • < สำหรับบุคคล >
  (1) สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ (ปิดบังหมายเลขบัตรประกันสุขภาพและสัญลักษณ์/หมายเลขที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ประกันตน) บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรประจำตัวที่แสดงหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)
 • < สำหรับตัวแทน>
  นอกเหนือจาก < สำหรับบุคคล> แล้ว ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ตามที่กำกับไว้ใน (1) และ (2) ด้วย
  (1) หนังสือมอบอำนาจ (ตัวแทนผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะต้องแสดงเอกสารรับรอง)
  (2) เอกสารประจำตัวของตัวแทน (สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ (ปิดบังหมายเลขบัตรประกันสุขภาพและสัญลักษณ์/หมายเลขที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ประกันตน) บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรประจำตัวที่แสดงหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น)

(3) ค่าธรรมเนียม
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลการจองและการขึ้นเครื่องหลายข้อมูล แต่ละเที่ยวบินจะนับเป็นการเปิดเผยหนึ่งรายการ โปรดทราบว่ากระบวนการจัดการอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง

* โปรดทราบว่าการยืนยันการสำรองที่นั่งของ ANA การยืนยันการขึ้นเครื่อง และการอัปเดตข้อมูลสมาชิก ANA Mileage Club ฯลฯ จะได้รับการจัดการบนเว็บไซต์ของ ANA (www.ana.co.jp) หรือที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ ANA  คำขอจะสามารถใช้ได้หากมีการยืนยันตัวตนลูกค้า

13. การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ANA อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากทำการแก้ไข จะมีการโพสต์รายละเอียดบนเว็บไซต์ ANA (www.ana.co.jp)

ตอนที่ 2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักโดย ANA

1. บทนำ

ตอนที่ 2 นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลอื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) และ/หรือสหราชอาณาจักร (“UK”) ตามกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งยุโรป 2016/679 (“GDPR” ) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักรปี 2018 (“DPA 2018”) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ของประเทศและระหว่างประเทศ (รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูล”)

โปรดทราบว่ากฎหมายแห่งสหราชอาณาจักรมีความคล้ายคลึงกับกฎหมายในเขตเศรษฐกิจยุโรป และลูกค้าจากทั้งสองเขตอำนาจศาลมีสิทธิที่คล้ายคลึงกันมาก  ดังนั้นการอ้างอิงถึง GDPR ในบทนี้จึงมีความหมายเช่นเดียวกับการอ้างอิงถึงกฎหมายแห่งสหราชอาณาจักร

ต้องได้รับการยินยอมหรืออนุญาตของผู้ปกครองในกรณีที่ลูกค้าอายุต่ำกว่า 16 ปี ใช้บริการของ ANA และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ต้องได้รับความยินยอมด้านข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ในกรณีที่มีคนใดคนหนึ่ง เช่น สมาชิกครอบครัวที่ใช้บริการของ ANA ในด้านข้อมูล

ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆ ในตอนที่ 2 นี้ขัดแย้งกับตอนที่ 1 จะถือเงื่อนไขของตอนที่ 2 เป็นหลัก

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือ ANA

ANA จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและใช้โดยผู้ควบคุม (ผู้ที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) และผู้ประมวลผลข้อมูล (ผู้ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ควบคุม) บนพื้นฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

3. หลักพื้นฐานที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ANA จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นสามารถใช้ได้เมื่อจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น (ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ตอนที่ 1 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) และโดยการกำหนดให้มีหลักพื้นฐานที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับกิจกรรมการประมวลผลแต่ละกิจกรรมบนพื้นฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ANA อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามหลักพื้นฐานที่ชอบด้วยกฎหมายต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งประการ

 • (1) เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านในการประมวลผล (มาตรา 6(1)(a) GDPR)
  คำยินยอมจะนำไปใช้ในการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายและการตลาดเท่านั้น หรือในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ
 • (2) เมื่อจำเป็นต้องมีการประมวลผลเพื่อดำเนินการหรือปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำสัญญา (มาตรา 6(1)(b) GDPR)
  ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลลูกค้าซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลประจำตัว ผู้ติดต่อ รายละเอียดการชำระเงินและการเดินทาง ฯลฯ ของลูกค้า
 • (3) ANA จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6(1)(c))  รวมถึงข้อกำหนดในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายของ ANA ที่มีต่อพนักงานและลูกค้า
 • (4) ข้อมูลที่จำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของท่านหรือของบุคคลภายนอก (มาตรา 6(1)(d)) เช่น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
 • (5) ถือเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ ANA หรือบุคคลภายนอกในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และผลประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยสิทธิ์ของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล (มาตรา 6(1)(f) GDPR)  ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ ANA และยังรวมถึงการดูแลรักษา พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของตน และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

4. คำขอเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลให้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อไปนี้แก่ท่าน:

 • 1) คำขอเพื่อเปิดเผยข้อมูล: ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลได้
 • 2) คำขอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรืออัปเดต: การแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการดำเนินการเมื่อสามารถทำได้หลังจากมีการตรวจสอบคำขอแล้ว
 • 3) คำขอเพื่อลบล้าง: ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เราจะพิจารณาคำขอของท่าน และในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือกฎหมายไม่อนุญาตให้เราเก็บรักษาไว้อีกต่อไป เราจะดำเนินการลบออก
 • 4) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เป็นระบบ ทั่วไป และอ่านได้ด้วยเครื่องได้ ซึ่งใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่านและประมวลผลตามความยินยอมของท่าน หรือเพื่อทำสัญญาและประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • 5) การยื่นคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลซึ่งกระทำบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง เราจะหยุดประมวลผลข้อมูลของท่าน เว้นเสียแต่จะมีเหตุผลที่สำคัญในการดำเนินการต่อไปซึ่งจะฝ่าฝืนคำคัดค้านของท่าน หากการคัดค้านของท่านคือทางการตลาดทางตรง เราจะหยุดประมวลผลเสมอ
 • 6) การจำกัดวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถจำกัดวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ได้ ในกรณีนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (นอกเหนือจากการจัดเก็บ) จะชอบด้วยกฎหมายเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเมื่อมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย การปกป้องสิทธิ์บางประการ หรือผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญเท่านั้น
 • 7) สิทธิ์ในการเพิกถอนคำยินยอม หากเราต้องได้รับความยินยอมเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ

โปรดทราบว่าสิทธิ์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่ใช่สิทธิ์ที่สมบูรณ์และไม่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในบางสถานการณ์ ซึ่งหมายความว่าอาจมีการปฏิเสธคำขอได้ แน่นอนว่าหากคำขอถูกปฏิเสธ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลเมื่อตอบกลับถึงท่าน

บันทึกคำขอที่เราได้รับจะมีการเก็บรักษาไว้เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายของเรา

(2) วิธีการส่งคำขอ
ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นในกรณีที่ไม่สมเหตุสมผล มากเกินควร หรือมีการร้องขอซ้ำซ้อน ซึ่งเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือปฏิเสธคำขอ) วิธีการส่งคำขอและข้อมูลผู้ติดต่อมีดังนี้

(เว็บไซต์)
โปรดส่งเอกสารที่จำเป็นผ่านเว็บฟอร์มที่ระบุในเว็บไซต์ของ ANA

(3) การตอบกลับคำขอต่างๆ

เราจะตอบกลับโดยไม่รีรอและโดยปกติจะตอบกลับภายใน 1 เดือน  ในบางกรณีเราอาจขอเอกสารระบุตัวตน หรือ (หากท่านทำการร้องขอในนามของบุคคลภายนอก) หลักฐานยืนยันอำนาจของท่านในการยื่นคำขอ  หากคำขอของท่านมีความซับซ้อนหรือท่านได้ทำการร้องขอหลายรายการ อาจใช้เวลานานยิ่งขึ้นในการให้คำตอบโดยละเอียด  โปรดรับทราบว่ามีข้อยกเว้นสำหรับสิทธิ์ข้างต้นและบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้

หากท่านไม่พึงพอใจกับการตอบสนองของเราต่อคำขอคุ้มครองข้อมูล หรือหากท่านคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจควบคุมดูแลได้ โปรดดูส่วนที่ 9 ของตอนที่ 2 นี้ (“การยื่นเรื่องร้องเรียนแก่ผู้มีอำนาจ”) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

5. การแบ่งปันข้อมูลซึ่งจำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การมอบผลิตภัณฑ์และบริการของ ANA ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทและองค์กรอื่นๆ และส่วนใหญ่ ANA จำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถดำเนินธุรกิจได้  บุคคลภายนอกดังกล่าวประกอบด้วย:

 • (1) บริษัทอื่นๆ ใน ANA Group
 • (2) องค์กรที่ ANA แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความจำเป็นทางกฎหมาย
  ซึ่งรวมถึง: องค์กรของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมาย หน่วยงานด้านตุลาการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง องค์กรบุคคลภายนอก ฯลฯ
 • (3) ผู้ให้บริการ
  รวมถึง: ผู้รับจ้างช่วงที่จัดการเที่ยวบินของ ANA สนามบิน และสายการบินที่เราเป็นพันธมิตรด้วย ผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เรามีความร่วมมือทางการตลาด ฯลฯ

หาก ANA สั่งให้บริษัท ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลในนามของตน ผู้ให้บริการรับรองว่าจะดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามสัญญาซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

6. การสื่อสารทางการตลาด

ANA จะทำการสื่อสารทางการตลาดเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งให้ผู้ที่สนใจทราบถึงข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของผู้คนเหล่านั้น ANA จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อผู้รับอนุญาตให้มีการสื่อสารทางการตลาด หรือหากผู้รับเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก ANA และมีโอกาสที่จะถอนตัวจากการสื่อสารทางการตลาดได้ภายในกำหนดเวลาแต่เลือกที่จะไม่ถอนตัว

7. สถานที่เก็บและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ANA ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และผู้ให้บริการและองค์กรอื่นๆ ที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร โปรดทราบว่าญี่ปุ่นได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอ

เมื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก ANA จะรับรองว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล รวมถึงข้อกำหนดการถ่ายโอนข้อมูลในภายหน้าของการตัดสินใจเกี่ยวกับความเพียงพอของระดับการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป-ญี่ปุ่น และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าผู้รับที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักรอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้การคุ้มครองที่เท่าเทียมกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ ANA โดยใช้รายละเอียดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 12 ของตอนที่ 1 นี้ (“การส่งคำขอสำหรับการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ” )

8. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ANA เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ANA ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ส่วนใหญ่ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่เหมาะสมจะพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้น โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดทางบัญชีและความต้องการทางธุรกิจของเรา  

 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ANA Mileage Club
  จนกว่าจะมีการเพิกถอนสมาชิก ANA Mileage Club
 • (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร
  จนกว่าการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขนส่งสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และเงื่อนไขการขนส่งสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจะเสร็จสิ้น
 • (3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
  ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าได้ยินยอม

9. การยื่นเรื่องร้องเรียนแก่ผู้มีอำนาจ

ลูกค้ามีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจในการคุ้มครองข้อมูลในถิ่นที่ตนพักอาศัย

 • (1) พลเมืองในเขตเศรษฐกิจยุโรป โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลแห่งชาติของท่าน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (European Data Protection Board) (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en)
 • (2) พลเมืองสหราชอาณาจักร โปรดติดต่อสำนักงานคณะกรรมาธิการข้อมูลข่าวสาร (Information Commissioner’s Office) (www.ico.org.uk)

10. ข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ ANA

ผู้ควบคุม:  ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
อยู่: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ

อีเมลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: anag_infosec@ana.co.jp

ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองจีนโดย ANA

นอกจากตอนที่ 1 แล้ว ตอนที่ 3 ยังสามารถบังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐจีน (ต่อไปนี้เรียกว่า “จีน”) ตามกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์จีนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆ ในตอนนี้ขัดแย้งกับตอนที่ 1 จะถือเงื่อนไขของตอนนี้เป็นหลัก

1. บทนำ

ต้องได้รับการยินยอมหรืออนุญาตของผู้ปกครองในกรณีที่ลูกค้าอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการของ ANA และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในกรณีที่สมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่งสมัครใช้บริการของ ANA ในนามของเจ้าของข้อมูล

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ANA จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ANA ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะดังต่อไปนี้

 • (1) ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ANA Mileage Club
  จนกว่าจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก ANA Mileage Club
 • (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสาร
  จนกว่าการขนส่งและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขนส่งในส่วน สัมภาระและผู้โดยสารภายในประเทศ และ สัมภาระและผู้โดยสารระหว่างประเทศ จะเสร็จสิ้น
 • (3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
  ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าได้ยินยอม

3. เทคโนโลยีและมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 • (1) ANA ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการรั่วไหล สูญหาย หรือเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ANA ใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  ・ANA พัฒนาเว็บไซต์ด้วย https และตั้งการเข้ารหัส SSL เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้า (ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ) การติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บเบราเซอร์ของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์
  ・ANA ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  ・ANA กำหนดการควบคุมการเข้าถึงสำหรับการป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  ・เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ANA จึงได้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัว
 • (2) ANA จะดำเนินตามขั้นตอนอันสมเหตุสมผลและพึงปฏิบัติได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
  ANA จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น เว้นแต่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการเก็บรักษาหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • (3) ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลตกอยู่ในความเสี่ยง ANA จะแจ้งลูกค้าทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนด และรายงานหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมายโดยทันที

4. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ ANA ได้รับคำขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ดูแลโดย ANA จากพลเมืองจีน คำขอจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในช่วงเวลาและวิธีการที่เหมาะสม นอกเหนือจากตอนที่ 1 มาตรา 11 (คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล) หลังจากได้รับการยืนยันว่าคำขอดังกล่าวมาจากลูกค้าโดยตรง

(1) คำขอเพื่อการเพิกถอน
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบหรือระงับการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับคำขอของลูกค้าตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้หลังครบกำหนดการตรวจสอบคำขอ
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคำขอประเภทนี้อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับบริการ หรืออาจระงับการบริการตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับคำขอ

(2) วิธีการสำหรับการยื่นคำขอ
ลูกค้าอาจยื่นคำขอโดยปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้

1) การส่งคำขอ

เว็บไซต์:
โปรดส่งเอกสารที่จำเป็นผ่านเว็บฟอร์มที่ระบุในเว็บไซต์ของ ANA

2) เอกสารที่กำหนด

เอกสารที่จำเป็นสำหรับใช้ยืนยันตัวตนของบุคคล ฯลฯ

 • <สำหรับบุคคล>
 • (1) สำเนารายการดังต่อไปนี้จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ (ปิดบังหมายเลขบัตรประกันสุขภาพและสัญลักษณ์/หมายเลขที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ประกันตน) บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น) บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลประเทศจีน
 • <สำหรับตัวแทน>
  นอกเหนือจาก “<สำหรับบุคคล>” ต้องมีเอกสารต่อไปนี้ตามที่กำกับไว้ใน (1) และ (2) ดังนี้
 • (1) หนังสือมอบอำนาจ (ตัวแทนผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะต้องแสดงเอกสารรับรอง)
 • (2) เอกสารยืนยันตัวตนของตัวแทน (สำเนาจำนวน 2 ชุด ได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ (ปิดบังหมายเลขบัตรประกันสุขภาพและสัญลักษณ์/หมายเลขที่เป็นการระบุตัวตนของผู้ประกันตน) บัตรทะเบียนผู้พำนักพร้อมรูปถ่าย หนังสือการประกันบำเหน็จบำนาญ หนังสือรับรองความพิการทางร่างกาย บัตรประจำตัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวพลเมืองพิเศษผู้มีถิ่นพำนักถาวร หนังสือรับรองประทับตราการลงทะเบียน บัตรหมายเลขประจำตัว (เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น) บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาลประเทศจีน

3) ศูนย์ติดต่อ
ประเทศจีน 4008-82-8888 (มีค่าบริการ)

5. การต่อเครื่อง

เมื่อ ANA แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือมอบความรับผิดชอบให้บุคคลภายนอกภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งาน ANA อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทต่างๆ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลหรือผู้รับผิดชอบ และบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเป็นผู้ดูแลข้อมูลนั้น บุคคลภายนอกที่ ANA จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านั้นรวมถึงประเทศที่อยู่นอกเขตประเทศจีน (รวมถึงญี่ปุ่น) และลูกค้าจะได้รับพิจารณาว่ายินยอมให้ข้อมูลต่อไปนี้ โดยยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้:

 • (1) ในกรณีที่ประเทศของบุคคลที่สามตั้งอยู่นอกเขตประเทศจีนซึ่งไม่มีกฎหมายการปกป้องข้อมูลแบบเดียวกับประเทศจีน จะไม่มีการให้สิทธิตามกฎหมายมากมายที่ให้ไว้ในประเทศจีนแก่เจ้าของข้อมูลโดยไม่จำเป็น
 • (2) อาจมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามจุดประสงค์ที่ระบุข้างต้นให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของ ANA หรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศจีน

6. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ANA จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA (www.ana.co.jp) และ ANA จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่ในการใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากได้รับการยินยอมจากลูกค้า

7. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ALL NIPPON AIRWAYS co., Ltd.
Address: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

ตอนที่ 4 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองแคลิฟอร์เนียโดย ANA

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2020

นอกเหนือจากตอนที่ 1 แล้ว ตอนที่ 4 ยังสามารถบังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ตามรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งปี 2018 (ต่อไปนี้เรียกว่า “CCPA”) ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆ ในตอนนี้ขัดแย้งกับตอนที่ 1 จะถือเงื่อนไขของตอนนี้เป็นหลัก

คำศัพท์ที่ใช้ในบทนี้อ้างอิงจากคำจำกัดความที่ให้ไว้ใน CCPA ตัวอย่างเช่น คำว่า “การขาย” หมายถึง การขาย การให้ยืม การให้เช่า การเปิดเผย การเผยแพร่ การกระจาย การถ่ายโอน หรือการสื่อสารทางวาจา การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นใดของ ANA ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคต่อธุรกิจอื่นหรือบุคคลภายนอกสำหรับการพิจารณาทางการเงินหรือการพิจารณาที่มีสำคัญอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หาก ANA สรุปข้อตกลงที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกิจอื่นหรือบุคคลภายนอก กิจกรรมที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ถือว่าเป็น “การขาย” จากมุมมองของ CCPA

1. การได้มาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย ANA ใน 12 เดือนที่ผ่านมา หรือที่จะเก็บรวบรวมในอนาคตจะจัดเป็นหมวดหมู่ตามที่กำหนดไว้ในตารางต่อไปนี้ ANA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในตอนที่ 1 มาตรา 3 (วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยตรงจากลูกค้า

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวบ่งชี้ (ชื่อหรือสัญลักษณ์ ฯลฯ ใช้ในการระบุตัวอย่างเฉพาะ)

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลหนังสือเดินทาง และหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ฯลฯ ของลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (หมวดข้อมูลส่วนบุคคลในประมวลกฎหมายแพ่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประมวลกฎหมาย มาตรา 1798.80(e))

ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการบิน หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ ของลูกค้า ฯลฯ
ลักษณะประเภทข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลาง ข้อจำกัดทางโภชนาการของลูกค้า ฯลฯ
ข้อมูลทางการค้า

ประเภทของบัตรสมาชิก ANA Mileage Club สถานะการเป็นสมาชิก พื้นที่ของสมาชิก สถานะไมล์สะสม หมายเลขและวันหมดอายุของบัตรเครดิต ประวัติการใช้บัตรเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเพื่อให้จัดหารถเข็นหรือการจัดเตรียมพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจองและการยกเลิกเที่ยวบิน ประวัติการใช้บริการเที่ยวบินและบริการอื่นๆ รายละเอียดของแผนการเดินทางและการจัดการ รวมถึงเที่ยวบินกับ ANA และสายการบินอื่นๆ ที่พักอาศัย และการจัดการด้านการขนส่ง รายละเอียดของการสอบถาม การร้องขอ และการร้องเรียนที่มีอยู่ในการติดต่อกับลูกค้า ฯลฯ ของลูกค้า

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ ANA และแอพพลิเคชั่นมือถือ รวมถึงคุกกี้และข้อมูลการดำเนินการในเว็บไซต์ ฯลฯ
ข้อมูลด้านอาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ข้อมูลการจ้างงาน (ชื่อบริษัท ฝ่าย/แผนกที่ลูกค้าทำงานอยู่ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

 • (1) การขายข้อมูลส่วนบุคคล
  ANA จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์) ให้แก่บุคคลภายนอก และไม่ได้ขายข้อมูลดังกล่าวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • (2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ ANA ได้เปิดเผยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และประเภทบุคคลภายนอกที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ มีดังต่อไปนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลภายนอกที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ตัวบ่งชี้ (ชื่อหรือสัญลักษณ์ ฯลฯ ใช้ในการระบุตัวอย่างเฉพาะ)

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลหนังสือเดินทาง และหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ฯลฯ ของลูกค้า

บริษัทอื่นๆ ใน ANA Group ผู้รับจ้างช่วงที่จัดการเที่ยวบินของ ANA สนามบิน และสายการบินที่เราเป็นพันธมิตรด้วย ผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เรามีความร่วมมือทางการตลาด องค์กรของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมาย หน่วยงานตุลาการศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง องค์กรของบุคคลภายนอก ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (หมวดข้อมูลส่วนบุคคลในประมวลกฎหมายแพ่งรัฐแคลิฟอร์เนีย ประมวลกฎหมาย มาตรา 1798.80(e))

ข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการบิน หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิต และวิธีการชำระเงินอื่นๆ ของลูกค้า ฯลฯ บริษัทอื่นๆ ใน ANA Group ผู้รับจ้างช่วงที่จัดการเที่ยวบินของ ANA สนามบิน และสายการบินที่เราเป็นพันธมิตรด้วย ผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เรามีความร่วมมือทางการตลาด องค์กรของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมาย หน่วยงานตุลาการศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง องค์กรของบุคคลภายนอก ฯลฯ
ลักษณะประเภทข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือรัฐบาลกลาง ข้อจำกัดทางโภชนาการของลูกค้า ฯลฯ บริษัทอื่นๆ ใน ANA Group ผู้รับจ้างช่วงที่จัดการเที่ยวบินของ ANA
ข้อมูลทางการค้า

ประเภทของบัตรสมาชิก ANA Mileage Club สถานะการเป็นสมาชิก พื้นที่ของสมาชิก สถานะไมล์สะสม หมายเลขและวันหมดอายุของบัตรเครดิต ประวัติการใช้บัตรเครดิตและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเพื่อให้จัดหารถเข็นหรือการจัดเตรียมพิเศษอื่นๆ ข้อมูลการจองและการยกเลิกเที่ยวบิน ประวัติการใช้บริการเที่ยวบินและบริการอื่นๆ รายละเอียดของแผนการเดินทางและการจัดการ รวมถึงเที่ยวบินกับ ANA และสายการบินอื่นๆ ที่พักอาศัย และการจัดการด้านการขนส่ง รายละเอียดของการสอบถาม การร้องขอ และการร้องเรียนที่มีอยู่ในการติดต่อกับลูกค้า ฯลฯ ของลูกค้า

บริษัทอื่นๆ ใน ANA Group ผู้รับจ้างช่วงที่จัดการเที่ยวบินของ ANA สนามบิน และสายการบินที่เราเป็นพันธมิตรด้วย ผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เรามีความร่วมมือทางการตลาด องค์กรของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมาย หน่วยงานตุลาการศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง องค์กรของบุคคลภายนอก ฯลฯ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ ANA และแอพพลิเคชั่นมือถือ รวมถึงคุกกี้และข้อมูลการดำเนินการในเว็บไซต์ ฯลฯ บริษัทอื่นๆ ใน ANA Group ผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เรามีความร่วมมือทางการตลาด องค์กรของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมาย หน่วยงานด้านตุลาการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง องค์กรของบุคคลภายนอก ฯลฯ
ข้อมูลด้านอาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ข้อมูลการจ้างงาน (ชื่อบริษัท ฝ่าย/แผนกที่ลูกค้าทำงานอยู่ ตำแหน่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทอื่นๆ ใน ANA Group ผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เรามีความร่วมมือทางการตลาด องค์กรของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมาย หน่วยงานด้านตุลาการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง องค์กรของบุคคลภายนอก ฯลฯ

3. คำขอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของตน:

(1) สิทธิ์ในการเข้าถึง
ลูกค้ามีสิทธิ์ยื่นคำขอต่อ ANA เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ผ่านการรวบรวม/ใช้/เปิดเผยโดย ANA ภายใน 12 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิ์ในการเข้าถึง”) สูงสุด 2 ครั้งภายใน 12 เดือน

 • ・ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เก็บรวบรวมโดย ANA
 • ・แหล่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • ・วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • ・ประเภทของบุคคลภายนอกที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • ・ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเจาะจงของลูกค้าที่รวบรวมโดย ANA
 • ・ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ผ่านการเปิดเผยโดย ANA สำหรับวัตถุประสงทางธุรกิจ
 • ・ประเภทของบุคคลภายนอกที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้

(2) สิทธิ์ในการลบ
ลูกค้ามีสิทธิ์ยื่นคำขอให้ ANA ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการที่ ANA รวบรวมไว้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิ์ในการลบ”)

เมื่อต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือสิทธิ์ในการลบ โปรดติดต่อดังนี้ เมื่อ ANA ได้รับคำขอก็จะจัดการตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องภายในช่วงเวลาและวิธีการที่เหมาะสม หลังจากมีการยืนยันได้ผ่านกระบวนการสำหรับการระบุตัวตนบุคคลที่อธิบายไว้ด้านล่างว่าคำขอดังกล่าวมาจากลูกค้าโดยตรง

1) การส่งคำขอ

เว็บไซต์:

โทร:
โปรดติดต่อช่องทางดังต่อไปนี้
สหรัฐอเมริกา
1-800-235-9262 (โทรฟรี)
310-782-3011 (มีค่าบริการ)

2) กระบวนการสำหรับการระบุตัวตนบุคคล

 • <สำหรับบุคคล>
 • เมื่อได้รับคำขอการใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือสิทธิ์ในการลบ ANA จะขอให้ลูกค้าส่งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อยืนยันว่าได้มีการส่งคำขอดังกล่าวโดยตัวลูกค้าเอง เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของลูกค้า และเปรียบเทียบข้อมูลที่ส่งให้กับข้อมูลที่ ANA มีอยู่
 • <สำหรับตัวแทน>
 • นอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการระบุตัวตนของบุคคลใน “<สำหรับบุคคล>” แล้ว จำเป็นต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ (ตัวแทนผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะต้องแสดงเอกสารรับรอง) ด้วย นอกจากนี้ ANA อาจขอให้ลูกค้าติดต่อกับ ANA โดยตรงเพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้มอบอำนาจให้ตัวแทนใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงหรือสิทธิ์ในการลบได้

โดยหลักการแล้ว ANA จะไม่ปฏิบัติต่อลูกค้าที่ได้ส่งคำขอดังกล่าวในลักษณะเลือกปฏิบัติ เช่น การเปลี่ยนบริการของตน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคำขอให้มีการลบอาจทำให้ลูกค้ามีอุปสรรคในการรับบริการที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ หรืออาจขัดขวางการจัดหาบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

เรามีวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเราอย่างไร

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ ANA หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายทั่วไปของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัว โปรดศึกษาเอกสาร นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุลักษณะวิธีที่เราจัดการข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ ANA และยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA ANA พยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ ANA ด้วยความมั่นใจและอุ่นใจ

เมื่อใช้งานเว็บไซต์ ANA จะถือว่าท่านเข้าใจและตกลงตามเนื้อหาดังต่อไปนี้

[ขอบเขต]

การประมวลผลนี้จะนำไปใช้เมื่อลูกค้าใช้งานเว็บไซต์นี้ (โดเมน ana.co.jp) และจะไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่นๆ เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการที่มีประโยชน์สำหรับลูกค้า จะไม่มีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวมาใช้กับเว็บไซต์ที่ลิงก์ เมื่อท่องเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบเนื้อหาของข้อแถลงความเกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัว

2. การรักษาความปลอดภัย

[เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล]

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการดูแลความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) ซึ่งหมายความว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ จะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์และมาตรการป้องกันไวรัสยังได้รับการติดตั้งไว้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผย นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

 • * กลไก Secure Socket Layer (SSL)
  ก่อนที่ลูกค้าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน SSL จะทำการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (การพิสูจน์ตัวตนดิจิตอลและตัวตนดิจิตอล) ระหว่าง ANA และลูกค้า และส่งข้อมูลหลังจากการพิสูจน์ตัวตนทั้งสองฝ่าย ในช่วงเวลานั้น การสื่อสารระหว่าง ANA และลูกค้าจะถูกรบกวนโดยหมายเลขที่ไม่รู้จักและการส่งข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งจะถูกส่งไปยังบุคคลภายนอกเพื่อป้องกันความพยายามในการขโมยข้อมูลโดยการปลอมตัวเป็นลูกค้า
  นอกจากนี้ ข้อมูลที่ส่งโดย SSL จะถูกเข้ารหัสควบคู่กันโดยใช้รูปแบบการเข้ารหัสสองชนิด ได้แก่ ระบบการเข้ารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร (RSA) และระบบการเข้ารหัสลับแบบกุญแจทั่วไป (ระบบการเข้ารหัสแบบกุญแจส่วนตัว)  “กุญแจ” อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจำเป็นในการถอดรหัสข้อมูลนี้ แม้ว่าจะมีการสกัดข้อมูลจากบุคคลภายนอก แต่ก็ไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ได้หากไม่มีกุญแจที่ถูกต้อง ประเภทของกุญแจนั้นมีจำนวนจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม การถอดรหัสข้อมูลจากบุคคลภายนอกเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งเนื่องจากต้องใช้เวลายาวนานอย่างยิ่งในการลองใช้กุญแจทั้งหมดเพื่อให้ไปถึงกุญแจที่ถูกต้อง แม้ว่าบุคคลภายนอกจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ

3. การรวบรวมข้อมูล

[การเข้าถึงเว็บไซต์]

เรารวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ใช้บริการของเราได้อย่างมั่นใจเมื่อท่องเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจวิเคราะห์ประวัติการท่องเว็บของลูกค้า ฯลฯ บนเว็บไซต์ของเรา และใช้ข้อมูลเช่นเดียวกันเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูล และนำเสนอบริการและโปรโมชั่นต่างๆ

(1) การใช้คุกกี้*1/หมายเลขประจำตัวบุคคล*2 ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
เราใช้คุกกี้/หมายเลขประจำตัวบุคคลของอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้อย่างมั่นใจเมื่อท่องเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลาผ่านการตั้งค่าของซอฟต์แวร์ที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ต (เบราเซอร์) ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าลูกค้าอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางรายการของเว็บไซต์ได้

· ข้อมูลการล็อกอินสำหรับสมาชิก ANA Mileage Club
· ข้อมูลจากหน้าที่มีการตั้งค่าส่วนตัว
· การตั้งค่าหน้า
· ข้อมูลการลงทะเบียนจากแคมเปญพิเศษ ฯลฯ
· ประวัติการเข้าถึงเว็บไซต์ (โดยใช้เว็บบีคอน*3)

(2) การใช้ที่อยู่ไอพี*4
เราเก็บรวบรวมที่อยู่ไอพีสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับพื้นที่ของลูกค้า เมื่อลูกค้าท่องเว็บไซต์ของเรา เราจะกำหนดภูมิภาคที่ลูกค้าเข้าถึงผ่านที่อยู่ไอพีของลูกค้า ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุตัวตนของลูกค้า

[อีเมล]

เมื่อเราส่งจดหมายถึงลูกค้าของเรา อาจมีการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

· สถานะของอีเมล HTML หรือข้อมูลที่ระบุว่าได้มีการเปิดหรือดูตัวอย่างอีเมลหรือไม่ (โดยใช้เว็บบีคอน*3)
· ได้มีการเข้าถึงไซต์ของเราแล้วหรือยังผ่านทางลิงค์ในอีเมลข้อความหรือเมล HTML


 • *1 คุกกี้
 1. คุกกี้เป็นฟังก์ชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ใช้เว็บไซต์นี้ผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ไม่ได้รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ที่อยู่อีเมล และชื่อ ปุ่มวิธีใช้บนแถบเครื่องมือของเบราเซอร์เกือบทั้งหมดมีการอธิบายถึงวิธีปฏิเสธการลงทะเบียนของคุกกี้ใหม่ และวิธีปิดฟังก์ชันคุกกี้ นอกจากนี้ ยังใช้แจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ใหม่ได้อีกด้วย
 2. เราจะสามารถให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้แก่บุคคลภายนอกได้ตามความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน “(1) การใช้คุกกี้/หมายเลขประจำตัวบุคคลของอุปกรณ์เคลื่อนที่” ผ่านการประมวลผลนี้
 3. ผู้ใช้จะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้คุกกี้ที่ระบุสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ด้วยตนเองหรือไม่ และจะต้องตั้งค่าคุกกี้ให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งค่าของเว็บเบราเซอร์ที่ตนใช้ หากผู้ใช้จะใช้เว็บไซต์นี้โดยใช้คุกกี้ จะถือว่าผู้ใช้ตกลงให้เราใช้ ฯลฯ ข้อมูลที่ผู้ใช้เคยใช้เว็บไซต์นี้
 • *2 หมายเลขประจำตัวบุคคล
  ตามการโทรเข้ามาด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • *3 เว็บบีคอน
  ภาพขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (ภาพ GIF ขนาด 1x1 พิกเซล) ที่ฝังอยู่ในเว็บเพจหรืออีเมล HTML โดยใช้เพื่อบันทึกข้อมูล ได้แก่ การเปิด/การดูตัวอย่างของอีเมล และการเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ลิงค์ที่อยู่ในอีเมล ANA ใช้เว็บบีคอนในการแจกจ่ายอีเมล HTML (ยกเว้นอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการจอง)
 • *4 ที่อยู่ไอพี
  ประกอบด้วยหมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าท่องเว็บไซต์ต่างๆ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (คอมพิวเตอร์ที่มีโฮมเพจ) จะจดจำคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้จากที่อยู่ไอพีและทำการสื่อสารโดยอัตโนมัติ