ตัวอย่างการตายของสัตว์เลี้ยงในอดีต

แม้ว่า ANA จะดูแลสัตว์เลี้ยงของลูกค้าอย่างดีที่สุดแต่ก็มีบางกรณีที่สัตว์เลี้ยงไม่สามารถรอดชีวิตจากการเดินทางทางอากาศได้

โปรดเลือกการขนส่งสัตว์เลี้ยงทางอากาศเฉพาะเมื่อท่านได้อ่านข้อมูลที่มีอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว

ตัวอย่างการตายของสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ปี 2015

การเสียชีวิตของสัตว์ตั้งแต่ปี 2015 มีดังต่อไปนี้

ปี เดือน ประเภทสัตว์
2015 มีนาคม สุนัข
2016 ตุลาคม สุนัข
2017 มกราคม สุนัข
2019 พฤศจิกายน สุนัข
2020 มกราคม สุนัข
2021 กุมภาพันธ์ สุนัข
2021 พฤษภาคม สุนัข
2021 สิงหาคม แมว
2021 กันยายนปี สุนัข
2021 ธันวาคม แมว
2022 มีนาคม สุนัข
2022 พฤศจิกายน สุนัข
2023 เมษายน สุนัข
2023 เมษายน สุนัข
2023 พฤษภาคม สุนัข