ห้องรับรองในสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก

ห้องรับรองในสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก

ข้อมูล

 • United Club ที่อาคารเทียบเครื่องบิน G พร้อมให้บริการลูกค้าบนเที่ยวบิน NH107 แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2024
  ด้วยเหตุนี้ การแจกบัตรกำนัลอาหารทางออนไลน์จึงยุติการให้บริการ

ห้องรับรอง United Polaris และ ห้องรับรอง United Club ในสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก พร้อมให้บริการท่านแล้ว ในหน้านี้ ท่านจะพบกับเกณฑ์สำหรับการเข้าใช้บริการห้องรับรอง เมื่อใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group

เมื่อทำการเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น ที่สนามบินนอกประเทศญี่ปุ่น เกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองอาจแตกต่างกัน โปรดยืนยันเกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง

ไม่สามารถใช้บัตรกำนัล ANA Suite ที่ห้องรับรองเหล่านี้ได้

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ห้องรับรอง United Polaris:

ตารางด้านล่างนี้สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารที่เดินทางด้วย เที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group และ/หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Star Alliance

ชั้นโดยสาร แขกเพิ่มเติมที่อนุญาต
ชั้นเฟิร์สคลาส หนึ่ง
ชั้นธุรกิจ -

United Club:

ตารางด้านล่างนี้สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารที่เดินทางด้วย เที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group และ/หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย Star Alliance

ชั้นโดยสาร/สถานะ แขกเพิ่มเติมที่อนุญาต
ชั้นเฟิร์สคลาส หนึ่ง
ชั้นธุรกิจ -
ชั้นประหยัดพรีเมียม *1 -
สมาชิก Diamond Service หนึ่ง *2
สมาชิก Platinum Service หนึ่ง *2
สมาชิกบัตร Super Flyers หนึ่ง *2
สมาชิก Star Alliance Gold หนึ่ง *2
 • *1.
  พร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group เท่านั้น
 • *2.
  ท่านสามารถใช้ห้องรับรองได้เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันกับสมาชิกหลัก

ลูกค้าสมาชิก Paid Lounge Membership ของสายการบินกลุ่มพันธมิตร Star Alliance สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องรับรองในสนามบิน สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group ได้บน เว็บไซต์ของ Star Alliance

เจ้าของ

ห้องรับรอง United Polaris:

บริการต่างๆ ของ United Airlines

United Club:

บริการต่างๆ ของ United Airlines

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งต่อไปนี้อาจแตกต่างกัน:

 • พื้นที่ติดต่อธุรกิจ/พื้นที่ทำงาน
 • ห้องอาบน้ำ
 • เอกสารสำหรับการอ่าน
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย
 • * สิ่งอำนวยความสะดวกอาจต่างออกไปขึ้นอยู่กับห้องรับรองแต่ละแห่ง

พร้อมจองเที่ยวบินแล้วหรือยัง