ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Program)

โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Program) ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้ใช้สำหรับเที่ยวบินที่ทำการจองไว้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2009 เป็นต้นไป ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration – TSA)

โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Program) คืออะไร
โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Program) คือโปรแกรมแผนการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากและเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration – TSA) ซึ่ง TSA จะใช้ข้อมูลของผู้โดยสารของสายการบินทำการตรวจสอบรายการที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อผู้โดยสารที่การจองเที่ยวบิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามโปรแกรมดังกล่าว ทำให้ทุกสายการบินจำเป็นต้องขอข้อมูลจากผู้โดยสารตามข้อกำหนดของโปรแกรมเมื่อผู้โดยสารทำการจองหรือลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง* ก่อนออกเดินทาง

โปรดทราบว่าสายการบินอาจไม่สามารถออกบัตรโดยสารให้ท่านได้ นอกจากนี้ยังอาจปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร หากสายการบินไม่ได้รับข้อมูลที่กำหนดอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางของผู้โดยสาร หรือเมื่อมีการออกตั๋วโดยสาร ขึ้นอยู่กับว่าขั้นตอนในมีการดำเนินการก่อน
ผู้โดยสารที่ไม่ดำเนินการลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Program) ให้เรียบร้อย ทางสายการบินอาจปฏิเสธการสำรองที่นั่งของท่าน

 • * สำหรับการสำรองที่นั่งที่ดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงของการออกเดินทางของเที่ยวบิน ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยในขั้นตอนการจอง

ในขั้นตอนการจองผู้โดยสารจะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนตามหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร)
 • วันเดือนปีเกิด (ตามปฏิทินสากล)
 • เพศ
 • เลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง -Redress Number (สำหรับผู้โดยสารที่มีหมายเลขดังกล่าว)*1
 • เลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้ว (สำหรับผู้โดยสารที่มีหมายเลขดังกล่าว)*2
 • *1.
  เลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคืออะไร
  กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security -DHS) กำหนดเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นนัยสำหรับการป้องกันผู้โดยสารที่มีการระบุตัวตนที่ไม่ถูกต้องที่อยู่ในรายการเฝ้าระวัง เนื่องด้วยหลากหลายเหตุผล เช่น เพื่อแชร์ชื่อและนามสกุลของผู้โดยสารที่คาดการณ์ว่าอาจเป็นผู้ก่อการร้าย
  ผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนในโปรแกรมผู้เดินทางที่ต้องมีหมายเลข TRIP (Traveler Redress Inquiry Program) เพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
 • *2.
  เลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้วคือ
  เลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้วคือ PASS ID สำหรับสมาชิกของโปรแกรมนักเดินทางที่เชื่อถือได้ตาม Global Entry Program ผู้ที่ครอบครอง ID นี้มีสิทธิ์ใช้ TSA PreCheck® โปรแกรมการตรวจสอบเร่งด่วนของ TSA
  รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู TSA PreCheck®.

วิธีการลงทะเบียนโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Program)

 • * หากท่านทำการจองผ่านเว็บไซต์ของ ANA แล้ว ข้อมูลของท่านจะถูกส่องไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติ ท่านจึงไม่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนซ้ำ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตามคำแนะนำของ TSA ทางสายการบินมีหน้าที่แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ท่านทราบดังต่อไปนี้ (ข้อความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

(ข้อความต้นฉบับ)
หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration – TSA) กำหนดให้ท่านต้องแสดงชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด และเพศของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบรายการที่ต้องเฝ้าระวัง ภายใต้อำนาจกฎหมาย 49 U.S.C. มาตรา 114 ของบทบัญญัติการปฏิรูปการสืบราชการลับและการป้องกันการก่อการร้าย ปี 2004 (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004) และ 49 C.F.R ส่วน 1540 และ 1560 นอกจากนี้ท่านต้องระบุเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Redress Number) ด้วย หากมี หากท่านไม่แสดงชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด และเพศ อาจส่งผลให้สายการบินต้องปฏิเสธการให้บริการ หรือไม่ได้อนุญาตให้ท่านเข้าสู่บริเวณทางขึ้นเครื่อง TSA อาจแบ่งปันข้อมูลที่ท่านแสดงไว้กับหน่วยงานทางกฎหมายหรือตัวแทนหน่วยสืบราชการลับ หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้ระบบการเผยแพร่ของบันทึกแจ้งให้ทราบ ท่านสามารศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TSA หรือตรวจสอบระบบบันทึกแจ้งให้ทราบ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวได้ที่ เว็บไซต์ของ TSA

และท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยในเที่ยวบิน (Secure Flight Program) ได้ที่ เว็บไซต์ของ TSA.(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)