การจัดเตรียมที่นั่งสำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ

ANA จัดหาที่นั่งว่างที่ดีที่สุดเพื่อให้ตรงตามคำขอของลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ

โปรดติดต่อเรา หากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ตรงกับท่าน:

 • ลูกค้าที่ต้องการที่นั่งริมทางเดินที่สามารถยกที่พักแขนขึ้นได้เนื่องจากความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายผ่านที่พักแขนแบบปรับไม่ได้
  (ตัวอย่าง) ลูกค้าที่มีความยากลำบากในการย้ายจากรถเข็นนั่งบนเครื่องไปยังที่นั่งของตน
 • ลูกค้าที่ต้องการนั่งติดกันกับผู้ให้ความช่วยเหลือขณะอยู่บนเครื่อง (เพื่อช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน)
  (ตัวอย่าง) ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยินและต้องการความช่วยเหลือจากผู้ให้ความช่วยเหลือที่นั่งติดกัน
 • ลูกค้าที่ต้องการที่นั่งที่มีพื้นที่วางเท้ามากขึ้น
  (ตัวอย่าง) ลูกค้าที่ไม่สามารถงอขาได้เนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและต้องการพื้นที่วางเท้าหรือพื้นที่วางขามากขึ้น
 • ลูกค้าที่มีสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวและสุนัขบริการอื่น ๆ

การติดต่อสอบถาม

โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล ทางเราไม่สามารถการันตีที่นั่งตามที่ท่านต้องการได้เนื่องจากจำนวนที่นั่งว่างและขอขอบคุณในความเข้าใจของท่าน

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

เวลาที่ให้บริการ: 9:00 ถึง 17:00 (เวลาประเทศญี่ปุ่น) เปิดตลอดทั้งปี

ค่าธรรมเนียม: อัตราเดียวกันทั่วประเทศญี่ปุ่น

หมายเลขโทรฟรีไม่สามารถโทรจากโทรศัพท์มือถือได้

 • เมื่อติดต่อเราจากนอกประเทศญี่ปุ่น โปรดยกเว้น 0 ตัวแรกจากนั้นป้อนรหัสประเทศของญี่ปุ่น (81)

การติดต่อสอบถามทางอีเมล