สัมภาระเสียหาย

คำแนะนำสำหรับสิ่งของที่เสียหาย สูญหาย หรือลืมไว้

ในหน้านี้ ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำหากสัมภาระเช็คอินเสียหาย สูญหาย หรือหากท่านลืมไว้

แบบฟอร์มติดต่อ (อีเมล)

สำหรับสิ่งของที่ลืมไว้ในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านเว็บไซต์โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ (อีเมล)

แบบฟอร์มติดต่อ (อีเมล) (English only)

สิ่งที่ต้องทำหากสัมภาระของท่านได้รับความเสียหาย

เราจัดการสัมภาระเช็คอินของผู้โดยสารด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง แต่ในบางครั้งด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก จึงอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อสัมภาระได้ ANA จะทำงานอย่างตั้งใจเพื่อแก้ปัญหา

การแจ้ง

การแจ้งเมื่อเดินทางมาถึง

หากท่านสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อเดินทางมาถึง โปรดรายงานไปยังเจ้าหน้าที่สนามบิน ANA ทันที

การแจ้งหลังจากที่ท่านออกจากสนามบินแล้ว

หากท่านพบความเสียหายหลังออกจากสนามบินแล้ว โปรดแจ้งความเสียหายนั้นแก่สนามบินขาเข้าก่อนพ้นกำหนดการแจ้ง (เจ็ดวันนับจากวันถัดไปที่ได้รับสัมภาระ)

เพื่อยืนยันระดับความเสียหาย ท่านอาจต้องส่งแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องสัมภาระเสียหายเมื่อต้องการแจ้งความเสียหายหลังออกจากสนามบินไปแล้ว

หากท่านต้องการแจ้งสัมภาระเสียหาย โปรดติดต่อสนามบินขาเข้า จากนั้นกรอกแบบฟอร์มแจ้งสำภาระเสียหายแล้วส่งโทรสารหรือไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ (เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดกระบวนการเมื่อท่านติดต่อเรา)

โปรดดูรายละเอียดการติดต่อที่ “ข้อมูลติดต่อสนามบิน

วันสุดท้ายในการแจ้ง

ตาม เงื่อนไขการขนส่งสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศและสัมภาระจะต้องแจ้งความเสียหายไม่เกิน 7 วันถัดจากวันที่รับสัมภาระ

โปรดทราบว่าเราอาจพิจารณาปัญหาดังกล่าวไม่ได้หากผ่านช่วงเวลาที่กำหนดไปแล้ว

การชดเชย

ตามกฎทั่วไป สัมภาระที่ผ่านเกณฑ์สำหรับการชดเชยจะได้รับการซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม อาจมีการเสนอทางเลือกอื่นแทนการซ่อมแซมโดยขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายและปัจจัยทางด้านเวลา

 • โปรดทราบว่าการซ่อมแซมอาจใช้เวลาในการดำเนินการระยะหนึ่งเนื่องจากชิ้นส่วนอาจไม่มีอยู่ในคลังหรือสาเหตุอื่นคล้ายกัน
 • โปรดทราบว่าการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้อาจมีผลบังคับใช้ และบางกรณีอาจไม่ผ่านการพิจารณาการชดเชย

การปฏิเสธความรับผิด

 • เราจะจัดการสัมภาระของท่านด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสิ่งของเปราะบาง เช่น เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา (เซิร์ฟบอร์ด อุปกรณ์วินด์เซิร์ฟ อุปกรณ์ดำน้ำ จักรยาน) กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องตวงวัด งานศิลป์หรือของเก่า เซรามิก เครื่องแก้ว หรือแอลกอฮอล หากความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องในตัว หรือคุณลักษณะของสิ่งของดังกล่าว
 • ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียซึ่งเป็นผลมาจากการสึกหรอหรือฉีกขาดตามปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานทั่วไป ทั้งนี้ยังรวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากสัมภาระมีน้ำหนักเกินหรือบรรจุแน่นเกินไป ความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องของสัมภาระเอง การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ล้อ/สายรัด/ตะขอ/ป้ายชื่อ/สายคาดแบบถอดได้ ความสึกหรอของยาง ความเสียหายเล็กน้อย เช่น รอยขีดข่วน/รอยครูด/รอยบุบ/รอยตัด/สิ่งสกปรก เป็นต้น
 • ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตรวจค้นโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยของประเทศอื่นๆ

ขั้นตอน

หากท่านสังเกตเห็นว่าสัมภาระของท่านเสียหายในขณะที่ยังอยู่ที่สนามบิน พนักงานสนามบินจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ

หากท่านสังเกตเห็นความเสียหายต่อสัมภาระของท่านเมื่อท่านออกจากสนามบินแล้ว และท่านมาถึงโดยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA:

 • หากอยู่ภายใน 7 วันนับจากวันถัดไปของวันที่รับสัมภาระและเป็นกรณีที่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามการปฏิเสธความรับผิดข้างต้น โปรดติดต่อสนามบินที่เดินทางมาถึงและพนักงานสนามบินจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ
 • หากเป็นวันที่ 8 หรือหลังจากนั้นนับจากวันถัดไปของวันที่รับสัมภาระ หรือเป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้

หากท่านสังเกตเห็นความเสียหายหลังจากเดินทางมาถึงโดยเที่ยวบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดย ANA โปรดสอบถามสายการบินที่ท่านเดินทางมา

สิ่งที่ต้องทำหากสัมภาระของท่านสูญหาย

เราจัดการสัมภาระเช็คอินของผู้โดยสารด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง แต่อาจมีบางครั้งที่สัมภาระของท่านไปไม่ถึงปลายทาง เราขออภัยอย่างสูงต่อผู้โดยสารเหล่านี้ เราจะพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้

หากท่านไม่พบกระเป๋าของท่านที่สนามบินปลายทาง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สนามบิน ANA ทันที (ดูข้อมูลติดต่อสนามบินข้างต้น) เราจะค้นหาและส่งคืนให้แก่ท่านโดยร่วมมือกับสายการบินอื่นโดยเร็วที่สุด

การติดตามสัมภาระ

เมื่อท่านรายงานสิ่งของสูญหายเราจะมอบหมายเลขอ้างอิงให้แก่ท่าน และค้นหาสิ่งนั้นโดยใช้ระบบค้นหาสัมภาระร่วมที่บริษัทสายการบินต่างๆ ใช้ร่วมกัน เราจะติดต่อท่านทุกวันเพื่ออัพเดตเกี่ยวกับการค้นหา

ข้อมูล

 • หลังจากการอัพเดตด้านความปลอดภัยที่ SITA ที่ให้บริการนี้ ลูกค้าที่กำลังใช้ Windows 7/8 จะไม่สามารถเข้าถึงระบบติดตามสัมภาระได้อีกต่อไป เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป

ท่านยังสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันได้ด้วยตนเองโดยป้อนหมายเลขอ้างอิงของท่านที่เว็บไซต์ ระบบติดตามสัมภาระ

 • ระบบนี้ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • เฉพาะผู้โดยสารเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group (ANA/Air Japan) เท่านั้นที่สามารถใช้ระบบนี้ได้
 • หากท่านต่อเที่ยวบินของสายการบินอื่นหลังจากเที่ยวบินของ ANA และสัมภาระของท่านไม่ได้มาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย ท่านควรติดต่อสายการบินที่ท่านขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย (สายการบินที่ดำเนินการในกรณีของเที่ยวบินร่วม)

การส่งคืนสัมภาระ

เราจะดำเนินการผ่านด่านศุลกากรในนามของท่านและส่งมอบสัมภาระที่พบไปยังสถานที่ที่ท่านกำหนด

การแจ้งสิ่งของที่อยู่ในสัมภาระ

เพื่อให้การค้นหาสิ่งของของท่านรวดเร็วยิ่งขึ้น อาจมีการขอให้ท่านระบุรายละเอียดเกี่ยวกับของที่บรรจุอยู่ในสัมภาระ เราอาจขอให้ท่านกรอก แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สูญหาย คำตอบที่ท่านให้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงเมื่อออกค่าชดเชย

การชดเชย

ในกรณีที่ไม่พบสัมภาระของท่าน ANA จะจ่ายค่าชดเชย 30 ถึง 45 วันหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงตาม เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ

ลืมสัมภาระ, รับสัมภาระผิด, สิ่งของที่ลืมไว้

หลังจากเดินทางมาถึง ผู้โดยสารแต่ละคนต้องรับสัมภาระเช็คอินของตนที่บริเวณรับสัมภาระโดยการยืนยันหมายเลขบนแท็กรับสัมภาระ

หากท่านออกจากสนามบินโดยไม่ได้รับสัมภาระของตน หรือถือสัมภาระของผู้อื่นไปโดยไม่ตั้งใจ โปรดติดต่อสนามบินขาเข้าทันที (ดูข้อมูลติดต่อสนามบินข้างต้น)

ข้อมูลนี้นำไปใช้กับสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น หากท่านเดินทางมาถึงสนามบินนอกญี่ปุ่น โปรดสอบถามสนามบินขาเข้า เนื่องจากกระบวนการอาจแตกต่างกันไปตามสนามบิน

สัมภาระที่ลืมไว้

การขอคืนสัมภาระที่ลืมไว้จะต้องมีการผ่านพิธีการศุลกากร ท่านมี 2 ตัวเลือกในการดำเนินการสิ่งนี้ให้เสร็จสิ้น:

กลับไปที่สนามบินเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรด้วยตัวท่านเอง

หากท่านผ่านศุลกากรด้วยตนเอง (สำหรับกรณีเร่งด่วน) โปรดติดต่อสนามบินขาเข้าและกลับไปที่สนามบินพร้อมหนังสือเดินทางของท่าน เจ้าหน้าที่ของ ANA จะนำท่านไปยังสำนักงานศุลกากร สัมภาระของท่านจะผ่านศุลกากรโดยการดูแลของท่านเอง และจากนั้นท่านจะได้รับสัมภาระคืน

ใช้ตัวแทนในการผ่านพิธีการศุลกากรให้ท่าน

ANA สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรได้หากต้องการ แต่โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้ต้องใช้เวลาหลายวัน

เอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาหนังสือเดินทางของท่าน (หน้าที่มีรูปภาพและหน้าที่ประทับตราเวลาเดินทางเข้าสู่ประเทศ)
  • หมายเหตุ: เราอาจไม่สามารถจัดการกับคำขอของท่านได้ หากสำเนาดังกล่าวไม่ชัดเจนพอ
 • แบบฟอร์มพิธีการศุลกากร/หนังสือมอบฉันทะ ที่สมบูรณ์
  • จะรับเฉพาะหนังสือมอบฉันทะต้นฉบับเท่านั้น ไม่รับสำเนา
  • โปรดนำเอกสารที่จำเป็นมาที่สนามบิน หรือส่งทางไปรษณีย์

โดยปกติแล้ว การรับโดยตัวแทนศุลกากรจะสามารถทำได้ในวันที่ได้รับเอกสารของท่าน ANA จะติดต่อท่านเกี่ยวกับเวลาในการจัดส่ง โดยหลักการแล้ว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สัมภาระของท่านจะจัดส่งไปยังสถานที่ที่ท่านเลือกพร้อมชำระเงินเมื่อจัดส่ง

 • หากท่านสังเกตเห็นว่าท่านได้ลืมสัมภาระไว้หลังจากเดินทางมาถึงโดยเที่ยวบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดย ANA โปรดสอบถามกับสายการบินที่ท่านเดินทางมาถึง

สิ่งของอื่นๆ ที่ลืมไว้

สิ่งของที่ลืมไว้ในห้องโดยสารของเครื่องบินจะนำไปเก็บไว้ที่สนามบินปลายทางเป็นระยะเวลาหนึ่ง หากท่านลืมบางสิ่งไว้ โปรดติดต่อสนามบินขาเข้า (ดูข้อมูลติดต่อสนามบินข้างต้น)

หากเราพบสิ่งของนั้น เราจะส่งคืนให้ท่านทันที โปรดทราบว่าท่านจะต้องชำระค่าจัดส่ง

สิ่งของที่พบในบริเวณสนามบินและไม่ใช่ในห้องโดยสารอาจเก็บไว้ที่บริษัทที่บริหารจัดการสนามบิน หรือสถานีตำรวจ โปรดติดต่อสนามบินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของของท่าน

ข้อมูลติดต่อสนามบิน

ที่นี่ ท่านจะพบข้อมูลสำหรับการติดต่อสนามบินปลายทางในกรณีที่สิ่งของเสียหาย สูญหาย หรือลืมไว้

ในประเทศญี่ปุ่น

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลข (หากหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข 0 โปรดข้ามเลข 0) เมื่อท่านโทรจากนอกประเทศญี่ปุ่น

 • * สัญลักษณ์ “-” หมายความว่าถูกระงับ
สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ ชั่วโมงการให้บริการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
นาริตะ [81]-(0)476-33-2300 9:00 ถึง 15:00 น. [81]-(0)476-33-2301 9:00 ถึง 15:00 น.
ฮาเนดะ [81]-(0)3-6428-5045 9:00 ถึง 19:00 น. [81]-(0)3-6428-5045 9:00 ถึง 19:00 น.
คันไซ [81]-(0)72-456-7575 9:00 ถึง 18:00 น. [81]-(0)72-456-7575 9:00 ถึง 18:00 น.
นาโกย่า ปิดทำการ - ปิดทำการ -
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/เม็กซิโก

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลขเมื่อท่านโทรจากต่างประเทศ

S = ตารางเวลาฤดูร้อน

W = ตารางเวลาฤดูหนาว

 • * สัญลักษณ์ “-” หมายความว่าถูกระงับ
สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ชิคาโก [1]-773-686-5216 6:30 ถึง 17:00 น. (S)
5:30 ถึง 18:00 น. (W)
[1]-773-686-5216 6:30 ถึง 17:00 น. (S)
5:30 ถึง 18:00 น. (W)
โฮโนลูลู

[1]-808-838-0190

ต่อ 2

7:30 ถึง 13:30 น.

[1]-808-838-0190

ต่อ 2

7:30 ถึง 13:30 น.
ฮุสตัน [1]-832-626-2450 6:00 ถึง 14:30 น. (อาทิตย์ พุธ ศุกร์)
9:00 ถึง 17:30 น. (จันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
[1]-832-626-2450 6:00 ถึง 14:30 น. (อาทิตย์ พุธ ศุกร์)
9:00 ถึง 17:30 น. (จันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
ลอสแองเจลิส [1]-310-646-1480 8:00 ถึง 16:00 น./
19:00 ถึง 00:00 น. (S)
7:00 ถึง 14:00 น./
18:30 ถึง 23:30 น. (W)
[1]-310-646-1480 8:00 ถึง 16:00 น./
19:00 ถึง 00:00 น. (S)
7:00 ถึง 14:00 น./
18:30 ถึง 23:30 น. (W)
นิวยอร์ก [1]-929-456-6270 8:30 ถึง 16:00 น. (S)
7:30 ถึง 15:00 น. (W)
[1]-929-456-6270 8:30 ถึง 16:00 น. (S)
7:30 ถึง 15:00 น. (W)
ซานฟรานซิสโก [1]-650-821-0262 8:45 ถึง 15:45 น. [1]-650-821-0262 8:45 ถึง 15:45 น.
ซานโฮเซ่ [1]-408-441-5468 - [1]-408-441-5468 -
ซีแอตเทิล [1]-206-246-2986 10:00 ถึง 18:30 น. (S)
9:00 ถึง 17:30 น. (W)
[1]-206-246-2986 10:00 ถึง 18:30 น. (S)
9:00 ถึง 17:30 น. (W)
วอชิงตันดีซี [1]-703-972-0061

8:00 ถึง 15:30 น. (S) (อาทิตย์ จันทร์ พุธ ศุกร์)
12:00 ถึง 16:00 น. (S) (อังคาร พฤหัส เสาร์)

7:00 ถึง 14:00 น. (W) (อาทิตย์ พุธ ศุกร์)
11:30 ถึง 17:30 น. (W) (จันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)

[1]-703-972-0061

8:00 ถึง 15:30 น. (S) (อาทิตย์ จันทร์ พุธ ศุกร์)
12:00 ถึง 16:00 น. (S) (อังคาร พฤหัส เสาร์)

7:00 ถึง 14:00 น. (W) (อาทิตย์ พุธ ศุกร์)
11:30 ถึง 17:30 น. (W) (จันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)

เม็กซิโกซิตี [52]-55-1228-6331 10:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์ พุธ ศุกร์) [52]-55-1228-6331 10:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์ พุธ ศุกร์)
แวนคูเวอร์ [1]-604-207-5800 10:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์ พุธ ศุกร์) [1]-778-877-0103 10:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์ พุธ ศุกร์)
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

ยุโรป /รัสเซีย

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลขเมื่อท่านโทรจากต่างประเทศ

 • * สัญลักษณ์ “-” หมายความว่าถูกระงับ
สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ลอนดอน [44]-(0)20-8745-6606 12:00 ถึง 19:00 น. [44]-(0)330-094-8859
Global Baggage solution (GBS) / admin1@globalbaggage.co.uk
8:00 ถึง 19:30 น.
ปารีส [33]-(0)1-74-29-35-12/
[33]-(0)1-74-29-35-15
lostandfound.cdg1@dirby.fr
6:00 ถึง 22:00 น. [33]-(0)1-74-29-35-12/
[33]-(0)1-74-29-35-15
lostandfound.cdg1@dirby.fr
6:00 ถึง 24:00 น.
มิวนิก [49]-(0)89-975-72377/78 - [49]-(0)-89-975-72382 -
แฟรงก์เฟิร์ต frallnh@ana.co.jp 10:00 ถึง 16:30 น. [49]-(0)69-690-71001 7:00 ถึง 20:00 น.
ดัสเซลดอร์ฟ [49]-(0)211-421-72244 - [49]-(0)211-421-72244
apdus.ana.lostandfound@aviapartner.aero
-
บรัสเซลส์ [32]-(0)2-753-5870 14:00 ถึง 17:30 น. [32]-(0)2-753-7707
baggagebrupax@welcomeservices.be
9:00 ถึง 17:00 น.
เวียนนา [43]-(0)1-7007-38130 9:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์ถึงศุกร์)
(ไม่พร้อมให้บริการในวันหยุด)
VIELLOS@austrian.com 8:00 ถึง 20:00 น.
วลาดิวอสตอค [7]-423-376-7800 9:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์ถึงศุกร์)
(ญี่ปุ่น อังกฤษ รัสเซีย)
[8]-423-230-6843
[7]-924-730-0362 (โทรศัพท์มือถือ)
8:00 ถึง 20:00 น.
(อังกฤษ รัสเซีย)
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

เอเชีย

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลขเมื่อท่านโทรจากต่างประเทศ

S = ตารางเวลาฤดูร้อน

W = ตารางเวลาฤดูหนาว

สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ฮ่องกง [852]-2186-4429
(สมาชิกพรีเมียมของ ANA [852]-2186-4408)
9:00 ถึง 17:30 น. [852]-2186-4429
(สมาชิกพรีเมียมของ ANA [852]-2186-4408)
9:00 ถึง 17:30 น.
ไทเป (เถาหยวน) [886]-(0)3-351-7637 8:30 ถึง 22:00 น. [886]-(0)3-351-7637 8:30 ถึง 22:00 น.
ไทเป (ซงซาน) [886]-(0)2-2715-6994 9:00 ถึง 19:00 น. [886]-(0)2-2715-6994 9:00 ถึง 19:00 น.
โซล (คิมโพ) [82]-(0)2-2661-6337 10:00 ถึง 19:00 น. [82]-(0)2-2661-6337 10:00 ถึง 19:00 น.
มุมไบ [91]-(0)22-6685-9161 13:30 ถึง 20:00 น. [91]-(0)22-6685-9161 13:30 ถึง 20:00 น.
เดลี [91]-(0)11-4963-4545 11:00 ถึง 20:00 น. [91]-(0)11-4963-4545 11:00 ถึง 20:00 น.
เจนไน [91]-(0)44-2256-9400 13:30 ถึง 22:30 น. (พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
11:00 ถึง 20:00 น.(จันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
[91]-(0)44-2256-9400 13:30 ถึง 22:30 น. (พุธ ศุกร์ อาทิตย์)
11:00 ถึง 20:00 น.(จันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
กรุงเทพมหานคร [66]-(0)2-134-2403/2404 10:00 ถึง 12:00 น./17:00 ถึง 19:30 น. [66]-(0)2-134-2403/2404 10:00 ถึง 12:00 น./17:00 ถึง 19:30 น.
โฮจิมินห์ [84]-(0)28-3547-0415 8:00 ถึง 23:00 น. [84]-(0)28-3547-0415 8:00 ถึง 23:00 น.
ฮานอย [84]-(0)24-3926-2808 8:30 ถึง 17:30 น. (จันทร์-ศุกร์) [84]-(0)24-3926-2808 8:30 ถึง 17:30 น. (จันทร์-ศุกร์)
ฮานอย [84]-(0)24-3587-6004 19:30 ถึง 24:00 น. [84]-(0)24-3587-6004 19:30 ถึง 24:00 น.
สิงคโปร์ [65]-6597-4500 7:00 ถึง 23:30 น. [65]-6597-4500 7:00 ถึง 23:30 น.
จาการ์ตา [62]-(0)21-8082-2226
[62]-(0)21-8082-2227
8:00 ถึง 22:00 น. [62]-(0)21-8082-2226
[62]-(0)21-8082-2227
8:00 ถึง 22:00 น.
มะนิลา [63]-(0)2-88467000 8:00 ถึง 17:00 น. [63]-9651991068 8:00 ถึง 17:00 น.
ย่างกุ้ง [95]-(0)1-9670534 14:00 ถึง 18:30 น. (S)
14:30 ถึง 19:00 น. (W)
[95]-(0)1-9670534 14:00 ถึง 18:30 น. (S)
14:30 ถึง 19:00 น. (W)
กัวลาลัมเปอร์ [60]-(0)3-8776-5772/5773 24 ชั่วโมง [60]-(0)3-8776-5772/5773 24 ชั่วโมง
พนมเปญ [855]-(0)23-862-916 14:00 ถึง 19:00 น. [855]-(0)23-862-803 7:00 ถึง 24:30 น.
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

จีนแผ่นดินใหญ่

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลข (หากหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข 0 โปรดข้ามเลข 0) เมื่อท่านโทรจากนอกประเทศจีน

 • * สัญลักษณ์ “-” หมายความว่าถูกระงับ
สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ปักกิ่ง [86]-(0)10-6453-2501 8:00 ถึง 16:30 น. [86]-(0)10-6453-2501 8:00 ถึง 16:30 น.
ต้าเหลียน [86]-(0)411-8664-1137 8:30 ถึง 17:00 น. [86]-(0)411-8664-1137 8:30 ถึง 17:00 น.
เสิ่นหยาง [86]-(0)24-3192-9708 8:00 ถึง 16:30 น. (จันทร์-ศุกร์) [86]-(0)24-3192-9708 8:00 ถึง 16:30 น. (จันทร์-ศุกร์)
ชิงเต่า [86]-(0)532-8827-0108 9:00 ถึง 16:00 น. [86]-(0)532-8827-0108 9:00 ถึง 16:00 น.
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) [86]-(0)21-6833-9714 10:00 ถึง 17:00 น. [86]-(0)21-6833-9714 10:00 ถึง 17:00 น.
เซี่ยงไฮ้ (หงเฉียว) [86]-(0)21-2235-2532 - [86]-(0)21-2235-2532 -
หางโจว [86]-(0)571-8666-5966 10:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์) [86]-(0)571-8666-5966 10:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
กวางโจว [86]-(0)20-2823-8082 9:00 ถึง 16:30 น. [86]-(0)20-8612-0849 9:00 ถึง 17:00 น. (เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
เซียะเหมิน [86]-(0)592-570-6036 5:30 ถึง 00:00 น.
(เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
[86]-(0)592-570-8371 8:30 ถึง 18:00 น. (เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
เฉิงตู [86]-(0)28-8520-7130 - [86]-(0)28-8520-5550 -
อู่ฮั่น [86]-(0)27-6559-0130 - [86]-(0)27-6559-0130 -
เซินเจิ้น [86]-755-2345-9173 9:30 ถึง 17:00 น. [86]-755-2345-8635 9:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
(เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

โอเชียเนีย

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลข (หากหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข 0 โปรดข้ามเลข 0) เมื่อท่านโทรจากนอกประเทศออสเตรเลีย

สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ซิดนีย์ [61]-(0)2-9667-6352 9:00 ถึง 17:00 น. [61]-(0)2-8337-9252(*)
syd.mhl@menziesaviation.com
(ผู้ที่รับผิดชอบจะโทรหาท่านหลังจากได้รับข้อความ)
7:00 ถึง 22:30 น.
เพิร์ท [61]-1800-452-308 12:30 ถึง 18:30 น. (อังคาร พฤหัส ศุกร์ อาทิตย์)
14:15 ถึง 20:15 น. (จันทร์ พุธ เสาร์)
[61]-1800-452-308 12:30 ถึง 18:30 น. (อังคาร พฤหัส ศุกร์ อาทิตย์)
14:15 ถึง 20:15 น. (จันทร์ พุธ เสาร์)
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ