การเช็คอินที่สนามบินและเครื่องให้บริการอัตโนมัติ

การเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินและเครื่องให้บริการอัตโนมัติ

รับข้อมูลทั้งหมดที่ท่านต้องการเกี่ยวกับการเช็คอินเที่ยวบินที่สนามบิน ไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์หรือที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

การเช็คอินที่สนามบิน

ผู้โดยสารที่ไม่ได้ เช็คอินออนไลน์ จำเป็นต้องเช็คอินเที่ยวบินของตนที่สนามบิน

 • โปรดเช็คอินตัวท่านและกระเป๋าให้เสร็จภายใน 60 นาทีก่อนออกเดินทาง
 • โปรดไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง 30 นาทีก่อนออกเดินทาง
  • ท่านอาจไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หลังจาก 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
  • เวลาออกเดินทางคือเวลาที่เครื่องบินเคลื่อนตัวออกจากประตูทางออก

คำแนะนำในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์

โปรดยืนยันว่าท่านมีเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการขึ้นเครื่อง (หนังสือเดินทาง วีซ่า ฯลฯ) รวมถึงบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือใบเสร็จแผนการเดินทาง e-Ticket ของท่าน

เมื่อท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์ พนักงานสนามบิน ANA จะตรวจสอบหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นและออกเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องให้ท่าน

ท่านสามารถขออัพเกรด เปลี่ยนที่นั่ง หรือทำขั้นตอนก่อนการบินอื่นๆ ได้ที่จุดนี้

จะต้องดำเนินการเช็คอินและขั้นตอนการขึ้นเครื่องอื่นๆ ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

การเก็บข้อมูลผู้โดยสารที่จำเป็น

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นฮ่องกง) ไต้หวัน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือแคนาดา ทางรัฐบาลกำหนดให้ผู้ให้บริการการสายการบินจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Information - API) เมื่อจองเที่ยวบิน ท่านจะได้รับแจ้งให้ระบุข้อมูลนี้และ ANA จะส่งข้อมูลนี้ไปให้รัฐบาลของประเทศที่เดินทางเข้า

ผู้โดยสารที่เดินทางไปที่อื่นให้เพียงแค่ข้อมูลหนังสือเดินทางเท่านั้น

มีการเก็บข้อมูลใดบ้างจากผู้โดยสาร

ผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ให้บริการต้องให้ข้อมูลดังนี้

 • ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนตามหนังสือเดินทางของท่าน)
 • วันเดือนปีเกิด (ตามปฏิทินสากล)
 • เพศ
 • เลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากมี
  • กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security - DHS) กำหนดเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นวิธีปกป้องผู้โดยสารที่อาจได้รับการระบุตัวตนไม่ถูกต้องว่าอยู่ในรายการเฝ้าระวังเนื่องด้วยหลากหลายเหตุผล เช่น ใช้ชื่อและนามสกุลเดียวกันกับผู้ที่คาดการณ์ว่าอาจเป็นผู้ก่อการร้าย
  • ผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนในโปรแกรมผู้เดินทางที่ต้องมีหมายเลข TRIP (Traveler Redress Inquiry Program) เพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
 • หมายเลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้ว หากมี
  • หมายเลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้วคือ PASS ID สำหรับสมาชิกของโปรแกรมนักเดินทางที่เชื่อถือได้ เช่น โปรแกรมผ่านแดนสากล ผู้ที่มี ID นี้มีสิทธิ์ใน TSA PreCheck® ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วนของ TSA
  • ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมนี้จะผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่จุดรักษาความปลอดภัยของสนามบินสหรัฐอเมริกาได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้ช่องทางพิเศษและไม่จำเป็นต้องถอดรองเท้า เข็มขัด เสื้อคลุม หรือนำแล็ปท็อปและของเหลวออกมาแสดง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และเดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการสามารถผ่านช่องทางพิเศษได้ด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSA PreCheck®
 • ผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายอาจต้องระบุหมายเลขกรีนการ์ดของตนด้วย
  • หมายเลข (ทะเบียน) คนต่างด้าวหรือ USCIS# ที่ด้านหน้าบัตร
ต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่

วีซ่าเป็นเอกสารอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ประเทศปลายทาง บางประเทศไม่ต้องมีวีซ่าหรือกำหนดให้เฉพาะผู้โดยสารบางประเภทที่ต้องมีวีซ่า

เพื่อตรวจสอบว่าต้องใช้วีซ่าที่จุดหมายปลายทางของท่านหรือไม่ โปรดดูข้อมูลใน ข้อมูลสนามบินและเมือง

หมายเลขวีซ่าคือหมายเลขสีแดงทางด้านขวาล่างของวีซ่า (โดยปกติจะเป็นตัวเลข 6-8 หลัก) เมื่อใส่ข้อมูลนี้ ท่านต้องใส่ตัวเลขทั้งหมด 8 หลัก

 • หากหมายเลขวีซ่าน้อยกว่า 8 หลัก โปรดใส่เลขศูนย์ (0) หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นข้างหน้าหมายเลขดังกล่าว
 • สำหรับข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสนามบินทุกแห่งที่ ANA ให้บริการ โปรดดูข้อมูลของสนามบินนั้นจาก ข้อมูลสนามบินและเมืองของ ANA
การโหลดสัมภาระหลังจากเช็คอิน

หากท่านเช็คอินออนไลน์แล้วแต่ต้องการเช็คอินกระเป๋า ท่านสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือที่เครื่องโหลดสัมภาระด้วยตนเอง หากมีให้บริการ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถเช็คอินได้และที่สามารถนำติดตัวไปได้โปรดดูที่ ข้อมูลสัมภาระ

โปรดทราบว่า: เมื่อเดินทางระหว่างสนามบินฮาเนดะและสนามบินนาริตะ หรือสนามบินอิตามิและสนามบินคันไซ เพื่อต่อเที่ยวบินจากในประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ สัมภาระของท่านจะได้รับการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ สนามบินที่ออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินนั้น โปรดไปที่เคาน์เตอร์สำหรับการต่อเครื่องระหว่างประเทศที่สนามบินดังต่อไปนี้:

 • ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ)
 • นาโงย่า (ชูบุ)
 • โอซาก้า (อิตามิ)
 • ฟุกุโอกะ
 • โอกินาว่า (นาฮะ)
เกี่ยวกับบัตรโดยสาร/EMD ของท่าน
บัตรโดยสาร (e-Ticket และบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์)

บัตรโดยสารคือใบเสร็จแสดงแผนการเดินทางแบบ e-Ticket หรือบัตรโดยสารเที่ยวบินอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว (ไม่ว่าจะเป็นแบบมือถือหรือแบบพิมพ์) ท่านยังจะได้รับใบเสร็จแสดงแผนการเดินทางแบบ e-Ticket (e-Ticket itinerary receipt)ที่แสดงการจองเที่ยวบินเลข 13 หลัก (เริ่มด้วย 205) และข้อมูลการเดินทางของท่าน ท่านอาจะต้องใช้ใบเสร็จนี้เพื่อเช็คอิน และ/หรือ ในกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง โปรดเก็บรักษาไว้ให้ดี

กฎระเบียบเกี่ยวกับบัตรโดยสาร
 • บัตรโดยสารใช้ได้กับผู้โดยสารที่มีชื่ออยู่ในแผนการเดินทางเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ และโอนบัตรโดยสารให้ผู้อื่นได้
 • บัตรโดยสารที่ซื้อในราคาปกติสามารถใช้ได้หนึ่งปีนับจากวันที่ออกเดินทางเที่ยวบินแรก (หรือวันที่ออกบัตรโดยสารหากยังไม่ได้ใช้)
  • ค่าโดยสารพิเศษมีระยะเวลาที่สามารถใช้ได้แตกต่างกันตามลำดับ
 • โปรดใช้บัตรโดยสารตามลำดับจากสถานที่ที่ออกเดินทางซึ่งระบุบนบัตรโดยสาร หากมีเส้นทางที่ยังไม่ได้ใช้ บัตรโดยสารจะไม่สามารถใช้ได้ รวมถึงเส้นทางคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ด้วย
 • โปรดสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารของท่านในส่วนเส้นทางที่ท่านจะขึ้นเครื่องจริง หากมีส่วนเส้นทางที่ท่านไม่ได้ขึ้นเครื่องรวมอยู่ด้วย ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บัตรโดยสารได้เช่นเดิม และท่านอาจจะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่
  ตัวอย่างเช่น
  เมื่อมีการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารแบบไปกลับเพื่อใช้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว
  เมื่อมีการสำรองที่นั่ง/ออกบัตรโดยสาร รวมส่วนเส้นทางที่ท่านไม่ได้วางแผนที่จะขึ้นเครื่อง ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

บัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA จะมีค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารที่กำหนดไว้ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนต่อบัตรโดยสารหนึ่งใบ อาจรวมถึงเส้นทางอื่นๆ ภายในบัตรโดยสารด้วย

เอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD)

EMD คือใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย ANA ที่แสดงหมายเลขการจอง 13 หลักของท่าน (เริ่มต้นด้วย 205)

 • เมื่อต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการคืนเงินสำหรับเที่ยวบินของท่านโปรดดูหมายเลข EMD ที่ด้านซ้ายบน
 • ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ขณะชำระเงิน ข้อกำหนดเกี่ยวกับสกุลเงินอาจห้ามไม่ให้ใช้ EMD ในหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศที่ซื้อ EMD
ตัวอย่างของ EMD

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการจอง: เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง จะมีการออก EMD เพื่อเป็นใบเสร็จสำหรับยอดที่ชำระเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

มูลค่าคงเหลือสำหรับยอดเงินคืน: EMD จะแสดงยอดเงินคืนคงเหลือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อัพเกรด: จะมีการออก EMD ให้เป็นใบเสร็จซึ่งแสดงคะแนนอัพเกรดที่ใช้หรือไมล์สะสมที่หักออกสำหรับการอัพเกรดนั้น

การใช้บริการห้องรับรอง: หากท่านเลือกชำระเงินเพื่อการเข้าใช้ห้องรับรองจะมีการออก EMD แสดงจำนวนที่ชำระนั้น

กฎ EMD
 • EMD สามารถใช้ได้กับชื่อผู้โดยสารที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ และโอนบัตรโดยสารให้ผู้อื่นได้
 • EMD สามารถใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ออกให้
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารไม่สามารถใช้ได้กับ EMD
การเช็คอินที่ห้องรับรอง ANA SUITE ที่สนามบินโตเกียวนาริตะ

ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและสมาชิก ANA Diamond สามารถเช็คอินเที่ยวบินของตนได้ที่ห้องรับรอง ANA SUITE ที่สนามบินนาริตะ ท่านสามารถนำแขกมาได้ 1 ท่าน เมื่อท่านเช็คอินสัมภาระแล้วให้ไปยังจุดรักษาความปลอดภัยช่องทางพิเศษ และมองหาห้องรับรองที่อาคารผู้โดยสาร 1 ของสนามบิน (ฝั่งใต้)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ห้องรับรอง ANA SUITE ที่สนามบินนาริตะ

เวลาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA ที่สนามบินนานาชาติ

 • * สัญลักษณ์ “-” แสดงถึงเที่ยวบินถูกระงับชั่วคราวจนถึง
สนามบินและอาคารผู้โดยสาร หมายเลขเที่ยวบิน เวลาเปิดเคาน์เตอร์
กรุงเทพมหานคร NH850 2 ชั่วโมง และ 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
กรุงเทพมหานคร NH806/NH848 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ปักกิ่ง
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด NH964 2 ชั่วโมงถึง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
NH980/962 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
บรัสเซล เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ชิคาโก
อาคารผู้โดยสารขาเข้า 5
อาคารผู้โดยสารขาออก 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เจนไน
อาคารผู้โดยสาร 4
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ต้าเหลียน เที่ยวบินทั้งหมด 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เดลี
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงถึง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
ดัสเซลดอร์ฟ เที่ยวบินทั้งหมด -
แฟรงก์เฟิร์ต
อาคารผู้โดยสาร 1 ฮอลล์ B
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
กวางโจว
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
หางโจว
อาคารผู้โดยสาร 4
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ฮานอย
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ฮ่องกง
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
โฮจิมินห์
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
โฮโนลูลู
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ฮิวสตัน
อาคารผู้โดยสาร D
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมง และ 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
จาการ์ตา
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด 2 ชั่วโมงถึง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
คันไซ
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 6:30-9:00/13:25-15:55 น.
(วันจันทร์ วันอังคาร วันศุกร์ วันเสาร์)
7:00-9:30 น.
(วันพุธ วันพฤหัส วันอาทิตย์)
กัวลาลัมเปรอ์
อาคารผู้โดยสารหลัก
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ลอนดอน
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ลอสแองเจลิส
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทอม แบรดลีย์
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
มะนิลา
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เม็กซิโกซิตี
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมง และ 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
มุมไบ
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
มิวนิก
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
นาโงย่า
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด -
นิวยอร์ก
อาคารผู้โดยสาร 7
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ปารีส
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เพิร์ท
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
พนมเปญ เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ชิงเต่า เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ซานฟรานซิสโก
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ซานโฮเซ่
อาคารผู้โดยสาร A
เที่ยวบินทั้งหมด -
ซีแอตเทิล เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
โซล (คิมโพ)
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เที่ยวบินทั้งหมด NH862 เวลา 6:00 น.
NH864/NH868 2 ชั่วโมง ถึง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
เสิ่นหยาง
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เที่ยวบินทั้งหมด -
เซินเจิ้น
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง)
อาคารผู้โดยสาร 2
NH974/NH976 2 ชั่วโมงถึง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง)
อาคารผู้โดยสาร 2
NH972/NH920/NH968 NH972 2 ชั่วโมง ถึง 20 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
NH920/NH968 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เซี่ยงไฮ้ (หงเฉียว)
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
สิงคโปร์
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ซิดนีย์
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
ไทเป (เถาหยวน)
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด -
ไทเป (ซงซาน)
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 2 ชั่วโมงถึง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
โตเกียว นาริตะ
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 7:00
* เคาน์เตอร์เช็คอิน SUITE จะเปิดให้บริการเวลา 7:30 น.
โตเกียว ฮาเนดะ
อาคารผู้โดยสาร 2
เที่ยวบินทั้งหมด 6:05
โตเกียว ฮาเนดะ
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด 6:25
* เคาน์เตอร์เช็คอิน SUITE 6:25 น. - 10:10 น., 14:40 น. - จนถึงการเช็คอินของเที่ยวบินสุดท้าย
แวนคูเวอร์
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เวียนนา
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด -
วลาดิวอสตอค เที่ยวบินทั้งหมด -
อู่ฮั่น
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด -
วอชิงตันดีซี เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
เซียะเหมิน
อาคารผู้โดยสาร 3
เที่ยวบินทั้งหมด -
ย่างกุ้ง
อาคารผู้โดยสาร 1
เที่ยวบินทั้งหมด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

หมายเหตุ:

 • เวลาเปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เวลาเปิดทำการอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน
 • เวลาเปิดทำการของเคาน์เตอร์ที่ประตูขึ้นเครื่องหรือบริเวณที่เปลี่ยนเครื่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน
 • อาคารผู้โดยสารขาออกและอาคารผู้โดยสารขาเข้าอาจแตกต่างกันสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร โปรดติดต่อสายการบินที่ให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน

การเช็คอินที่สนามบินจะเปิดให้บริการหนึ่งวันก่อนวันออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน (เที่ยวบินระหว่างเวลา 00:00 และ 1:59 น.)

โปรดตรวจสอบวันที่และเวลาที่มาถึงของท่าน เนื่องจากวันที่เช็คอินและออกเดินทางอาจแตกต่างกัน กระบวนการเช็คอินที่สนามบินเริ่มหนึ่งวันก่อนวันออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน

 • ตัวอย่างเช่น หากเที่ยวบินของท่านออกเดินทางในเวลา 00:01 น. ของวันที่ 1 เมษายน การเช็คอินจะเริ่มวันที่ 31 มีนาคม
 • มีบางกรณีที่ผู้โดยสารทำการจองวันที่ออกเดินทางผิดพลาด หรือเช็คอินที่สนามบินช้าไปหนึ่งวัน

ผู้โดยสารจำเป็นต้องเช็คอินก่อนที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินจะปิดให้บริการ 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

วันที่เดินทางมาถึงสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน

โปรดตรวจสอบวันที่เดินทางมาถึงจุดหมายของท่านเมื่อทำการจอง

วันที่เดินทางมาถึงจะแสดงบนหน้าจอตรวจสอบความพร้อมใช้งานเมื่อทำการจองเที่ยวบินดังนี้:

เมื่อมาถึงในวันเดียวกัน: ไม่แสดงวันที่นอกจากเวลาที่มาถึง

เมื่อมาถึงในวันก่อนหน้า: จะแสดง -1 ถัดจากเวลาที่เดินทางมาถึง

เมื่อมาถึงในวันถัดไป: จะแสดง +1 ถัดจากเวลาที่เดินทางมาถึง

การใช้เครื่องให้บริการอัตโนมัติของ ANA เพื่อเช็คอิน

เครื่องเช็คอินแบบบริการตนเองช่วยให้การเช็คอินที่สนามบินง่ายยิ่งขึ้น นอกจากการเช็คอินแล้ว ท่านยังสามารถยืนยันหรือเปลี่ยนที่นั่ง ลงทะเบียนไมล์สะสม และดูตัวเลือกการอัพเกรดหากมี

เส้นทางที่ใช้ได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA Group ทั้งหมดที่ออกเดินทางจากปักกิ่ง บรัสเซลส์ เจนไน ต้าเหลียน แฟรงเฟิร์ต กวางโจว ฮ่องกง โฮโนลูลู จาการ์ตา คันไซ กัวลาลัมเปอร์ ลอนดอน ลอสแองเจลิส มุมไบ ปารีส เพิร์ท ชิงเต่า ซีแอตเทิล โซล (คิมโพ) เซินเจิ้น สิงคโปร์ ไทเป (เถาหยวน/ซงซาน) โตเกียวฮาเนดะ โตเกียวนาริตะ เวียนนา และเซี่ยเหมิน

 • บริการอาจไม่มีในบางเที่ยวบินที่ให้บริการร่วมกับสายการบินพันธมิตรของเรา
 • เครื่องให้บริการอัตโนมัติไม่มีให้บริการในทุกสนามบิน

ท่านสามารถใช้เครื่องให้บริการอัตโนมัติได้แม้ว่าจะมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินหากการจองของท่านมีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการออกบัตรโดยสารให้ใหม่ หากท่านเดินทางกับเด็กอายุ 2 ปีหรือต่ำกว่า หรือเมื่อใช้เที่ยวบินร่วม

เวลาเปิดให้บริการของเครื่องให้บริการอัตโนมัติ

สนามบิน เวลาทำการ
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) 3.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
ปักกิ่ง ปิดทำการ
บรัสเซล 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
เจนไน 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
ต้าเหลียน 4.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
แฟรงก์เฟิร์ต 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
กวางโจว ปิดทำการ
ฮาเนดะ
อาคารผู้โดยสาร 2
6:00 น. - เวลาปิดทำการเช็คอิน สำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน
ฮาเนดะ
อาคารผู้โดยสาร 3
6:15 น. - เวลาปิดทำการเช็คอิน สำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน
ฮ่องกง 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
โฮโนลูลู 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
จาการ์ตา 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
คันไซ 6:00 น. - เวลาปิดทำการเช็คอิน สำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน
กัวลาลัมเปอร์ ปิดทำการ
ลอนดอน 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
ลอสแองเจลิส 3.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
มุมไบ 3 ชั่วโมง 25 นาทีก่อนถึงเที่ยวบินแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
นาริตะ 6:00 น. เวลาปิดทำการเช็คอิน จนกระทั่งเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน
ปารีส 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
เพิร์ท ปิดทำการ
ชิงเต่า 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
ซีแอตเทิล 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
โซล (คิมโพ) 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
เซินเจิ้น ปิดทำการ
สิงคโปร์ 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
ไทเป (เถาหยวน) 2.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
ไทเป (ซงซาน) 11:00 น. เวลาปิดทำการเช็คอิน จนกระทั่งเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน
เวียนนา 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินเที่ยวแรก จนกว่าจะปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ผู้โดยสารที่มี e-Ticket สามารถใช้เครื่องให้บริการอัตโนมัติได้หากมี อย่างไรก็ตาม ท่านต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA หาก:

 • มีการเปลี่ยนแปลงการจองและไม่มีการออกเอกสารใหม่
 • ท่านเดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
 • ท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการขึ้นเครื่อง
 • ท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น (โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่ให้บริการ)

เครื่องบริการเช็คอินด้วยตนเองอาจไม่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารและประเภทของหนังสือเดินทาง โปรดสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของ ANA

เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเอง

เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเองมีให้บริการในบางสนามบิน ผู้โดยสารที่เช็คอินและมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว สามารถไปที่เครื่องโหลดสัมภาระแบบบริการตนเองเพื่อโหลดกระเป๋าได้ โปรดดูที่ ข้อมูลสัมภาระ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับการใช้เครื่องให้บริการเช็คอินอัตโนมัติของ ANA

คำแนะนำ

ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

 • กระบวนการนี้จะเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเช็คอินออนไลน์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็ตาม
 • ขั้นตอนการใช้งานจริงอาจแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องให้บริการอัตโนมัติในแต่ละสนามบิน

สนามบินที่ใช้บริการได้: ยกเว้นซีแอตเทิล ลอสแองเจลิส และโฮโนลูลู

ขั้นตอนที่ 1: หน้าจอเริ่มต้น

สักครู่ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงสินค้าอันตรายปรากฏขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 2: หน้าจอสินค้าอันตราย
 • โปรดตรวจสอบยืนยันข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับวัสดุสารพิษและสินค้าอันตราย
 • * ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามต้องการโดยแตะที่ปุ่ม “ภาษาอื่น” ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 3: หน้าจอการค้นหาการจอง
 • เลือกวิธีที่ท่านต้องการเพื่อค้นหาการจองของท่าน
 • หากท่านเลือก “ค้นหาด้วยหมายเลขการสำรองที่นั่ง” หน้าจอกำหนดให้ท่านป้อนหมายเลขการสำรองที่นั่งจะปรากฏขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 3.1: หน้าจอค้นหาด้วยหมายเลขการจอง
 • ป้อนหมายเลขการจอง 6 หลักที่อยู่บนใบเสร็จข้อมูลการเดินทาง
 • หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
 • หากท่านเลือก “ค้นหาด้วยหมายเลข e-Ticket” หน้าจอกำหนดให้ท่านป้อนหมายเลข e-Ticket จะปรากฏขึ้นมา
3.2 หน้าจอค้นหาด้วยหมายเลข e-Ticket
 • ป้อนหมายเลข e-Ticket 13 หลักจากใบเสร็จข้อมูลการเดินทางของท่าน
 • หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
  หากท่านเลือก “ค้นหาด้วยหมายเลขบัตรไมล์สะสม” หน้าจอสำหรับอ่านบัตรไมล์สะสมจะปรากฏขึ้นมา
3.3 หน้าจอเครื่องอ่านบัตรไมล์สะสม
 • ใส่บัตรไมล์สะสมที่ใช้ในการจองของท่านลงในช่องเสียบตัวอ่านการ์ด
  • หากท่านไม่มีบัตรไมล์สะสมอยู่กับตัว โปรดเลือก “ป้อนหมายเลขบัตร” แล้วป้อนหมายเลขบัตรด้วยตนเอง
 • หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา

หากเลือก “ค้นหาด้วยหนังสือเดินทาง” หน้าจอตัวอ่านหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้น

3.4 หน้าจอเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

วางหนังสือเดินทางที่ใช้สำหรับข้อมูลการจองที่นั่งบนเครื่องอ่านข้อมูลหนังสือเดินทาง

 • ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านได้รับการลงทะเบียนกับข้อมูลการจองล่วงหน้า
 • หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา

หากเลือก “ค้นหาด้วยบาร์โค้ดบัตรผ่านขึ้นเครื่อง” หน้าจอเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติจะปรากฏ

3.5 หน้าจอเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ

วางบาร์โค้ด 2 มิติ (QR โค้ด) ที่ปรากฏอยู่มุมบนขวาของใบเสร็จข้อมูลการเดินทางของท่านบนเครื่องอ่านบาร์โค้ด

 • ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ท่านมีเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ลงทะเบียนกับข้อมูลของท่านไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
 • หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 4: หน้าจอการลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทาง

วางหนังสือเดินทางของท่านบนเครื่องอ่านหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 5: หน้าจอยืนยันข้อมูลหนังสือเดินทาง

ยืนยันว่าข้อมูลหนังสือเดินทางถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 6: หน้าจอยืนยันการจอง
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสำรองที่นั่งที่ปรากฏและแตะปุ่ม “ยืนยัน”
 • หลังจากออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว หน้าจอแจ้งรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องจะปรากฏขึ้น

หากท่านต้องการยืนยันตำแหน่งที่นั่งหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งที่ท่านเลือกไว้ ให้แตะปุ่ม “แผนผังที่นั่ง” หน้าจอแผนผังที่นั่งจะปรากฏขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 7: หน้าจอแผนผังที่นั่ง
 • หลังจากเลือกที่นั่งที่ท่านต้องการแล้ว ให้แตะปุ่ม “ยืนยัน”
 • กลับไปที่หน้าจอยืนยันการสำรองที่นั่งของท่านอีกครั้ง เพื่อดูรายละเอียดล่าสุดสำหรับการสำรองที่นั่งของท่าน

หากท่านต้องการลงทะเบียนการสะสมไมล์ของท่าน ให้แตะปุ่ม “ลงทะเบียนสะสมไมล์” หน้าจอสำหรับป้อนหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์จะปรากฏขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 8: หน้าจอการลงทะเบียนสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์
 • เลือกสายการบินที่ให้บริการหรือสอดบัตรสมาชิกที่ท่านใช้เข้าไปในช่องอ่านบัตร
 • เมื่อเลือกสายการบินแล้ว หน้าจอสำหรับป้อนหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์จะปรากฏขึ้นมา
8.1 หน้าจอป้อนหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์
 • ป้อนหมายเลขสมาชิกของท่าน
 • กลับไปที่หน้าจอยืนยันการสำรองที่นั่งของท่านอีกครั้ง เพื่อดูรายละเอียดล่าสุดสำหรับการสำรองที่นั่งของท่าน
ขั้นตอนที่ 9: หน้าจอรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

โปรดรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ออกให้ทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 10: การเช็คอินเสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 10: หน้าจอการเช็คอินเสร็จสมบูรณ์

หน้าจอแสดงขั้นตอนการเช็คอินที่เสร็จสมบูรณ์

สนามบินที่ใช้บริการได้: ซีแอตเทิล ลอสแองเจลิส และโฮโนลูลู

ขั้นตอนที่ 1: หน้าจอเริ่มต้น

ระบบจะนำท่านไปยังขั้นตอนที่ 2 หลังจากนี้

ขั้นตอนที่ 2: หน้าจอสินค้าอันตราย
 • โปรดตรวจสอบยืนยันข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับวัสดุสารพิษและสินค้าอันตราย
 • * ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงได้ตามต้องการโดยแตะที่ปุ่ม “ภาษาเพิ่มเติม” ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 3: หน้าจอวิธีการค้นหาการจอง

เลือกวิธีที่ท่านต้องการเพื่อค้นหาการจองของท่าน

 • หากท่านเลือก “เข้าสู่ / หมายเลขการยืนยัน” ให้ไปขั้นตอนที่ 4
 • หากท่านเลือก “เข้าสู่ / หมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ *1” ท่านจะไปขั้นตอนที่ 5
 • หากท่านเลือก “เข้าสู่ / หมายเลข e-Ticket” ให้ไปขั้นตอนที่ 6
 • หากท่านเลือก “รูดบัตร / บัตรไมล์สะสม *1” ให้ไปขั้นตอนที่ 7
 • หากท่านเลือก “สแกน / หนังสือเดินทาง *1” “สแกน / บัตรผ่านขึ้นเครื่อง” “สแกน / บัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์” ให้ไปขั้นตอนที่ 8
 • *1 ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่บัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านลงทะเบียนในข้อมูลการจองล่วงหน้าแล้วเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 4: หน้าจอค้นหาด้วยหมายเลขการยืนยัน

ป้อนหมายเลขการยืนยัน (ตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก) ที่อยู่บนใบเสร็จแผนการเดินทางของท่าน
ไปที่ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 5: หน้าจอค้นหาโดยหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์

ป้อนหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ที่ลงทะเบียนในข้อมูลการจองของท่าน
ไปที่ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 6: หน้าจอค้นหาด้วยหมายเลข e-Ticket

กรอกหมายเลข e-Ticket 13 หลักที่อยู่บนใบเสร็จแผนการเดินทางของท่าน
ไปที่ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 7: หน้าจอเครื่องอ่านบัตรไมล์สะสม

ใส่บัตรไมล์สะสมที่ลงทะเบียนในข้อมูลการจองของท่านลงไปในช่องของเครื่องอ่านบัตร
ไปที่ขั้นตอนที่ 9

 • * หากท่านไม่มีบัตรไมล์สะสมอยู่กับตัว โปรดแตะที่ปุ่มย้อนกลับและไปที่ขั้นตอนที่ 3 และกรอกหมายเลขด้วยตัวท่านเอง
ขั้นตอนที่ 8: หน้าจอเครื่องอ่าน

วางหนังสือเดินทางที่ลงทะเบียนในข้อมูลการจองของท่านหรือบาร์โค้ด 2 มิติ (QR โค้ด) ที่ปรากฏอยู่มุมบนขวาของใบเสร็จข้อมูลการเดินทางของท่านลงบนเครื่องอ่าน
ไปที่ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9: หน้าจอการลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทาง

วางหนังสือเดินทางของท่านบนเครื่องอ่านหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 10: หน้าจอยืนยันการจอง

ตรวจสอบรายละเอียดการจองที่แสดงขึ้น แล้วแตะที่ปุ่มถัดไป
ไปที่ขั้นตอนที่ 13

หากท่านต้องการยืนยันตำแหน่งที่นั่งหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งที่ท่านเลือกไว้ ให้แตะปุ่มเปลี่ยนที่นั่ง
ไปที่ขั้นตอนที่ 11

หากท่านต้องการลงทะเบียนไมล์สะสมของท่าน ให้แตะปุ่มแก้ไข
ไปที่ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 11: หน้าจอแผนผังที่นั่ง

หลังจากเลือกที่นั่งที่ท่านต้องการแล้ว ให้แตะปุ่มดำเนินการต่อ
กลับไปที่ขั้นตอนที่ 10 อีกครั้งเพื่อดูรายละเอียดล่าสุดสำหรับการจองของท่าน

ขั้นตอนที่ 12: หน้าจอกรอกหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์

เลือกสายการบินที่เกี่ยวข้องจากรายการแนะนำแล้ว กรอกหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ที่ท่านต้องการลงทะเบียน
หลังจากที่ท่านลงทะเบียนหมายเลขแล้ว ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่ 10 อีกครั้งเพื่อดูรายละเอียดที่อัพเดตสำหรับการจองของท่าน

ขั้นตอนที่ 13: หน้าจอการยืนยันสัมภาระเช็คอิน

หากท่านไม่มีสัมภาระที่จะเช็คอิน ให้เลือก ไม่มีสัมภาระที่จะเช็คอิน
ไปที่ขั้นตอนที่ 16

หากท่านมีสัมภาระที่จะเช็คอิน ให้เลือก สัมภาระที่จะเช็คอิน
ไปที่ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14: เข้าสู่หน้าจอจำนวนสัมภาระ

เลือกจำนวนชิ้นของสัมภาระที่ท่านกำลังเช็คอิน
ไปที่ขั้นตอนที่ 15

ขั้นตอนที่ 15: หน้าจอรับป้ายสัมภาระและกระบวนการเช็คอินสัมภาระ

รับป้ายสัมภาระและตรวจสอบยืนยันรายละเอียด จากนั้นแตะที่ถัดไป
ไปที่ขั้นตอนที่ 16

ขั้นตอนที่ 16: หน้าจอรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องและการเช็คอินเสร็จสมบูรณ์

รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ออกให้แล้วตรวจสอบยืนยันความสมบูรณ์ของกระบวนการเช็คอิน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่