Hoãn chuyến và Hủy chuyến

Thông tin về việc hoãn và hủy chuyến bay tại sân bay vào ngày khởi hành

Có thể có những trường hợp chuyến bay bị hoãn, hủy hoặc đối hướng vào ngày khởi hành vì nhiều lý do như tắc nghẽn ở sân bay và thời tiết xấu. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông tin chính xác về tình huống càng nhanh càng tốt qua bảng hiển thị thông tin ở sân bay và thông báo, trên trang web của ANA và qua Trung tâm dịch vụ khách hàng và đặt chỗ ANA.

  • Nếu quý khách không thể đến được điểm cuối vào ngày đến theo lịch do hoãn kéo dài hoặc hủy chuyến bay do những lý do có thể quy cho ANA, chúng tôi sẽ chi trả chi phí lưu trú/phương tiện công cộng/v.v.. cho quý khách.
  • Nếu chuyến bay bị hoãn hoặc hủy do những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi chẳng hạn như thời tiết xấu, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách sắp xếp nơi lưu trú trong khả năng của mình. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng quý khách sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí phát sinh.

* Vui lòng lưu ý rằng thông tin này liên quan đến tình trạng bất thường của chuyến bay vào ngày khởi hành và không áp dụng cho việc hủy hoặc đổi lịch xảy ra trước ngày khởi hành.

Phạm vi Chi phí

Lý do Hoãn, Hủy hoặc Sự kiện tương tự Phạm vi Chi phí
Lý do có thể quy cho ANA ANA chi trả chi phí lưu trú/phương tiện công cộng/v.v..
Thời tiết xấu, tình trạng tắc nghẽn sân bay và các sự kiện bất ngờ khác Hành khách cần trả phí lưu trú/phương tiện công cộng/v.v.

Bồi hoàn Chi phí

Nếu chuyến bay của quý khách bị hoãn hoặc hủy vì lý do có thể quy cho ANA, chúng tôi sẽ bồi hoàn chi phí phát sinh sau cho nơi lưu trú/phương tiện công cộng/v.v.. theo thông số do ANA thiết lập.

  • Phải nộp biên lai gốc để nhận bồi hoàn. Không chấp nhận bản sao.

Chi phí nơi lưu trú/Phương tiện công cộng phát sinh trước khi khởi hành do việc hoãn hoặc hủy chuyến bay

Khi chuyến bay của quý khách bị thay đổi và quý khách yêu cầu chỗ lưu trú do chuyến bay mới có ngày khởi hành khác với chuyến bay ban đầu của quý khách:

hình ảnh hiển thị tình huống ví dụ được giải thích bên dưới

Trong trường hợp chuyến bay của quý khách thay đổi do chuyến bay ban đầu bị hoãn/hủy và chuyến bay mới có ngày khởi hành khác với chuyến bay ban đầu của quý khách, chúng tôi sẽ bồi hoàn chi phí lưu trú hoặc chi phí vận chuyển mặt đất nếu quý khách yêu cầu nơi lưu trú do không có phương tiện công cộng theo lịch. (Số tiền tối đa sẵn có: JPY 15.000)

Chi phí nơi lưu trú/phương tiện công cộng phát sinh sau khi đến do việc hoãn hoặc hủy chuyến bay

Khi quý khách không thể đón được chuyến bay nối chuyến sau khi đến do hoãn, hủy chuyến bay, v.v. và do đó quý khách cần nơi lưu trú:

hình ảnh hiển thị tình huống ví dụ được giải thích bên dưới

Trong trường hợp quý khách không thể bắt kịp chuyến bay nối chuyến và cần nơi lưu trú sau khi đến sân bay muộn do hoãn chuyến bay, hủy chuyến bay, v.v., chúng tôi sẽ bồi hoàn chi phí lưu trú cho quý khách. (Số tiền tối đa sẵn có: JPY 15.000)

Khi quý khách đến muộn do chuyến bay bị hoãn và cần nơi lưu trú do không có phương tiện công cộng theo lịch:

hình ảnh hiển thị tình huống ví dụ được giải thích bên dưới

Nếu quý khách đến sân bay vào giữa đêm do chuyến bay bị hoãn và dịch vụ vận chuyển công cộng không hoạt động, ANA sẽ bồi hoàn chi phí nơi lưu trú hoặc chi phí vận chuyển công cộng phát sinh để đi đến điểm đến của quý khách. (Số tiền tối đa sẵn có: JPY 15.000)