Thông báo

Chấm dứt quan hệ đối tác với Adria Airways (JP)

Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019, ANA và Adria Airways (JP) đã kết thúc quan hệ hợp tác dặm bay.

Hãy đọc phần dưới đây để biết thêm thông tin xử lý và thông tin bổ sung.

Tích lũy dặm bay đối với Adria Airways (JP)

Tích lũy dặm bay sẽ được chấp nhận cho các chuyến bay đến ngày 9 tháng 10 năm 2019.

Đăng ký truy lãnh đối với Adria Airways (JP)

Đăng ký truy lãnh sẽ được chấp nhận trong vòng 6 tháng kể từ ngày lên máy bay.

Xử lý vé thưởng, Đặt chỗ chuyến bay và Hoàn tiền đối với Adria Airways (JP)

Việc đổi dặm bay đối với Adria Airways (JP) hiện đang bị hoãn do tạm dừng các chuyến bay do Adria Airways (JP) khai thác kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.
Thay đổi ngày đi vào và sau ngày 10 tháng 10 năm 2019 sẽ không được chấp nhận. Hoàn tiền có thể được áp dụng cho vé thưởng miễn là hoàn tiền được xử lý trong thời gian hiệu lực của vé.
Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện mà điều này có thể gây ra.

Liên hệ với chúng tôi

Cuộc gọi trong Nhật Bản

Đặt vé / Trung tâm dịch vụ ANA Mileage Club:

Điện thoại: 0570-029-709

  • Nhấn phím (2) cho Câu hỏi về chuyến bay quốc tế/câu hỏi đặt vé thưởng
    Giờ làm việc: 24 giờ hàng ngày
    Các cuộc gọi có thể được kết nối với các văn phòng bên ngoài Nhật Bản.
  • Nhấn phím (3) cho Câu hỏi về số dặm
    Giờ làm việc: Thứ 2 - thứ 6, 9:00-19:00, thứ 7, 9:00-17:00
    Đóng cửa vào chủ nhật, ngày lễ quốc gia và Năm mới

Cuộc gọi bên ngoài Nhật Bản

10 tháng 10 năm 2019

All Nippon Airways Co., Ltd

Quý khách cần hỗ trợ thêm?