ผังที่นั่ง

ผังที่นั่งของเครื่องบินของ ANA

ต่อไปนี้คือเครื่องบินและผังที่นั่งทั่วไปที่ใช้สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

จำนวนที่นั่ง: 294

จำนวนที่นั่ง: 246/215

จำนวนที่นั่ง: 240/184

จำนวนที่นั่ง: 212

จำนวนที่นั่ง: 202

จำนวนที่นั่ง: 520

จำนวนที่นั่ง: 146

ข้อมูลเครื่องบินและบริการในเที่ยวบิน

โปรดดูรายละเอียดด้านล่างสำหรับประเภทเครื่องบินที่ท่านโดยสารในวันออกเดินทาง