สายการบินที่ดำเนินการ (Air Japan)

ข้อมูลเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Air Japan

เที่ยวบินของ ANA (NH) ที่ให้บริการโดย Air Japan จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานเครื่องบินและการบริการของ ANA

โปรดดูรายละเอียดต่อไปนี้

บริการ คำอธิบาย
การเช็คอิน เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA (NH) โปรดตรวจสอบอาคารผู้โดยสารขาออกซึ่งระบุเอาไว้บน e-Ticket ของท่าน
การยืนยันหมายเลขเที่ยวบิน หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (NH) จะพิมพ์เอาไว้บนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ข้อมูลบนบอร์ดแสดงสถานะเที่ยวบินที่สนามบินอาจระบุหมายเลขเที่ยวบินของ NH
การให้บริการห้องรับรอง สำหรับการใช้ห้องรับรอง โปรดดูที่ ข้อมูลห้องรับรอง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Air Japan มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคอยให้บริการท่าน
* เครื่องแบบที่สวมใส่จะเป็นเครื่องแบบเดียวกันกับพนักงานต้อนรับของ ANA
บริการบนเครื่อง มาตรฐานบริการของ ANA
ไมล์สะสม รับไมล์สะสมด้วย ANA Mileage Club