สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ)

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ)

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาติโตเกียวและไปยังจุดหมายปลายทางของท่านได้อย่างง่ายดาย

ประชาสัมพันธ์

 • ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2022 ผู้โดยสายที่ออกเดินทางไปยังไทเป (ซงซาน) สามารถใช้ Face Express (ระบบจดจำใบหน้า) เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน ผู้โดยสารท่านที่ต้องการใช้บริการนี้โปรดดำเนินการต่อที่เคาน์เตอร์เช็คอิน E
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA กำหนดให้ใช้ทั้งอาคารผู้โดยสาร 2 และอาคารผู้โดยสาร 3 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2020
  เนื่องจากการยกระดับด่านตรวจคนเข้าเมืองและจุดกักด่านในหลายประเทศเพื่อรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และความต้องการของผู้โดยสารลดลง เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากและมายังอาคารผู้โดสาย 2 จะเปลี่ยนเป็นอาคารผู้โดยสาร 3 ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ในวันที่ 11 เมษายน 2020 (เวลาญี่ปุ่น)

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ)

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินนานาชาติโตเกียว หมายเหตุ: เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2020 เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ที่สนามบินฮาเนดะมีกำหนดจะใช้ทั้งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศปัจจุบัน (ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารผู้โดยสาร 3) และอาคารผู้โดยสาร 2 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มีผลกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นหรือเที่ยวบินร่วม อาคารผู้โดยสารที่ใช้สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ท่านสามารถตรวจสอบยืนยันอาคารผู้โดยสารได้ในหน้าการยืนยันการจองบนเว็บไซต์นี้
 • หากท่านใช้การเช็คอินออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบอาคารผู้โดยสารของท่านได้ในอีเมลที่ท่านได้รับ
 • ท่านสามารถยืนยันอาคารผู้โดยสารของท่านได้ในหน้าสถานะเที่ยวบิน

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินฮาเนดะ
การตรวจคนเข้าเมือง
 • โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรตรวจคนเข้าเมืองของท่าน
 • พลเมืองญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องใช้บัตรตรวจคนเข้าเมือง
ศุลกากร

ลูกค้าที่มีรายการสิ่งของต้องสำแดงต้องยื่นแบบฟอร์มศุลกากร

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินฮาเนดะ
ข้อมูลสนามบิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ร้านค้าปลอดภาษีของ ANA เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองในสนามบิน

การเช็คอิน
 • ลูกค้าจะต้องแสดงหนังสือเดินทางและบัตรตรวจคนเข้าเมืองของตน
  • พลเมืองญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องใช้บัตรตรวจคนเข้าเมือง
 • เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเคาน์เตอร์เช็คอินประตูทางออกขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบที่สนามบินในวันออกเดินทาง
 • ดูเวลาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA ที่สนามบินนานาชาติ
จุดตรวจรักษาความปลอดภัยช่องทางพิเศษ

ลูกค้าต่อไปนี้สามารถใช้ช่องทางพิเศษที่จุดรักษาความปลอดภัย

 • ลูกค้าชั้นเฟิร์สคลาส
 • ลูกค้าชั้นธุรกิจ
 • สมาชิก ANA Diamond Service
 • สมาชิก ANA Platinum Service
 • สมาชิกบัตร ANA Super Flyers

ผู้เดินทางแต่ละท่านอาจมีผู้ติดตามมาด้วยได้หนึ่งท่านยกเว้นลูกค้าชั้นธุรกิจ หมายเหตุ: นอกจากการแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องเมื่อใช้ช่องทางเหล่านี้ สมาชิก ANA Diamond Service และ Platinum Service ต้องแสดงบัตรสถานะการเป็นสมาชิกของตน และสมาชิกบัตร ANA Super Flyers ต้องแสดงบัตร Super Flyers ของท่านด้วย

การต่อเครื่อง

แผนที่การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของสนามบินฮาเนดะ
การเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ผู้โดยสารที่มีบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องแล้ว:

ไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

ผู้โดยสารที่ไม่มีบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง:

ไปที่เคาน์เตอร์บริการต่อเครื่องเพื่อเช็คอิน

แผนที่การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของสนามบินฮาเนดะ
การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศ

เที่ยวบินภายในประเทศของ ANA ที่ออกจากอาคารผู้โดยสาร 2

 • เช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์เที่ยวบินต่อเครื่องภายในประเทศที่ล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า หลังจากผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับการต่อเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ให้ใช้รถบัสรับส่งของ ANA (ซึ่งออกทุกๆ 10 ถึง 20 นาที) เพื่อเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 2
 • โปรดผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ทั้งนี้จะใช้เวลาในการเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศประมาณ 15-20 นาที

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA ที่ออกจากอาคารผู้โดยสาร 1 (ภายในประเทศ):

 • ดำเนินพิธีการขาเข้าให้เสร็จสิ้น แล้วจากนั้นไปที่อาคารผู้โดยสาร 1 (ภายในประเทศ) โดยขึ้นรถเวียนรับส่งฟรี

เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น:

 • ดำเนินพิธีการขาเข้าให้เสร็จสิ้น ตรวจสอบอาคารผู้โดยสารสำหรับสายการบินที่เกี่ยวข้อง แล้วจากนั้นไปที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศโดยขึ้นรถเวียนรับส่งฟรี
ANA & LEXUS CONNECTION
 • ที่ ANA เราได้จัดบริการรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA เป็นที่แรกในประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงยังสนามบินฮาเนดะที่มีการต่อเครื่องเที่ยวบิน จะได้พบความเป็นส่วนตัวกับบริการรถ Lexus ที่พร้อมรับส่งท่านระหว่างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
รายละเอียดของบริการ

การต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ:

 • พนักงานภาคพื้นดินจะให้บริการต้อนรับผู้โดยสารทันทีที่ท่านเดินทางมาถึงบริเวณประตูทางออกจากเครื่องบิน
 • ผู้โดยสารจะได้รับการนำทางไปยังจุดจอดรถพิเศษและเดินทางไปยังจุดจอดปลายทาง (บริเวณจุดจอดรถรับส่งของรถบัสระหว่างอาคารผู้โดยสารแบบไม่เสียค่าบริการ) ที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

การต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศกับเที่ยวบินภายในประเทศ:

 • พนักงานภาคพื้นดินจะให้บริการต้อนรับผู้โดยสารทันทีที่ท่านเดินทางมาถึงบริเวณประตูทางออกจากเครื่องบิน
 • ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งให้ทราบตำแหน่งของจุดให้บริการรับส่ง (บริเวณจุดจอดรถรับส่งของรถบัสระหว่างอาคารผู้โดยสารแบบไม่เสียค่าบริการ) ซึ่งจะมีรถยนต์แบบพิเศษคอยให้การต้อนรับท่านอยู่
 • รถจะพาผู้โดยสารไปส่งยังจุดต่อรถ (บริเวณจุดจอดรถรับส่งของรถบัสระหว่างอาคารผู้โดยสารแบบไม่เสียค่าบริการ) ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
  • หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องจองบริการนี้และอาจมีการจัดเตรียมบริการรับส่งรูปแบบอื่นตามเงื่อนไขของเที่ยวบิน
ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์
 • ผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่มีการต่อเครื่องภายในประเทศ ระหว่างประเทศที่สนามบินฮาเนดะ (เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศดำเนินการโดย ANA)
 • ผู้โดยสารที่ใช้รางวัลบัตรโดยสารหรืออัพเกรดก็ได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกัน
 • เฉพาะการต่อเครื่องภายในวันเดียวกันเท่านั้น (รวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจนถึง 3:00 น. ในวันถัดไป) ที่ได้รับสิทธิ์
 • หมายเหตุ: ลูกค้าที่มีบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศแยกกันไม่ได้รับสิทธิ์
รถยนต์

LEXUS LS

 • รถยนต์ซีดานเรือธงแบรนด์ Lexus พร้อมการตกแต่งครบครันตามปรัชญาของ Lexus
 • ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสจะสามารถใช้บริการรุ่น LS600h เวอร์ชัน L (ไฮบริด) ได้

LEXUS LX

 • รถยนต์ SUV รุ่นเรือธงที่ให้ความหรูหราเหนือคำบรรยายพร้อมสมรรถนะแข็งแกร่งเฉกเช่นรถออฟโรด
 • ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสจะสามารถใช้บริการรุ่น LX570 ได้

LEXUS RX

 • รถยนต์ SUV ที่มาพร้อมความทรงพลังงานที่น่าดึงดูดใจและเทคโนโลยีขั้นสูงรวมอยู่ในรถอเนกประสงค์ที่หรูหรา
 • ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสจะสามารถใช้บริการรุ่น RX450h ได้

หมายเหตุ:

 • ประเภทของรถยนต์ไม่สามารถเลือกเฉพาะบุคคลได้
 • บริการรับส่งรูปแบบอื่น เช่น รถรับจ้าง หรือรถโดยสารพิเศษของ ANA อาจให้บริการตามเงื่อนไขของเที่ยวบิน
 • ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2015 ได้เริ่มมีบริการ Escape Journey จากระบบการปรับปรุง L-Select สำหรับรถยนต์รุ่นเรือธง บริการ Escape Journey มาพร้อมการตกแต่งภายในสไตล์ปรับแต่งให้ลงตัวด้วยสีฟ้าและสีขาว
 • ประเภทของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
แผนที่การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของสนามบินฮาเนดะ
การต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • ไปที่จุดจอดรถบัสสำหรับการต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA โดยไปตามป้าย “International Connecting Flights” (เที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างประเทศ)
 • แสดง “บัตรรถบัสสำหรับการต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA” ที่เคาน์เตอร์บริการข้อมูลเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างประเทศและเมื่อขึ้นรถบัส
  • หากไม่มีบัตรรถบัส โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์การต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • รถบัสจะออกทุกๆ 10 ถึง 20 นาที โดยจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 นาทีในการเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • รถบัสจะไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 เดินทางต่อไปยังห้องล็อบบี้ผู้โดยสารขาออก (ชั้น 3)
 • ผู้โดยสารที่ต้องรับสัมภาระเช็คอินที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินฮาเนดะหลังจากที่เดินทางมาถึงด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ จะไม่สามารถใช้บริการรถบัสสำหรับการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ได้
  • หากท่านอยู่ในกรณีดังกล่าว โปรดใช้บริการรถเวียนรับส่งฟรีของสนามบินเพื่อเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ข้อมูลเมืองโตเกียว (ฮาเนดะ)

โตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและมีประชากรถึง 14,043,239 คน (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2021) ทำให้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โตเกียวตั้งอยู่เกือบใจกลางหมู่เกาะญี่ปุ่นด้วยพื้นที่ขนาด 2,193 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้อาจเป็นเมืองที่มีผู้คนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แต่พื้นที่ภาคพื้นดินของเมืองนี้มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับสามของจังหวัดและเมืองทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยภูมิประเทศที่ทอดยาวจากด้านทิศตะวันออกไปยังด้านทิศตะวันตก อาคารบริษัทและอาคารทางการค้าหลายแห่งตั้งอยู่ในแขวงชินจูกุและแขวงชิบุย่าทางฝั่งทิศตะวันออกของโตเกียว และอาณาบริเวณเมืองที่ทันสมัยที่สุดของโลกก็กำลังแผ่ขยายขึ้น ในทางกลับกัน บริเวณทามะทางตะวันตกยังคงเติบโตต่อไปเป็นเมืองสัญจรไปกลับเนื่องจากเป็นเมืองที่สะดวกสบายในการเดินทางไปยังใจกลางเมืองได้ด้วยรถไฟเพียงหนึ่งชั่วโมง เมืองโอคุทามะนี้ยังคงอุดมไปด้วยธรรมชาติ เช่น ภูเขาและทะเลสาบ ยิ่งไปกว่านั้น หมู่เกาะอิซึ (โอชิมะ นีจิมะ ชิกิเนะจิมะ ฯลฯ) ที่อยู่ไกลออกไปบนมหาสมุทรแปซิฟิกล้วนแต่เป็นของกรุงโตเกียวเช่นกัน หมู่เกาะโองาซาวาระซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติของโลกแห่งยูเนสโกในเดือนมิถุนายน 2011 ก็เป็นส่วนหนึ่งของโตเกียว และมีระบบนิเวศและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร โตเกียวสกายทรีนั้นเป็นจุดชมวิวที่แนะนำในโตเกียวที่ท่านสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ทันสมัยแห่งนี้ไปพร้อมกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ภูเขาและเกาะต่างๆ โตเกียวสกายทรีนั้นมีความสูง 634 เมตร และเป็นหอส่งวิทยุที่ตั้งอยู่อย่างอิสระที่สูงที่สุดในโลก จาก Tembo Galleria ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 450 เมตรเหนือพื้นดิน ผู้มาเยือนจะสามารถเดินบนทางเดินที่มีผนังเป็นแก้วที่สูงถึง 452.2 เมตร มุมมองจากจุดที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นนั้นสวยงามยิ่ง ใกล้กันกับโตเกียวสกายทรีนั้นก็คือตัวเมืองอาซากุสะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านจะพบได้กับวัดเซนโซจิซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานถึง 1,400 ปี เมื่อมาเยือนอาซากุสะ ท่านจะรู้สึกว่าได้สัมผัสกับทั้งยุคปัจจุบันและอดีตของโตเกียวพร้อมๆ กัน ที่ชิบุย่า แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมวัยรุ่น นั้นมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ จำนวนมาก และเต็มไปด้วยวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในวัย 20 ที่เปี่ยมความกระตือรือร้น นอกจากนี้ ด้านนอกสถานี JR ชิบุย่า (JR Shibuya Station) ก็คือห้าแยกที่ปรากฏในภาพยนตร์และดราม่าบ่อยครั้ง อากิฮาบาระ ศูนย์รวมแห่งอะนิเมะและมังงะ ซึ่งต่างเป็นแก่นของวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น ท่านจะพบร้านรวงมากมายที่ขายอะนิเมะและหนังสือการ์ตูน รวมไปถึงร้านขายสินค้าไอดอลจำนวนมาก เมดคาเฟ่ ฯลฯ แม้โตเกียวจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย แต่สิ่งที่ท่านไม่ควรพลาดก็คือเรื่องอาหาร ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับอาหารหลากหลายรายการ ตั้งแต่อาหารชั้นสูง ไปจนถึงอาหารทั่วไปราคาประหยัด ราเมง ซึ่งเป็นอาหารที่นิยมชมชอบของชาวญี่ปุ่นนั้นก็เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน ที่ชินจูกุและอิเคะบูคุโระนั้นมีร้านราเมงที่มีชื่อมากมาย และทุกๆ วันจะมีคนมาเข้าแถวยาวรอเข้าไปใช้บริการในร้านเหล่านี้ ราเมงนั้นมีหลายรสชาติ เช่น ซอสถั่วเหลือง ซุปกระดูกหมู มิโซะ และสึเกเม็ง เราจึงแนะนำให้ลองดูหลายๆ แบบเพื่อดูว่ารสชาติโปรดของท่านคืออะไร มอนจะยากิก็เป็นอาหารอีกอย่างที่มีชื่อในละแวกที่เก่าแก่แห่งนี้ของโตเกียว เป็นอาหารที่จะเติมส่วนประกอบต่างๆ เช่น กะหล่ำลงในผลแป้งปรุงรสด้วยซอส ฯลฯ แล้วทอดในกระทะร้อน เป็นอาหารโบราณแบบง่ายๆ ที่สามารถรับประทานได้โดยตรงจากกระทะร้อนโดยใช้ไม้พายพิเศษ อาหารญี่ปุ่นอื่นๆ ได้แก่ซูชิ เทมปุระ และโซบะ ตั้งแต่ร้านอาหารชั้นเลิศไปจนถึงร้านอาหารระดับสามัญรสอร่อย เราหวังว่าท่านจะพบร้านอาหารที่เหมาะกับการเดินทางของท่าน สามารถเดินทางจากสนามบินฮาเนดะมายังโตเกียวได้ง่าย ท่านสามารถเดินทางมายังสถานีโตเกียวด้วยชินคันเซ็นด้วยเวลาประมาณ 30 นาที และสถานีชินางาวะ (Shinagawa Station) ด้วยเวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่นานเลย ท่านยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่มีชื่อเสียงในโตเกียว เช่น ชิบุย่า ชินจูกุ และอาซากุสะทางรถไฟ รถบัสลิมูซีน หรือเรือโดยสาร การคมนาคมเหล่านี้ช่วยให้นักเดินทางมีเวลาเหลือในการท่องเที่ยวมากมาย ใช้เวลาของท่านให้คุ้มค่า และเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

สนามบินฮาเนดะไปยังใจกลางโตเกียว

รถไฟ

โตเกียวโมโนเรล + JR

สถานีอาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินฮาเนดะไปยังสถานีอาคารผู้โดยสาร 1 ไปยังสถานีอาคารผู้โดยสาร 3 ไปยังสถานีฮามามัตสึโจไปยังสถานีโตเกียว
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 30 นาที
ค่าโดยสาร: 660 เยน (649 เยนเมื่อใช้บัตร IC)
เวลาทำการ: โตเกียวโมโนเรล 5:11 ถึง 23:42 น.

สายเคอิคิว + JR

สถานีอาคารผู้โดยสาร 1, 2 สนามบินฮาเนดะไปยังสถานีอาคารผู้โดยสาร 3 ไปยังสถานีชินางาวะไปยังสถานีโตเกียว
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 30 นาที
ค่าโดยสาร: 470 เยน (460 เยนเมื่อใช้บัตร IC)
เวลาทำการ: วันธรรมดา 5:23 ถึง 0:10 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5:23 ถึง 23:59 น.

รถบัสด่วน

อาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินฮาเนดะไปยังสถานีโตเกียวซิตี้แอร์ เทอร์มินัล

บริการขนส่งทางอากาศ (รถโดยสารของสนามบิน)

เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 35 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ค่าโดยสาร: 840 เยน
เวลาทำการ: 15:10 น. ถึง 22:15 น.
* เฉพาะการออกเดินทาง/การเดินทางมาถึง TCAT เท่านั้น ไม่มีการออกเดินทาง/การเดินทางมาถึงที่สถานีโตเกียว
* ขณะนี้บริการรถบัส Keihin Kyuko Bus ถูกระงับการให้บริการ

อาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินฮาเนดะไปยังโทโยซุ

บริการขนส่งทางอากาศ (รถโดยสารของสนามบิน)

เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 35 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ค่าโดยสาร: 730 เยน
เวลาทำการ: 10:10 ถึง 22:25 น.

อาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินฮาเนดะไปยังสถานีชินจูกุ (Shinjuku Station)

บริการขนส่งทางอากาศ (รถโดยสารของสนามบิน)

เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 60 นาที (ขึ้นอยู่กับการจราจร)
ค่าโดยสาร: 1,250 เยน
เวลาทำการ: 8:35 ถึง 23:10 น.

แท็กซี่

จุดจอดแท็กซี่: ชั้นแรกของอาคารผู้โดยสารแต่ละแห่ง (ล็อบบี้ขาเข้า)
* อาคารผู้โดยสาร 3 [จุดจอดแท็กซี่หมายเลข 21, 22]

อาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินฮาเนดะไปยังสถานีโตเกียว (Tokyo Station)

แท็กซี่ราคาคงที่

ค่าโดยสารโดยประมาณ: 6,100 เยน ค่าโดยสารรอบดึกและเช้าตรู่: 7,200 เยน (22:00-5:00 น.) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการใช้ทางด่วน)
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 30 นาที

อาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินฮาเนดะไปยังสถานีชินจูกุ (Shinjuku Station)

แท็กซี่ราคาคงที่

ค่าโดยสารโดยประมาณ: 7,300 เยน (ไม่รวมค่าผ่านทางด่วน)
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 40 นาที

อาคารผู้โดยสาร 3 สนามบินฮาเนดะไปยังสถานีชิบุย่า (Shibuya Station)

แท็กซี่ราคาคงที่

ค่าโดยสารโดยประมาณ: 6,800 เยน (ไม่รวมค่าผ่านทางด่วน)
เวลาที่ต้องใช้: ประมาณ 35 นาที

คำแนะนำสำหรับสนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ)

ช่วงเวลาคับคั่ง

 • สนามบินอาจมีผู้ใช้บริการคับคั่งในช่วงวันหยุดยาวในญี่ปุ่น เช่น วันสิ้นปี/ช่วงปีใหม่ โกลเด้นวีค และช่วงเทศกาลบง
  • โปรดเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาให้เหมาะสม
 • ถนนโดยรอบอาจจะมีผู้ใช้บริการคับคั่งและลานจอดรถอาจเต็มด้วยเช่นกันในช่วงเทศกาลเหล่านี้
  • เราขอแนะนำให้เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ เมื่อเดินทางไปสนามบินด้วยรถยนต์ โปรดตรวจสอบสถานะว่างของลานจอดรถของสนามบินที่ท่านเดินทางไป
 • การแจ้งเตือน: ท่านสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการเช็คอินที่สนามบิน

การสัมภาษณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา

เนื่องด้วยความจำเป็นด้านความปลอดภัยของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) จึงจำเป็นต้องตั้งคำถามเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางจาก สนามบินฮาเนดะไปสหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณสำหรับการทำความเข้าใจและความร่วมมือของท่าน

กระเป๋าถือและสัมภาระรับฝาก

 • ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องแสดงแบบฟอร์มใบศุลกากรสำหรับกระเป๋าถือและสัมภาระรับฝากแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • โปรดทราบว่าหากผู้โดยสารไม่ได้แสดงแบบฟอร์มใบศุลกากร อาจทำให้ต้องใช้เวลาสักครู่ในการตรวจค้นศุลกากร และผู้โดยสารอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระของตนเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบศุลกากรล่วงหน้า (ขนาด A4) ได้จากเว็บไซต์ศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น
 • สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ เว็บไซต์ศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรับมือกับการก่อการร้าย จึงมีการวางกฎเกณฑ์เพื่อสร้างมาตรฐานต่อต้านการก่อการร้ายด้วยใช้ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลสำหรับการตรวจสอนคนเข้าเมือง ภายใต้กฎหมายหมวดควบคุมการอพยพลี้ภัยและเข้าเมืองที่แก้ไขใหม่ ขณะนี้ชาวต่างชาติจะต้องทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายภาพ

บุคคลที่ได้รับการยกเว้น

ชาวต่างชาติที่เข้ามาในญี่ปุ่น (หรือกลับเข้ามาใหม่) ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ:

 • พลเมืองผู้มีถิ่นพำนักถาวรพิเศษ
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 • ผู้ที่ต้องการดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานะวีซ่า “ทางการทูต” หรือ “ติดต่อราชการ”
 • ผู้ที่ได้รับการเชิญจากผู้นำของหน่วยงานบริหารแห่งชาติ
 • ผู้ที่พระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงยุติธรรมออกคำสั่งตามมาตรา 3 หรือ 4
ขั้นตอนสำหรับการตรวจคนเข้าเมือง
 • แสดงหนังสือเดินทาง ใบขาเข้าสำหรับเดินทางเข้าประเทศ (ED Card) แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • หลังจากได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้วางนิ้วชี้ทั้งสองข้างลงบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ซึ่งเครื่องจะอ่านข้อมูลจากลายนิ้วมือของท่านด้วยระบบอิเล็กโตรแมกเนติก
 • กล้องที่อยู่ด้านบนของเครื่องอ่านลายนิ้วมือจะทำการบันทึกภาพของท่าน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการสัมภาษณ์ท่าน
 • การตรวจคนเข้าเมืองสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคืนหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ แก่ท่าน
ประกาศสำคัญ
 • ชาวต่างชาติที่ปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือหรือการบันทึกภาพจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น และจะต้องเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศญี่ปุ่น
 • การกรอกเอกสาร ED Card ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองต้องใช้เวลานานขึ้น ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกรอกข้อมูลใน ED Card ครบถ้วนดีแล้ว
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น

การกักด่าน

หมายเหตุ: ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องส่งแบบสอบถามด้านสุขภาพ

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช

เมื่อนำพืชเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นกฎหมายกำหนดให้ต้องแสดงใบรับรองปลอดศัตรูพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก ตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ท่านจะต้องได้รับการตรวจสอบการนำเข้า และหากท่านไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช พืชพันธุ์ดังกล่าวจะถูกกำจัด โปรดศึกษาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรแกรมการกักกันพืชที่เว็บไซต์สถานีป้องกันพืชของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง

หมายเหตุ: พันธุ์พืช หมายถึง ผลไม้ ผัก ธัญพืช ดอกไม้ตัดหรือแห้ง เมล็ดพืช หรือกล้าต้นไม้ การละเมิดใดๆ อาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางกฎหมาย (เช่น การตัดสินจำคุก 3 ปีและ/หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านเยน)

สินค้าห้ามนำเข้า

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของพืช และ/หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพืชซึ่งไม่สามารถนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้:

 • มะม่วง
 • มะละกอ
 • ลิ้นจี่
 • ลำไย
 • บลูเบอร์รี่
 • มังคุด
 • เงาะ
 • ฝรั่ง
 • แก้วมังกร
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • ชมพู่
 • มะระ
 • แฟง
 • พริกหยวก
 • มะเขือเทศ
 • ดิน (รวมถึงพืชที่ปลูกในกระถาง)
 • แมลงสร้างความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อพืช
 • ฟางข้าวและข้าวเปลือก (ยกเว้นในกรณีที่นำเข้าจากคาบสมุทรเกาหลีและไต้หวัน)

ผลไม้หรือผักบางชนิดอาจถูกห้ามตามประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อผลไม้หรือผักดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรด ไป ที่นี่

ต้นลีลาวดีจากหมู่เกาะฮาวาย

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2017 ห้ามมิให้นำเข้าต้นลีลาวดีและตอนกิ่งจากหมู่เกาะฮาวาย ไปยังประเทศญี่ปุ่น เว้นแต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด