การเดินทางมายังสนามบิน: การจอง Keisei Skyliner

ภาพรวมของบริการ

หลังจากท่านจองบัตรโดยสารเที่ยวบินของ ANA แล้ว ท่านสามารถจองและซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากผลการค้นหาการเดินทางมายังสนามบิน (Airport Access)*1 สำหรับรถไฟ Keisei Skyliner ซึ่งเป็นบริการรถไฟด่วนที่เชื่อมต่อย่านใจกลางเมืองโตเกียวเข้ากับสนามบินนาริตะ บริการนี้จะมอบประสบการณ์ไร้รอยต่อตั้งแต่การจองบัตรโดยสารเที่ยวบินบนเว็บไซต์ ANA ไปจนถึงสามารถค้นหาตัวเลือกเส้นทางและซื้อบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางไปยังหรือมาจากสนามบินได้ โดยการจองและซื้อบัตรโดยสารที่ไร้รอยต่อผ่าน การเดินทางมายังสนามบิน (Airport Access) ท่านจะยังได้รับส่วนลด 270 เยน (เด็ก: 150 เยน) ในราคาบัตรโดยสาร Skyliner มาตรฐาน

 • *1.
  บริการนี้มอบประสบการณ์การเดินทางอันราบรื่นโดยการผสานข้อมูลสถานะเที่ยวบินล่าสุดและข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เช่น อาคารผู้โดยสาร ประตูทางออกขึ้นเครื่อง และจุดตรวจความปลอดภัย พร้อมบริการค้นหาเส้นทางหรือวิธีเดินทางต่อเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลเส้นทางที่ครอบคลุมตลอดการเดินทาง บริการนี้ครอบคลุมการเดินทางไปยังสนามบินที่ท่านออกเดินทางและการไปยังเที่ยวบินของท่าน รวมถึงการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของท่านหลังจากที่ลงจากเครื่องแล้ว หลังจากจองบัตรโดยสารเที่ยวบินของ ANA แล้ว ให้ไปที่หน้าจอรายละเอียดการจองเที่ยวบินในเว็บไซต์ของ ANA หรือหน้าจอการจองบนแอพทางการของ ANA แล้วไปที่หน้าการเดินทางมายังสนามบิน(Airport Access) ป้อนจุดเริ่มต้นและปลายทางของท่าน และค้นหาวิธีเดินทางมายังสนามบิน
 • * การจองหรือซื้อบัตรโดยสารจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ Keisei Electric Railway

เงื่อนไขการใช้บริการ

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินของ ANA ผ่านเว็บไซต์ ANA (คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน) หรือแอพทางการของ ANA

ราคาบัตรโดยสาร การจอง และการชำระเงิน

ราคาบัตรโดยสาร

ระหว่างอาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนาริตะ / อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 สนามบินนาริตะ และนิปโปริ / อุเอโนะ

ผู้ใหญ่

2,250 เยน (ส่วนลด 270 เยนจากราคามาตรฐาน)

เด็ก*2

1,120 เยน (ส่วนลด 150 เยนจากราคามาตรฐาน)

 • *2.
  สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุ 6 ถึง 11 ปีและอายุ 12 ปี โดยยังคงเรียนอยู่ในชั้นประถม
 • * ราคาบัตรโดยสารเป็นราคาสำหรับหนึ่งท่านต่อหนึ่งเที่ยวและรวมภาษีแล้ว

วิธีจองและชำระเงิน

เปลี่ยนจากหน้าการเดินทางมายังสนามบินไปยังเว็บไซต์จองบัตรโดยสาร e-Ticket ของ Keisei Electric Railway Skyliner และซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นที่อนุญาต

เคาน์เตอร์รับบัตรโดยสาร

 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์ Skyliner และ Keisei ภายในสถานีอาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนาริตะ หรือสถานีอาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 สนามบินนาริตะ
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร Skyliner (อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนาริตะ, อาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 สนามบินนาริตะ นิปโปริ เคเซ อุเอโนะ)
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า Keisei Electric Railway, อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนาริตะ

วิธีการรับบริการ

 • * ภาพทั้งหมดใช้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้น

1. ใช้การเดินทางมายังสนามบินจากหน้าจอดูการจองสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินของ ANA

เลือก การเดินทางมายังสนามบิน จากหน้าจอ การจองของฉัน บนแอพอย่างเป็นทางการของ ANA ค้นหาเส้นทางการเดินทางของท่านไปยัง (จาก) สนามบินนาริตะ

 • ท่านสามารถดำเนินการได้จากหน้าจอ ดูการจอง บนเว็บไซต์ ANA

ไปยังเว็บไซต์ Keisei Electric Railway โดยใช้ลิงก์การจอง Skyliner ที่แสดงพร้อมกับผลการค้นหา

 • * ใช้ได้เมื่อค้นหาเส้นทางการเดินทางสำหรับเที่ยวบินขาออกและขาเข้า

โปรดดู “2. เว็บไซต์ Keisei Electric Railway” สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการจองบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ Keisei Electric Railway

2. เว็บไซต์ Keisei Electric Railway

เปลี่ยนจากหน้าการเดินทางมายังสนามบินไปยังเว็บไซต์จองบัตรโดยสาร e-Ticket ของ Keisei Electric Railway Skyliner และป้อนข้อมูลที่จำเป็น เช่น ประเภทบัตรโดยสาร จำนวนผู้โดยสารที่เดินทาง และวันที่เดินทาง

คลิกที่ URL ในอีเมลที่ส่งให้ในขั้นตอนที่ 1 และเลือกวิธีการชำระเงินจากรายการที่แสดง หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขแลกเปลี่ยนบัตรโดยสารและ QR โค้ด

โปรดแสดงหมายเลขแลกเปลี่ยนบัตรโดยสารและ QR โค้ดที่ได้รับในขั้นตอนที่ 2 ที่เคาน์เตอร์รับบัตรโดยสารที่กำหนดไว้เพื่อรับบัตรโดยสารของท่าน
ท่านสามารถรับบัตรโดยสารของท่านด้วยหมายเลขรับบัตรโดยสารหรือ QR โค้ด

ท่านสามารถเลือกเวลารถไฟและที่นั่งที่ท่านต้องการสำหรับ Skyliner ได้ในระหว่างการรับบัตรโดยสารของท่าน (ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง)
โปรดใช้บัตรโดยสารที่ท่านได้รับเพื่อผ่านประตูตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติและจากนั้นให้ขึ้นขบวนรถไฟ Skyliner

หมายเหตุสำคัญ

 • ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสาร Skyliner ล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนวันเดินทาง
 • ส่วนลดในหน้านี้จะไม่สามารถใช้ได้ หากท่านไม่ได้จองบัตรโดยสาร Skyliner ผ่านทาง การเดินทางมายังสนามบิน (Airport Access)
  ท่านไม่สามารถใช้ส่วนลดย้อนหลังหลังจากที่จองแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • บัตรโดยสาร Skyliner ที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ไม่รวมถึงการจองรถไฟและที่นั่ง
  ท่านจะต้องไปยังเคาน์เตอร์รับบัตรโดยสารในวันที่ท่านต้องการขึ้นรถไฟ และจองรถไฟรวมถึงที่นั่งที่ท่านต้องการในระหว่างการรับบัตรโดยสาร
 • เมื่อขึ้นรถไฟที่สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 สนามบินนาริตะ หรือสถานีอาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนาริตะสำหรับการเดินทางขาออกของท่าน ท่านจะสามารถซื้อได้เฉพาะค่าโดยสารไปกลับเท่านั้น
 • หากท่านซื้อค่าโดยสารไปกลับ โปรดไปที่สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 และ 3 สนามบินนาริตะ หรือสถานีอาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนาริตะเพื่อรับบัตรโดยสารของท่าน ท่านจะไม่สามารถรับบัตรโดยสารของท่านที่สถานีอุเอโนะหรือนิปโปริได้
 • โปรดสำรองเวลาไว้สำหรับการรับบัตรโดยสารของท่าน เนื่องจากเคาน์เตอร์อาจมีคนพลุกพล่านเมื่อใกล้ถึงเวลาที่ Skyliner จะออกเดินทาง
 • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Skyliner ได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ Keisei Electric Railway Co., Ltd.
 • สำหรับการใช้งานประเภทอื่นๆ โปรดดูเงื่อนไขการขนส่งของ Keisei Electric Railway