Vé thưởng Chuyến bay Nội địa ANA

một người phụ nữ ở phòng chờ ANA

Vé thưởng Chuyến bay Nội địa ANA

Hội viên ANA Mileage Club có thể đổi vé thưởng chuyến bay nội địa từ chưa đến 5.000 dặm.

Chuyến bay đủ điều kiện

Tất cả các chuyến bay nội địa Nhật bản có số hiệu chuyến bay của ANA.

 • Trong các chuyến bay liên danh nội địa do các hãng hàng không khác khai thác, chỉ đặt chỗ mang số hiệu chuyến bay ANA mới đủ điều kiện.
 • Các chuyến bay liên danh nội địa do Japan Air Commuter, hoặc Amakusa Airlines khai thác không đủ điều kiện cho vé thưởng.

Chặng bay

1 chặng bay (Chuyến đi một chiều) hoặc 2 chặng bay do hành khách lựa chọn

 • Biểu tượng "-" biểu thị điểm đến.
 • 1 chặng bay có nghĩa là chuyến bay không dừng.

Ví dụ

 • Khứ hồi: Tokyo-Osaka, Osaka-Tokyo
 • 2 chặng bay nối chuyến: Sapporo-Tokyo, Tokyo-Kagoshima
 • 2 chặng bay không nối chuyến: Tokyo-Osaka, Nagoya-Kagoshima
 • 2 chặng bay không nối chuyến: Tokyo-Osaka, Tokyo-Osaka

Trường hợp ngoại lệ: Quý khách có thể sử dụng trên 4 chặng bay nếu hành trình có chuyến bay đến/đi từ một hòn đảo ngoài khơi ở tỉnh Okinawa (giữa Naha và Miyako hoặc Ishigaki) và nối chuyến ở Okinawa (Naha) trên cả hành trình đi và về.

Hành trình đến/đi từ Tiểu đảo xa của Okinawa (4 chặng bay)

Chỉ áp dụng cho các hành trình có chuyến bay đến/đi từ tiểu đảo xa của tỉnh Okinawa (giữa Naha và Miyako hoặc Ishigaki) và nối chuyến ở Okinawa (Naha).

 • Biểu tượng "-" biểu thị điểm đến.
Ví dụ

Tokyo - Okinawa (Naha) - Miyako; Miyako - Okinawa (Naha) - Tokyo

 • Vé thưởng chuyến bay cũng áp dụng khi sân bay khởi hành đầu tiên và sân bay đích đến cuối cùng khác nhau.
  (Ví dụ) Haneda - Okinawa (Naha) - Ishigaki; Ishigaki - Okinawa (Naha) - Itami
 • Bảng số dặm cần thiết cho đường bay ở tiểu đảo xa của Okinawa không áp dụng cho các hành trình trên 3 chặng bay.
  (Ví dụ) Hành trình đi: Haneda - Ishigaki (chuyến bay không có điểm dừng); Hành trình về: Ishigaki/Miyako - Naha - Haneda (chuyến bay nối chuyến)

Hạng ghế đủ điều kiện

Hạng Phổ thông

 • Vé thưởng chuyến bay không áp dụng cho Hạng cao cấp.

Số dặm cần thiết

Với từ 5.000 dặm, quý khách có thể đổi vé thưởng 1 chặng bay (một chiều).

 • Số dặm cần thiết để đổi có thể khác nhau tùy vào mùa bay và chặng bay.
  Vui lòng sử dụng tính năng Công cụ tính số dặm đổi thưởng cần thiết tiện lợi hoặc kiểm tra Bảng lịch bay mùa và Bảng số dặm cần thiết.
 • Nhấn vào "Công cụ tính số dặm đổi thưởng cần thiết" sẽ đưa quý khách đến trang chỉ dành cho hội viên.
 • Khi sử dụng Công cụ tính số dặm đổi thưởng cần thiết, kết quả điều kiện hành trình (ngày, chặng bay, v.v.) không thực sự đủ điều kiện cũng có thể hiển thị.
  Vui lòng chắc chắn kiểm tra điều khoản và điều kiện sử dụng vé thưởng.
 • Các thành viên gia đình đã đăng ký dịch vụ Thẻ ANA Card Family Miles có thể kết hợp dặm của họ để đổi thưởng.
 • Nếu quý khách không có đủ số dặm để đổi vé thưởng, chúng tôi không thể thanh toán khoản chênh lệch bằng tiền mặt hoặc ANA SKY COIN và quý khách không thể đổi vé thưởng.

Các nhóm tài khoản dặm bay đủ điều kiện

Có thể sử dụng dặm bay từ các nhóm tài khoản dặm bay sau để đổi vé thưởng.

 • Nhóm 1: Dặm
 • Nhóm 2: Dặm (Giới hạn thời gian)
 • Nhóm 3: Dặm (Giới hạn thời gian và sử dụng)
 • Nhóm 4: Dặm liên quan đến dịch vụ hàng không (Giới hạn thời gian)

Số dặm cần thiết để đổi vé thưởng sẽ tự động được khấu trừ từ tài khoản dặm bay của hội viên theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.
Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1

Tính hợp lệ

Có hiệu lực kể từ ngày cấp cho đến 1 năm sau đó.

 • Cụ thể ở đây, “ngày cấp” được định nghĩa là ngày thực hiện đặt chỗ.
 • Ngày hết hạn có thể khác nếu có chương trình.

Sử dụng bởi thành viên gia đình (đăng ký người dùng vé thưởng)

Nếu một người không phải hội viên AMC sẽ sử dụng vé thưởng thì hội viên AMC phải đăng ký người đó là người dùng vé thưởng.* (Có thể đăng ký tối đa 10 người dùng vé thưởng.) Nhấp vào “Đăng ký qua màn hình Đăng ký người dùng vé thưởng” để đăng ký.

 • Nhấn vào “Đăng ký qua màn hình Đăng ký người dùng vé thưởng” sẽ đưa bạn đến trang chỉ dành cho hội viên.
 • Người dùng vé thưởng có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ để xác minh mối quan hệ với hội viên AMC.

Chính sách sử dụng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em

Trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh (dưới 3 tuổi*1) cần số dặm để đổi vé thưởng tương đương như người lớn. Trẻ sơ sinh trên 8 ngày tuổi có thể ngồi ghế riêng. Trẻ sơ sinh không dùng vé thưởng sẽ cần có vé với mức giá vé trẻ em linh hoạt hoặc vé với mức giá giảm giá vé cho cùng chuyến bay với người lớn đi kèm. Ngoài ra, trẻ sơ sinh có thể bay miễn phí nếu ngồi trong lòng hành khách người lớn.

 • *1.
  Tuổi vào ngày khởi hành.

Trẻ em

Trẻ em (3-11 tuổi*2) cần số dặm để đổi vé thưởng tương đương như người lớn.
Trẻ em dưới 5 tuổi phải có người lớn (từ 12 tuổi trở lên) đi kèm.
Trẻ em dưới 5 tuổi không có người lớn (từ 12 tuổi trở lên) đi kèm sẽ không được phép lên máy bay.

 • *2.
  Tuổi được tính vào ngày khởi hành.

Thời gian không áp dụng

Không có ngày không áp dụng cho phần thưởng chuyến bay nội địa của ANA.

 • Số ghế có thể sử dụng Vé thưởng là có hạn, kể cả ngoài thời gian không áp dụng.

Số dặm cần thiết

Số dặm cần thiết để đổi thưởng có thể khác nhau tùy vào mùa bay và chặng bay.

Cách xác nhận số dặm cần thiết

 • BƯỚC 1 Xác nhận mùa bay của ngày khởi hành
  Xem bảng lịch bay mùa để kiểm tra mùa bay áp dụng cho ngày khởi hành của quý khách.
 • BƯỚC 2 Xác nhận số dặm chặng bay cơ bản
  Kiểm tra số dặm chặng bay cơ bản (khoảng cách) của chặng bay của quý khách.
 • BƯỚC 3 Xác nhận số dặm cần thiết
  Xem bảng số dặm cần thiết để kiểm tra số dặm cần thiết cho chuyến bay của quý khách.

Bảng lịch bay mùa

Những giai đoạn có thể sử dụng vé thưởng được quy định cho từng mùa.

L = Mùa thấp điểm
R = Mùa bình thường
H = Mùa cao điểm

Mùa Năm Thời gian
L 2024 01/11-02/29, 04/04-04/24, 12/01-12/25
L 2025 01/09-02/28, 04/03-04/23, 12/01-12/24
L 2026 01/08-02/28
R 2024 03/01-03/07, 05/07-08/01, 08/19-11/30
R 2025 03/01-03/13, 05/13-07/17, 08/25-11/30
R 2026 03/01-03/12
H 2024 01/01-01/10, 03/08-04/03, 04/25-05/06, 08/02-08/18, 12/26-12/31
H 2025 01/01-01/08, 03/14-04/02, 04/24-05/12, 07/18-08/24, 12/25-12/31
H 2026 01/01-01/07, 03/13-03/31
 • Các khoảng thời gian được chỉ định trong bảng lịch bay mùa có thể thay đổi vì những lý do như chương trình khuyến mãi. Vui lòng xác nhận khi đặt vé.

Bảng số dặm cần thiết (1 chặng bay)

Tóm tắt nhanh về số dặm cần thiết cho 1 chặng bay (Chuyến đi một chiều)

Đối với các hành trình 2 chặng bay, số dặm cần thiết cho mỗi chặng bay (một chiều) sẽ được cộng lại.

 • Vui lòng tham khảo bảng số dặm để kiểm tra số dặm bay cơ bản của chặng bay.
Số dặm cần thiết (không bao gồm chuyến bay đến/đi từ tiểu đảo xa của Okinawa)

L = Mùa thấp điểm
R = Mùa bình thường
H = Mùa cao điểm

Dặm bay theo chặng (một chiều) *1 Các đường bay áp dụng (khứ hồi) Số dặm cần thiết để đổi vé thưởng
Một chiều: 1 chặng
0-300 dặm
 • Tokyo và Akita, Shonai, Sendai, Niigata, Hachijojima, Toyama, Komatsu, Noto, Nagoya, Osaka
 • Osaka và Hagi-Iwami, Matsuyama, Kochi, Fukuoka, Oita, Kumamoto, Miyazaki
 • Nagoya và Niigata, Matsuyama
 • Sapporo và Rishiri, Wakkanai, Memanbetsu, Nemuro Nakashibetsu, Okhotsk Monbetsu, Kushiro, Hakodate, Aomori, Akita
 • Sendai và Komatsu
 • Fukuoka và Tsushima, Goto Fukue, Miyazaki
 • Nagasaki và Iki, Goto Fukue, Tsushima
 • Okinawa và Miyako, Ishigaki
 • L 5.000
 • R 6.000
 • H 7.500
301-800 dặm Phạm vi số dặm theo các đường bay khác
 • L 6.000
 • R 7.500
 • H 9.000
801-1.000 dặm
 • Okinawa và Tokyo, Shizuoka
 • Osaka và Ishigaki, Miyako
 • Nagoya và Okinawa, Miyako
 • Sapporo và Fukuoka
 • L 7.000
 • R 9.000
 • H 10.500
1.001-2.000 dặm
 • Tokyo và Ishigaki, Miyako
 • Nagoya và Ishigaki
 • Okinawa và Sendai, Niigata, Sapporo
 • L 8.500
 • R 10.000
 • H 11.500

Khi 2 chặng bay có mùa bay khác nhau

Nếu chặng bay thứ nhất có mùa bay khác với chặng bay thứ 2, số dặm cần thiết cho mỗi mùa bay sẽ được cộng lại.

(Ví dụ) Khứ hồi giữa Tokyo và Osaka với các chuyến bay có mùa khác nhau

Chặng bay thứ nhất (Tokyo-Osaka): Khởi hành vào ngày 25/11/2018 (mùa cao điểm); Số dặm chặng bay cơ bản của chặng: 280 dặm
Chặng bay thứ hai (Osaka-Tokyo): Khởi hành vào ngày 23/12/2018 (mùa thông thường); Số dặm chặng bay cơ bản của chặng: 280 dặm

 • Biểu tượng "-" biểu thị điểm đến
 • BƯỚC 1 Xác nhận mùa bay của ngày khởi hành
  Truy cập bảng mùa bay để kiểm tra (các) mùa áp dụng (thấp điểm, bình thường, cao điểm) dựa trên ngày khởi hành tương ứng của chuyến bay đi và chuyến bay khứ hồi.
  Ngày 25/11/2018 = Mùa bình thường; Ngày 23/12/2018 = Mùa cao điểm
 • BƯỚC 2 Xác nhận số dặm chặng bay cơ bản
  Truy cập Bảng số dặm cần thiết (1 chặng bay) và kiểm tra số dặm bay của chặng trong phần Tóm tắt nhanh về số dặm cần thiết.
  Chặng bay thứ nhất: 280 dặm (phạm vi 0-300 dặm cho hành trình)
  Chặng bay thứ hai: 280 dặm (phạm vi 0-300 dặm cho hành trình)
 • BƯỚC 3 Xác nhận số dặm cần thiết
  Sử dụng Bảng số dặm cần thiết (1 chặng bay), xác nhận số dặm cần thiết dựa trên phạm vi số dặm và mùa bay.
  Đối với chặng bay thứ nhất (phạm vi 0-300 dặm cho hành trình vào mùa thông thường), cần 6.000 dặm để đổi thưởng.
  Đối với chặng bay thứ hai (phạm vi 0-300 dặm cho hành trình vào mùa cao điểm), cần 7.500 dặm để đổi thưởng.
  Số dặm cần thiết
  6.000 dặm+7.500 dặm=13.500 dặm

Bảng số dặm cần thiết (4 chặng bay liên quan đến tiểu đảo xa của Okinawa)

Tóm tắt nhanh về số dặm cần thiết cho 4 chặng bay (Toàn bộ hành trình)

Đối với hành trình có chuyến bay đến/đi từ tiểu đảo xa của tỉnh Okinawa (Miyako hoặc Ishigaki) có nối chuyến ở Naha, số dặm cần thiết sẽ được xác nhận bằng cách tính số dặm hành trình (tổng số dặm của mỗi chặng bay cơ bản).

 • Vui lòng tham khảo bảng số dặm để kiểm tra số dặm bay cơ bản của chặng bay.
Số dặm cần thiết cho các đường bay đến/đi từ tiểu đảo xa của Okinawa

L = Mùa thấp điểm
R = Mùa bình thường
H = Mùa cao điểm

Số dặm của hành trình Đường bay áp dụng (Sân bay khởi hành/đến đến Miyako, Ishigaki qua Okinawa) Số dặm cần thiết để đổi vé thưởng
601-1.600 dặm
 • Iwakuni *1
 • Matsuyama *1
 • Kitakyushu *1
 • Fukuoka *1
 • Kumamoto
 • Nagasaki
 • Miyazaki
 • Kagoshima
 • L 12.000
 • R 15.000
 • H 18.000
1.601-2.000 dặm
 • Osaka
 • Iwakuni *2
 • Matsuyama *2
 • Takamatsu
 • Kitakyushu *2
 • Nagoya *1
 • L 14.000
 • R 18.000
 • H 21.000

2.001-4.000 dặm

 • Sapporo
 • Sendai
 • Niigata
 • Tokyo
 • Shizuoka
 • Nagoya *2
 • L 17.000
 • R 20.000
 • H 23.000
 • *1.
  Sân bay khởi hành/đến đến Miyako qua Okinawa
 • *2.
  Sân bay khởi hành/đến đến Ishigaki qua Okinawa

Khi 2 chặng bay có mùa bay khác nhau

Nếu hành trình 4 chặng bay bao gồm chuyến bay đến/đi từ tiểu đảo xa của tỉnh Okinawa (Miyako hoặc Ishigaki) nối chuyến ở Naha và các chặng bay có mùa bay khác nhau, 25% số dặm cần thiết cho mỗi chặng tương ứng sẽ được sử dụng để tính số dặm hành trình (tổng số dặm của mỗi chặng bay cơ bản).

(Ví dụ) Khứ hồi giữa Tokyo và Ishigaki qua Naha với các chuyến bay có mùa khác nhau

Chặng bay thứ nhất (Tokyo-Okinawa): Mùa thấp điểm (L); Số dặm bay cơ bản của chặng: 984 dặm
Chặng bay thứ hai (Okinawa-Ishigaki): Mùa bình thường (R); Số dặm bay cơ bản của chặng: 247 dặm
Chặng bay thứ ba (Ishigaki-Okinawa): Mùa bình thường (R); Số dặm bay cơ bản của chặng: 247 dặm
Chặng bay thứ tư (Okinawa-Tokyo): Mùa bình thường (R); Số dặm bay cơ bản của chặng: 984 dặm

 • Biểu tượng "-" biểu thị điểm đến
 • BƯỚC 1 Tính tổng số dặm bay cơ bản của chặng
  Xem bảng số dặm để kiểm tra số dặm bay cơ bản cho từng chặng, sau đó tính tổng số dặm bay cơ bản của chặng.
  984 dặm (chặng bay thứ nhất) + 247 dặm (chặng bay thứ hai) + 247 dặm (chặng bay thứ ba) + 984 dặm (chặng bay thứ tư) = 2.462 dặm
 • BƯỚC 2 Xác nhận số dặm bay của chặng
  Truy cập Bảng số dặm cần thiết (4 chặng bay liên quan đến tiểu đảo xa của Okinawa) và kiểm tra số dặm bay của chặng trong phần Tóm tắt nhanh về số dặm cần thiết.
  2.462 nằm trong phạm vi số dặm là 2.001 - 4.000.
 • BƯỚC 3 Xác nhận mùa bay của ngày khởi hành
  Truy cập bảng mùa bay để kiểm tra (các) mùa áp dụng (thấp điểm, bình thường, cao điểm) dựa trên ngày khởi hành tương ứng của chuyến bay đi và chuyến bay khứ hồi.
  * Biểu tượng "-" biểu thị điểm đến
  Chặng bay thứ nhất (Tokyo-Okinawa): Mùa thấp điểm (L)
  Chặng bay thứ 2-4 (Okinawa-Ishigaki-Okinawa-Tokyo): Mùa bình thường (R)
 • BƯỚC 4 Xác nhận số dặm cần thiết
  Sử dụng Bảng số dặm cần thiết (4 chặng bay liên quan đến tiểu đảo xa của Okinawa) , xác nhận số dặm cần thiết dựa trên phạm vi số dặm và mùa bay.
  Đối với chặng bay thứ nhất (phạm vi 2.001-4.000 dặm cho hành trình vào mùa thấp điểm), cần 17.000 dặm để đổi thưởng.
  Đối với chặng bay thứ hai (phạm vi 2.001-4.000 dặm cho hành trình vào mùa thông thường), cần 20.000 dặm để đổi thưởng.
  Đối với chặng bay thứ ba (phạm vi 2.001-4.000 dặm cho hành trình vào mùa thông thường), cần 20.000 dặm để đổi thưởng.
  Đối với chặng bay thứ tư (phạm vi 2.001-4.000 dặm cho hành trình vào mùa thông thường), cần 20.000 dặm để đổi thưởng.
  Vì hành trình bao gồm các mùa bay khác nhau nên tổng số dặm cần thiết cho mỗi chặng nên sẽ được chia cho 4 và tổng số thu được sẽ được cộng lại.
  Số dặm cần thiết
  (17.000 dặm / 4 =)4.250 dặm + (20.000 dặm / 4 =)5.000 dặm + (20.000 dặm / 4 =)5.000 dặm + (20.000 dặm / 4 =)5.000 dặm = 19.250 dặm

Đặt vé thưởng

 • Không thể hoàn thiện thủ tục đăng ký tại sân bay.
 • Nếu một người không phải hội viên AMC sẽ sử dụng vé thưởng thìhội viên AMC phải đăng ký người đó là người dùng vé thưởng.

Cách đặt trước

Đăng ký trên trang web của ANA
 • * Vui lòng đăng nhập vào trang Hội viên dặm bay để đặt/đăng ký Vé thưởng nội địa ANA.
 • * Quý khách sẽ được chuyển đến trang tiếng Nhật
Quy trình qua điện thoại
Lưu ý
 • Vé mở và danh sách chờ sẽ không áp dụng cho vé thưởng chuyến bay nội địa.
 • Số ghế có thể sử dụng vé thưởng có hạn. Dịch vụ đặt chỗ vé thưởng này có thể không có sẵn với một số chuyến bay
 • Một số chuyến bay hiện có thể bị hoãn hoặc chỉ có thể được khai thác vào một số mùa nhất định. Ngay cả khi chuyến bay có xuất hiện trong hành trình vé thưởng chuyến bay trong bảng, nhưng chuyến bay đó vẫn có thể không được khai thác.
 • Có thể không tích lũy được số dặm khi sử dụng vé thưởng.
 • Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ khi số dặm đủ điều kiện để được hoàn vé thưởng chưa sử dụng, còn lại, số dặm đã đổi thưởng không thể hoàn lại vào tài khoản dặm bay hoặc không thể đổi phần thưởng khác, ngay cả khi chưa sử dụng phần thưởng đã đổi ban đầu. Để biết chi tiết, vui lòng xem phần "Thay đổi và hoàn vé".

Thời hạn đặt chỗ

Từ ngày/giờ bắt đầu đặt chỗ trên lịch bay liên quan*1 cho đến ngày trước ngày khởi hành.

 • *1.
  Tất cả các chuyến bay sẽ được khuyến mãi vào ngày phát hành lịch bay liên quan, hai lần một năm.
  Các ngày khởi hành lịch bay mùa hè (từ chủ nhật cuối cùng của tháng 3 cho đến thứ 7 ngay trước chủ nhật cuối cùng của tháng 10): Do dự kiến được khuyến mãi vào cuối tháng 1
  Các ngày khởi hành lịch bay mùa đông (từ chủ nhật cuối cùng của tháng 10 cho đến thứ 7 ngày trước chủ nhật cuối cùng của tháng 3): Do dự kiến được khuyến mãi vào cuối tháng 8
 • Giờ khởi hành/đến, số hiệu chuyến bay, loại máy bay, máy bay, hãng hàng không khai thác, số ghế ngồi, v.v. có thể thay đổi kể cả sau khi đã xuất lịch bay.

Sử dụng vé thưởng lên máy bay

Sử dụng bởi hội viên AMC

Quý khách có thể sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến. Đi trực tiếp đến điểm kiểm tra an ninh của sân bay mà không cần đến quầy làm thủ tục, và chạm điện thoại thông minh của quý khách lên đầu đọc để lên máy bay. (Nếu quý khách có hành lý ký gửi, quý khách cần đi đến quầy gửi hành lý.)

Sử dụng bởi thành viên gia đình

Nếu người dùng vé thưởng đã đăng ký sẽ lên máy bay mà không đi cùng hội viên chính và là hội viên ANA Mileage Club thì họ sẽ cần số thẻ hội viên.
Nếu không phải là hội viên ANA Mileage Club, họ sẽ cần biết số xác nhận gồm 9 chữ số và mã đặt chỗ, cả hai số này sẽ hiển thị khi quý khách thực hiện đặt chỗ. Do đó, quý khách nên cung cấp trước cho họ thông tin này.

Khi thực hiện đặt chỗ

Khi thực hiện đặt chỗ thông qua trang web của ANA, vui lòng giữ lại số xác nhận gồm 9 chữ số và mã đặt chỗ hiển thị trên màn hình khi hoàn tất đặt chỗ.
(Nếu quý khách đăng ký số thẻ thành viên ANA Mileage Club sau khi thực hiện đặt chỗ, số xác nhận gồm 9 chữ số sẽ không hiển thị.)

Khi làm thủ tục lên máy bay

Quý khách có thể sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến.

 • Cần phải có số xác nhận gồm 9 chữ số và mã đặt chỗ kể cả khi lấy biên nhận vé điện tử tại quầy làm thủ tục.
 • Hành khách không có số xác nhận sẽ phải đến quầy ANA tại sân bay vào ngày khởi hành.
  Thủ tục chỉ hoàn tất khi hành khách trình chi tiết đặt chỗ và giấy tờ nhận dạng chính thức (bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, v.v.).

Thay đổi

Quy trình thực hiện thay đổi

Nhấn Kiểm tra hoặc thay đổi đặt chỗ vé thưởng chuyến bay nội địa Nhật Bản của ANA, sau đó đăng nhập vào tài khoản của quý khách để yêu cầu thay đổi.

 • Không thể hoàn tất quy trình thay đổi tại sân bay.

Quý khách có thể đổi sang chuyến bay khác trên cùng chặng bay (trong cùng ngày hoặc vào ngày khác).

 • Thay đổi đặt chỗ phải được thực hiện trước 1 ngày tính từ ngày khởi hành mới và trước thời gian khởi hành của chuyến bay đã đặt ban đầu.
 • Không thể thay đổi tên hành khách và hội viên AMC cung cấp dặm bay cũng như chặng bay và số chặng bay sau khi đã nộp đơn đăng ký.
 • Hướng bay không thể đảo ngược.
Ví dụ:
Ngày khởi hành của chuyến bay đã đặt ban đầu Ngày khởi hành mới Thời hạn thay đổi đặt chỗ
20 tháng 11 18 tháng 11 Đến 17 tháng 11
20 tháng 11 21 tháng 11 Trước giờ khởi hành của chuyến bay đặt ban đầu vào 20 tháng 11
Những điều chỉnh để đáp ứng số dặm yêu cầu

Nếu thay đổi ngày khởi hành dẫn đến việc thay đổi về mùa của vé thưởng thì dặm bay phải được tính lại theo yêu cầu.

<Nếu số dặm được yêu cầu tăng lên>

 • Quý khách phải sử dụng số dặm bổ sung để thanh toán cho khoản chênh lệch.
 • Số dặm sẽ tự động được khấu trừ từ tài khoản dặm bay của hội viên theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.
  Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1
 • Nếu quý khách không có số dặm cần thiết để bổ sung trong tài khoản dặm bay của mình, thay đổi đặt chỗ sẽ không được chấp nhận.

<Nếu số dặm được yêu cầu giảm>

 • Khoản chênh lệch trong dặm bay sẽ được hoàn lại.
 • Dặm với ngày hết hạn xa nhất được sử dụng khi đổi thành vé thưởng sẽ được hoàn lại vào nhóm tài khoản dặm ban đầu với ngày hết hạn ban đầu.
  Nếu quý khách có dặm bay ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau có cùng ngày hết hạn, dặm sẽ được hoàn lại theo thứ tự ưu tiên sau.
  Thứ tự hoàn lại: Nhóm 1→2→3→4
 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.
 • Để biết thông tin từng nhóm tài khoản dặm bay khác nhau như thế nào, vui lòng xem Nhóm tài khoản dặm bay là gì?
 • Chỉ có thể sử dụng đơn vị dặm để tính sự chênh lệch về số dặm cần thiết. Không thể sử dụng các phương thức thanh toán khác như tiền mặt.
Lưu ý
 • Ngay cả khi có ghế trống, quý khách cũng không thể đổi sang chuyến bay sớm hơn trên cùng chặng bay khi đến sân bay vào ngày khởi hành của chuyến bay đã đặt.
 • Thay đổi đặt chỗ phải được thực hiện muộn nhất vào ngày trước ngày khởi hành mới. Không được xuất vé mở. Vui lòng thực hiện đặt chỗ cho chuyến bay mà quý khách muốn bay.
 • Ngoại trừ các chuyến bay được sử dụng theo các điều kiện được mô tả ở điểm trước, vé thưởng chuyến bay nội địa chỉ hợp lệ cho chuyến bay tương ứng đã đặt.

Thay đổi sân bay khởi hành và đến

Đối với đường bay giữa Tokyo và Osaka, vé thưởng chuyến bay nội địa Nhật Bản được phép sử dụng thay thế cho nhau giữa các sân bay được liệt kê.

Đường bay đến/từ Tokyo

Sân bay Haneda, Sân bay Narita

Đường bay đến/từ Osaka

Sân bay Itami, Sân bay Kansai, Sân bay Kobe

 • Đối với các đường bay đến/từ 3 sân bay ở phía bắc Kyushu (Fukuoka, Kitakyushu, Saga) và 2 sân bay ở vùng Chugoku (Hiroshima, Iwakuni), quý khách không thể thay đổi sân bay khởi hành và sân bay đến.

Bồi hoàn đối với vé thưởng chưa sử dụng

Vì lý do riêng, nếu quý khách muốn yêu cầu hoàn vé thưởng chuyến bay nội địa Nhật Bản, quý khách sẽ chỉ có thể thực hiện việc này nếu tất cả các chặng bay đều chưa sử dụng. Sau khi trừ số dặm nhất định làm phí hoàn*1, số dặm sẽ được hoàn vào tài khoản dặm bay.

 • *1.
  Số dặm bay phải trả cho phí hoàn trả sẽ được tự động được khấu trừ vào tài khoản của hội viên theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất. Nếu số dặm bay có cùng ngày hết hạn trong các nhóm tài khoản số dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ được tự động cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau.
  Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1

Số dặm bay làm phí hoàn

3.000 dặm cho mỗi hành khách

 • Nếu đặt chỗ và xuất vé riêng cho mỗi chặng bay, mỗi hành khách và mỗi chặng bay sẽ phải trả phí hoàn là 3.000 dặm.
 • Nếu quý khách sử dụng ưu đãi chương trình, v.v., số dặm cần thiết của phí xử lý có thể khác nhau.

Thời hạn chấp nhận yêu cầu

Vui lòng gọi cho chúng tôi trước giờ khởi hành của chuyến bay đã đặt cho chặng bay đầu tiên của quý khách.

Ngày hết hạn của dặm bay được hoàn

Chỉ số dặm chưa hết hạn vào thời điểm hoàn tiền mới được hoàn vào các nhóm tài khoản dặm bay ban đầu và với ngày hết hạn ban đầu.

Ví dụ về việc hoàn vé thưởng chưa sử dụng

Khi không có dặm hết hạn tại thời điểm bồi hoàn.

 • Số dặm sẽ được hoàn lại vào các nhóm tài khoản dặm bay ban đầu và có ngày hết hạn ban đầu.
 • 3.000 dặm bay phải trả cho phí hoàn trả sẽ được khấu trừ vào ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.
  Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1

Khi một số dặm hết hạn tại thời điểm hoàn trả.

 • Chỉ số dặm chưa hết hạn vào thời điểm hoàn tiền mới được hoàn vào các nhóm tài khoản dặm bay ban đầu và với ngày hết hạn ban đầu.
 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.
 • 3.000 dặm bay phải trả cho phí hoàn trả sẽ được khấu trừ vào ngày hết hạn sớm nhất. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự động được cộng lại và khấu trừ theo thứ tự ưu tiên sau đây.
  Thứ tự ưu tiên kết hợp dặm bay: Nhóm 4→3→2→1

Lưu ý

 • Chúng tôi phải nhận được yêu cầu bồi hoàn không muộn hơn 30 ngày sau ngày hết hạn vé thưởng. Tuy nhiên, quý khách sẽ không được bồi hoàn nếu chuyến bay đầu tiên trong lộ trình của quý khách đã khởi hành hoặc nếu quý khách đã sử dụng ít nhất một chặng bay.
 • Nếu quý khách không hủy trước chuyến bay đã đặt, vé thưởng chưa sử dụng sẽ không đủ điều kiện để được hoàn.
 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.
 • Nếu số dặm đủ điều kiện để bồi hoàn ít hơn số dặm cần thiết để làm phí hoàn, quý khách sẽ không được bồi hoàn.
 • Nếu nhiều hành khách chung một vé sẽ được hoàn, phí hoàn sẽ áp dụng cho mỗi hành khách.

Chuyển chuyến bay và hoàn trả do thời tiết xấu, v.v.

 • Nếu chuyến bay đã đặt (sẽ) bị hoãn hoặc hủy do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của ANA (ví dụ như bão, tuyết lớn), quý khách có thể đổi sang chuyến bay khác của ANA hoặc yêu cầu hoàn dặm bay.
 • Thủ tục thay đổi và bồi hoàn có thể được xử lý vào ngày sau ngày khởi hành của chuyến bay theo lịch. Vui lòng hoàn thành các thủ tục cần thiết trong vòng 10 ngày sau ngày khởi hành trên đặt chỗ của quý khách.
  • Quý khách phải gửi mã xác minh (Mã số hành khách ANA Mileage Club, Số xác nhận).

Thay đổi đặt chỗ (đặt trước chuyến bay thay thế của ANA)

Để đặt chỗ trên chuyến bay thay thế, vui lòng truy cập màn hình chi tiết đặt chỗ trên trang web của ANA để hoàn tất các thủ tục cần thiết hoặc gọi cho chúng tôi.

 • Quý khách có thể thay đổi chuyến bay của mình sang chuyến bay mới còn ghế trống khởi hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi hành theo lịch. (Quý khách có thể yêu cầu sau khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.)
 • Vui lòng hoàn thành các thủ tục cần thiết trong vòng 10 ngày sau ngày khởi hành trên đặt chỗ của quý khách.
Chênh lệch số dặm khi mùa bay thay đổi khiến ngày khởi hành thay đổi
 • Nếu số dặm cần thiết tăng sau khi đổi sang chuyến bay khác, khách hàng sẽ không bị yêu cầu bù số dặm bổ sung này. *1
 • Nếu số dặm cần thiết giảm sau khi đổi sang chuyến bay khác, khách hàng sẽ được hoàn trả khoản chênh lệch. *1
  • Số dặm sẽ được bồi hoàn dựa trên phương thức tính phần chênh lệch theo quy định của ANA.
  • Dặm với ngày hết hạn xa nhất được sử dụng khi đổi thành vé thưởng sẽ được hoàn lại vào nhóm tài khoản dặm ban đầu với ngày hết hạn ban đầu.
   Nếu quý khách có dặm bay ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau có cùng ngày hết hạn, dặm sẽ được hoàn lại theo thứ tự ưu tiên sau.
   Thứ tự hoàn lại: Nhóm 1→2→3→4
  • Số dặm hết hạn vào thời gian xử lý thủ tục hoàn sẽ không được hoàn lại.
 • *1.
  Quy trình xử lý này áp dụng cho những hành khách thay đổi chuyến bay khởi hành không quá 30 ngày sau ngày khởi hành theo lịch của chuyến bay đã đặt ban đầu. Nếu thời hạn hiệu lực của vé dài hơn và yêu cầu thay đổi từ 31 ngày trở lên thì số dặm cần thiết phải được điều chỉnh.

Hoàn tiền

Để yêu cầu bồi hoàn, vui lòng truy cập màn hình chi tiết đặt chỗ trên trang web của ANA để hoàn tất các thủ tục cần thiết hoặc gọi cho chúng tôi.

 • Vui lòng hoàn thành các thủ tục yêu cầu bồi hoàn trong vòng 10 ngày sau ngày khởi hành theo lịch của chuyến bay đã đặt. (Quý khách có thể yêu cầu hoàn sau khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.)
 • Nếu quý khách có các chặng bay chưa sử dụng nhưng chỉ muốn yêu cầu hoàn cho một vài chặng bay, quý khách sẽ không thể thực hiện điều này trên trang web của ANA. Vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ ANA Mileage Club
Phí hoàn

Phí hoàn không áp dụng.

 • Tuy nhiên, sau khi quý khách đã được thay đổi đặt chỗ, vì lý do riêng, nếu quý khách muốn yêu cầu hoàn, quý khách chỉ có thể thực hiện việc này nếu tất cả các chặng bay đều chưa sử dụng và mỗi người sẽ bị tính phí hoàn là 3.000 dặm. Vui lòng xem Bồi hoàn đối với vé thưởng chưa sử dụng để biết chi tiết.
Khi tất cả các chặng bay đều chưa sử dụng

Số dặm sẽ được hoàn lại vào các nhóm tài khoản dặm bay ban đầu và có ngày hết hạn ban đầu.

Khi một số chặng bay đã được sử dụng

Trong số dặm sẽ được trừ cho việc đổi thành vé thưởng,chúng tôi sẽ tính số dặm được sử dụng cho các chặng có thể hoàn. Sau đó, chúng tôi sẽ hoàn số dặm này theo thứ tự ngày hết hạn sớm nhất, và dặm sẽ được hoàn vào các nhóm tài khoản dặm bay ban đầu và có ngày hết hạn ban đầu. Nếu dặm bay có cùng ngày hết hạn ở các nhóm tài khoản dặm bay khác nhau, dặm bay sẽ tự hoàn theo thứ tự ưu tiên sau đây.
Thứ tự ưu tiên hoàn lại: Nhóm 1→2→3→4

 • Số dặm đã hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn sẽ không được hoàn trả.
Phương pháp tính số dặm bồi hoàn

Số dặm sẽ bồi hoàn = Số dặm dùng để đổi chặng bay thưởng chưa sử dụng (các đường bay khác ngoài tiểu đảo xa của Okinawa)

Số dặm sẽ bồi hoàn = Số dặm chưa dùng để đổi thưởng ÷ Tổng số dặm hành trình x Số chặng bay đủ điều kiện bồi hoàn (Các đường bay đến/từ tiểu đảo xa của Okinawa)

Chuyển chuyến bay và bồi hoàn do công tác bảo trì máy bay

 • Chuyến bay bị hoãn hoặc hủy vì lý do không tự nguyện chẳng hạn như bảo trì máy bay được phép thay đổi hoặc được hoàn.
 • Thủ tục thay đổi và bồi hoàn có thể được xử lý vào ngày sau ngày khởi hành của chuyến bay theo lịch. Vui lòng hoàn thành các thủ tục cần thiết trong vòng 10 ngày sau ngày khởi hành trên đặt chỗ của quý khách.
  • Quý khách phải gửi mã xác minh (Mã số hành khách ANA Mileage Club, Số xác nhận).

Thay đổi đặt chỗ (đặt trước chuyến bay thay thế của ANA)

Để đặt chỗ trên chuyến bay thay thế, vui lòng truy cập màn hình chi tiết đặt chỗ trên trang web của ANA để hoàn tất các thủ tục cần thiết hoặc gọi cho chúng tôi.

 • Quý khách có thể thay đổi chuyến bay của mình sang chuyến bay mới còn ghế trống khởi hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi hành theo lịch. (Quý khách có thể yêu cầu sau khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.)
 • Vui lòng hoàn thành các thủ tục cần thiết trong vòng 10 ngày sau ngày khởi hành trên đặt chỗ của quý khách.
Chênh lệch số dặm khi mùa bay thay đổi khiến ngày khởi hành thay đổi
 • Nếu số dặm cần thiết tăng sau khi đổi sang chuyến bay khác, khách hàng sẽ không bị yêu cầu bù số dặm bổ sung này. *1
 • Nếu số dặm cần thiết giảm sau khi đổi sang chuyến bay khác, khách hàng sẽ được hoàn trả khoản chênh lệch. *1
  • Số dặm sẽ được bồi hoàn dựa trên phương thức tính phần chênh lệch theo quy định của ANA.
  • Số dặm bay được hoàn để thanh toán chênh lệch sẽ có giá trị đến cuối tháng, sau 36 tháng kể từ thời điểm hoàn trả. Ngoài ra, số dặm sẽ được hoàn vào các nhóm tài khoản số dặm ban đầu theo thứ tự ưu tiên sau đây.
   Thứ tự ưu tiên hoàn lại: Nhóm 1→2→3→4
 • *1.
  Phí xử lý này áp dụng cho những hành khách thay đổi sang chuyến bay khởi hành không quá 30 ngày sau ngày khởi hành theo lịch của chuyến bay đã đặt ban đầu. Nếu thời hạn hiệu lực của vé dài hơn và yêu cầu thay đổi từ 31 ngày trở lên thìsố dặm cần thiết phải được điều chỉnh.

Hoàn tiền

Để yêu cầu bồi hoàn, vui lòng truy cập màn hình chi tiết đặt chỗ trên trang web của ANA để hoàn tất các thủ tục cần thiết hoặc gọi cho chúng tôi.

 • Vui lòng hoàn thành các thủ tục yêu cầu bồi hoàn trong vòng 10 ngày sau ngày khởi hành theo lịch của chuyến bay đã đặt. (Quý khách có thể yêu cầu hoàn sau khi chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.)
 • Nếu quý khách có các chặng bay chưa sử dụng nhưng chỉ muốn yêu cầu hoàn cho một vài chặng bay, quý khách sẽ không thể thực hiện điều này trên trang web của ANA. Vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ ANA Mileage Club
Phí hoàn

Phí hoàn không áp dụng.

 • Tuy nhiên, sau khi quý khách đã được thay đổi đặt chỗ, vì lý do riêng, nếu quý khách muốn yêu cầu hoàn, quý khách sẽ chỉ có thể thực hiện việc này nếu tất cả các chặng bay đều chưa sử dụng và mỗi người sẽ bị tính phí hoàn là 3.000 dặm. Vui lòng xem Bồi hoàn đối với vé thưởng chưa sử dụng để biết chi tiết.
Khi tất cả các chặng bay đều chưa sử dụng

Dặm sẽ được hoàn lại vào các nhóm tài khoản số dặm ban đầu. Số dặm bay được hoàn sẽ có giá trị đến cuối tháng, sau 36 tháng kể từ thời điểm hoàn trả.

Khi một số chặng bay đã được sử dụng

Trong số dặm sẽ được trừ cho việc đổi thành vé thưởng,chúng tôi sẽ tính số dặm được sử dụng cho các chặng có thể hoàn. Số dặm bay được hoàn để thanh toán chênh lệch sẽ có giá trị đến cuối tháng, sau 36 tháng kể từ thời điểm hoàn trả. Ngoài ra, số dặm sẽ được hoàn vào các nhóm tài khoản số dặm ban đầu theo thứ tự ưu tiên sau đây.
Thứ tự ưu tiên hoàn lại: Nhóm 1→2→3→4

 • Ngày hết hạn cho số dặm được hoàn sẽ được đặt lại theo tháng tích lũy gần nhất. Nếu một số dặm hết hạn tại thời điểm xử lý bồi hoàn, số dặm đã hết hạn này cũng sẽ được hoàn lại.
Phương pháp tính số dặm bồi hoàn

Số dặm sẽ bồi hoàn = Số dặm dùng để đổi chặng bay thưởng chưa sử dụng (các đường bay khác ngoài tiểu đảo xa của Okinawa)

Số dặm sẽ bồi hoàn = Số dặm chưa dùng để đổi thưởng ÷ Tổng số dặm hành trình x Số chặng bay đủ điều kiện bồi hoàn (Các đường bay đến/từ tiểu đảo xa của Okinawa)

Thủ tục thay đổi và bồi hoàn

Không thể hoàn tất thủ tục tại sân bay.

Hoàn tất quy trình qua trang web của ANA

Sau khi đăng nhập, vui lòng sử dụng các tính năng dành riêng cho hội viên để hoàn thành thủ tục.

Quy trình qua điện thoại