สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาติเซินเจิ้น

ในหน้านี้ ท่านจะพบกับข้อมูลที่ท่านต้องการ รวมถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาติเซินเจิ้นและไปยังจุดหมายปลายทางของท่านได้อย่างง่ายดาย

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินนานาชาติเซินเจิ้น

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินเซินเจิ้น
ข้อมูลแผนที่สนามบิน

เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group จะเดินทางมาถึงชั้น 2 ของสนามบินเซินเจิ้น สำหรับศุลกากร ท่านจะอยู่ที่ชั้น 1

การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรตรวจคนเข้าเมืองของท่านเมื่อมาถึง

ศุลกากร

โปรดแสดงใบศุลกากรของคุณที่นี่ หากคุณไม่ได้เดินทางมาด้วย สัมภาระ สัตว์เลี้ยง ฯลฯ เพื่อสำแดง
โปรดไปที่เคาน์เตอร์สีแดงหากคุณมีสิ่งของที่ต้องสำแดง หรือไปที่เคาน์เตอร์สีเขียวหากคุณ ไม่มีรายการใดๆจำเป็นต้องจะสำแดง

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินเซินเจิ้น
ข้อมูลแผนที่สนามบิน

เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group จะเดินทางออกจากชั้น 4 ของสนามบินนานาชาติเซินเจิ้น

การเช็คอิน

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าน

ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย

ลูกค้าชั้นธุรกิจของ ANA และ/หรือ Star Alliance จะสามารถใช้ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย

โปรดดูรายละเอียดที่ห้องรับรองในสนามบินนานาชาติเซินเจิ้น