ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ

ANA มีบริการช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกท่าน

ประกาศ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) บริการที่แนะนำอาจไม่พร้อมให้บริการอันเนื่องจากกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขในการเดินทางของประเทศที่เกี่ยวข้อง

  • หากจำเป็นต้องตรวจ PCR หรือตรวจหาเชื้อไวรัสที่สนามบินเมื่อเดินทางมาถึง อาจใช้เวลารอนานกว่าปกติสำหรับนักเดินทางและบริการผู้ติดตามอาจถูกจำกัดเนื่องจากข้อจำกัด
  • หากมีมาตรการกักตัว (หรือการกักกันรูปแบบอื่น) อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกักกันโรค ณ เวลาที่เดินทางเข้าจุดหมายปลายทาง โปรดทราบว่าอาจเป็นไปได้ว่านักเดินทางอาจถูกจำกัดจากการพบเจอกับผู้อื่นระหว่างเดินทางมาถึงหากมีคำขอให้เคลื่อนย้ายนักเดินทางไปยังสถานที่พักพิงหรืออาคารกักตัวที่รัฐบาลกำหนด

ANA จะพยายามต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งบริการในสนามบินเช่นเดียวกับความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา และใช้มาตรการเชิงป้องกันในระหว่างการให้บริการความช่วยเหลือให้กับลูกค้าของเรา

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน อย่างไรก็ตาม สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือมาตรการใดๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกิดขึ้น

ดาวน์โหลด PDF

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเฉพาะของ ANA (ไฟล์ PDF) ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

โปรดติดต่อผ่าน จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA หากท่านต้องการรับแบบฟอร์มเหล่านี้ทางอีเมลหรือทางโทรสาร

  • * โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงไปยังแบบฟอร์ม PDF ได้โดยตรงหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้ว

ความต้องการการช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ