ห้องรับรองประจำสนามบิน

ผ่อนคลายที่ห้องรับรองในสนามบิน

ผู้โดยสารบนเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA มีสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองของ ANA และ/หรือห้องรับรองสายการบินพันธมิตรของเรา

 • การใช้บริการห้องรับรองอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเข้าใช้ของสนามบิน โปรดดูที่หน้าห้องรับรองในสนามบินที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้บริการห้องรับรอง
 • เกี่ยวกับการเข้าใช้เมื่อต่อเครื่อง โปรดดูที่ การเข้าใช้ห้องรับรองสำหรับการต่อเครื่อง เพื่อดูรายละเอียด

คุณสมบัติจะแตกต่างกันไปตามชั้นโดยสารและสถานะสมาชิก โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าของห้องรับรองในสนามบินที่เกี่ยวข้อง

ห้องรับรองของ ANA

ANA เปิดให้บริการห้องรับรองในสนามบิน 4 แห่งทั่วญี่ปุ่นและฮาวาย: นาริตะ ฮาเนดะ คันไซ และโฮโนลูลู

ห้องรับรอง ANA เพียบพร้อมไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายคอยให้บริการ ขอเชิญพักผ่อนและใช้เวลาอันแสนสบายในพื้นที่อันกว้างขวางก่อนขึ้นเครื่อง

ข้อมูล

 • ห้องรับรอง ANA SUITE LOUNGE และ ANA LOUNGE (สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) ที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินฮาเนดะจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2023
  • * ขณะนี้ห้องรับรองสำหรับผู้โดยสายขาเข้าของ ANA ปิดให้บริการ
 • ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2024 ห้องรับรองของ ANA ที่เปิดให้บริการชั่วคราวใกล้กับประตูขึ้นเครื่อง 114 ในบริเวณ Satellite ของอาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินฮาเนดะนั้นจะปิดให้บริการ
 • เราให้บริการเนื้อหาดิจิตอล เช่น หนังสือพิมพ์และนิตยสารในแอพ ANA
  ท่านสามารถอ่านได้อย่างเพลิดเพลินในอุปกรณ์ดิจิตอลของท่านเอง เช่น สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน

ห้องรับรองในเครือ ANA

มีห้องรับรองที่สนามบินหลายแห่งทั่วโลกที่ให้บริการผู้โดยสารของเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA และ/หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Star Alliance โปรดดูรายชื่อสนามบินทั้งหมดที่เข้าร่วมรายการด้านล่าง

กฎของห้องรับรอง

เพื่อให้มั่นใจถึงความสะดวกและปลอดภัยของห้องรับรองที่ดำเนินการโดย ANA และ/หรือบริษัทในเครือ ANA เราขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้

 • ห้ามกระทำการใดๆ ที่รบกวนต่อความปลอดภัยและสะดวกสบายของผู้อื่นภายในห้องรับรอง
 • แม้ว่าจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการในห้องรับรอง แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีและการดื่มแล้วขับเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
 • ห้ามกระทำการใดๆ ที่ทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อสถานที่และ/หรืออุปกรณ์ของห้องรับรอง
 • ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่หรืออุปกรณ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายนอกบริเวณที่อนุญาต (รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า) การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดเสียง
 • ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปลูกค้าท่านอื่น หรือพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานประจำห้องรับรอง และไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน (รวมถึงการยืดเวลาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานประจำห้องรับรอง)
 • ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มจากภายนอกมารับประทาน
 • ห้ามนำอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ใช้ภายในห้องรับรองออกไปจากห้องรับรอง
 • ห้ามใช้งานอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการใดๆ ในห้องรับรองโดยยืดเวลาใช้งานเพียงคนเดียว
 • ห้ามทำธุรกิจการค้าใดๆ (เช่น การโฆษณา การเรี่ยไร การขาย, ฯลฯ) โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • อนุญาตให้นำสุนัขช่วยเหลือ รวมถึงสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ และสุนัขบริการอื่นๆ เข้ามาในห้องรับรองได้ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทั้งหมดเข้ามา

หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กล่าวมานี้ เราอาจสงวนสิทธิ์ในการใช้ห้องรับรอง เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่อง และยกเลิกการเป็นสมาชิก ANA Mileage Club ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่ง และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ANA Mileage Club

หมายเหตุ:

 • โปรดดูแลสิ่งของและของมีค่าของท่าน ANA จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญหายหรือการลักขโมย นอกจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยเจตนา หรือความไม่เอาใจใส่จากฝ่าย ANA

อ้างอิงจาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA เราจะไม่รับคำร้องในการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าท่านอื่นโดยปราศจากความยินยอม