ห้องรับรองในสนามบินลอสแองเจลิส

ห้องรับรองในสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส

ห้องรับรองของ Star Alliance ในสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส พร้อมให้บริการท่านแล้ว ในหน้านี้ ท่านจะพบกับเกณฑ์สำหรับการเข้าใช้บริการห้องรับรองเมื่อใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA

เมื่อทำการเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ไปยังเที่ยวบินในประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น ที่สนามบินนอกประเทศญี่ปุ่น เกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองอาจแตกต่างกัน โปรดยืนยันเกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง

ไม่สามารถใช้บัตรกำนัล ANA Suite ที่ห้องรับรองนี้ได้

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ห้องรับรองของ Star Alliance:

ตารางด้านล่างนี้สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA และ/หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Star Alliance

ชั้นโดยสาร/สถานะ แขกเพิ่มเติมที่อนุญาต
ชั้นเฟิร์สคลาส หนึ่ง
ชั้นธุรกิจ -
ชั้นประหยัดพรีเมียม *1 -
สมาชิก Diamond Service หนึ่ง *2
สมาชิก Platinum Service หนึ่ง *2
สมาชิกบัตร Super Flyers หนึ่ง *2
สมาชิก Star Alliance Gold หนึ่ง *2
 • *1.
  พร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น
 • *2.
  ท่านสามารถใช้ห้องรับรองได้เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันกับสมาชิกหลัก

ลูกค้าสมาชิก Paid Lounge Membership ของสายการบินกลุ่มพันธมิตร Star Alliance สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องรับรองในสนามบินสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA ได้บน เว็บไซต์ของ Star Alliance

เจ้าของ

ห้องรับรองของ Star Alliance:

บริการต่างๆ ของ STAR ALLIANCE

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งต่อไปนี้อาจแตกต่างกัน:

 • พื้นที่ติดต่อธุรกิจ/พื้นที่ทำงาน
 • ห้องอาบน้ำ
 • เอกสารสำหรับการอ่าน
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย
 • *สิ่งอำนวยความสะดวกอาจต่างออกไปขึ้นอยู่กับห้องรับรองแต่ละแห่ง

พร้อมจองเที่ยวบินแล้วหรือยัง