Chính sách về quyền riêng tư của ANA

Get Adobe® Reader®

tính đến ngày 01/12/2020

Chính sách Cơ bản

Được xây dựng dựa trên nền tảng của sự an toàn và tin cậy, hãng hàng không ANA được mệnh danh là
"đôi cánh trong mỗi chúng ta" giúp hoàn thành
tâm nguyện và mơ ước về một thế giới kết nối với nhau.

ANA luôn cung cấp dịch vụ an toàn và thân thiện trong ngành vận chuyển hàng không theo Tuyên bố sứ mệnh nêu trên.

Trong hoạt động kinh doanh của ANA, thông tin cá nhân của khách hàng chúng tôi là điều thiết yếu để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ làm khách hàng hoàn toàn hài lòng. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của thông tin nhận được từ khách hàng và luôn cố gắng xử lý thông tin này một cách cẩn trọng.

Để giúp khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ANA một cách an toàn và tin cậy, chúng tôi đã hướng dẫn đầy đủ cho các lãnh đạo và nhân viên về luật pháp và quy định công ty liên quan đến thông tin cá nhân, đồng thời thiết lập cơ cấu công ty để đưa vào áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, qua đó cố gắng hết sức để quản lý cũng như sử dụng phù hợp thông tin cá nhân của từng khách hàng.

Chương 1. Xử lý thông tin cá nhân tại ANA

1. Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách thức và lý do sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng và các cá nhân khác được thu thập bởi ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD. (“ANA”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho ANA hoặc dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Chương 1 của Chính sách quyền riêng tư này là tổng quan về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Chương 2, 3 và 4 cung cấp thông tin theo lãnh thổ cho khách hàng ở Khu vực kinh tế / Vương Quốc Anh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hoa Kỳ (USA), tương ứng.

Các chính sách bổ sung có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định của ANA, thông tin chi tiết sẽ được cung cấp cùng với các điều khoản của dịch vụ như vậy.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách quyền riêng tư áp dụng khi khách hàng và các cá nhân khác cung cấp thông tin cá nhân cho ANA hoặc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của ANA.

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

ANA sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng của mình cho các mục đích sau đây:

 • (1) Đặt chỗ, bán vé, làm thủ tục, dịch vụ sân bay và dịch vụ trên chuyến bay liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng không
 • (2) Đặt chỗ, bán vé, làm thủ tục, dịch vụ sân bay cho vận chuyển liên chặng, hợp tác tiếp nhận vận chuyển, chuyến bay liên danh, vận chuyển liên tiếp và vận chuyển ký gửi
 • (3) Cung cấp dịch vụ cho các thành viên ANA Mileage Club
 • (4) Hướng dẫn, cung ứng và quản lý các dịch vụ và sản phẩm khác do ANA cung cấp
 • (5) Tất cả các hoạt động ngẫu nhiên hoặc liên quan đến các mục đích từ (1) đến (4) ở trên
 • (6) Hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát về dịch vụ và sản phẩm v.v. do ANA cung cấp
 • (7) Phát triển dịch vụ và sản phẩm mới
 • (8) Cung cấp hướng dẫn, dịch vụ khai thác, quản lý và thông tin về các sự kiện và chương trình khác nhau
 • (9) Thông báo về dịch vụ và sản phẩm do ANA cung cấp
 • (10) Cung cấp hướng dẫn, dịch vụ khai thác, quản lý và thông báo về dịch vụ, sản phẩm, sự kiện và chương trình của các công ty thuộc ANA Group và công ty đối tác
 • (11) Trả lời các thắc mắc và yêu cầu
 • *Bên cạnh các mục đích đã được đề cập phía trên, thông tin cá nhân sẽ được sử dụng cho các mục đích được mô tả trong Chương 1 Điều 7 (Chia sẻ dữ liệu) bên dưới.

4. Thu thập thông tin cá nhân

ANA sẽ thu thập các thông tin cá nhân sau đây bằng phương thức công bằng và thích hợp để đạt được các mục đích nêu trên.

 • (1) Thông tin danh tính, liên hệ và thanh toán, v.v. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, thông tin việc làm (tên công ty, phòng ban/bộ phận khách hàng làm việc, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax), địa chỉ gửi thư, thông tin hộ chiếu, thông tin thể chất và y tế liên quan đến hạn chế bay, ăn uống, thông tin thanh toán bao gồm chi tiết của thẻ tín dụng/ghi nợ và các phương thức thanh toán khác, v.v. của khách hàng
 • (2) Thông tin du lịch
  Chi tiết về kế hoạch đi lại và sắp xếp, bao gồm chuyến bay với ANA và các hãng hàng không khác, nơi ở và các sắp xếp vận chuyển khác, v.v.
 • (3) Thông tin về hội viên ANA Mileage Club và thông tin của khách hàng liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ đủ điều kiện
  Số thẻ hội viên ANA Mileage Club của hành khách, loại thẻ hội viên, trạng thái hội viên, khu vực hội viên, trạng thái dặm bay, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, lịch sử sử dụng thẻ tín dụng và thông tin liên quan, nhu cầu về xe lăn hoặc sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt và hủy chuyến bay, lịch sử sử dụng chuyến bay và các dịch vụ khác, v.v.
 • (4) Chi tiết thắc mắc và khiếu nại gửi đến ANA
  Chi tiết truy vấn, yêu vầu và than phiền có trong thư từ liên hệ với khách hàng (bao gồm nguyên nhân và giải pháp), v.v.
  *Chúng tôi có thể giám sát, ghi lại, lưu và sử dụng mọi số điện thoại, email hoặc phương tiện giao tiếp khác với quý khách để kiểm tra mọi hướng dẫn được cung cấp cho chúng tôi, vì mục đích đào tạo, ngăn chặn tội phạm và cải thiện chất lượng của dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
 • (5) Dữ liệu hệ thống và CNTT, bao gồm dữ liệu về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động
  Thông tin về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động bao gồm cookie và nhật ký tác vụ trên trang web, v.v.

ANA sẽ không bao giờ thu thập và sử dụng thông tin mang tính nhạy cảm đối với khách hàng (sau đây gọi là "thông tin nhạy cảm"), chẳng hạn như thông tin về chủng tộc, tín ngưỡng, vị thế xã hội, lịch sử bệnh tật, hồ sơ tội phạm và lịch sử bị ảnh hưởng bởi tội phạm, trừ khi theo yêu cầu của luật pháp và quy định hoặc có sự đồng ý của khách hàng.

5. Lựa chọn của khách hàng

Theo nguyên tắc, ANA thu thập thông tin cá nhân theo ý muốn của khách hàng. Khách hàng có thể gặp bất lợi nếu từ chối cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như không thể sử dụng nhiều loại dịch vụ khác nhau do ANA cung cấp hoặc không thể nhận thông báo về các chương trình và thông tin khác từ ANA vì một phần chức năng trong hệ thống của ANA không thể vận hành và do đó không khả dụng. Vui lòng lưu ý rằng khách hàng có thể thay đổi thông tin liên hệ cũng như quyết định muốn nhận tạp chí điện tử qua email bất cứ lúc nào khách hàng mong muốn, theo phương thức được ANA chỉ định riêng.

6. Tiết lộ và cung cấp thông tin cho bên thứ ba

ANA sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau đây. Ngoài ra, thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm thông tin nhạy cảm sẽ không được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba trong mọi trường hợp, trừ khi được pháp luật và quy định cho phép hoặc có sự đồng ý của khách hàng. Lưu ý rằng việc cung cấp thông tin cho đối tác chia sẻ dữ liệu và công ty được ủy thác kinh doanh không được xem là hợp thành việc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

 • (1) Đã nhận được sự đồng ý của khách hàng.
 • (2) Tiết lộ hoặc cung cấp thông tin trong chừng mực cho phép của luật pháp hoặc quy định.
 • (3) Yêu cầu tiết lộ thông tin nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng hoặc tài sản của khách hàng trong trường hợp khó có thể xin được sự đồng ý của khách hàng.
 • (4) Yêu cầu tiết lộ thông tin để hợp tác với chính phủ nhà nước hoặc chính quyền địa phương xử lý công vụ và khi việc xin sự đồng ý của khách hàng có khả năng gây cản trở đến công tác quản lý công vụ.
 • (5) Tiết lộ hoặc cung cấp thông tin dưới dạng dữ liệu thống kê (ở định dạng không tiết lộ danh tính của khách hàng).
 • (6) Cung cấp thông tin do tiếp quản doanh nghiệp từ thương vụ sát nhập, tách công ty, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc hình thức khác.
 • (7) Cung cấp thông tin theo các thủ tục dựa trên luật pháp và quy định, với điều kiện các thông tin sau có thể được kiểm tra dễ dàng bởi chính khách hàng thông qua ANA website v.v. và khách hàng không tuyên bố muốn từ chối cung cấp thông tin của họ.

  1) Mục đích thu thập thông tin là nhằm cung cấp thông tin này cho bên thứ ba
  2) Các mục dữ liệu cá nhân cụ thể được cung cấp cho bên thứ ba
  3) Phương thức cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
  4) Việc cung cấp thông tin sẽ bị đình chỉ theo yêu cầu của khách hàng
  5) Phương thức tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

7. Chia sẻ dữ liệu

ANA có thể chia sẻ thông tin của khách hàng như sau.

Phạm vi đối tượng có thể chia sẻ dữ liệu Các công ty thuộc Tập đoàn ANA
Mục đích sử dụng dữ liệu bởi người dùng (1) Để cung cấp các dịch vụ vận chuyển bằng đường không, dịch vụ du lịch bao gồm tour du lịch và khách sạn, và các sản phẩm/dịch vụ khác được xử lý bởi ANA hoặc các công ty khác chia sẻ dữ liệu
(2) Để Công ty hoặc các công ty chia sẻ dữ liệu gửi thư trực tiếp và thông tin về sản phẩm/dịch vụ, và phân phối (các) bảng câu hỏi cho khách hàng, v.v.
(3) Để ANA hoặc các công ty chia sẻ dữ liệu phân tích doanh số, nghiên cứu khác và phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới, v.v.
(4) Để cung cấp và truyền dữ liệu khi chúng tôi nhận được yêu cầu, đơn xin sử dụng hoặc các yêu cầu khác từ hành khách về các sản phẩm/dịch vụ do ANA hoặc các công ty chia sẻ dữ liệu cung cấp
(5) Để ANA hoặc các công ty chia sẻ dữ liệu hoàn thành phù hợp và suôn sẻ các giao dịch khác với hành khách
(6) Để Tập đoàn ANA quản lý kinh doanh/quản lý nội bộ
Các mục thông tin cá nhân sẽ được chia sẻ Số thẻ hội viên ANA Mileage Club của khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, thông tin việc làm (tên công ty, phòng ban/bộ phận khách hàng làm việc, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax), địa chỉ gửi thư, thông tin hộ chiếu, thông tin thể chất và y tế liên quan đến hạn chế bay, ăn uống, thông tin thanh toán bao gồm chi tiết của thẻ tín dụng/ghi nợ và các phương thức thanh toán khác, chi tiết kế hoạch và sắp xếp đi lại, bao gồm các chuyến bay với ANA và các hãng hàng không khác, nơi ở và sắp xếp vận chuyển khác, loại thẻ hội viên, trạng thái hội viên, khu vực hội viên, trạng thái dặm bay, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, lịch sử sử dụng thẻ tín dụng và thông tin liên quan, nhu cầu về xe lăn hoặc sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt và hủy chuyến bay, lịch sử sử dụng chuyến bay và các dịch vụ khác, chi tiết truy vấn, yêu cầu và than phiền có trong thư từ với khách hàng, thông tin về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động, bao gồm cookie và nhật ký tác vụ trên trang web, v.v.
Bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân ANA Holdings Inc.

8. Ủy thác kinh doanh

Khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, ANA có thể ủy thác một phần của hoạt động kinh doanh của ANA cho bên thứ ba thực hiện và cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân ở mức độ yêu cầu để đạt được mục đích ủy thác.  Trong trường hợp này, ANA sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp trong việc quản lý và giám sát bên thứ ba nói trên nhằm bảo mật quy trình xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm cả thiết lập thỏa thuận về cách xử lý thông tin cá nhân này.

9. Truyền thông tin ra bên ngoài Nhật Bản

Nếu ANA cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho nhà khai thác bên thứ ba bên ngoài Nhật Bản, bao gồm các công ty được ủy thác kinh doanh và đối tác chia sẻ dữ liệu, ANA sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để tuân thủ luật pháp và quy định.

10. Quản lý thông tin cá nhân

Khi nhận thông tin cá nhân của khách hàng, ANA sẽ quản lý thông tin này theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất và hết sức cẩn thận để tránh tình trạng rò rỉ, mất mát hoặc thay đổi thông tin. ANA đảm bảo rằng các thành viên trong ban quản trị và nhân viên công ty được đào tạo bài bản về quy trình xử lý đúng cách để giúp bảo mật những thông tin có khả năng xác định danh tính khách hàng cá nhân. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân thích hợp sẽ được xác định theo mục đích sử dụng thông tin đó. Sau khi đạt được mục đích của thông tin, ANA sẽ tiêu hủy thông tin liên quan bằng phương pháp thích hợp.

11. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân

Nếu ANA nhận được yêu cầu từ khách hàng, được gửi theo phương thức đã chỉ định, yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa, bổ sung, ngừng lưu giữ hoặc tiêu hủy (“tiết lộ v.v.”) thông tin cá nhân của hành khách được lưu trong cơ sở dữ liệu do ANA nắm giữ, yêu cầu này sẽ được xử lý theo quy định và luật như sau, trong khoảng thời gian và phạm vi hợp lý, sau khi xác nhận rằng yêu cầu được gửi bởi chính khách hàng.

 • (1) Yêu cầu tiết lộ
  Các mục thông tin cá nhân hoặc mục đích sử dụng sẽ được tiết lộ theo yêu cầu của khách hàng.
 • (2) Yêu cầu chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung
  Việc chỉnh sửa, xóa hoặc bổ sung thông tin cá nhân sẽ được tiến hành nếu có thể sau khi xem xét yêu cầu.
 • (3) Yêu cầu ngừng lưu giữ hoặc tiêu hủy
  Việc sử dụng các mục thông tin cá nhân do khách hàng chỉ định sẽ bị ngưng và thông tin liên quan sẽ bị tiêu hủy nếu khách hàng mong muốn, theo yêu cầu đã gửi. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các yêu cầu này có thể khiến khách hàng không được cung cấp các dịch vụ mà họ đã sử dụng hoặc có thể cản trở việc cung cấp dịch vụ theo mong muốn của khách hàng.

ANA có thể không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nếu việc tuân thủ các yêu cầu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của ANA hoặc dẫn đến việc vi phạm luật pháp và quy định.

12. Gửi yêu cầu tiết lộ, v.v.

Phương thức gửi yêu cầu tiết lộ, v.v. hoặc thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân (“yêu cầu tiết lộ, v.v.”) mà ANA nhận được từ khách hàng, và thông tin liên hệ như sau.

Yêu cầu tiết lộ, v.v.

(1) Phương thức gửi yêu cầu
Vui lòng gửi các giấy tờ cần thiết qua đường bưu điện đến địa chỉ dưới đây.

Address:
Quầy hỗ trợ Xử lý Thông tin Cá nhân, ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD
1-331-90 Kaminoshima-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki, 850-0078 Japan


(2) Giấy tờ cần thiết

Mẫu yêu cầu (chọn một trong các mẫu dưới đây theo yêu cầu của quý khách)

Get Adobe® Reader®

Yêu cầu tiết lộ v.v. của khách hàng có thể không được tiếp nhận nếu thiếu bất kỳ thông tin cần thiết nào.

Giấy tờ cần thiết để xác nhận danh tính khách hàng, v.v.

 • < Đối với cá nhân >
  (1) Bản sao của hai trong các loại giấy tờ sau: bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế (che số thẻ bảo hiểm y tế và ký hiệu nhận dạng / số cá nhân được bảo hiểm), thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ cư trú hoặc chứng nhận thường trú đặc biệt, chứng nhận đăng ký con dấu, Chứng minh thư (chỉ mặt trước)
 • <Đối với đại diện>
  Ngoài “<Đối với cá nhân>”, cần các loại giấy tờ sau được mô tả trong (1) và (2).
  (1) Giấy ủy quyền (đại diện pháp lý phải cung cấp văn bản xác nhận)
  (2) Giấy tờ để xác định đại diện (bản sao của hai trong số các giấy tờ sau: bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế (che số thẻ bảo hiểm y tế và ký hiệu nhận dạng / số cá nhân được bảo hiểm), thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ cư trú hoặc chứng nhận thường trú đặc biệt, chứng nhận đăng ký con dấu, Chứng minh thư (chỉ mặt trước))

(3) Phí
Phí sẽ được áp dụng tùy theo loại yêu cầu. Đối với yêu cầu tiết lộ những thông tin liên quan đến đặt chỗ và lên máy bay, mỗi chuyến bay sẽ được tính là một mục tiết lộ.Xin lưu ý rằng quy trình xử lý thủ tục có thể khác nhau tùy theo luật pháp và quy định tại quốc gia liên quan.

* Vui lòng lưu ý rằng  xác nhận đặt vé ANA, xác nhận lên máy bay và cập nhật thông tin hội viên ANA Mileage Club, v.v. được xử lý trên trang web của ANA (www.ana.co.jp) hoặc tại tổng đài điện thoại của ANA.  Yêu cầu sẽ chỉ được đáp ứng nếu xác nhận được danh tính khách hàng.

13. Sửa đổi Chính sách về quyền riêng tư

ANA có thể thực hiện sửa đổi đối với Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu sửa đổi được thực hiện, các chi tiết sẽ được đăng trên ANA website (www.ana.co.jp).

Chương 2. Xử lý thông tin cá nhân của cư dân EEA và Vương quốc Anh tại ANA

1. Giới thiệu

Chương 2 này cung cấp thông tin bổ sung về việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng và các cá nhân khác ở Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”) và/hoặc Vương Quốc Anh (“UK”) theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu 2016/679 (“GDPR”) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Vương Quốc Anh 2018 (“DPA 2018”) và các luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu quốc tế và quốc gia khác (gọi chung là “Luật bảo vệ dữ liệu”).

Vui lòng lưu ý rằng luật của Vương quốc Anh tương tự như luật của EEA và khách hàng từ cả hai khu vực tài phán này có những quyền tương tự.  Theo đó, tham chiếu GDPR trong Chương này sẽ được hiểu là tham chiếu đến luật pháp Vương quốc Anh tương ứng.

Phải có sự đồng ý hoặc cho phép của người giám hộ trong trường hợp khách hàng dưới 16 tuổi sử dụng dịch vụ của ANA và đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư này. Phải có sự đồng ý của thể nhân được thu thập dữ liệu đối với Chính sách về quyền riêng tư này trong trường hợp một người như thành viên gia đình đăng ký dịch vụ của ANA thay mặt cho thể nhân được thu thập dữ liệu.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Chương 2 mâu thuẫn với điều khoản của Chương 1 thì các điều khoản của Chương 2 này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Bên kiểm soát thông tin cá nhân

Bên kiểm soát thông tin cá nhân là ANA.

ANA bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng bởi bên kiểm soát (bên đưa ra quyết định về cách thức và lý do sử dụng thông tin cá nhân của quý khách) và bên xử lý (bên hành động theo hướng dẫn bằng văn bản của bên kiểm soát) về cơ sở của Luật bảo vệ dữ liệu.

3. Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân

ANA bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách đảm bảo thông tin chỉ được sử dụng đến phạm vi cần thiết cho mục đích cụ thể (như được trình bày trong Phần 3, Chương 1 của Chính sách quyền riêng tư này) và bằng cách yêu cầu có cơ sở hợp pháp cho từng hoạt động xử lý trên cơ sở Luật bảo vệ dữ liệu.

ANA có thể xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng dựa trên một hoặc nhiều cơ sở pháp lý sau:

 • (1)Khi thu thập sự đồng ý của quý khách để xử lý (Điều 6(1)(a) GDPR)
  Thông thường sẽ chỉ dựa vào sự đồng ý cho những hoạt động xử lý liên quan đến quảng cáo và tiếp thị, hoặc trong một số trường hợp, liên quan đến dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • (2)Khi cần xử lý để thực thi hoặc thực hiện các bước để ký kết hợp đồng (Điều 6(1)(b) GDPR).
  Đây thường là lý do chúng tôi xử lý thông tin của khách hàng, cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin nhận dạng, liên hệ, thanh toán và chi tiết đi lại, v.v. của khách hàng
 • (3)ANA cần xử lý thông tin để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (Điều 6(1)(c)).  Điều này bao gồm yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân với cơ quan hải quan và nhập cảnh hoặc cơ quan thực thi pháp luật, cũng như nghĩa vụ pháp lý của ANA với nhân viên và khách hàng của mình.
 • (4)Thông tin cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của quý khách hoặc của bên thứ ba (Điều 6(1)(d)), ví dụ trong trường hợp y tế khẩn cấp.
 • (5)Việc xử lý dữ liệu cá nhân là vì lợi ích hợp pháp của ANA hoặc bên thứ ba và những quyền lợi này không bị quyền của quý khách chiếm ưu tiên theo Luật bảo vệ dữ liệu (Điều 6(1)(f) GDPR).  Điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân cần thiết để vận hành doanh nghiệp của ANA và đồng thời duy trì, phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của công ty và cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể.

4. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân

(1) Luật bảo vệ dữ liệu cung cấp cho quý khách các quyền hợp pháp sau:

 • 1) Yêu cầu tiết lộ: Quý khách có thể yêu cầu bản sao thông tin cá nhân và chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin.
 • 2) Yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật: Việc chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân sẽ được thực hiện bất cứ khi nào có thể sau khi xem xét yêu cầu.
 • 3) Yêu cầu xóa: Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về quý khách. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của quý khách và, ở nơi thông tin không còn cần thiết hoặc luật không cho phép chúng tôi tiếp tục lưu giữ thông tin thì chúng tôi sẽ xóa thông tin.
 • 4) Chuyển thông tin cá nhân: Quý khách có thể yêu cầu bản sao thông tin cá nhân ở định dạng có cấu trúc, phổ biến, có thể đọc bằng máy. Điều này chỉ áp dụng cho thông tin cá nhân chúng tôi lấy từ quý khách và xử lý trên cơ sở sự đồng ý của quý khách hoặc để thực hiện hợp đồng và được xử lý bằng hình thức tự động.
 • 5) Phản đối việc xử lý: Quý khách có thể phản đối việc xử lý được thực hiện trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên thứ ba hoặc vì mục đích tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi sẽ dừng xử lý thông tin trừ khi chúng tôi có lý do vững chắc để tiếp tục từ chối phản đối của quý khách. Nếu phản đối của quý khách là tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ luôn dừng lại.
 • 6) Hạn chế cách xử lý thông tin cá nhân của quý khách. Quý khách có thể giới hạn cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong các tình huống nhất định. Ở nơi điều này áp dụng, mọi hoạt động xử lý thông tin cá nhân (ngoài lưu trữ) sẽ chỉ hợp pháp khi có sự đồng ý của quý khách hoặc khi được yêu cầu đối với các khiếu nại pháp lý, bảo vệ một số quyền nhất định hoặc các lý do lợi ích công cộng quan trọng.
 • 7) Quyền thu hồi sự đồng ý. Nếu chúng tôi dựa trên sự đồng ý để xử lý thông tin cá nhân của quý khách, quý khách có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

Xin lưu ý, các quyền nêu trên không phải là tuyệt đối và không áp dụng trong mọi tình huống. Ngoài ra còn có các miễn trừ pháp lý áp dụng trong một số trường hợp và có nghĩa là yêu cầu có thể bị từ chối. Tất nhiên, nếu yêu cầu bị từ chối, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách lý do của việc này khi chúng tôi phản hồi.

Hồ sơ về các yêu cầu được gửi đến chúng tôi sẽ được lưu giữ để chúng tôi có thể đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

(2) Phương pháp gửi yêu cầu
Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình miễn phí (trừ trường hợp yêu cầu không hợp lý, quá mức hoặc lặp đi lặp lại, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tính phí hoặc từ chối yêu cầu). Phương thức gửi yêu cầu và thông tin liên hệ như sau.

(Trang web)
Vui lòng gửi các loại giấy tờ bắt buộc qua biểu mẫu web trên trang web của ANA.

(3) Phản hồi với yêu cầu

Chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức và thường trong vòng một tháng.  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu nhận dạng hoặc (nếu quý khách thay mặt bên thứ ba đưa ra yêu cầu) bằng chứng về thẩm quyền gửi yêu cầu của quý khách.  Nếu yêu cầu của quý khách đặc biệt phức tạp hoặc quý khách đã thực hiện một số yêu cầu, có thể mất nhiều thời gian hơn để cung cấp phản hồi chi tiết.  Cũng xin lưu ý rằng có những ngoại lệ đối với các quyền ở trên và một số trường hợp không áp dụng.

Nếu quý khách không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với yêu cầu bảo vệ dữ liệu hoặc nếu quý khách cho rằng thông tin cá nhân của mình đã bị xử lý sai, thì quý khách có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát. Vui lòng xem Phần 9 của Chương 2 này (“Khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền”) để biết thêm chi tiết.

5. Chia sẻ dữ liệu cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ của ANA được cung cấp với sự hỗ trợ của các công ty và tổ chức khác và thường ANA sẽ cần chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba để hoạt động kinh doanh của mình.  Các bên thứ ba này có thể bao gồm:

 • (1)Các công ty khác trong Tập đoàn ANA
 • (2)Các tổ chức mà ANA được yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân một cách hợp pháp
  bao gồm: các tổ chức chính phủ, cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.
 • (3)Các nhà cung cấp dịch vụ
  bao gồm: nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay của ANA, sân bay và hãng hàng không mà chúng tôi hợp tác, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, các nhà cung cấp mà chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, v.v.

Khi ANA chỉ thị các công ty, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ thay mặt mình xử lý dữ liệu, thì ANA sẽ đảm bảo rằng họ làm như vậy theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu của Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

6. Truyền thông tiếp thị

ANA thỉnh thoảng gửi thông báo tiếp thị để thông báo cho những người quan tâm về tin tức và cung cấp chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ mà họ có thể quan tâm. ANA sẽ chỉ thực hiện việc này nếu người nhận đã đồng ý nhận tiếp thị hoặc nếu họ là khách hàng hiện tại đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ ANA và có cơ hội từ chối tiếp thị vào thời điểm đó nhưng đã chọn không làm như vậy.

7. Nơi thông tin cá nhân của quý khách được lưu trữ và chuyển

ANA có trụ sở tại Nhật Bản và nhiều nhà cung cấp dịch vụ và các tổ chức khác mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách sẽ nằm ở các khu vực pháp lý bên ngoài EEA và Vương quốc Anh. Cần lưu ý rằng Nhật Bản đã được Ủy ban Châu Âu công nhận là cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho thông tin cá nhân.

Khi chuyển thông tin cá nhân cho bên thứ ba, ANA sẽ đảm bảo rằng thông tin đó tuân thủ các yêu cầu của Luật bảo vệ dữ liệu, bao gồm các yêu cầu chuyển tiếp theo quyết định đầy đủ của Liên minh Châu Âu-Nhật Bản và các luật liên quan của Nhật Bản. Tuy nhiên, quý khách nên biết rằng những người nhận bên ngoài EEA và Vương quốc Anh có thể phải tuân theo luật quốc gia không nhất thiết phải cung cấp sự bảo vệ tương đương cho dữ liệu cá nhân của quý khách. Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin về nơi thông tin cá nhân của quý khách được lưu trữ và chuyển, vui lòng liên hệ với ANA bằng cách sử dụng các chi tiết nêu trong Phần 12 của Chương 1 này (“Gửi yêu cầu tiết lộ, v.v.”).

8. Lưu giữ thông tin cá nhân

ANA lưu giữ thông tin cá nhân của hành khách đến khi đạt được mục đích sử dụng. Cụ thể là ANA thiết lập thời gian lưu giữ thông tin cá nhân như sau. Đối với hầu hết các thông tin cá nhân khác, khoảng thời gian lưu giữ thích hợp sẽ được xác định dựa trên bản chất của thông tin và mục đích sử dụng thông tin đó bằng cách tham khảo các yêu cầu pháp lý và kế toán cũng như nhu cầu kinh doanh của chúng tôi.  

 • (1) Thông tin cá nhân của các thành viên ANA Mileage Club Đến khi thu hồi quyền thành viên ANA Mileage Club
 • (2) Thông tin cá nhân của hành khách
  Cho đến khi hoàn tất vận chuyển và các dịch vụ liên quan được quy định trong Điều lệ Vận chuyển cho Chuyến bay Nội địa và Điều lệ Vận chuyển cho Chuyến bay Quốc tế
 • (3) Thông tin cá nhân khác Thời gian bắt buộc cho mục đích mà khách hàng đã chấp thuận

9. Khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền

Khách hàng có quyền khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân của họ với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền tại nơi họ cư trú.

 • (1) Cư dân EEA: Vui lòng liên hệ với cơ quan giám sát quốc gia của quý khách, chi tiết có trên trang web của Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Châu Âu
  (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).
 • (2) Công dân Vương Quốc Anh: Vui lòng liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin (www.ico.org.uk).

10. Thông tin liên hệ của bên kiểm soát và Giám đốc Bảo vệ dữ liệu của ANA.


Bên kiểm soát:  ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
Địa chỉ: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

Giám đốc Bảo vệ dữ liệu qua email: anag_infosec@ana.co.jp.

Chương 3. Xử lý thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc tại ANA

Bên cạnh Chương 1, Chương 3 cũng áp dụng đối với việc xử lý thông tin cá nhân của những cá nhân cư trú tại Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là “Trung Quốc”) dựa trên Luật An ninh mạng Trung Quốc và các quy định liên quan.
Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của chương này mâu thuẫn với điều khoản của chương 1, các điều khoản của chương này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. Giới thiệu

Phải có sự đồng ý hoặc cho phép của người giám hộ trong trường hợp khách hàng dưới 18 tuổi sử dụng dịch vụ của ANA và đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư này. Phải có sự đồng ý của chủ thể với Chính sách quyền riêng tư này trong trường hợp một người như thành viên gia đình đăng ký dịch vụ của ANA thay mặt cho chủ thể.

2. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân

ANA sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng đến khi đạt được mục đích sử dụng. Cụ thể là ANA thiết lập thời gian lưu giữ thông tin cá nhân như sau.

 • (1) Thông tin cá nhân của các thành viên ANA Mileage Club
  Đến khi hủy thẻ thành viên ANA Mileage Club.
 • (2) Thông tin cá nhân của hành khách
  Đến khi hoàn tất chuyên chở và công việc liên quan được quy định trong điều kiện vận chuyển – hành khách và hành lý nội địa và – hành khách và hành lý quốc tế.
 • (3) Thông tin cá nhân khác
  Thời gian bắt buộc cho mục đích mà khách hàng đã chấp thuận.

3. Công nghệ và biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

 • (1) ANA thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng không bị rò rỉ, mất hoặc tổn hại. Cụ thể, ANA thực hiện các biện pháp sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của hành khách.
  ・ANA phát triển trang web với https và đặt mã hóa SSL để bảo vệ dữ liệu của khách hàng quan trọng (thông tin thẻ tín dụng, v.v.), giao tiếp giữa trình duyệt web của khách hàng và máy chủ.
  ・ANA sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân.
  ・ANA thiết lập kiểm soát truy cập để ngăn chặn người không được phép truy cập thông tin cá nhân.
  ・Để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, ANA cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư.
 • (2) ANA sẽ thực hiện tất cả các bướp hợp lý và thực tế để đảm bảo không có thông tin cá nhân không liên quan nào được thu thập. ANA chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong khoảng thời gian cần thiết để đạt mục đích trình bày trong Chính sách về quyền riêng tư này, trừ khi luật pháp cho phép hoặc yêu cầu kéo dài thời gian lưu giữ.
 • (3) Trong trường hợp thông tin cá nhân gặp rủi ro, ANA sẽ nhanh chóng thông báo cho khách hàng về các tình huống liên quan đến sự cố theo yêu cầu của luật pháp và quy định, đồng thời, báo cáo cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

4. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân

Trong trường hợp ANA nhận được yêu cầu về thông tin cá nhân của khách hàng là cư dân Trung Quốc mà ANA nắm giữ, thì yêu cầu sẽ được xử lý theo luật pháp và quy định liên quan trong khung thời gian và theo cách thức hợp lý bên cạnh Chương 1 Điều 11 (Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân), sau khi xác nhận yêu cầu được gửi bởi chính khách hàng.

(1) Yêu cầu thu hồi
Thông tin cá nhân sẽ bị xóa hoặc đình chỉ theo yêu cầu của khách hàng, bất cứ khi nào có thể và thích hợp, sau khi xem xét yêu cầu.
Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các yêu cầu này có thể khiến khách hàng không được cung cấp các dịch vụ mà họ đã sử dụng hoặc có thể cản trở việc cung cấp dịch vụ theo mong muốn của khách hàng.

(2) Các phương pháp gửi yêu cầu
Khách hàng có thể gửi yêu cầu bằng các cách sau.

1)Gửi yêu cầu

Trang web:
Vui lòng gửi các loại giấy tờ bắt buộc qua biểu mẫu web trên trang web của ANA

(2) Giấy tờ cần thiết

Giấy tờ cần thiết để xác nhận danh tính khách hàng, v.v.

 • <Đối với cá nhân>
 •  (1) Bản sao của hai trong số các giấy tờ sau: hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế (che số thẻ bảo hiểm y tế và ký hiệu nhận dạng / số cá nhân được bảo hiểm), thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ cư trú hoặc chứng nhận thường trú đặc biệt, chứng nhận đăng ký con dấu, Chứng minh thư (chỉ mặt trước), chứng minh thư do chính phủ Trung Quốc cấp
 • <Đối với đại diện>
  Ngoài “<Đối với cá nhân>”, cần các loại giấy tờ sau được mô tả trong (1) và (2) bên dưới.
 • (1) Giấy ủy quyền (đại diện pháp lý phải cung cấp văn bản xác nhận)
 • (2) Giấy tờ để xác định đại diện (bản sao của hai trong số các giấy tờ sau: hộ chiếu của đại diện, thẻ bảo hiểm y tế (che số thẻ bảo hiểm y tế và ký hiệu nhận dạng / số cá nhân được bảo hiểm), thẻ đăng ký lưu trú cơ bản có ảnh, sổ bảo hiểm hưu trí, chứng nhận khuyết tật thể chất, thẻ cư trú hoặc chứng nhận thường trú đặc biệt, chứng nhận đăng ký con dấu, Chứng minh thư (chỉ mặt trước), chứng minh thư do chính phủ Trung Quốc cấp)

3) Bộ phận liên hệ
China 4008-82-8888 (Có tính phí)

5. Nối chuyến

Khi ANA chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc ủy thác thông tin đó cho các bên thứ ba trong phạm vi của mục đích sử dụng, ANA có thể chuyển thông tin cá nhân cho các công ty có thể chia sẻ dữ liệu hoặc (các) người ủy thác và các bên thứ ba như vậy có thể xử lý thông tin. Bên thứ ba mà ANA tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm những người ở bên ngoài Trung Quốc (gồm Nhật Bản), khách hàng sẽ được xem là đã chấp thuận đối với các vấn đề sau khi đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư:

 • (1) Trong trường hợp quốc gia của bên thứ ba nằm ngoài Trung Quốc không có luật bảo vệ dữ liệu giống Trung Quốc, nhiều quyền mà Trung Quốc cấp cho chủ thể dữ liệu sẽ không được cung cấp.
 • (2) Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp theo các mục đích nêu trên cho các công ty con và công ty liên kết của ANA hoặc bên thứ ba nằm ngoài Trung Quốc.

6. Thay đổi mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân, ANA sẽ thông báo trước Chính sách về quyền riêng tư đã sửa đổi trên trang web ANA (www.ana.co.jp) và ANA sẽ sử dụng thông tin cá nhân theo những mục đích sử dụng mới sau khi có được sự chấp thuận từ khách hàng.

7. Thông tin cơ bản của Bên kiểm soát thông tin cá nhân

ALL NIPPON AIRWAYS co., Ltd.
Địa chỉ: Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

Chương 4. Xử lý thông tin cá nhân của cư dân California tại ANA

Cập nhật lần cuối vào ngày 01/12/2020

Bên cạnh Chương 1, Chương 4 cũng áp dụng đối với việc xử lý thông tin cá nhân của những cá nhân cư trú ở California, Hoa Kỳ dựa trên Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (sau đây gọi là “CCPA”). Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của chương này mâu thuẫn với điều khoản của chương 1, các điều khoản của chương này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các thuật ngữ được sử dụng trong chương này dựa trên các định nghĩa được cung cấp trong CCPA. Ví dụ: thuật ngữ “bán”, trong số các thuật ngữ khác, có nghĩa là ANA bán, cho vay, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển giao hoặc bằng cách khác truyền đạt bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác, thông tin cá nhân của người tiêu dùng cho người khác doanh nghiệp hoặc bên thứ ba để cân nhắc tiền tệ hoặc giá trị khác. Tuy nhiên, nếu ANA ký kết một thỏa thuận thích hợp liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân với một doanh nghiệp khác hoặc bên thứ ba, các hoạt động được đề cập ở trên không được coi là “bán” theo quan điểm của CCPA.

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được ANA thu thập trong 12 tháng trước đó hoặc có khả năng được thu thập trong tương lai được phân loại như định nghĩa trong bảng sau. ANA sử dụng thông tin như vậy cho các mục đích được trình bày trong Chương 1, Điều 3 (Mục đích sử dụng thông tin cá nhân). ANA sẽ thu thập những thông tin cá nhân như vậy trực tiếp từ khách hàng.

Loại thông tin cá nhân được thu thập

Ví dụ thông tin cá nhân

Ký hiệu nhận dạng (tên hoặc ký hiệu, v.v. được sử dụng để xác định duy nhất một chủ thể cụ thể)

Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, thông tin hộ chiếu và số hội viên ANA Mileage Club, v.v. của khách hàng

Dữ liệu bổ sung theo đạo luật Hồ sơ khách hàng California (các loại thông tin cá nhân trong Luật Dân sự của California Mục 1798.80(e))

Thông tin thể chất và y tế của khách hàng liên quan đến chuyến bay, số thẻ tín dụng và thông tin thanh toán bao gồm thông tin chi tiết về thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và các phương thức thanh toán khác, v.v.

Phân loại đặc điểm được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang

Các hạn chế về chế độ ăn uống của khách hàng, v.v.

Thông tin thương mại

Loại thẻ hội viên ANA Mileage Club của khách hàng, trạng thái hội viên, khu vực hội viên, trạng thái dặm bay, ngày hết hạn thẻ tín dụng, lịch sử sử dụng thẻ tín dụng và thông tin liên quan, nhu cầu về xe lăn hoặc sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt và hủy chuyến bay, lịch sử sử dụng chuyến bay và các dịch vụ khác, chi tiết kế hoạch và sắp xếp đi lại, bao gồm các chuyến bay với ANA và các hãng hàng không khác, nơi ở và sắp xếp vận chuyển khác, chi tiết truy vấn, yêu cầu và than phiền có trong thư từ với khách hàng, v.v.

Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác.

Thông tin về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động bao gồm cookie và nhật ký tác vụ trên trang web, v.v.

Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm

Thông tin việc làm (tên công ty, phòng ban/bộ phận khách hàng làm việc, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax) và thông tin liên quan

2. Chia sẻ thông tin cá nhân

 • (1) Bán thông tin cá nhân
  ANA sẽ không bán thông tin cá nhân của khách hàng (bao gồm thông tin cá nhân liên quan đến trẻ vị thành niên) cho bất kỳ bên thứ ba nào và đã không bán thông tin đó trong 12 tháng qua.
 • (2) Tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh
  Các loại thông tin cá nhân của khách hàng mà ANA đã tiết lộ trong 12 tháng qua cho mục đích kinh doanh và các loại bên thứ ba mà thông tin cá nhân đó đã được tiết lộ được hiển thị bên dưới.

Loại thông tin cá nhân được thu thập

Ví dụ thông tin cá nhân

Bên thứ ba mà thông tin cá nhân đã được tiết lộ trong 12 tháng qua

Ký hiệu nhận dạng (tên hoặc ký hiệu, v.v. được sử dụng để xác định duy nhất một chủ thể cụ thể)

Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, thông tin hộ chiếu và số hội viên ANA Mileage Club, v.v. của khách hàng

Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay ANA, sân bay và hãng hàng không chúng tôi có quan hệ đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.

Dữ liệu bổ sung theo đạo luật Hồ sơ khách hàng California (các loại thông tin cá nhân trong Luật Dân sự của California Mục 1798.80(e))

Thông tin thể chất và y tế của khách hàng liên quan đến chuyến bay, số thẻ tín dụng và thông tin thanh toán bao gồm thông tin chi tiết về thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và các phương thức thanh toán khác, v.v.

Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay ANA, sân bay và hãng hàng không chúng tôi có quan hệ đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.

Phân loại đặc điểm được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang

Các hạn chế về chế độ ăn uống của khách hàng, v.v.

Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay ANA,

Thông tin thương mại

Loại thẻ hội viên ANA Mileage Club của khách hàng, trạng thái hội viên, khu vực hội viên, trạng thái dặm bay, ngày hết hạn thẻ tín dụng, lịch sử sử dụng thẻ tín dụng và thông tin liên quan, nhu cầu về xe lăn hoặc sắp xếp đặc biệt khác, thông tin đặt và hủy chuyến bay, lịch sử sử dụng chuyến bay và các dịch vụ khác, chi tiết kế hoạch và sắp xếp đi lại, bao gồm các chuyến bay với ANA và các hãng hàng không khác, nơi ở và sắp xếp vận chuyển khác, chi tiết truy vấn, yêu cầu và than phiền có trong thư từ với khách hàng, v.v.

Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhà thầu phụ xử lý các chuyến bay ANA, sân bay và hãng hàng không chúng tôi có quan hệ đối tác, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.

Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác.

Thông tin về việc sử dụng trang web của ANA và ứng dụng di động bao gồm cookie và nhật ký tác vụ trên trang web, v.v.

Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.

Thông tin nghề nghiệp hoặc liên quan đến việc làm

Thông tin việc làm (tên công ty, phòng ban/bộ phận khách hàng làm việc, chức danh, địa chỉ, số điện thoại, số fax) và thông tin liên quan

Các công ty khác trong Tập đoàn ANA, nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác, nhà cung cấp chúng tôi có quan hệ đối tác tiếp thị, các tổ chức chính phủ, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, các cơ quan tư pháp, hải quan và nhập cư, tổ chức bên thứ ba, v.v.

3. Yêu cầu xử lý thông tin cá nhân

Khách hàng sống ở California có những quyền sau liên quan đến thông tin cá nhân của họ:

(1) Quyền truy cập
Khách hàng có quyền yêu cầu ANA tiết lộ những thông tin sau liên quan đến thông tin cá nhân của họ được ANA thu thập/sử dụng/tiết lộ trong vòng 12 tháng trước ngày yêu cầu (sau đây gọi là “Quyền truy cập”), tối đa hai lần trong 12 tháng.

 • ・ Loại thông tin cá nhân của khách hàng được ANA thu thập
 • ・ Nguồn thu thập thông tin cá nhân đó
 • ・ Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập thông tin cá nhân đó
 • ・ Loại bên thứ ba mà thông tin cá nhân đó đã được chia sẻ
 • ・ Thông tin cá nhân cụ thể của khách hàng được ANA thu thập
 • ・ Loại thông tin cá nhân của khách hàng được ANA tiết lộ cho mục đích kinh doanh
 • ・ Loại bên thứ ba mà từng loại thông tin cá nhân đó đã được tiết lộ

(2) Quyền xóa
Khách hàng có quyền đưa ra yêu cầu để ANA xóa thông tin cá nhân nhất định của họ mà ANA đã thu thập (sau đây gọi là “Quyền xóa”).

Khi thực hiện Quyền truy cập hoặc Quyền xóa, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau. Khi ANA nhận được yêu cầu như vậy, yêu cầu sẽ được xử lý theo luật và quy định liên quan trong khung thời gian và cách thức hợp lý, sau khi xác nhận, thông qua các quy trình xác định danh tính cá nhân được mô tả bên dưới, rằng yêu cầu được gửi bởi chính khách hàng.

1) Gửi yêu cầu

Trang web:

Điện thoại:
Vui lòng liên hệ đường dây sau
Hoa Kỳ
1-800-235-9262 (Miễn phí)
310-782-3011 (Có phí)

2) Quy trình xác định danh tính cá nhân

 • <Đối với cá nhân>
  Khi nhận được yêu cầu thực hiện Quyền truy cập hoặc Quyền xóa, ANA sẽ yêu cầu khách hàng gửi đầy đủ thông tin để xác nhận yêu cầu đó được chính khách hàng gửi, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của họ, và so sánh thông tin được gửi với thông tin ANA lưu giữ về khách hàng.
 • <Đối với đại diện>
  Ngoài thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân trong phần “<Đối với cá nhân>”, cũng cần nộp giấy ủy quyền (đại diện pháp lý phải cung cấp văn bản xác nhận). Ngoài ra, ANA có thể yêu cầu khách hàng trực tiếp liên hệ với ANA để xác nhận họ đã cấp quyền cho đại diện thực hiện Quyền truy cập hoặc Quyền xóa.

Theo quy tắc, ANA sẽ không phân biệt đối xử với khách hàng đã gửi các yêu cầu như vậy, chẳng hạn như thay đổi dịch vụ của họ. Kể cả trong trường hợp như vậy, vui lòng lưu ý rằng yêu cầu xóa có thể ngăn khách hàng nhận được dịch vụ mà họ đã được cung cấp, hoặc có thể cản trở việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của họ.

Cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách trên trang web ANA

Phần sau mô tả cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân được thu thập qua ANA website. Nếu quý khách muốn biết thêm chính sách chung của chúng tôi về bảo vệ quyền riêng tư, vui lòng tham khảo tài liệu Chính sách về quyền riêng tư của ANA.

1. Giới thiệu

Tài liệu này quy định cách thức chúng tôi xử lý thông tin được thu thập qua ANA website và được xây dựng dựa trên Chính sách về quyền riêng tư của ANA. ANA luôn cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của quý khách để quý khách có thể tin tưởng và an tâm sử dụng ANA website.

Khi sử dụng ANA website, quý khách được xem là đã hiểu và đồng ý với nội dung sau đây:

[Phạm vi]

Quy trình xử lý này sẽ được áp dụng khi khách hàng sử dụng trang web này (ana.co.jp domain) và sẽ không áp dụng cho các trang do các công ty khác vận hành. Trang web này cung cấp các liên kết đến các trang web khác để cung cấp thông tin và dịch vụ hữu ích cho khách hàng. Chính sách quyền riêng tư không áp dụng cho các trang được liên kết. Khi duyệt tìm trang, chúng tôi khuyên khách hàng nên kiểm tra nội dung của tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư của trang.

2. Bảo mật

[Công nghệ bảo mật giúp bảo vệ thông tin cá nhân]

Phương thức bảo vệ thông tin cá nhân được đảm bảo bằng công nghệ mã hóa SSL (Secure Sockets Layer). Điều đó có nghĩa là bất kỳ thông tin nào do quý khách cung cấp khi sử dụng trang web này không thể bị người thứ ba trái phép truy cập. Ngoài ra, chúng tôi cũng cài đặt các biện pháp tường lửa và chống virus để ngăn chặn hành vi tiết lộ, chiếm dụng, thay đổi, v.v. thông tin cá nhân.

 • * Cơ chế lớp socket bảo mật (SSL)
  Trước khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của họ, SSL thực hiện giao tiếp điện tử về an ninh (xác thực số và chữ ký số) giữa ANA và khách hàng, và truyền dữ liệu sau khi xác thực hai bên. Vào lúc này, giao tiếp giữa ANA và khách hàng bị xáo trộn bởi các số ngẫu nhiên và việc truyền lỗi, được gửi đến một bên thứ ba, ngăn nỗ lực đánh cắp dữ liệu bằng cách giả mạo khách hàng. Ngoài ra, thông tin được truyền bởi SSL được mã hóa đồng thời bằng cách sử dụng hai loại hệ thống mật mã: mà hóa khóa công khai (RSA) và mã hóa khóa phổ biến (mã hóa khóa bí mật). Cần “khóa” điện tử để giải mã thông tin này. Kể cả khi thông tin bị bên thứ ba can thiệp thì cũng không thể giải mã thông tin đã mã hóa mà không cần khóa chính xác. Các loại khóa có giới hạn nhưng cực kỳ khó để bên thứ ba giải mã thông tin vì cần thời gian dài đến phi thực tế để thử tất cả khóa theo thứ tự và có được khóa đúng, kể cả khi bên thứ ba sử dụng phương pháp điện tử với máy tính cá nhân, v.v.

3. Thu thập dữ liệu

[Truy cập trang]

Chúng tôi thu thập thông tin sau để giúp khách hàng tự tin sử dụng các dịch vụ khi họ duyệt tìm trang web của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể phân tích lịch sử duyệt tìm của khách hàng, v.v. trên trang web của chúng tôi và sử dụng phương pháp tương tự để cải thiện trang web, tăng cường thông tin và cung cấp dịch vụ và ưu đãi.

(1) Sử dụng cookie*1/Số nhận dạng riêng*2 của thiết bị di động
Chúng tôi sử dụng cookie/số nhận dạng riêng của thiết bị di động cho mục đích thu thập thông tin sau để khách hàng tự tin sử dụng dịch vụ khi họ duyệt tìm trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie có thể thay đổi vào mọi lúc thông qua cài đặt của phần mềm lướt Internet (trình duyệt). Khách hàng được tự do quyết định, tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng khách hàng có thể không sử dụng được một số chức năng của trang web. 

· Dữ liệu đăng nhập của thành viên ANA Mileage Club
· Dữ liệu từ các trang cá nhân hóa
· Cài đặt trang
· Dữ liệu đăng ký từ các chương trình đặc biệt, v.v.
· Lịch sử truy cập trang(sử dụng báo hiệu Web*3)

(2) Sử dụng địa chỉ IP*4
Chúng tôi thu thập địa chỉ IP cho mục đích cung cấp thông tin được tùy chỉnh theo khu vực của khách hàng. Khi khách hàng duyệt tìm trang web của chúng tôi, chúng tôi xác định khu vực của khách hàng thông qua địa chỉ IP của khách hàng, tuy nhiên, thông tin này không nhận dạng khách hàng.

[Email]

Khi chúng tôi gửi thư cho khách hàng, các dữ liệu sau đây có thể được thu thập:

· Trạng thái của email HTML, nghĩa là thư đã được mở hoặc xem trước chưa (sử dụng Web beacon*3)
· Khách hàng có truy cập trang của chúng tôi thông qua liên kết trong e-mail văn bản hoặc thư HTML hay không.


 • *1 Cookie
 1. Cookie là chức năng lưu trữ thông tin mà người dùng đã sử dụng trang web này thông qua máy tính của người dùng. Thông tin thu thập thông qua cookie không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân chẳng hạn như địa chỉ email và tên. Nút Help (Trợ giúp) trên thanh công cụ của hầu hết tất cả các trình duyệt đều giải thích cách từ chối đăng ký Cookies mới và cách tắt chức năng Cookies. Nút này cũng được sử dụng để cảnh báo quý khách khi có Cookie mới.
 2. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thu được thông qua cookie cho bên thứ ba đến phạm vi cần thiết để đạt được mục đích trình bày trong “(1) Sử dụng cookie/Số nhận dạng riêng của thiết bị di động” thông qua việc xử lý này.
 3. Người dùng có thể chọn có sử dụng cookie được xác định cho họ hay không và thiết lập cookie theo phương pháp thiết lập trình duyệt web mà họ sử dụng.  Nếu người dùng sử dụng trang web này sử dụng cookie, họ được coi là đã đồng ý với việc chúng tôi sử dụng, v.v. thông tin rằng họ đã sử dụng trang web này.
 • *2 Mã định danh cá nhân
  Dựa vào điện thoại di động gọi đến.
 • *3 Web beacon
  Những hình ảnh rất nhỏ khó nhìn được bằng mắt thường (GIF 1x1 điểm ảnh) được nhúng vào trang web hoặc email HTML và được sử dụng để ghi lại các dữ liệu sau: mở/xem trước email, truy cập vào trang web bằng liên kết trong email. ANA sử dụng báo hiệu Web khi gửi email HTML (trừ những email liên quan đến đặt chỗ).
 • *4 Địa chỉ IP
  Điều này bao gồm số được tự động gán cho máy tính của khách hàng khi khách hàng duyệt tìm nhiều trang web khác nhau. Máy chủ web (máy tính cung cấp trang chủ) tự động nhận ra máy tính của khách hàng từ địa chỉ IP và các giao tiếp.