Chính sách về quyền riêng tư của ANA

Get Adobe® Reader®

kể từ ngày 01/04/2022

Chính sách Cơ bản

Được xây dựng dựa trên nền tảng của sự an toàn và tin cậy, hãng hàng không ANA được mệnh danh là
"đôi cánh trong mỗi chúng ta" giúp hoàn thành
tâm nguyện và mơ ước về một thế giới kết nối với nhau.

ANA luôn cung cấp dịch vụ an toàn và thân thiện trong ngành vận chuyển hàng không theo Tuyên bố sứ mệnh nêu trên.

Trong hoạt động kinh doanh của ANA, thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi là điều thiết yếu để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ làm khách hàng hoàn toàn hài lòng. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của thông tin nhận được từ khách hàng và luôn cố gắng xử lý thông tin này một cách cẩn trọng.

Để giúp khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ANA một cách an toàn và tin cậy, chúng tôi đào tạo kỹ lưỡng cho các lãnh đạo và nhân viên về luật pháp và quy định công ty liên quan đến thông tin cá nhân, đồng thời thiết lập cơ cấu công ty để đưa vào áp dụng các biện pháp bảo mật, qua đó cố gắng hết sức để quản lý cũng như sử dụng phù hợp thông tin cá nhân của từng khách hàng.

Chương 1 mô tả cách xử lý thông tin cá nhân khi áp dụng cho tất cả khách hàng. Chương 2, Chương 3 và Chương 4 lần lượt cung cấp thông tin theo khu vực cho khách hàng ở hoặc cư trú tại Khu vực kinh tế châu Âu/ Vương Quốc Anh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và bang California của Hoa Kỳ.

Chương 1. ANA xử lý thông tin cá nhân của tất cả khách hàng

1. Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách thức và lý do sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và các cá nhân khác được thu thập bởi ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. (“ANA”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho ANA hoặc dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Chương 1 của Chính sách quyền riêng tư này là tổng quan về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

Các chính sách bổ sung có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định của ANA, thông tin chi tiết sẽ được cung cấp cùng với các điều khoản của dịch vụ như vậy.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách quyền riêng tư áp dụng khi khách hàng và các cá nhân khác cung cấp thông tin cá nhân cho ANA hoặc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của ANA.

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

ANA sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng của mình cho các mục đích sau đây. Tuy nhiên, ngay cả trong phạm vi dự kiến, công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng theo cách có thể khuyến khích hoặc tạo ra hành vi bất hợp pháp hoặc không phù hợp.

 • (1) Đặt chỗ, bán vé, làm thủ tục, dịch vụ sân bay và dịch vụ trên chuyến bay liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng không
 • (2) Đặt chỗ, bán vé, làm thủ tục, dịch vụ sân bay cho vận chuyển liên chặng, hợp tác tiếp nhận vận chuyển, chuyến bay liên danh, vận chuyển liên tiếp và vận chuyển ký gửi
 • (3) Cung cấp dịch vụ cho các thành viên ANA Mileage Club
 • (4) Hướng dẫn, cung ứng và quản lý các dịch vụ và sản phẩm khác do ANA cung cấp
 • (5) Tất cả các hoạt động ngẫu nhiên hoặc liên quan đến các mục đích từ (1) đến (4) ở trên
 • (6) Hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát về dịch vụ và sản phẩm v.v. do ANA cung cấp
 • (7) Phát triển dịch vụ và sản phẩm mới
 • (8) Cung cấp hướng dẫn, dịch vụ khai thác, quản lý và thông tin về các sự kiện và chương trình khác nhau
 • (9) Thông báo về dịch vụ và sản phẩm do ANA cung cấp
 • (10) Cung cấp hướng dẫn, dịch vụ khai thác, quản lý và thông báo về dịch vụ, sản phẩm, sự kiện và chương trình của các công ty thuộc ANA Group và công ty đối tác
 • (11) Trả lời các thắc mắc và yêu cầu
 • Bên cạnh các mục đích đã được đề cập phía trên, thông tin cá nhân sẽ được sử dụng cho các mục đích được mô tả trong Chương 1 Điều 7 (Chia sẻ dữ liệu) bên dưới.

4. Thu thập thông tin cá nhân

ANA sẽ thu thập các thông tin cá nhân sau đây bằng phương thức công bằng và thích hợp để đạt được các mục đích nêu trên.

(1) Thông tin danh tính, liên hệ và thanh toán, v.v.

Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, thông tin việc làm (tên công ty, phòng ban/bộ phận khách hàng làm việc, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax), địa chỉ gửi thư, thông tin hộ chiếu, thông tin thể chất và y tế liên quan đến hạn chế bay, ăn uống, thông tin thanh toán bao gồm chi tiết của thẻ tín dụng/ghi nợ và các phương thức thanh toán khác, v.v. của khách hàng

(2) Thông tin du lịch

Chi tiết về kế hoạch đi lại và sắp xếp, bao gồm các chuyến bay với ANA và các hãng hàng không khác, nơi ở và các sắp xếp vận chuyển khác, v.v..

(3) Thông tin về hội viên ANA Mileage Club và thông tin của khách hàng liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ đủ điều kiện

Số thẻ hội viên ANA Mileage Club của hành khách, loại thẻ hội viên, trạng thái hội viên, khu vực hội viên, trạng thái dặm bay, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, lịch sử sử dụng thẻ tín dụng và thông tin liên quan, nhu cầu về xe lăn hoặc sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt và hủy chuyến bay, lịch sử sử dụng chuyến bay và các dịch vụ khác, v.v.

(4) Chi tiết thắc mắc và khiếu nại gửi đến ANA

Chi tiết truy vấn, yêu vầu và than phiền có trong thư từ liên hệ với khách hàng (bao gồm nguyên nhân và giải pháp), v.v.

 • Chúng tôi có thể giám sát, ghi lại, lưu và sử dụng mọi số điện thoại, email hoặc phương tiện giao tiếp khác với quý khách để kiểm tra mọi hướng dẫn được cung cấp cho chúng tôi, vì mục đích đào tạo, ngăn chặn tội phạm và cải thiện chất lượng của dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

(5) Dữ liệu hệ thống và CNTT, bao gồm dữ liệu về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động

Thông tin về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động bao gồm cookie và nhật ký tác vụ trên trang web, v.v.
(Để biết chi tiết về mục đích sử dụng cookie và các vấn đề liên quan khác, vui lòng xem Chính sách Cookie.)

ANA sẽ không bao giờ thu thập và sử dụng thông tin mang tính nhạy cảm đối với khách hàng (sau đây gọi là "thông tin nhạy cảm"), chẳng hạn như thông tin về chủng tộc, tín ngưỡng, vị thế xã hội, lịch sử bệnh tật, hồ sơ tội phạm và lịch sử bị ảnh hưởng bởi tội phạm, trừ khi theo yêu cầu của luật pháp và quy định hoặc có sự đồng ý của khách hàng.

5. Lựa chọn của khách hàng

Theo nguyên tắc, ANA thu thập thông tin cá nhân theo ý muốn của khách hàng. Khách hàng có thể gặp bất lợi nếu từ chối cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như không thể sử dụng nhiều loại dịch vụ khác nhau do ANA cung cấp hoặc không thể nhận thông báo về các chương trình và thông tin khác từ ANA vì một phần chức năng trong hệ thống của ANA không thể vận hành và do đó không khả dụng. Vui lòng lưu ý rằng khách hàng có thể thay đổi thông tin liên hệ cũng như quyết định muốn nhận tạp chí điện tử qua email bất cứ lúc nào khách hàng mong muốn, theo phương thức được ANA chỉ định riêng.

6. Tiết lộ và cung cấp thông tin cho bên thứ ba

ANA sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau đây. Ngoài ra, thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm thông tin nhạy cảm sẽ không được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba trong mọi trường hợp, trừ khi được pháp luật và quy định cho phép hoặc có sự đồng ý của khách hàng. Lưu ý rằng việc cung cấp thông tin cho đối tác chia sẻ dữ liệu và công ty được ủy thác kinh doanh không được xem là hợp thành việc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

 • (1) Đã nhận được sự đồng ý của khách hàng.
 • (2) Tiết lộ hoặc cung cấp thông tin trong chừng mực cho phép của luật pháp hoặc quy định.
 • (3) Yêu cầu tiết lộ thông tin nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản của khách hàng trong trường hợp khó có thể xin được sự đồng ý của khách hàng.
 • (4) Yêu cầu tiết lộ thông tin để hợp tác với chính phủ nhà nước hoặc chính quyền địa phương xử lý công vụ và khi việc xin sự đồng ý của khách hàng có khả năng gây cản trở đến công tác quản lý công vụ.
 • (5) Tiết lộ hoặc cung cấp thông tin dưới dạng dữ liệu thống kê (ở định dạng không tiết lộ danh tính của khách hàng).
 • (6) Cung cấp thông tin do tiếp quản doanh nghiệp từ thương vụ sát nhập, tách công ty, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc hình thức khác.
 • (7) Cung cấp thông tin theo các thủ tục dựa trên luật pháp và quy định, với điều kiện các thông tin sau có thể được kiểm tra dễ dàng bởi chính khách hàng thông qua ANA website v.v. và khách hàng không tuyên bố muốn từ chối cung cấp thông tin của họ.
 1. Mục đích thu thập thông tin là nhằm cung cấp thông tin này cho bên thứ ba
 2. Các mục dữ liệu cá nhân cụ thể được cung cấp cho bên thứ ba
 3. Phương thức cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
 4. Việc cung cấp thông tin sẽ bị đình chỉ theo yêu cầu của khách hàng
 5. Phương thức tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

7. Chia sẻ dữ liệu

ANA có thể chia sẻ thông tin của khách hàng như sau.

Phạm vi đối tượng có thể chia sẻ dữ liệu Các công ty thuộc Tập đoàn ANA (English only)
Mục đích sử dụng dữ liệu bởi người dùng
 • (1) Để cung cấp các dịch vụ vận chuyển bằng đường không, dịch vụ du lịch bao gồm tour du lịch và khách sạn, và các sản phẩm/dịch vụ khác được xử lý bởi ANA hoặc các công ty khác chia sẻ dữ liệu
 • (2) Để Công ty hoặc các công ty chia sẻ dữ liệu gửi thư trực tiếp và thông tin về sản phẩm/dịch vụ, và phân phối (các) bảng câu hỏi cho khách hàng, v.v.
 • (3) Để ANA hoặc các công ty chia sẻ dữ liệu phân tích doanh số, nghiên cứu khác và phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới, v.v.
 • (4) Để cung cấp và truyền dữ liệu khi chúng tôi nhận được yêu cầu, đơn xin sử dụng hoặc các yêu cầu khác từ hành khách về các sản phẩm/dịch vụ do ANA hoặc các công ty chia sẻ dữ liệu cung cấp
 • (5) Để ANA hoặc các công ty chia sẻ dữ liệu hoàn thành phù hợp và suôn sẻ các giao dịch khác với hành khách
 • (6) Để Tập đoàn ANA quản lý kinh doanh/quản lý nội bộ
Các mục thông tin cá nhân sẽ được chia sẻ Số thẻ hội viên ANA Mileage Club của khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, thông tin việc làm (tên công ty, phòng ban/bộ phận khách hàng làm việc, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax), địa chỉ gửi thư, thông tin hộ chiếu, thông tin thể chất và y tế liên quan đến hạn chế bay, ăn uống, thông tin thanh toán bao gồm chi tiết của thẻ tín dụng/ghi nợ và các phương thức thanh toán khác, chi tiết kế hoạch và sắp xếp đi lại, bao gồm các chuyến bay với ANA và các hãng hàng không khác, nơi ở và sắp xếp vận chuyển khác, loại thẻ hội viên, trạng thái hội viên, khu vực hội viên, trạng thái dặm bay, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, lịch sử sử dụng thẻ tín dụng và thông tin liên quan, nhu cầu về xe lăn hoặc sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt và hủy chuyến bay, lịch sử sử dụng chuyến bay và các dịch vụ khác, chi tiết truy vấn, yêu cầu và than phiền có trong thư từ với khách hàng, thông tin về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động, bao gồm cookie và nhật ký tác vụ trên trang web, v.v.
Tên, địa chỉ, và đại diện của bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân ANA Holdings Inc.
Shiodome City Center, 1-5-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-7140
Koji Shibata, President & Chief Executive Officer

8. Ủy thác kinh doanh

Khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, ANA có thể ủy thác một phần của hoạt động kinh doanh của ANA cho bên thứ ba thực hiện và cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân ở mức độ yêu cầu để đạt được mục đích ủy thác. Trong trường hợp này, ANA sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp trong việc quản lý và giám sát bên thứ ba nói trên nhằm bảo mật quy trình xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm cả thiết lập thỏa thuận về cách xử lý thông tin cá nhân này.

9. Truyền thông tin ra bên ngoài Nhật Bản

Tùy thuộc vào điểm đến chuyến bay của khách hàng, ANA có thể chuyển thông tin cá nhân của họ (tên, số hộ chiếu và chi tiết chuyến đi, v.v..) ra ngoài Nhật Bản. Quý khách có thể tìm thấy các quốc gia ANA phục vụ trên trang web của ANA. Các quốc gia hoặc khu vực mà thông tin cá nhân của khách hàng được chuyển đến có thể không có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân tương đương với hệ thống của Nhật Bản.

Nếu ANA cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho nhà khai thác bên thứ ba nằm ngoài Nhật Bản, bao gồm các công ty được ủy thác và đối tác chia sẻ dữ liệu, ANA sẽ cung cấp dựa trên sự đồng ý của khách hàng, trừ trong các trường hợp sau:

 • (1) khi bên thứ ba nằm ở một quốc gia mà luật pháp và quy định đã xác định là quốc gia có hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân tương đương với hệ thống của Nhật Bản; hoặc
 • (2) khi bên thứ ba có sẵn hệ thống để họ có thể liên tục thực hiện các biện pháp tương ứng với những biện pháp mà những nhà điều hành kinh doanh xử lý thông tin cá nhân tại Nhật Bản nên sử dụng.

Trong trường hợp (2) nêu trên, ANA sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba liên tục thực hiện các biện pháp tương ứng. Nếu quý khách muốn biết chi tiết về các biện pháp của ANA, vui lòng đưa ra yêu cầu phù hợp với phần "11. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân".

10. Quản lý thông tin cá nhân

Khi nhận thông tin cá nhân của khách hàng, ANA sẽ quản lý thông tin đó theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất và thực hiện các biện pháp quản lý an toàn cần thiết để tránh tình trạng rò rỉ, mất hoặc thay đổi thông tin. ANA đảm bảo rằng các thành viên trong ban quản trị và nhân viên công ty được đào tạo bài bản về quy trình xử lý đúng cách để giúp bảo mật những thông tin có khả năng xác định danh tính khách hàng cá nhân. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân thích hợp sẽ được xác định theo mục đích sử dụng thông tin đó. Sau khi đạt được mục đích của thông tin, ANA sẽ tiêu hủy thông tin liên quan bằng phương pháp thích hợp.
Nếu quý khách muốn biết chi tiết về các biện pháp quản lý an toàn, vui lòng đưa ra yêu cầu phù hợp với phần "11. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân".

11. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân

Nếu ANA nhận được yêu cầu từ khách hàng, được gửi đúng theo quy định, yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, bổ sung, ngừng sử dụng, xóa bỏ hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân được đề cập trong "9. Truyền thông tin ra ngoài Nhật Bản" và "10. Quản lý thông tin cá nhân" ("tiết lộ, v.v..") liên quan đến thông tin cá nhân của của khách hàng được lưu trong cơ sở dữ liệu do ANA nắm giữ thì yêu cầu này sẽ được xử lý theo quy định và luật như sau, trong khoảng thời gian và phạm vi hợp lý, sau khi xác nhận rằng yêu cầu được gửi bởi chính khách hàng.

(1) Yêu cầu tiết lộ

Các mục thông tin cá nhân, mục đích sử dụng, hoặc hồ sơ cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba sẽ được tiết lộ theo yêu cầu của khách hàng.

(2) Yêu cầu chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung

Việc chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung thông tin cá nhân sẽ được tiến hành nếu có thể sau khi xem xét yêu cầu.

(3) Yêu cầu ngừng lưu giữ hoặc tiêu hủy

Việc sử dụng các mục thông tin cá nhân do khách hàng chỉ định sẽ bị ngưng và thông tin liên quan sẽ bị tiêu hủy nếu khách hàng mong muốn, theo yêu cầu đã gửi. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các yêu cầu này có thể khiến khách hàng không được cung cấp các dịch vụ mà họ đã sử dụng hoặc có thể cản trở việc cung cấp dịch vụ theo mong muốn của khách hàng.

(4) Yêu cầu cung cấp thông tin về các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân

Thông tin sau sẽ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

 1. Thông tin chi tiết về các biện pháp quản lý an toàn do ANA thực hiện khi nhận thông tin cá nhân của khách hàng
 2. Thông tin chi tiết về các biện pháp mà ANA thực hiện khi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba ở ngoài Nhật Bản (trong trường hợp "9. Truyền thông tin ra ngoài Nhật Bản" (2))

ANA có thể không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nếu việc tuân thủ các yêu cầu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ANA, dẫn đến việc vi phạm luật pháp và quy định, hoặc ngắt quãng việc quản lý an toàn thông tin cá nhân.

12. Gửi yêu cầu tiết lộ, v.v.

Phương thức gửi yêu cầu tiết lộ, v.v. hoặc thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân (“yêu cầu tiết lộ, v.v.”) mà ANA nhận được từ khách hàng, và thông tin liên hệ như sau.

Yêu cầu tiết lộ, v.v.


(1) Phương thức gửi yêu cầu

Vui lòng gửi các giấy tờ cần thiết qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây.
Address:
Quầy hỗ trợ Xử lý Thông tin Cá nhân, ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD
1-331-90 Kaminoshima-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki, 850-0078 Japan


(2) Giấy tờ cần thiết

Mẫu yêu cầu (chọn một trong các mẫu dưới đây theo yêu cầu của quý khách)

Yêu cầu tiết lộ v.v. của khách hàng có thể không được tiếp nhận nếu thiếu bất kỳ thông tin cần thiết nào.

Giấy tờ cần thiết để xác nhận danh tính khách hàng, v.v.

 • (Đối với cá nhân)
  • (1) Bản sao của hai trong các loại giấy tờ sau: bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế (che số thẻ bảo hiểm y tế và ký hiệu nhận dạng / số cá nhân được bảo hiểm), thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ cư trú hoặc chứng nhận thường trú đặc biệt, chứng nhận đăng ký con dấu, Chứng minh thư (chỉ mặt trước)
 • (Đối với đại diện)
  Ngoài “(Đối với cá nhân),” cần các loại giấy tờ sau được mô tả trong (1) và (2).
  • (1) Giấy ủy quyền (đại diện pháp lý phải cung cấp văn bản xác nhận)
  • (2) Giấy tờ để xác định đại diện (bản sao của hai trong số các giấy tờ sau: bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế (che số thẻ bảo hiểm y tế và ký hiệu nhận dạng / số cá nhân được bảo hiểm), thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ cư trú hoặc chứng nhận thường trú đặc biệt, chứng nhận đăng ký con dấu, Chứng minh thư (chỉ mặt trước))

(3) Phí

Phí sẽ được áp dụng tùy theo loại yêu cầu. Đối với yêu cầu tiết lộ những thông tin liên quan đến đặt chỗ và lên máy bay, mỗi chuyến bay sẽ được tính là một mục tiết lộ.Xin lưu ý rằng quy trình xử lý thủ tục có thể khác nhau tùy theo luật pháp và quy định tại quốc gia liên quan.

13. Sửa đổi Chính sách về quyền riêng tư

ANA có thể thực hiện sửa đổi đối với Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu sửa đổi được thực hiện, các chi tiết sẽ được đăng trên ANA website (www.ana.co.jp).

Chương 2. Xử lý thông tin cá nhân của cư dân EEA và Vương quốc Anh tại ANA

1. Giới thiệu

Chương 2 này cung cấp thông tin bổ sung về việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng và các cá nhân khác ở Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”) và/hoặc Vương Quốc Anh (“UK”) theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu 2016/679 (“GDPR”) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Vương Quốc Anh 2018 (“DPA 2018”) và các luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu quốc tế và quốc gia khác (gọi chung là “Luật bảo vệ dữ liệu”).

Vui lòng lưu ý rằng luật của Vương quốc Anh tương tự như luật của EEA và khách hàng từ cả hai khu vực tài phán này có những quyền tương tự. Theo đó, tham chiếu GDPR trong Chương này sẽ được hiểu là tham chiếu đến luật pháp Vương quốc Anh tương ứng.

Phải có sự đồng ý hoặc cho phép của người giám hộ trong trường hợp khách hàng dưới 16 tuổi sử dụng dịch vụ của ANA và đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư này. Phải có sự đồng ý của thể nhân được thu thập dữ liệu đối với Chính sách về quyền riêng tư này trong trường hợp một người như thành viên gia đình đăng ký dịch vụ của ANA thay mặt cho thể nhân được thu thập dữ liệu.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Chương 2 mâu thuẫn với điều khoản của Chương 1 thì các điều khoản của Chương 2 này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Bên kiểm soát thông tin cá nhân

Bên kiểm soát thông tin cá nhân là ANA.

ANA bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng bởi bên kiểm soát (bên đưa ra quyết định về cách thức và lý do sử dụng thông tin cá nhân của quý khách) và bên xử lý (bên hành động theo hướng dẫn bằng văn bản của bên kiểm soát) về cơ sở của Luật bảo vệ dữ liệu.

3. Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân

ANA bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách đảm bảo thông tin chỉ được sử dụng đến phạm vi cần thiết cho mục đích cụ thể (như được trình bày trong Phần 3, Chương 1 của Chính sách quyền riêng tư này) và bằng cách yêu cầu có cơ sở hợp pháp cho từng hoạt động xử lý trên cơ sở Luật bảo vệ dữ liệu.

ANA có thể xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau:

 • (1) Khi thu thập sự đồng ý của quý khách để xử lý (Điều 6(1)(a) GDPR)
  Thông thường sẽ chỉ dựa vào sự đồng ý cho những hoạt động xử lý liên quan đến quảng cáo và tiếp thị, hoặc trong một số trường hợp, liên quan đến dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • (2) Khi cần xử lý để thực thi hoặc thực hiện các bước để ký kết hợp đồng (Điều 6(1)(b) GDPR).
  Đây thường là lý do chúng tôi xử lý thông tin của khách hàng, cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin nhận dạng, liên hệ, thanh toán và chi tiết đi lại, v.v. của khách hàng
 • (3) ANA cần xử lý thông tin để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (Điều 6(1)(c)). Điều này bao gồm yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân với cơ quan hải quan và nhập cảnh hoặc cơ quan thực thi pháp luật, cũng như nghĩa vụ pháp lý của ANA với nhân viên và khách hàng của mình.
 • (4) Thông tin cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của quý khách hoặc của bên thứ ba (Điều 6(1)(d)), ví dụ trong trường hợp y tế khẩn cấp.
 • (5) Việc xử lý dữ liệu cá nhân là vì lợi ích hợp pháp của ANA hoặc bên thứ ba và những quyền lợi này không bị quyền của quý khách chiếm ưu tiên theo Luật bảo vệ dữ liệu (Điều 6(1)(f) GDPR). Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân cần thiết để vận hành doanh nghiệp của ANA và đồng thời duy trì, phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của công ty và cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể.

4. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân

(1) Luật bảo vệ dữ liệu cung cấp cho quý khách các quyền hợp pháp sau:

 1. Yêu cầu tiết lộ: Quý khách có thể yêu cầu bản sao thông tin cá nhân và chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin.
 2. Yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật: Việc chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân sẽ được thực hiện bất cứ khi nào có thể sau khi xem xét yêu cầu.
 3. Yêu cầu xóa: Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về quý khách. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của quý khách và, ở nơi thông tin không còn cần thiết hoặc luật không cho phép chúng tôi tiếp tục lưu giữ thông tin thì chúng tôi sẽ xóa thông tin.
 4. Chuyển thông tin cá nhân: Quý khách có thể yêu cầu bản sao thông tin cá nhân ở định dạng có cấu trúc, phổ biến, có thể đọc bằng máy. Điều này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân chúng tôi lấy từ quý khách và xử lý trên cơ sở sự đồng ý của quý khách hoặc để thực hiện hợp đồng và được xử lý bằng hình thức tự động.
 5. Phản đối việc xử lý: Quý khách có thể phản đối việc xử lý được thực hiện trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba hoặc vì mục đích tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi sẽ dừng xử lý thông tin trừ khi chúng tôi có lý do vững chắc để tiếp tục từ chối phản đối của quý khách. Nếu phản đối của quý khách là tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ luôn dừng lại.
 6. Hạn chế cách xử lý thông tin cá nhân của quý khách. Quý khách có thể giới hạn cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong các tình huống nhất định. Ở nơi điều này áp dụng, mọi hoạt động xử lý thông tin cá nhân (ngoài lưu trữ) sẽ chỉ hợp pháp khi có sự đồng ý của quý khách hoặc khi được yêu cầu đối với các khiếu nại pháp lý, bảo vệ một số quyền nhất định hoặc các lý do lợi ích công cộng quan trọng.
 7. Quyền thu hồi sự đồng ý. Nếu chúng tôi dựa trên sự đồng ý để xử lý thông tin cá nhân của quý khách, quý khách có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

Xin lưu ý, các quyền nêu trên không phải là tuyệt đối và không áp dụng trong mọi tình huống. Ngoài ra còn có các miễn trừ pháp lý áp dụng trong một số trường hợp và có nghĩa là yêu cầu có thể bị từ chối. Tất nhiên, nếu yêu cầu bị từ chối, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách lý do của việc này khi chúng tôi phản hồi.

Hồ sơ về các yêu cầu được gửi đến chúng tôi sẽ được lưu giữ để chúng tôi có thể đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

(2) Phương pháp gửi yêu cầu

Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình miễn phí (trừ trường hợp yêu cầu không hợp lý, quá mức hoặc lặp đi lặp lại, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tính phí hoặc từ chối yêu cầu). Phương thức gửi yêu cầu và thông tin liên hệ như sau.

(Trang web)
Vui lòng gửi các loại giấy tờ bắt buộc qua biểu mẫu web trên trang web của ANA.

(3) Phản hồi với yêu cầu

Chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức và thường trong vòng một tháng. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu nhận dạng hoặc (nếu quý khách thay mặt bên thứ ba đưa ra yêu cầu) bằng chứng về thẩm quyền gửi yêu cầu của quý khách. Nếu yêu cầu của quý khách đặc biệt phức tạp hoặc quý khách đã thực hiện một số yêu cầu, có thể mất nhiều thời gian hơn để cung cấp phản hồi chi tiết. Cũng xin lưu ý rằng có những ngoại lệ đối với các quyền ở trên và một số trường hợp không áp dụng.

Nếu quý khách không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với yêu cầu bảo vệ dữ liệu hoặc nếu quý khách cho rằng thông tin cá nhân của mình đã bị xử lý sai thì quý khách có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. Vui lòng xem Phần 9 của Chương 2 này ("Khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền") để biết thêm chi tiết.

5. Chia sẻ dữ liệu cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ của ANA được cung cấp với sự hỗ trợ của các công ty và tổ chức khác và thường ANA sẽ cần chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba để hoạt động kinh doanh của mình. Các bên thứ ba này có thể bao gồm:

 • (1) Các công ty khác trong Tập đoàn ANA
 • (2) Các tổ chức mà ANA được yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân một cách hợp pháp
  bao gồm: các tổ chức chính phủ, cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.
 • (3) Các nhà cung cấp dịch vụ
  bao gồm: nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay của ANA, sân bay và hãng hàng không mà chúng tôi hợp tác, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, các nhà cung cấp mà chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, v.v.

Khi ANA chỉ thị các công ty, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ thay mặt mình xử lý dữ liệu, thì ANA sẽ đảm bảo rằng họ làm như vậy theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu của Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

6. Truyền thông tiếp thị

ANA thỉnh thoảng gửi thông báo tiếp thị để thông báo cho những người quan tâm về tin tức và cung cấp chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ mà họ có thể quan tâm. ANA sẽ chỉ thực hiện việc này nếu người nhận đã đồng ý nhận tiếp thị hoặc nếu họ là khách hàng hiện tại đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ ANA và có cơ hội từ chối tiếp thị vào thời điểm đó nhưng đã chọn không làm như vậy.

7. Nơi thông tin cá nhân của quý khách được lưu trữ và chuyển

ANA có trụ sở tại Nhật Bản và nhiều nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức khác mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách sẽ nằm ở các khu vực pháp lý bên ngoài EEA và Vương quốc Anh. Cần lưu ý rằng Nhật Bản đã được Ủy ban Châu Âu công nhận là cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân.

Khi chuyển thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ANA sẽ đảm bảo rằng thông tin đó tuân thủ các yêu cầu của Luật bảo vệ dữ liệu, bao gồm các yêu cầu chuyển tiếp theo quyết định đầy đủ của Liên minh Châu Âu-Nhật Bản và các luật liên quan của Nhật Bản. Tuy nhiên, quý khách nên biết rằng những người nhận bên ngoài EEA và Vương quốc Anh có thể phải tuân theo luật quốc gia không nhất thiết phải cung cấp sự bảo vệ tương đương cho dữ liệu cá nhân của quý khách. Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin về nơi thông tin cá nhân của quý khách được lưu trữ và chuyển, vui lòng liên hệ với ANA bằng cách sử dụng các chi tiết nêu trong Phần 12 của Chương 1 này (“Gửi yêu cầu tiết lộ, v.v.”).

8. Lưu giữ thông tin cá nhân

ANA lưu giữ thông tin cá nhân của hành khách đến khi đạt được mục đích sử dụng. Cụ thể là ANA thiết lập thời gian lưu giữ thông tin cá nhân như sau. Đối với hầu hết các thông tin cá nhân khác, khoảng thời gian lưu giữ thích hợp sẽ được xác định dựa trên bản chất của thông tin và mục đích sử dụng thông tin đó bằng cách tham khảo các yêu cầu pháp lý và kế toán cũng như nhu cầu kinh doanh của chúng tôi.

 • (1) Thông tin cá nhân của các thành viên ANA Mileage Club
  Đến khi thu hồi quyền thành viên ANA Mileage Club
 • (2) Thông tin cá nhân của hành khách
  Cho đến khi hoàn tất vận chuyển và các dịch vụ liên quan được quy định trong Điều lệ Vận chuyển cho Chuyến bay Nội địa và Điều lệ Vận chuyển cho Chuyến bay Quốc tế
 • (3) Thông tin cá nhân khác
  Thời gian bắt buộc cho mục đích mà khách hàng đã chấp thuận

9. Khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền

Khách hàng có quyền khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân của họ với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền tại nơi họ cư trú.

10. Thông tin liên hệ của bên kiểm soát và Giám đốc Bảo vệ dữ liệu của ANA.

Bên kiểm soát: ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
Địa chỉ: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

Giám đốc Bảo vệ dữ liệu qua email: anag_infosec@ana.co.jp

Chương 3. Xử lý thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc tại ANA

Bên cạnh Chương 1, Chương 3 cũng áp dụng đối với việc xử lý thông tin cá nhân của những cá nhân cư trú tại Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là "Trung Quốc") dựa trên Luật Bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định liên quan của Trung Quốc (sau đây gọi là "PIPL, v.v..). Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của chương này mâu thuẫn với điều khoản của chương 1, các điều khoản của chương này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Giới thiệu

Phải có sự đồng ý hoặc cho phép của người giám hộ trong trường hợp khách hàng dưới 18 tuổi sử dụng dịch vụ của ANA và đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư này. Trong trường hợp một người, chẳng hạn như thành viên gia đình yêu cầu dịch vụ của ANA thay mặt cho chủ thể dữ liệu thì phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu (khi họ dưới 14 tuổi, thì cần có sự đồng ý của người giám hộ) đối với Chính sách về quyền riêng tư này.

2. Thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm

Nhằm mục đích sử dụng, ANA có thể xử lý thông tin cá nhân có thể được phân loại là thông tin cá nhân nhạy cảm theo PIPL, v.v.., như thông tin về hộ chiếu, tình trạng sức khỏe, thanh toán hoặc nơi ở của một người.
Vì thông tin cá nhân nhạy cảm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của khách hàng nếu thông tin đó bị rò rỉ hoặc sử dụng phi pháp (ví dụ như có khả năng phẩm giá cá nhân sẽ bị tổn hại hoặc an toàn cá nhân và an ninh tài sản sẽ gặp rủi ro), ANA sẽ quản lý cẩn thận những thông tin này và xử lý theo cách hợp pháp.

3. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân

ANA sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng đến khi đạt được mục đích sử dụng. Cụ thể là ANA thiết lập thời gian lưu giữ thông tin cá nhân như sau.

 • (1) Thông tin cá nhân của các thành viên ANA Mileage Club
  Đến khi hủy thẻ thành viên ANA Mileage Club.
 • (2) Thông tin cá nhân của hành khách
  Đến khi hoàn tất chuyên chở và công việc liên quan được quy định trong điều kiện vận chuyển – hành khách và hành lý nội địa và – hành khách và hành lý quốc tế.
 • (3) Thông tin cá nhân khác
  Thời gian bắt buộc ngắn nhất cho mục đích mà hành khách đã đồng ý.

4. Công nghệ và biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

 • (1) ANA thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng không bị rò rỉ, sửa đổi hoặc mất. Cụ thể, ANA thực hiện các biện pháp sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
  • ANA thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý nội bộ và các quy tắc hoạt động liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.
  • ANA tiến hành quản lý phân loại thông tin cá nhân.
  • ANA phát triển trang web với https và đặt mã hóa SSL để bảo vệ dữ liệu của khách hàng quan trọng (thông tin thẻ tín dụng, v.v.), giao tiếp giữa trình duyệt web của khách hàng và máy chủ.
  • ANA sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân.
  • ANA phân bổ quyền truy cập một cách hợp lý và kiểm soát quyền truy cập để ngăn người không được phép truy cập thông tin cá nhân.
  • Để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, ANA cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư.
  • ANA thiết lập các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố thông tin cá nhân và chuẩn bị triển khai các biện pháp đó.
 • (2) ANA sẽ thực hiện tất cả các bướp hợp lý và thực tế để đảm bảo không thu thập các thông tin cá nhân không liên quan. ANA chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết ngắn nhất để đạt mục đích được trình bày trong Chính sách về quyền riêng tư này, trừ khi luật pháp cho phép kéo dài thời gian lưu giữ.
 • (3) Trong trường hợp xảy ra sự cố về thông tin cá nhân, ANA sẽ nhanh chóng thông báo cho khách hàng về các tình huống liên quan đến sự cố theo yêu cầu của PIPL, v.v.., đồng thời, báo cáo cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

5. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân

Trong trường hợp ANA nhận được yêu cầu về thông tin cá nhân của khách hàng là cư dân Trung Quốc mà ANA nắm giữ, yêu cầu sẽ được xử lý theo khung thời gian và phạm vi hợp lý theo PIPL, v.v.., và Chương 1 "Điều 11 Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân". Khi trả lời yêu cầu, ANA có thể xác nhận rằng yêu cầu là do chính khách hàng gửi.

(1) Yêu cầu thu hồi sự đồng ý

Nếu việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên sự đồng ý của họ thì khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý đó.
Các mục thông tin cá nhân được khách hàng chỉ định sẽ được xóa theo yêu cầu của khách hàng, bất cứ ở đâu có thể và thích hợp.
Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng việc xóa như vậy có thể ngăn khách hàng nhận các dịch vụ mà họ đã sử dụng, hoặc có thể cản trở việc cung cấp dịch vụ theo mong muốn của khách hàng.

(2) Yêu cầu diễn giải/giải thích Chính sách về quyền riêng tư

Khách hàng có quyền yêu cầu diễn giải/giải thích Chính sách về quyền riêng tư này.

(3) Các phương pháp gửi yêu cầu

Khách hàng có thể gửi yêu cầu bằng các cách sau.

1. Gửi yêu cầu

Trang web:
Vui lòng gửi các loại giấy tờ bắt buộc qua biểu mẫu web trên trang web của ANA

2. Giấy tờ cần thiết

Giấy tờ cần thiết để xác nhận danh tính khách hàng, v.v.

 • (Đối với cá nhân)
  • (1) Bản sao của hai trong số các giấy tờ sau: hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế (che số thẻ bảo hiểm y tế và ký hiệu nhận dạng / số cá nhân được bảo hiểm), thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ cư trú hoặc chứng nhận thường trú đặc biệt, chứng nhận đăng ký con dấu, Chứng minh thư (chỉ mặt trước), chứng minh thư do chính phủ Trung Quốc cấp
 • (Đối với đại diện)
  Ngoài “(Đối với cá nhân),” cần các loại giấy tờ sau được mô tả trong (1) và (2) bên dưới.
  • (1) Giấy ủy quyền (đại diện pháp lý phải cung cấp văn bản xác nhận)
  • (2) Giấy tờ để xác định đại diện (bản sao của hai trong số các giấy tờ sau: hộ chiếu của đại diện, thẻ bảo hiểm y tế (che số thẻ bảo hiểm y tế và ký hiệu nhận dạng / số cá nhân được bảo hiểm), thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ cư trú hoặc chứng nhận thường trú đặc biệt, chứng nhận đăng ký con dấu, Chứng minh thư (chỉ mặt trước), chứng minh thư do chính phủ Trung Quốc cấp)
3. Bộ phận liên hệ

China

(Có tính phí)

6. Cung cấp cho bên thứ ba và chuyển thông tin ra ngoài Trung Quốc

Khi ANA cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba (bao gồm các trường hợp cung cấp do sử dụng chung và ủy thác kinh doanh liên quan đến việc chuyển giao thông tin như vậy ra bên ngoài Trung Quốc), ANA sẽ làm như vậy theo PIPL, v.v..

7. Thay đổi mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân, ANA sẽ thông báo trước Chính sách về quyền riêng tư đã sửa đổi trên trang web ANA (www.ana.co.jp) và ANA sẽ sử dụng thông tin cá nhân theo những mục đích sử dụng mới sau khi có được sự chấp thuận từ khách hàng.

8. Thông tin cơ bản của Bên kiểm soát thông tin cá nhân

ALL NIPPON AIRWAYS co., Ltd.
Địa chỉ: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

Chương 4. Xử lý thông tin cá nhân của cư dân California tại ANA

Cập nhật lần cuối vào ngày 01/12/2021

Bên cạnh Chương 1, Chương 4 cũng áp dụng đối với việc xử lý thông tin cá nhân của những cá nhân cư trú ở California, Hoa Kỳ dựa trên Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (sau đây gọi là “CCPA”). Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của chương này mâu thuẫn với điều khoản của chương 1, các điều khoản của chương này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các thuật ngữ được sử dụng trong chương này dựa trên các định nghĩa được cung cấp trong CCPA. Ví dụ: thuật ngữ “bán”, trong số các thuật ngữ khác, có nghĩa là ANA bán, cho vay, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển giao hoặc bằng cách khác truyền đạt bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác, thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho người khác doanh nghiệp hoặc bên thứ ba để cân nhắc tiền tệ hoặc giá trị khác. Tuy nhiên, nếu ANA ký kết một thỏa thuận thích hợp liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân với một doanh nghiệp khác hoặc bên thứ ba, các hoạt động được đề cập ở trên không được coi là “bán” theo quan điểm của CCPA.

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được ANA thu thập trong 12 tháng trước đó hoặc có khả năng được thu thập trong tương lai được phân loại như định nghĩa trong bảng sau. ANA sử dụng thông tin như vậy cho các mục đích được trình bày trong Chương 1, Điều 3 (Mục đích sử dụng thông tin cá nhân). ANA sẽ thu thập những thông tin cá nhân như vậy trực tiếp từ khách hàng.

Loại thông tin cá nhân được thu thập Ví dụ thông tin cá nhân
Ký hiệu nhận dạng (tên hoặc ký hiệu, v.v. được sử dụng để xác định duy nhất một chủ thể cụ thể) Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, thông tin hộ chiếu và số hội viên ANA Mileage Club, mã định danh trực tuyến cá nhân, v.v.. của khách hàng
Dữ liệu bổ sung theo đạo luật Hồ sơ khách hàng California (các loại thông tin cá nhân trong Luật Dân sự của California Mục 1798.80(e)) Thông tin thể chất và y tế của khách hàng liên quan đến chuyến bay, số thẻ tín dụng và thông tin thanh toán bao gồm thông tin chi tiết về thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và các phương thức thanh toán khác, v.v.
Phân loại đặc điểm được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang Các hạn chế về chế độ ăn uống của khách hàng, v.v.
Thông tin thương mại Loại thẻ hội viên ANA Mileage Club của khách hàng, trạng thái hội viên, khu vực hội viên, trạng thái dặm bay, ngày hết hạn thẻ tín dụng, lịch sử sử dụng thẻ tín dụng và thông tin liên quan, nhu cầu về xe lăn hoặc sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt và hủy chuyến bay, lịch sử sử dụng chuyến bay và các dịch vụ khác, chi tiết kế hoạch và sắp xếp đi lại, bao gồm các chuyến bay với ANA và các hãng hàng không khác, nơi ở và sắp xếp vận chuyển khác, chi tiết truy vấn, yêu cầu và than phiền có trong thư từ với khách hàng, v.v.
Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác. Thông tin về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động bao gồm cookie và nhật ký tác vụ trên trang web, v.v.
Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm Thông tin việc làm (tên công ty, phòng ban/bộ phận khách hàng làm việc, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax) và thông tin liên quan

2. Chia sẻ thông tin cá nhân

 • (1) Bán thông tin cá nhân
  ANA sẽ không bán thông tin cá nhân của khách hàng (bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến trẻ vị thành niên) cho bất kỳ bên thứ ba nào và đã không bán thông tin đó trong 12 tháng qua.
 • (2) Tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh
  Các loại thông tin cá nhân của khách hàng mà ANA đã tiết lộ trong 12 tháng qua cho mục đích kinh doanh và các loại bên thứ ba mà thông tin cá nhân đó đã được tiết lộ được hiển thị bên dưới.
Loại thông tin cá nhân được thu thập Ví dụ thông tin cá nhân Bên thứ ba mà thông tin cá nhân đã được tiết lộ trong 12 tháng qua
Ký hiệu nhận dạng (tên hoặc ký hiệu, v.v. được sử dụng để xác định duy nhất một chủ thể cụ thể) Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, thông tin hộ chiếu và số hội viên ANA Mileage Club, mã định danh trực tuyến cá nhân, v.v.. của khách hàng Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay ANA, sân bay và hãng hàng không chúng tôi có quan hệ đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.
Dữ liệu bổ sung theo đạo luật Hồ sơ khách hàng California (các loại thông tin cá nhân trong Luật Dân sự của California Mục 1798.80(e)) Thông tin thể chất và y tế của khách hàng liên quan đến chuyến bay, số thẻ tín dụng và thông tin thanh toán bao gồm thông tin chi tiết về thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và các phương thức thanh toán khác, v.v. Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay ANA, sân bay và hãng hàng không chúng tôi có quan hệ đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.
Phân loại đặc điểm được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang Các hạn chế về chế độ ăn uống của khách hàng, v.v. Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay ANA,
Thông tin thương mại Loại thẻ hội viên ANA Mileage Club của khách hàng, trạng thái hội viên, khu vực hội viên, trạng thái dặm bay, ngày hết hạn thẻ tín dụng, lịch sử sử dụng thẻ tín dụng và thông tin liên quan, nhu cầu về xe lăn hoặc sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt và hủy chuyến bay, lịch sử sử dụng chuyến bay và các dịch vụ khác, chi tiết kế hoạch và sắp xếp đi lại, bao gồm các chuyến bay với ANA và các hãng hàng không khác, nơi ở và sắp xếp vận chuyển khác, chi tiết truy vấn, yêu cầu và than phiền có trong thư từ với khách hàng, v.v. Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay ANA, sân bay và hãng hàng không chúng tôi có quan hệ đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.
Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác.. Thông tin về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động bao gồm cookie và nhật ký tác vụ trên trang web, v.v. Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.
Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm Thông tin việc làm (tên công ty, phòng ban/bộ phận khách hàng làm việc, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax) và thông tin liên quan Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.

3. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân

Khách hàng sống ở California có những quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của họ:

(1) Quyền truy cập

Khách hàng có quyền yêu cầu ANA tiết lộ những thông tin sau liên quan đến thông tin cá nhân của họ được ANA thu thập/sử dụng/tiết lộ trong vòng 12 tháng trước ngày yêu cầu (sau đây gọi là “Quyền truy cập”), tối đa hai lần trong 12 tháng.

 • Loại thông tin cá nhân của khách hàng được ANA thu thập
 • Nguồn thu thập thông tin cá nhân đó
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập thông tin cá nhân đó
 • Loại bên thứ ba mà thông tin cá nhân đó đã được chia sẻ
 • Thông tin cá nhân cụ thể của khách hàng được ANA thu thập
 • Loại thông tin cá nhân của khách hàng được ANA tiết lộ cho mục đích kinh doanh
 • Loại bên thứ ba mà từng loại thông tin cá nhân đó đã được tiết lộ

(2) Quyền xóa

Khách hàng có quyền đưa ra yêu cầu để ANA xóa thông tin cá nhân nhất định của họ mà ANA đã thu thập (sau đây gọi là “Quyền xóa”).

Khi thực hiện Quyền truy cập hoặc Quyền xóa, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau. Khi ANA nhận được yêu cầu như vậy, yêu cầu sẽ được xử lý theo luật và quy định liên quan trong khung thời gian và cách thức hợp lý, sau khi xác nhận, thông qua các quy trình xác định danh tính cá nhân được mô tả bên dưới, rằng yêu cầu được gửi bởi chính khách hàng.

1. Gửi yêu cầu

Trang web:

Điện thoại:
Vui lòng liên hệ đường dây sau

Hoa Kỳ

(Miễn phí)

(Có phí)

2. Quy trình xác định danh tính cá nhân
 • (Đối với cá nhân)
  Khi nhận được yêu cầu thực hiện Quyền truy cập hoặc Quyền xóa, ANA sẽ yêu cầu khách hàng gửi đầy đủ thông tin để xác nhận yêu cầu đó được chính khách hàng gửi, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của họ, và so sánh thông tin được gửi với thông tin ANA lưu giữ về khách hàng.
 • (Đối với đại diện)
  Ngoài thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân trong phần “(Đối với cá nhân),” cũng cần nộp giấy ủy quyền (đại diện pháp lý phải cung cấp văn bản xác nhận). Ngoài ra, ANA có thể yêu cầu khách hàng trực tiếp liên hệ với ANA để xác nhận họ đã cấp quyền cho đại diện thực hiện Quyền truy cập hoặc Quyền xóa.

Theo quy tắc, ANA sẽ không phân biệt đối xử với khách hàng đã gửi các yêu cầu như vậy, chẳng hạn như thay đổi dịch vụ của họ. Kể cả trong trường hợp như vậy, vui lòng lưu ý rằng yêu cầu xóa có thể ngăn khách hàng nhận được dịch vụ mà họ đã được cung cấp, hoặc có thể cản trở việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của họ.