การช่วยเหลือด้านเทคนิคของ ANA

การช่วยเหลือด้านเทคนิค

ก่อนการแก้ไขปัญหา โปรดทราบว่าหากท่านใช้ Macintosh หรือ iPhone ที่มี OS เวอร์ชันเก่ากว่า ฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์ ANA อาจใช้งานไม่ได้ เราขอให้ท่านอัพเกรด OS ของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุด สำหรับ Macintosh เราขอแนะนำให้ใช้ macOS v10.15 สำหรับ iPhone ท่านจำเป็นต้องใช้ iOS 13 ขึ้นไป อัพเกรด Mac ของท่านที่นี่ และ อัพเดท iOS ของท่านที่นี่

เสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ ANA

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 เราจะยกเลิกเวอร์ชัน TLS1.0 และ TLS 1.1 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการการถอดรหัสเหล่านี้ เว็บไซต์ ANA จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหลังจากเวลา 2:00 น. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 ตามเวลามาตรฐานญี่ปุ่น (ตามแผน) สำหรับลูกค้าที่มีชุดอุปกรณ์เบราว์เซอร์อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้:

 • Internet Explorer เวอร์ชัน 10.0 และเก่ากว่า
 • Google Chrome เวอร์ชัน 29 และเก่ากว่า
 • Firefox เวอร์ชัน 26 และเก่ากว่า
 • Safari เวอร์ชัน 5 และเก่ากว่า
 • เบราว์เซอร์ของ Android เวอร์ชัน 4.4.4 และเก่ากว่า
 • *หลักจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ หากท่านลองเข้าดูเว็บไซต์ ANA ภายใต้ชุดอุปกรณ์ข้างต้น ข้อความจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่าไม่สามารถแสดงหน้าเว็บได้ (เช่น “Internet Explorer cannot display the webpage.”) ข้อความนี้อาจแตกต่างกันไปตามชุดอุปกรณ์เบราว์เซอร์ของท่าน

หากจำเป็น โปรดกำหนดค่าชุดอุปกรณ์เบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเข้าใช้งานบริการของเราต่อ หากท่านไม่อัพเกรดเบราว์เซอร์ ท่านจะไม่สามารถดูหน้าเว็บที่มี URL “ana.co.jp” ได้ เราขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความเข้าใจของท่าน

วิธีกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของท่าน

Internet Explorer

สำหรับ Windows 7 หรือ 8 การสื่อสารโดยใช้ TLS 1.2 สามารถใช้งานได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • คลิก “Tools” (เครื่องมือ) จากนั้นคลิก “Internet Options” (ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต) ในหน้าต่าง
 • คลิกแท็บ “Advanced” (ขั้นสูง) ในหน้าต่าง “Internet Options” (ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต)
 • ทำเครื่องหมายถูกที่ “Use TLS 1.2” (ใช้ TLS 1.2)
 • คลิก “OK” (ตกลง) เพื่อปิดและรีสตาร์ท Internet Explorer
หน้าจอหน้าแรกของ ANA ที่มีหมายเหตุคำแนะนำ
Firefox
 • เปิด Firefox
 • พิมพ์ “about: config” ในช่อง address bar
 • หากมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้น เช่น “This might void your warranty” (ขั้นตอนนี้อาจทำให้ประกันของท่านเป็นโมฆะ) ให้เลือก “I accept the risk” (ฉันยอมรับความเสี่ยง)
 • ค้นหาบรรทัด “security.tls.version.max” และคลิกสองครั้งตรงบรรทัดนั้น
 • เมื่อคำว่า “Enter integer value” (ป้อนค่าจำนวนเต็ม) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้พิมพ์ “4” และคลิก “OK” (ตกลง)
 • คลิก “OK” (ตกลง) เพื่อปิดกล่องข้อความและรีสตาร์ทเบราว์เซอร์
Android

หากท่านใช้ Android 4.4.4 หรือเก่ากว่า ท่านจะต้องใช้ Android เวอร์ชันล่าสุด โปรดอัพเดทเป็นเวอร์ชันล่าสุด

iOS

หากท่านใช้ iOS 4 หรือเก่ากว่า ท่านจะต้องอัพเกรดเป็น iOS ล่าสุด โปรดอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ชุดอุปกรณ์การทำงานสำหรับ PC

เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์ ANA สร้างขึ้นโดยใช้ Javascript โดยปกติแล้ว เบราว์เซอร์ของท่านจะเปิดใช้งาน JavaScript เป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว เราขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน JavaScript สำหรับการดูเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ANA หากท่านต้องการท่องเว็บไซต์ ANA อย่างง่ายดายและปลอดภัย โปรดใช้หนึ่งในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

Windows (ยกเว้น Windows RT):
 • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
 • Firefox เวอร์ชันล่าสุด
  • ยกเว้น Windows Store App Edition
Macintosh:
 • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด
 • Firefox เวอร์ชันล่าสุด
  • เว็บไซต์นี้ไม่เหมาะกับการใช้งานกับเบราว์เซอร์อื่นหรือบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
  • แบบฟอร์มการติดต่อ หน้าคำถามที่พบบ่อย และการแชท อาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้องบนอุปกรณ์บางชนิด รวมถึงเบราว์เซอร์และแอพพลิเคชั่นบางประเภท

การอัพเกรดเบราว์เซอร์ของท่าน

ฟังก์ชันบางรายการอาจไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีที่ท่านเปิดดูเว็บไซต์ด้วยเบราว์เซอร์เวอร์ชันที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ หากท่านต้องการจองเที่ยวบินหรือชำระค่าบัตรโดยสาร โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

Internet Explorer 10.0
 • เลือก "การตั้งค่าการแสดงผลที่เข้ากันได้ (Compatible Display Setting)" จากเครื่องมือ (Tools) ในแถบเมนู
 • เมื่อหน้าต่างการตั้งค่าการแสดงผลที่เข้ากันได้ (Compatible Display Setting) ปรากฏขึ้นมา ให้พิมพ์ "ana.co.jp" เป็นที่อยู่เว็บไซต์เพิ่มข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม (Add)
 • เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว เว็บไซต์ "ana.co.jp" ที่เพิ่มข้อมูลลงไป จะปรากฏในช่องการแสดงผลที่เข้ากันได้ (Compatible Display)
Safari 4.0.4 หรือใหม่กว่า
 • จากหน้าจอ “Reset Safari” (รีเซ็ต Safari) ให้เลือก “Remove all website data” (ลบข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด) แล้วปิดเบราว์เซอร์ก่อน
 • เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วทำการจองโดยไม่ลงชื่อเข้าใช้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ANA (https://www.ana.co.jp)
 • ที่หน้าจอรายการตัวเลือกเที่ยวบิน ให้คลิกปุ่ม "สมาชิก (Member)" เพื่อลงชื่อเข้าใช้และดำเนินการตามขั้นตอนไปต่อได้
 • หมายเหตุ: หากท่านไม่ต้องการลบคุกกี้ทั้งหมดใน Safari 4.0.4:
  • จากหน้า Preferences (การตั้งค่า) ให้ไปที่ Privacy (ความเป็นส่วนตัว) แล้วคลิกปุ่ม “Details” (รายละเอียด) ที่อยู่ใต้ข้อความ “Cookies and Other Website Data” (คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ)
  • ลบเฉพาะรายการที่ช่อง “Website” (เว็บไซต์) แสดงข้อความ “.ana.co.jp.” เท่านั้น
สำหรับลูกค้าที่ใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่า
 • สามารถดู/ใช้เว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันกับการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ หากใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่า อย่างไรก็ตาม เค้าโครงหน้าอาจเสียและหน้าอาจแสดงไม่ถูกต้องในบางกรณี
 • ในการสร้างเว็บไซต์ เราใช้มาตรการเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย หรือแสดงหน้าทั้งหมดอย่างถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ท่านใช้เว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุดให้มากที่สุดเพื่อดูเว็บไซต์โดยไม่มีปัญหาใดๆ

การรับรองความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ SHA-2 SSL

 • ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกเกี่ยวกับการใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัสแบบ SHA-2 สำหรับการรับรองความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการสื่อสารที่มีการเข้ารหัส (SSL/TLS)
 • รูปแบบอัลกอริธึมมีความปลอดภัยกว่า SHA-1 ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2016 เราได้ทำการย้ายระบบไปยังการรับรองความปลอดภัยแบบ SHA-2 เพื่อสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์ ANA ของเรา
 • การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้ Windows XP Service Pack 2 ไม่สามารถดูภาพหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ได้อีกต่อไป
 • ลูกค้าที่ใช้ Windows เวอร์ชันเก่ากว่า Windows XP Service Pack 2 จะพบปัญหาในการดูเว็บไซต์ ANA

ชุดอุปกรณ์การทำงานสำหรับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

ANA SKY MOBILE เว็บไซต์ ANA สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะทำงานได้บน Android และ iPhone อุปกรณ์ไม่ใช้ซิม, MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ฟีเจอร์โฟนระบบ Android, แท็บเล็ต ฯลฯ ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้

เบราว์เซอร์ของ Android ที่ติดตั้งมาล่วงหน้าบนตัวเครื่องต่อไปนี้สามารถใช้ได้:
 • เบราว์เซอร์ของ Android
 • Chrome สำหรับ Android (แนะนำ)
เบราว์เซอร์ของ Android ที่ติดตั้งมาล่วงหน้าบนตัวเครื่องต่อไปนี้สามารถใช้ได้:
 • โปรดใช้เบราว์เซอร์ Safari ที่ติดตั้งมาล่วงหน้าบนตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรศัพท์ของท่านและหน่วยความจำที่มี อาจมีหลายๆกรณี ที่อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ไม่สามารใช้งานฟังก์ชั่นได้อย่างปกติ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการจองบัตรโดยสารบนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งมาล่วงหน้าบนตัวเครื่อง ข้อมูลได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2017

หมายเหตุ

 • แม้ว่าอุปกรณ์ของท่านจะมีชุดอุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสม แต่บางหน้าอาจแสดงไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันได้เนื่องจากการใช้งานร่วมกันของเบราว์เซอร์, OS และซอฟต์แวร์ Flash Player
  • ซึ่งรวมถึงการใช้แอดออนและเบต้า การแสดงตัวอย่าง หรือเวอร์ชันอื่นๆ ของเบราว์เซอร์ด้วย
 • เรากำลังดำเนินการเผยแพร่เนื้อหาออกไปเพื่อรองรับเบราว์เซอร์ใหม่ๆ ที่มีการเผยแพร่ออกมา แต่การแสดงผลและการใช้งานเว็บไซต์อาจไม่มีความเสถียรกับเบราว์เซอร์ใหม่ๆ เหล่านั้น เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเฉพาะประเภทของเบราว์เซอร์ที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยให้รับทราบกันทั่วไป
 • ท่านจำเป็นต้องใช้งานปลั๊กอิน Flash Player ของ Adobe เพื่อเข้าใช้งานเนื้อหาและฟังก์ชันบางรายการที่กำหนด
 • ขอแนะนำให้ใช้ความละเอียด 1024 x 768 พิกเซลขึ้นไป (ตั้งแต่ 16 บิตขึ้นไป) และแบบอักษรขนาดกลางเพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด