ข้อมูลสัมภาระ

ข้อมูลสัมภาระบนเที่ยวบินของ ANA และพันธมิตร

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คอินและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง รวมถึงสิ่งของต้องจำกัดและต้องห้าม การรับมือกับความเสียหายหรือการสูญหาย และอื่นๆ

รับทราบข้อมูลข้อจำกัดด้านจำนวน ขนาด และน้ำหนัก รวมถึงค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับสัมภาระเช็คอินบนเที่ยวบินของ ANA

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและจำนวนชิ้นของสิ่งของที่ถือขึ้นเครื่องได้ และสัมภาระที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการสัมภาระเสียหายและสัมภาระสูญหาย และสิ่งของที่ลืมไว้ในเครื่องบินหรือห้องรับรอง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องและสิ่งของที่ต้องจำกัด

เที่ยวบินร่วม คือ เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยพนักงานและเครื่องบินของสายการบินพันธมิตร ภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (NH) กฎของสายการบินเหล่านั้นอาจแตกต่างกันไปสำหรับสัมภาระที่อนุญาต ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน ฯลฯ

คำแนะนำเกี่ยวกับสัมภาระเพิ่มเติม

หมายเหตุเกี่ยวกับสัมภาระ

โปรดดูที่ เงื่อนไขการขนส่งของ ANA สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสัมภาระ

  • เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้บัตรโดยสารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้