อัตราการตายของสัตว์เลี้ยง

ตัวอย่างการตายของสัตว์เลี้ยงในอดีต

แม้ว่า ANA จะดูแลสัตว์เลี้ยงของลูกค้าอย่างดีที่สุดแต่ก็มีบางกรณีที่สัตว์เลี้ยงไม่สามารถรอดชีวิตจากการเดินทางทางอากาศได้

โปรดเลือกการขนส่งสัตว์เลี้ยงทางอากาศเฉพาะเมื่อท่านได้อ่านข้อมูลที่มีอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว

ตัวอย่างการตายของสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ปี 2015

ปี เดือน ประเภทสัตว์
2015 มีนาคม สุนัข
2016 ตุลาคม สุนัข
2017 มกราคม สุนัข
2019 พฤศจิกายน สุนัข
2020 มกราคม สุนัข
2021 กุมภาพันธ์ สุนัข
2021 พฤษภาคม สุนัข