ผังที่นั่งของ Boeing 787-9

ผังที่นั่งของ Boeing 787-9 (789)

ในหน้านี้ ท่านจะพบข้อมูลแผนผังที่นั่งบนเครื่องบิน Boeing 787-9 (789) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่นั่ง

246 ที่นั่ง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 787-9 (246 ที่นั่ง)

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

นี่เป็นแผนผังสำหรับ B787-9 ที่มี 246 ที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นธุรกิจ 40 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 14 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 192 ที่นั่ง แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 42

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 8, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 28 และทั้งสองฝั่งในแถวที่ 42

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 1 ถึง 11

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 1 และ 9 คือ A, ทางเดิน, H

ทุกที่นั่งมีโต๊ะอยู่ด้านขวามือ

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 คือ C, ทางเดิน, E, G, ทางเดิน, K ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านซ้ายมือ

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 3, 5, 7 และ 11 คือ A, ทางเดิน, D, F, ทางเดิน, H

ทุกที่นั่งมีโต๊ะอยู่ด้านขวามือ

มีฉากกั้นแบบพับเก็บได้อยู่ระหว่างที่นั่ง 8E และ 8G และที่นั่ง 11D และ 11F ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 15 และ 16

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 15

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 20 ถึง 42

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 20 ถึง 27 และ 29 ถึง 40 คือ A, B, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 28 คือ A, B, C, ห้องครัว, H, J, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 41 และ 42 คือ D, F, G

ทุกที่นั่งในแถวที่ 28 เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้สำหรับทุกที่นั่งในแถวที่ 20 และ 28 และที่นั่ง 29D, F และ G ที่นั่ง 28A และ 28K ไม่มีหน้าต่าง

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 20 และ 28 และด้านหน้าที่นั่ง 29D, F และ G

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหลังที่นั่ง 27D, F และ G ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังที่นั่ง 8E, ด้านหลังที่นั่ง 27A, B และ C, ด้านหลังที่นั่ง 27D, F และ G และด้านหลังที่นั่ง 40H, J และ K

ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหน้าที่นั่ง 1A, ด้านหลังที่นั่ง 8G และด้านหลังที่นั่ง 40A, B และ C

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร, ด้านหลังแถวที่ 8, ด้านหลังแถวที่ 27 และด้านหลังของห้องโดยสาร

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 246 ที่นั่ง
ความยาวรวม 62.8 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 60.1 ม.
ความสูงหาง 17.0 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 14,200 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 247.2 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 1000
แรงขับเครื่องยนต์ 31,660 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 126 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

215 ที่นั่ง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 787-9 (215 ที่นั่ง)

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นธุรกิจ 48 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 21 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 146 ที่นั่ง แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 36

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 7, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 23 และทั้งสองฝั่งด้านหลังของห้องโดยสาร

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 1 ถึง 13

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 1 และ 8 คือ A, ทางเดิน, H

ทุกที่นั่งมีโต๊ะอยู่ด้านขวามือ

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 2, 4, 6, 9, 11 และ 13 คือ C, ทางเดิน, E, G, ทางเดิน, K ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านซ้ายมือ

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 3, 5, 7, 10 และ 12 คือ A, ทางเดิน, D, F, ทางเดิน, H ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านขวามือ

มีฉากกั้นแบบพับเก็บได้ระหว่างที่นั่ง 7D และ 7F และที่นั่ง 13E และ 13G ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 15 ถึง 17

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 15

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 20 ถึง 36

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 20 ถึง 22 และ 24 ถึง 35 คือ A, B, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 23 คือ A, B, C, ห้องครัว, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 36 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G

ทุกที่นั่งในแถวที่ 23 เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้สำหรับทุกที่นั่งในแถวที่ 20 และ 23 และที่นั่ง 24D, F และ G ที่นั่ง 23A และ 23K ไม่มีหน้าต่าง

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 20 และ 23 และหน้าที่นั่ง 24D, F และ G

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหลังที่นั่ง 22D, F และ G

ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังที่นั่ง 7A, ด้านหลังที่นั่ง 22A, B และ C และด้านหลังที่นั่ง 35H, J และ K ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหน้าที่นั่ง 1A, ด้านหลังที่นั่ง 7H และอีก 2 ห้องน้ำหลังที่นั่ง 22D, F และ G

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร, ด้านหลังแถวที่ 7, ด้านหลังแถวที่ 22 และด้านหลังของห้องโดยสาร

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 215 ที่นั่ง
ความยาวรวม 62.8 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 60.1 ม.
ความสูงหาง 17.0 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 14,960 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 250.8 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 1000
แรงขับเครื่องยนต์ 33,480 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 126 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า