Chính sách về quyền riêng tư của ANA

Get Adobe® Reader®

Chính sách cơ bản

Được xây dựng dựa trên nền tảng của sự an toàn và tin cậy, hãng hàng không ANA được mệnh danh là
"đôi cánh trong mỗi chúng ta" giúp hoàn thành
tâm nguyện và mơ ước về một thế giới kết nối với nhau.

ANA sẽ luôn cung cấp dịch vụ an toàn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong ngành vận tải hàng không, phù hợp với Tuyên bố sứ mệnh nêu trên.

Trong hoạt động kinh doanh của ANA, thông tin cá nhân của khách hàng là điều cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của thông tin nhận được từ khách hàng và luôn cố gắng xử lý thông tin này một cách cẩn trọng. Để giúp khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ANA một cách an toàn và tin cậy, chúng tôi đã hướng dẫn đầy đủ cho các lãnh đạo và nhân viên về luật pháp và quy định công ty liên quan đến thông tin cá nhân, đồng thời thiết lập cơ cấu công ty để đưa vào áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, qua đó cố gắng hết sức để quản lý cũng như sử dụng phù hợp thông tin cá nhân của từng khách hàng.

Ngày 1 tháng 4 năm 2013

Xử lý thông tin cá nhân tại ANA

1. Giới thiệu

Chính sách về quyền riêng tư giải thích cách thức ANA sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng. Vui lòng đọc kỹ Chính sách về quyền riêng tư này khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của ANA. Việc khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của ANA sẽ được xem là khách hàng đã hiểu đầy đủ và đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư này.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách về quyền riêng tư áp dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của ANA.

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

ANA sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng cho các mục đích sau đây:

 • (1) Đặt chỗ, bán vé, làm thủ tục, dịch vụ sân bay và dịch vụ trên chuyến bay liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng không
 • (2) Đặt chỗ, bán vé, làm thủ tục, dịch vụ sân bay cho vận chuyển liên chặng, hợp tác tiếp nhận vận chuyển, chuyến bay liên danh, vận chuyển liên tiếp và vận chuyển ký gửi
 • (3) Cung cấp dịch vụ cho các thành viên ANA Mileage Club
 • (4) Hướng dẫn, cung ứng và quản lý các dịch vụ và sản phẩm khác do ANA cung cấp
 • (5) Tất cả các hoạt động khai thác liên quan đến các mục (1) – (4) nêu trên
 • (6) Hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát về dịch vụ và sản phẩm v.v. do ANA cung cấp
 • (7) Phát triển dịch vụ và sản phẩm mới
 • (8) Cung cấp hướng dẫn, dịch vụ khai thác, quản lý và thông tin về các sự kiện và chương trình khác nhau
 • (9) Thông báo về dịch vụ và sản phẩm do ANA cung cấp
 • (10) Cung cấp hướng dẫn, dịch vụ khai thác, quản lý và thông báo về dịch vụ, sản phẩm, sự kiện và chương trình của các công ty thuộc ANA Group và công ty đối tác
 • (11) Trả lời các thắc mắc và yêu cầu

4. Thu thập thông tin cá nhân

ANA sẽ thu thập các thông tin cá nhân sau đây bằng phương thức công bằng và thích hợp để đạt được các mục đích nêu trên.

 • (1) Thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp cho ANA nhằm đăng ký dịch vụ của ANA, v.v.
  Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, liên hệ kinh doanh, địa chỉ gửi thư, v.v. của khách hàng.
 • (2) Thông tin về tư cách thành viên ANA Mileage Club và thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ áp dụng, v.v.
  Số thành viên ANA Mileage Club, loại thẻ thành viên, tiêu chuẩn dịch vụ thành viên, khu vực thành viên, trạng thái dặm bay, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, nhu cầu về xe lăn và các sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt chỗ và hủy chuyến bay, trạng thái lên máy bay, v.v.

ANA sẽ không bao giờ thu thập và sử dụng thông tin mang tính nhạy cảm đối với khách hàng (sau đây gọi là "thông tin nhạy cảm"), chẳng hạn như thông tin về chủng tộc, tín ngưỡng, vị thế xã hội, lịch sử bệnh tật, hồ sơ tội phạm và lịch sử bị ảnh hưởng bởi tội phạm, trừ khi theo yêu cầu của luật pháp và quy định hoặc có sự đồng ý của khách hàng.

5. Lựa chọn của khách hàng

Theo nguyên tắc, ANA thu thập thông tin cá nhân theo ý muốn của khách hàng. Khách hàng có thể gặp bất lợi nếu từ chối cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như không thể sử dụng nhiều loại dịch vụ khác nhau do ANA cung cấp hoặc không thể nhận thông báo về các chương trình và thông tin khác từ ANA vì một phần chức năng trong hệ thống của ANA không thể vận hành và do đó không khả dụng. Vui lòng lưu ý rằng khách hàng có thể thay đổi thông tin liên hệ cũng như quyết định muốn nhận tạp chí điện tử qua email bất cứ lúc nào khách hàng mong muốn, theo phương thức được ANA chỉ định riêng.

6. Tiết lộ và cung cấp thông tin cho bên thứ ba

ANA sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau đây. Ngoài ra, thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm thông tin nhạy cảm sẽ không được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba trong mọi trường hợp, trừ khi được pháp luật và quy định cho phép hoặc có sự đồng ý của khách hàng. Lưu ý rằng việc cung cấp thông tin cho đối tác chia sẻ dữ liệu và công ty được ủy thác kinh doanh không được xem là hợp thành việc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

 • (1) Đã nhận được sự đồng ý của khách hàng.
 • (2) Tiết lộ hoặc cung cấp thông tin trong chừng mực cho phép của luật pháp hoặc quy định.
 • (3) Yêu cầu tiết lộ thông tin nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản của khách hàng trong trường hợp khó có thể xin được sự đồng ý của khách hàng.
 • (4) Yêu cầu tiết lộ thông tin để hợp tác với chính phủ nhà nước hoặc chính quyền địa phương xử lý công vụ và khi việc xin sự đồng ý của khách hàng có khả năng gây cản trở đến công tác quản lý công vụ.
 • (5) Tiết lộ hoặc cung cấp thông tin dưới dạng dữ liệu thống kê (ở định dạng không tiết lộ danh tính của khách hàng).
 • (6) Cung cấp thông tin do tiếp quản doanh nghiệp từ thương vụ sát nhập, tách công ty, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc hình thức khác.
 • (7) Cung cấp thông tin theo các thủ tục dựa trên luật pháp và quy định, với điều kiện các thông tin sau có thể được kiểm tra dễ dàng bởi chính khách hàng thông qua ANA website v.v. và khách hàng không tuyên bố muốn từ chối cung cấp thông tin của họ.

  1) Mục đích thu thập thông tin là nhằm cung cấp thông tin này cho bên thứ ba
  2) Các mục dữ liệu cá nhân cụ thể được cung cấp cho bên thứ ba
  3) Phương thức cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
  4) Việc cung cấp thông tin sẽ bị đình chỉ theo yêu cầu của khách hàng
  5) Phương thức tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

7. Chia sẻ dữ liệu

ANA sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng như sau.

Phạm vi chia sẻ dữ liệu ANA HOLDINGS INC. Air Japan Co., Ltd
ANA WINGS Co., Ltd.
ANA Sales Co., Ltd. companies *
Mục đích sử dụng của người dùng (1) Phát triển dịch vụ và sản phẩm mới, v.v.

(2) Thông báo về các sản phẩm và dịch vụ mới bằng thư trực tiếp, v.v.

(3) Chuyển giao và chuyển nhượng cho công ty liên quan trong trường hợp có yêu cầu, yêu cầu sử dụng hoặc yêu cầu khác của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do công ty thuộc ANA Group cung cấp.

(4) Hoàn thành giao dịch khác với khách hàng một cách thích hợp và trơn tru, v.v.
Cung cấp dịch vụ vận tải hàng không Cung cấp thông tin cần thiết cho tour du lịch, khách sạn, dịch vụ du lịch hàng không khác và các hoạt động liên quan
Các mục thông tin cá nhân được chia sẻ Số thành viên ANA Mileage Club, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và số fax, địa chỉ email, liên hệ kinh doanh (tên công ty, phòng ban, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại và số fax), địa chỉ gửi thư, loại thẻ thành viên, tiêu chuẩn dịch vụ thành viên, khu vực thành viên, trạng thái dặm bay, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, nhu cầu về xe lăn và các sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt chỗ và hủy chuyến bay, trạng thái lên máy bay, v.v. Số thành viên ANA Mileage Club, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại và số fax, địa chỉ email, liên hệ kinh doanh (tên công ty, phòng ban, chức vụ, địa chỉ, số điện thoại và số fax), địa chỉ gửi thư, loại thẻ thành viên, tiêu chuẩn dịch vụ thành viên, khu vực thành viên, trạng thái dặm bay, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, nhu cầu về xe lăn và các sắp xếp đặc biệt khác, v.v.
Bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân All Nippon Airways Co., Ltd.

* ANA Sales Co., Ltd. companies:
ANA Sales Co., Ltd.; ANA Tours China Co., Ltd. (Beijing); ANA Tours China Co., Ltd. (Shanghai Branch Office); ANA Sales Americas; ANA Sales Europe Ltd.

8. Ủy thác kinh doanh

Khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, ANA có thể ủy thác một phần của hoạt động kinh doanh của ANA cho bên thứ ba thực hiện và cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân ở mức độ yêu cầu để đạt được mục đích ủy thác. Trong trường hợp này, ANA sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong việc quản lý và giám sát bên thứ ba nói trên nhằm bảo mật quy trình xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm cả thiết lập thỏa thuận về cách xử lý thông tin cá nhân này.

9. Truyền thông tin ra bên ngoài Nhật Bản

Nếu ANA cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho nhà khai thác bên thứ ba bên ngoài Nhật Bản, bao gồm các công ty được ủy thác kinh doanh và đối tác chia sẻ dữ liệu, ANA sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để tuân thủ luật pháp và quy định.

10. Quản lý thông tin cá nhân

Khi nhận thông tin cá nhân của khách hàng, ANA sẽ quản lý thông tin này theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất và hết sức cẩn thận để tránh tình trạng rò rỉ, mất mát hoặc thay đổi thông tin. ANA đảm bảo rằng các thành viên trong ban quản trị và nhân viên công ty được đào tạo bài bản về quy trình xử lý đúng cách để giúp bảo mật những thông tin có khả năng xác định danh tính khách hàng cá nhân. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân thích hợp sẽ được xác định theo mục đích sử dụng thông tin đó. Sau khi đạt được mục đích của thông tin, ANA sẽ tiêu hủy thông tin liên quan bằng phương pháp thích hợp.

11. Tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, bổ sung, ngừng lưu giữ và tiêu hủy thông tin cá nhân

Nếu ANA nhận được yêu cầu từ khách hàng, được gửi theo phương thức đã chỉ định, yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, bổ sung, ngừng lưu giữ hoặc tiêu hủy (sau đây gọi là "tiết lộ v.v.") thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trong cơ sở dữ liệu do ANA nắm giữ, yêu cầu này sẽ được xử lý như sau, trong khoảng thời gian và phạm vi hợp lý, sau khi xác nhận rằng yêu cầu được gửi bởi chính khách hàng.

 • (1) Yêu cầu tiết lộ
  Thông tin cá nhân sẽ được tiết lộ theo yêu cầu của khách hàng.
 • (2) Yêu cầu chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung
  Việc chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung thông tin cá nhân sẽ được tiến hành nếu có thể sau khi xem xét yêu cầu.
 • (3) Yêu cầu ngừng lưu giữ hoặc tiêu hủy
  Việc sử dụng các mục thông tin cá nhân do khách hàng chỉ định sẽ bị ngưng và thông tin liên quan sẽ bị tiêu hủy nếu khách hàng mong muốn, theo yêu cầu đã gửi. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các yêu cầu này có thể khiến khách hàng không được cung cấp các dịch vụ mà họ đã sử dụng hoặc có thể cản trở việc cung cấp dịch vụ theo mong muốn của khách hàng.

ANA có thể không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nếu việc tuân thủ các yêu cầu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ANA hoặc dẫn đến việc vi phạm luật pháp và quy định.

12. Gửi yêu cầu tiết lộ, v.v.

Sau đây là phương thức gửi yêu cầu tiết lộ, v.v. hoặc thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân (sau đây gọi là "yêu cầu tiết lộ, v.v.") mà ANA nhận được từ khách hàng.

Yêu cầu tiết lộ, v.v.

(1) Phương thức gửi yêu cầu
Vui lòng gửi các giấy tờ cần thiết qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây.

Address:
Personal Information Handling Desk, All Nippon Airways Co., Ltd.
1-331-90 Kaminoshima-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki, 850-0078 Japan


(2) Giấy tờ cần thiết

Giấy tờ cần thiết để xác nhận danh tính khách hàng, v.v.

 • <Đối với cá nhân>
  (1) Bản sao của hai trong số các giấy tờ sau: bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, giấy chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ thường trú hoặc giấy đăng ký thường trú đặc biệt, giấy đăng ký con dấu, chứng minh thư (chỉ cần bản sao mặt trước)
 • <Đối với người đại diện (Cả (1) và (2) dưới đây đều cần thiết)>
  (1) Giấy ủy thác (người đại diện theo pháp luật phải cung cấp giấy tờ xác nhận)
  (2) Giấy tờ xác nhận danh tính của người đại diện (bản sao của hai trong số các giấy tờ sau: bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, giấy chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ thường trú hoặc giấy đăng ký thường trú đặc biệt, giấy đăng ký con dấu, chứng minh thư [chỉ cần bản sao mặt trước])


(3) Phí
Phải nộp một khoản phí tương đương US$5,00 đối với mỗi yêu cầu tiết lộ v.v. Đối với yêu cầu tiết lộ nhiều thông tin về đặt chỗ và lên máy bay, mỗi chuyến bay sẽ được tính là một mục tiết lộ. Xin lưu ý rằng quy trình xử lý thủ tục có thể khác nhau tùy theo luật pháp và quy định tại quốc gia liên quan.

Vui lòng lưu ý rằng xác nhận đặt chỗ với ANA và xác nhận lên máy bay thông thường được xử lý miễn phí trên ANA website (www.ana.co.jp) hoặc tại Trung tâm đặt chỗ của ANA. Các thay đổi đối với thông tin ANA Mileage Club, chẳng hạn như thay đổi địa chỉ hoặc ngừng tư cách thành viên ANA Mileage Club (không bao gồm ngừng hiệu lực của thẻ tín dụng và một số thẻ đối tác) cũng được xử lý miễn phí trên ANA website (www.ana.co.jp) hoặc Trung tâm dịch vụ ANA Mileage Club. Trong cả hai trường hợp, yêu cầu chỉ được đáp ứng nếu xác nhận được danh tính khách hàng.

13. Sửa đổi Chính sách về quyền riêng tư

ANA có thể thực hiện sửa đổi đối với Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu sửa đổi được thực hiện, các chi tiết sẽ được đăng trên ANA website (www.ana.co.jp), vì vậy vui lòng đảm bảo đọc kỹ nội dung của bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện.

(kể từ tháng 5 năm 2017)

Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách trên trang web ANA

Phần sau mô tả cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân được thu thập qua ANA website. Nếu quý khách muốn biết thêm chính sách chung của chúng tôi về bảo vệ quyền riêng tư, vui lòng tham khảo tài liệu Chính sách về quyền riêng tư của ANA.

1. Giới thiệu

Tài liệu này quy định cách thức chúng tôi xử lý thông tin được thu thập qua ANA website và được xây dựng dựa trên Chính sách về quyền riêng tư của ANA. ANA luôn cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của quý khách để quý khách có thể tin tưởng và an tâm sử dụng ANA website.

Khi sử dụng ANA website, quý khách được xem là đã hiểu và đồng ý với nội dung sau đây:

[Phạm vi]

Chính sách về quyền riêng tư này chỉ áp dụng với việc sử dụng trang web của ANA (ana.co.jp) và không áp dụng với các trang do các công ty khác quản lý. Để cung cấp thông tin và dịch vụ hữu ích cho người dùng, liên kết đến các trang web khác được giới thiệu trên trang ANA. Chính sách về quyền riêng tư có áp dụng với các trang được truy cập thông qua những liên kết đó. Chúng tôi khuyên quý khách nên kiểm tra chính sách bảo vệ quyền riêng tư của từng trang web riêng rẽ.

2. Bảo mật

[Công nghệ bảo mật giúp bảo vệ thông tin cá nhân]

Phương thức bảo vệ thông tin cá nhân được đảm bảo bằng công nghệ mã hóa SSL (Secure Sockets Layer). Điều đó có nghĩa là bất kỳ thông tin nào do quý khách cung cấp khi sử dụng trang web này không thể bị người thứ ba trái phép truy cập. Ngoài ra, chúng tôi cũng cài đặt các biện pháp tường lửa và chống virus để ngăn chặn hành vi tiết lộ, chiếm dụng, thay đổi, v.v. thông tin cá nhân.

3. Thu thập dữ liệu

[Truy cập trang]

Để khách hàng có thể sử dụng trang web của chúng tôi dễ dàng hơn, các thông tin dưới đây được thu thập và lưu bằng Cookie*1.
(Khi trang web được truy cập bằng điện thoại di động, thay vào đó một Mã định danh cá nhân*2 sẽ được sử dụng để lưu thông tin.)

· Dữ liệu đăng nhập của thành viên ANA Mileage Club
· Dữ liệu từ các trang cá nhân hóa
· Cài đặt trang
· Dữ liệu đăng ký từ các chương trình đặc biệt, v.v.
· Lịch sử truy cập trang

[Email]

Khi chúng tôi gửi thư cho khách hàng, các dữ liệu sau đây có thể được thu thập:

· Trạng thái của email HTML, nghĩa là thư đã được mở hoặc xem trước chưa (sử dụng Web beacon*3)
· Khách hàng có truy cập trang của chúng tôi thông qua liên kết trong e-mail văn bản hoặc thư HTML hay không.


 • *1 Cookie
  Công nghệ được sử dụng để xác định máy tính của người dùng. Nút Help (Trợ giúp) trên thanh công cụ của hầu hết tất cả các trình duyệt đều giải thích cách từ chối đăng ký Cookies mới và cách tắt chức năng Cookies. Nút này cũng được sử dụng để cảnh báo quý khách khi có Cookie mới.
 • *2 Mã định danh cá nhân
  Dựa vào điện thoại di động gọi đến.
 • *3 Web beacon
  Những hình ảnh rất nhỏ khó nhìn được bằng mắt thường (GIF 1x1 điểm ảnh) được nhúng vào trang web hoặc email HTML và được sử dụng để ghi lại các dữ liệu sau: mở/xem trước email, truy cập vào trang web bằng liên kết trong email. ANA sử dụng báo hiệu Web khi gửi email HTML (trừ những email liên quan đến đặt chỗ).