การเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

ลูกค้าที่เดินทางพร้อมสัตว์ต่างๆ

หากท่านเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ให้ความช่วยเหลือบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เรายินดีให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน

 • สัตว์เลี้ยงทั้งหมดจะอยู่ในพื้นที่เก็บสินค้าของเครื่องบิน ไม่ใช่ในห้องโดยสารของเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • * การดูแลขนส่งสัตว์เลี้ยงจะแตกต่างกันไปเมื่อมีการขนส่งที่แยกประเภทการส่ง โปรดดูรายละเอียดที่การขนส่งสัตว์เลี้ยง
 • สำหรับเที่ยวบินร่วม ท่านควรตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการ

การเดินทางระหว่างประเทศพร้อมสัตว์เลี้ยง

เรายินดีรับสุนัข แมว นกขนาดเล็ก และสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ (เช่น กระต่าย แฮมสเตอร์ และเฟอร์เรท) แต่ไม่อนุญาตสัตว์เลือดเย็น (เช่น เต่าและกิ้งก่า) สัตว์เลื้อยคลาน และปลา

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย

ANA จะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยความใส่ใจสูงสุด เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่านเดินทางอย่างสะดวกสบายเท่าที่เราจะสามารถให้บริการได้ แต่อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศบนเครื่องบินมีความแตกต่างจากที่สัตว์เลี้ยงของท่านพบเจอในแต่ละวันมาก การเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทางอากาศอาจส่งผลต่อสุขภาพ โดยอาจมีความเสี่ยงต่อสัตว์เลี้ยงที่อาจนำไปสูความอ่อนแอ เจ็บป่วย หรือถึงขั้นเสียชีวิต โปรดพิจารณาใช้บริการขนส่งของ ANA หลังจากอ่านข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น (ดู รายงานอัตราการตายของสัตว์เลี้ยงของ ANA)

สัตว์เลี้ยงบางตัวอาจมีความอ่อนไหวต่อความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และอาจจะล้มป่วยในภายหลัง

หากสัตว์เลี้ยงของท่านมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้พูดคุยกับสัตวแพทย์ถึงทางเลือกในการขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่านทางอากาศก่อนทำการจอง

 • สัตว์เลี้ยงของท่านไม่คุ้นชินกับการอยู่ห่างเจ้าของเป็นระยะเวลานาน
 • สัตว์เลี้ยงของท่านไม่คุ้นชินกับการอยู่ในกรงขังเป็นระยะเวลานาน
 • สัตว์เลี้ยงของท่านเป็นสุนัขพันธุ์จมูกสั้น
 • สัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการเรื้อรัง

สัตว์เลี้ยงที่มีสภาวะสุขภาพต่อไปนี้ไม่สามารถขนส่งได้:

 • สัตว์เลี้ยงของท่านไม่สบาย และ/หรืออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสำหรับการเดินทางทางอากาศ
 • สัตว์เลี้ยงของท่านกำลังตั้งครรภ์
 • สัตว์เลี้ยงของท่านมีอายุน้อยเกินไป (อายุน้อยกว่า 4 เดือน)
 • สัตว์เลี้ยงของท่านมีปัญหาระบบหัวใจหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

โปรดทราบว่า การขนส่งสุนัขพันธุ์จมูกสั้นจะงดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 ตุลาคม ทั้งนี้เนื่องจาก สัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบมากกว่าสายพันธุ์อื่นในสภาพอากาศร้อน รวมทั้งอาจเป็นลมแดดและมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจ

เงื่อนไขของเที่ยวบิน

หลังจากเช็คอินแล้ว สัตว์เลี้ยงของท่านจะนำไปไว้ในห้องปรับอากาศก่อนเดินทางไปยังห้องเก็บสินค้าที่อยู่ใต้ห้องโดยสารลูกค้า อุณหภูมิห้องเก็บสินค้าเท่ากับอุณหภูมิในห้องโดยสารลูกค้า ในห้องเก็บสินค้า สัตว์เลี้ยงของท่านจะพบกับสภาพดังต่อไปนี้

 • ไฟจะดับลงและห้องจะมืด
 • ห้องเก็บสินค้าเป็นแบบปรับอากาศและมีการควบคุมความชื้น แต่อุณหภูมิภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของห้องเก็บสินค้าในลักษณะที่แตกต่างไปจากห้องโดยสารลูกค้า
  • ห้องเก็บสินค้าอาจร้อนในฤดูร้อนเนื่องจากอุณหภูมิจากภายนอกสูงและความร้อนที่สะท้อนจากลานบิน
  • สัตว์เลี้ยงของท่านจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเปิดโล่งระหว่างกระบวนการบรรทุกและขนถ่าย ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นอย่างมากทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว
 • สัตว์เลี้ยงของท่านอาจได้ยินเสียงลมและเสียงเครื่องกลเมื่อเครื่องบินอยู่ระหว่างการบิน หรือเมื่อเครื่องบินขึ้น ลง หรือขนถ่าย/บรรทุกสิ่งของ

การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงของท่าน

โปรดเตรียมการล่วงหน้าตามความจำเป็นก่อนเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านรู้สึกผ่อนคลายและไม่ตื่นตูมมากที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาสัตวแพทย์ หากสัตว์เลี้ยงเดินทางทางอากาศเป็นครั้งแรก หรือหากท่านมีข้อกังวลใดๆ ในการใช้บริการ

ส่วนนี้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์บางประการเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่านได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นสู่จุดหมายปลายทาง

 • ช่วยให้สัตว์เลี้ยงของท่านคุ้นเคยกับกรงสัตว์เลี้ยงก่อนการเดินทางเพื่อช่วยกำจัดความเครียด
 • ติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำ (ที่มีหัวดูด) เข้ากับกรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ติดสนิทและยึดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันโรคลมเหตุร้อนหรือการขาดน้ำ
  • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ให้น้ำแบบจาน เนื่องจากอาจมีการหกได้
  • สำหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เรามีบริการต่อชุดทำความเย็นและอุปกรณ์ให้น้ำเข้ากับกรงสัตว์เลี้ยงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 ตุลาคม โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ ANA หากท่านประสงค์จะใช้บริการนี้
 • เตรียมแผ่นรองแบบเย็นหรือถุงเย็นเมื่อเดินทางในฤดูร้อน
  • หากสัตว์เลี้ยงของท่านมีขนหนาเราขอแนะนำให้ท่านตัดขนก่อนเดินทางในฤดูร้อน
 • เตรียมผ้าห่มหรือถุงร้อนเมื่อเดินทางในฤดูหนาว
 • สัตว์เลี้ยงของท่านมีแนวโน้มที่จะเกิดอาการเจ็บป่วย และ/หรือปัญหาด้านสุขภาพหากเดินทางในขณะที่ท้องอิ่มหรือท้องว่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ให้อาหารหรือเครื่องดื่มแก่สัตว์เลี้ยงของท่านอย่างเพียงพอก่อนเช็คอิน
  • ท่านไม่สามารถป้อนอาหารแก่สัตว์เลี้ยงได้ในระหว่างเที่ยวบินและเมื่อมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้กรงที่ติดตั้งขวดน้ำและกล่องอาหารได้
 • ในวันออกเดินทาง ช่วยให้สัตว์เลี้ยงของท่านผ่อนคลายด้วยการเล่นกับสัตว์เลี้ยงตามปกติ

หลังจากเดินทางมาถึง สัตว์เลี้ยงของท่านอาจเจ็บป่วยเนื่องจากสภาพแวดล้อมการบินแตกต่างจากสภาพแวดล้อมในแต่ละวันมาก ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเมื่อถึงปลายทางของท่านแล้ว เราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของท่านไปพบสัตวแพทย์หากมีอาการต่อไปนี้หลังจากเดินทางมาถึง:

 • ท้องเสีย
 • อาเจียน
 • หายใจมีเสียงรบกวน
 • ตัวสั่น
 • เบื่ออาหาร
 • ไม่สนใจที่จะออกไปเดินเล่นหรือออกไปข้างนอก
 • ยังคงวิตกกังวล
 • มีพฤติกรรมผิดปกติ

หมายเหตุ เมื่อเช็คอินสัตว์เลี้ยงของท่าน

 • สำหรับสัตว์เลี้ยง มีการจำกัดจำนวนที่รับได้ต่อเที่ยวบิน
  โปรดติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ล่วงหน้าเนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจำนวนที่จำกัดต่อเที่ยวบิน
 • เนื่องจากข้อบังคับต่างๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ลูกค้าอาจไม่สามารถเช็คอินสัตว์เลี้ยงในรูปแบบสัมภาระได้ที่สนามบิน เนื่องจากกฎหมายและระบบการกักกันโรคของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ
  ลูกค้าในเที่ยวบินที่เข้าไป หรือต่อเที่ยวบินผ่านสหราชอาณาจักร, ฮ่องกง หรือ ออสเตรเลีย* ไม่สามารถเช็คอินสัตว์เลี้ยงได้ที่สนามบิน ในกรณีนี้ ลูกค้าต้องติดต่อตัวแทนขนส่งสินค้าเรื่องการขนส่งสัตว์เลี้ยงในรูปแบบสินค้า
  • * สนามบินเพิร์ทไม่อนุญาตให้ขนส่งสัตว์เลี้ยงจาก/ไปยังเพิร์ทเป็นสัมภาระเช็คอิน
 • ตามคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราได้ระงับการเช็คอินสัตว์เลี้ยงสำหรับเที่ยวบินที่ไปยังหางโจว/กวางโจวชั่วคราว (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2021) และไปยัง/มาจากเมืองเซินเจิ้นชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 • โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าเราจะเริ่มให้เช็คอินสัตว์เลี้ยงอีกครั้งในเที่ยวบินไปยังสนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2021 เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้กำหนดว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงให้กักสัตว์เลี้ยงไว้บนเครื่องบิน ในขณะที่รอ ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กักกันโรคของสนามบินทำการฆ่าเชื้อส่วนเก็บสินค้าบนเครื่องบิน (รวมถึงพื้นที่ขนส่งสัตว์เลี้ยง)
 • ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ออกประกาศให้การนำสุนัขเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา จากประเทศและพื้นที่ที่ CDC พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า หรือเป็นสุนัขที่เคยอยู่ในประเทศและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาถูกระงับเป็นการชั่วคราว โปรดดูที่ “สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา” สำหรับรายละเอียด

การจองและการเช็คอิน

การจองและการเช็คอิน

จำเป็นต้องจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์

 • ลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย ANA ที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA เท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์
 • ก่อนเดินทางกับสัตว์เลี้ยงของท่านจะต้องมีการกรอก แบบฟอร์มการยินยอมและการปล่อยตัว
 • โปรดพิมพ์แบบฟอร์มและนำไปยื่นที่สนามบิน: โปรดเผื่อเวลาและมาถึงที่เคาน์เตอร์เช็คอินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของท่าน
ค่าธรรมเนียมบริการ

สัตว์เลี้ยงไม่ได้รวมอยู่ในสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและจะคิดค่าธรรมเนียมการบริการ โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมจะถูกคำนวณเป็นสกุลเงินของประเทศ/ภูมิภาคที่เช็คอินเพื่อออกเดินทาง ในแผนภูมิด้านล่าง พื้นที่ 1 ประกอบด้วยอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และฮาวาย พื้นที่ 2 ประกอบด้วย ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง สุดท้ายคือพื้นที่ 3 ได้แก่ เอเชีย (รวมถึงญี่ปุ่น) และโอเชียเนีย

ราคาต่อกรง
เส้นทางที่ดำเนินการข้ามระหว่างสองทวีปข้างต้น
ตัวอย่างเช่น: สหรัฐอเมริกา - ญี่ปุ่น
เส้นทางที่ดำเนินการหนึ่งในพื้นที่ข้างต้น เส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น
40,000 เยน / 400 ดอลลาร์สหรัฐ / 400 ดอลลาร์แคนาดา / 300 ยูโร 25,000 เยน / 250 ดอลลาร์สหรัฐ / 250 ดอลลาร์แคนาดา / 200 ยูโร 5,000 เยน
(อาจมีการคิดภาษีเพื่อการบริโภคด้วย)
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการกักกัน

แต่ละประเทศ/ภูมิภาคมีข้อบังคับของตนเองที่ควบคุมการนำเข้า/ส่งออกสัตว์มีชีวิต ก่อนการเดินทางโปรดติดต่อสำนักงานกักกัน สถานทูต หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจคล้ายกันของประเทศ/พื้นที่ที่ออกเดินทาง และประเทศ/พื้นที่ปลายทางของท่านเพื่อรับทราบข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่าน

 • ซึ่งอาจรวมถึง หนังสือรับรองการตรวจโรค (Quarantine Certificate), ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก (Import/Export Permit), หนังสือรับรองสุขภาพ (Health Certificate) และใบรับรองการนำเข้า (Import Certificate) โปรดยืนยันว่าท่านได้รับแบบฟอร์มที่จำเป็นและกรอกข้อความโดยสมบูรณ์แล้วล่วงหน้า
  • โปรดทราบว่า ANA ไม่ขอรับผิดต่อปัญหาใดๆ ในกรณีที่เอกสารสำหรับการนำเข้าและส่งออกไม่สมบูรณ์
 • เนื่องจากข้อบังคับต่างๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ลูกค้าอาจไม่สามารถเช็คอินสัตว์เลี้ยงในรูปแบบสัมภาระได้ที่สนามบิน เนื่องจากกฎหมายของประเทศ/ภูมิภาค และระบบการกักกันโรค
  • ลูกค้าในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ฮ่องกง หรือออสเตรเลีย ไม่สามารถเช็คอินสัตว์เลี้ยงได้ที่สนามบิน
  • ในกรณีนี้ ลูกค้าต้องติดต่อตัวแทนขนส่งสินค้าเรื่องการขนส่งสัตว์เลี้ยงในรูปแบบสัมภาระ

เมื่อเดินทางไปญี่ปุ่นพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของท่าน กระบวนการนำเข้าสัตว์และเอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ท่านมี หากท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น การกักกันโรคจากการนำเข้าในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ถูกนำมาใช้กับสัตว์เลี้ยง ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่สายการบินของเที่ยวบินขาเข้าจะดำเนินการตามขั้นตอน (ยื่นสำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์เลี้ยง) แทนตัวท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านและสัตว์เลี้ยงเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น (ไม่ว่าจะเข้าพักนานเพียงใด) สัตว์เลี้ยงของท่านจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการนำเข้าในประเทศญี่ปุ่น สำหรับลูกค้าที่มีสุนัขและแมว:

 • ท่านต้องยื่นการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยังหน่วยงานบริการกักกันสัตว์ของญี่ปุ่น (AQS) อย่างน้อย 40 วันก่อนเดินทางมาถึงญี่ปุ่น
 • สำหรับสุนัขหรือแมวที่นำเข้าจากประเทศหรือภูมิภาคที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระยะเวลาการกักกันจะเสร็จสิ้นภายใน 12 ชั่วโมง หากท่านมีใบรับรองการส่งออกที่แสดงว่าสัตว์ดังกล่าวได้รับการฝังไมโครชิพตามมาตรฐาน ISO
 • โปรดทราบว่าช่วงเวลาการกักกันสูงสุดจะอยู่ที่ 180 วันในกรณีที่เงื่อนไขไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เว็บไซต์หน่วยงานบริการกักกันสัตว์ (AQS)

สำหรับลูกค้าที่สัตว์มีฟันแทะ (เช่น กระต่าย แฮมสเตอร์ และเฟอร์เร็ต) และนก:

 • เมื่อสัตว์มาถึงจะต้องส่งเอกสารแจ้งเตือนและใบรับรองสุขภาพไปยังศูนย์กักกันโรค กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
 • หนังสือรับรองสุขภาพจะต้องออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่ทำการส่งออก
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่ เว็บไซต์ MHLW
การเช็คอินพร้อมสัตว์เลี้ยงของท่าน

กระบวนการเช็คอินที่ท่าน (และสัตว์เลี้ยงของท่าน) จะต้องดำเนินการที่สนามบินจะรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้

พนักงานที่เคาน์เตอร์
ขั้นตอนที่ 1: เคาน์เตอร์เช็คอิน

โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้า/ส่งออกสัตว์เลี้ยงของท่านล่วงหน้า และเดินทางมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินเร็วกว่าการเช็คอินตามปกติ หากสัตว์เลี้ยงของท่านต้องถูกกักกันเพื่อการตรวจสอบที่สนามบินต้นทาง โปรดไปที่เคาน์เตอร์หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้ว

 • หากท่านมีแผนที่จะผ่านการตรวจสอบในวันเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเปิดรับตรวจสอบของสถานีกักกัน และเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการเช็คอิน
พนักงานที่เคาน์เตอร์อุ้มกรงสัตว์เลี้ยง
ขั้นตอนที่ 2: ส่งแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียม

นำแบบฟอร์มแสดงความยินยอมและการปล่อยตัวที่พิมพ์ติดตัวมาด้วย

 • เมื่อเช็คอินเสร็จสิ้นแล้ว สัตว์เลี้ยงของท่านจะถูกเก็บไว้ในห้องปรับอากาศก่อนที่จะนำขึ้นเครื่องบิน
พนักงานขนส่งสินค้า
ขั้นตอนที่ 3: การขึ้นเครื่อง
 • สัตว์เลี้ยงของท่านจะนำส่งไปยังเครื่องบินโดยรถบรรทุก
พนักงานในห้องบรรทุกสินค้า
ขั้นตอนที่ 4: ห้องเก็บสินค้า
 • สัตว์เลี้ยงของท่านถูกนำไปยังห้องบรรทุกสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่
พนักงานภาคพื้นดินรับกรง
ขั้นตอนที่ 5: การรับสัตว์เลี้ยง
 • สัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังโดยพนักงานของเราและนำส่งคืนถึงมือท่าน

โปรดทราบว่าหากท่านมีเที่ยวบินต่อเครื่อง แต่ละสายการบินจะมีข้อกำหนดในการจัดการการขนส่งสัตว์ของตนเอง เมื่อใช้สายการบินอื่นในระหว่างจุดต่อเที่ยวบินโปรดตรวจสอบกับสายการบินแต่ละรายเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการและค่าธรรมเนียม

นโยบายการยอมรับ

ก่อนเดินทางกับสัตว์เลี้ยงของท่านโปรดทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขและข้อจำกัดด้านล่าง

 • อนุญาตให้มีกรงสัตว์เลี้ยงไม่เกิน 3 กรงในแต่ละเที่ยวบิน
 • อนุญาตให้มีสัตว์หนึ่งตัวหรือนกหนึ่งคู่ (ตัวผู้ ตัวเมีย) ในกรงเดียวกันเท่านั้น
 • ขนาดโดยรอบทั้งหมดของกรงต้องไม่เกิน 115 นิ้ว (292 ซม.) และน้ำหนักรวมของสัตว์เลี้ยงและกรงต้องไม่เกิน 100 ปอนด์ (45 กก.)
 • สัตว์เลี้ยงที่อนุญาตได้แก่สุนัข แมว นก และสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ (เช่น กระต่าย แฮมสเตอร์ และเฟอร์เรท)
 • การขนส่งสุนัขพันธุ์จมูกสั้นจะงดให้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม
  • สุนัขจมูกสั้นที่ไม่สามารถรับได้
   บูลด็อก, เฟรนช์บูลด็อก, บ็อกเซอร์, ชิสุ, บอสตัน เทอร์เรียร์, บูลล์เทอร์เรีย, บราสเซิลส์กริฟเฟิน, เชาเชา, ชิน, คิง ชาลส์ สแปเนียล, ทิเบตันสแปเนียล, ปั๊ก, ปักกิ่ง
 • เราไม่สามารถให้บริการแก่สัตว์เลือดเย็น (เช่น เต่าและกิ้งก่า) สัตว์เลื้อยคลาน และปลา
เงื่อนไขเกี่ยวกับกรง/บ้านสัตว์เลี้ยง

กรง/บ้านสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่าน สัตว์เลี้ยงของท่านต้องสามารถนอน นั่ง และกลับตัวได้อย่างอิสระ กรงจะต้องมีฐานกันรั่วซึม (ในกรณีที่เป็นนกอาจใช้ถาดไฟเบอร์มาตรฐานได้) และต้องมีล็อคเพื่อป้องกันการหนีหรือการสัมผัสทางร่างกาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรงสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มเติมเหล่านี้

กรงต้องมีภาชนะหรือจานสำหรับอาหาร/น้ำยึดอยู่ด้านในของประตู พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายโดยไม่ต้องเปิดประตูกรง

ควรสร้างจากวัสดุแข็ง (เช่น โลหะ พลาสติกแข็ง ไม้แข็ง หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับหลังคาแข็ง)

 • ไม่อนุญาตให้ใช้กรงกระดาษแข็ง ภาชนะที่อ่อนนุ่ม หรือกระเป๋า
 • หากกรงสัตว์เลี้ยงของท่านมีล้อ ต้องสามารถถอดออกได้หรือทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
 • กรงจะต้องมีช่องเปิดประตู ช่องระบายอากาศสามด้านและที่จับที่ใช้งานได้

การเดินทางพร้อมสุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ ได้แก่ สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ โดยสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โปรดดูที่ลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสุนัขบริการ