Bid My Price

อัพเกรดไปยังชั้นประหยัดพรีเมียม (Bid My Price)

พร้อมให้บริการพิเศษผ่านเว็บไซต์ ANA ท่านสามารถยื่นข้อเสนอประมูลสำหรับโอกาสที่จะอัพเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม หลังท่านซื้อบัตรโดยสารชั้นประหยัดไปแล้ว ท่านอาจสามารถอัพเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมที่ปกติจะมีให้บริการในราคาค่าโดยสารที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการจองก่อนออกเดินทางและราคาที่ท่านเสนอไว้

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินตามเงื่อนไขด้านล่างบนเว็บไซต์ของ ANA และได้รับอีเมลข้อมูลเกี่ยวกับการบริการนี้

 • บัตรโดยสารชั้นประหยัดที่ชำระเงินแล้ว
 • แผนการเดินทางที่มีจุดเริ่มต้นจากในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์

เส้นทางที่มีสิทธิ์ในการอัพเกรด

 • เที่ยวบินที่ทำการบินโดย ANA ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ (ยกเว้น เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น)

หมายเหตุ: ผู้เยาว์ตามกฎที่ระบุไว้ในแต่ละประเทศจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเพื่อยื่นข้อเสนอในโปรแกรมนี้

วิธีการรับบริการ

หากท่านได้ระบุตัวเลือกรับโดเมนในระบบอีเมล โปรดตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อให้ท่านสามารถรับอีเมลจากที่อยู่ “BidMyPrice@bid.ana.co.jp”

โปรดตรวจสอบข้อควรทราบในการใช้

ขั้นตอนที่ 1: ได้รับอีเมลเชิญ

ลูกค้าที่มีสิทธิ์จะได้รับอีเมลเชิญล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 2: สร้างข้อเสนอ

 • หากท่านต้องการสร้างข้อเสนอ โปรดทำตามคำแนะนำในอีเมล
 • ในหน้าการเสนอราคาซื้อ ท่านจะเห็นเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์แยกจากแผนการเดินทางของท่านทั้งหมด จะมีการติดตั้งมาตรวัดของแต่ละเที่ยวบิน เชื่อมต่อกับราคา ท่านสามารถเลือกราคาในช่วงราคาที่ตั้งไว้ก่อนหน้า
  การเสนอราคาซื้อสามารถทำได้ตามสกุลเงินต่อไปนี้: เงินเยนญี่ปุ่น เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เงินดอลลาร์แคนาดา เงินปอนด์อังกฤษ เงินยูโร เงินสิงคโปร์ดอลลาร์ เงินริงกิตส์มาเลเซีย เงินบาทไทย เงินรูปีอินโดนีเซียและเงินดองเวียดนาม
 • ปิดการเสนอราคา 2 วัน (48 ชั่วโมง) ก่อนวันที่ออกเดินทางของแต่ละเที่ยวบิน

ขั้นตอนที่ 3: ลงทะเบียนข้อมูลการชำระเงิน

 • โปรดทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ และลงทะเบียนข้อมูลการชำระเงิน รับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
  บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้มีดังนี้: VISA, MasterCard, JCB, Diners และ American Express
 • ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะได้รับยืนยันการอัพเกรด

ขั้นตอนที่ 4: การแจ้งเตือนการอัพเกรด

เมื่อข้อเสนอของท่านได้รับอนุมัติ การจองของท่านจะได้รับการอัพเกรดและท่านจะได้รับ EMD Passenger Receipt (ใบเสร็จผู้โดยสาร EMD) ก่อนเวลาออกเดินทาง 24 ชั่วโมง

 • หากมีการยื่นข้อเสนอหลายครั้งสำหรับเที่ยวบินเดียวกัน การตอบรับข้อเสนอจะเป็นไปตามลำดับการเสนอซื้อ
  • ในกรณีที่ยื่นข้อเสนอด้วยราคาเสนอซื้อเท่ากัน ข้อเสนอจะได้รับการจัดลำดับตามชั้นโดยสารของบัตร สถานะลูกค้า ANA Mileage Club หรือช่วงเวลาที่ยื่นข้อเสนอ
 • ขึ้นอยู่กับสถานะการจองของชั้นประหยัดพรีเมียมตามเวลาที่กำหนดของข้อเสนอของท่าน การอัพเกรดอาจไม่สามารถทำได้

หากข้อเสนอของท่านไม่สำเร็จ

 • เราจะส่งผลให้ท่านทราบทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง
 • ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินหากข้อเสนอของท่านไม่สำเร็จ
 • โปรดขึ้นชั้นประหยัด
 • หมายเหตุ: คำขอเฉพาะบุคคลเรื่องการอัพเกรดไม่สามารถดำเนินการได้ ถึงแม้จะยื่นคำขอแล้วแต่เราไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

 • โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถเลือกที่นั่งได้เมื่ออัพเกรดไปยังชั้นประหยัดพรีเมียม
  • ท่านอาจจะเปลี่ยนที่นั่งได้ระหว่างการเช็คอินออนไลน์ซึ่งพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง
 • แม้ว่าการจองชั้นประหยัดของท่านมีที่นั่งที่ติดกัน จะไม่มีการรับประกันว่าท่านจะได้นั่งที่นั่งดังกล่าวหลังจากได้รับการอัพเกรดแล้ว
 • จะไม่มีการรับประกันว่าท่านจะสามารถคืนที่นั่งชั้นประหยัดเดิมของท่านได้หลังจากได้รับการอัพเกรด
 • กฎระเบียบค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อก่อนหน้าทำการยื่นข้อเสนอราคาจะมีผลบังคับใช้กับไมล์สะสม แต้มพรีเมียมสะสม และสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อมูลการเดินทาง
 • หากข้อเสนอราคาของท่านสำเร็จ EMD(เอกสารเบ็ดเตล็ดแบบอิเล็กทรอนิกส์) ของบริการแบบเสียค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ส่งคำขอไปแล้วสามารถนำไปใช้ในเที่ยวบินที่ท่านเสนอราคาสำเร็จหรือข้อมูลการเดินทางอื่นๆ ได้ตราบเท่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และอยู่ภายในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้
 • บริการนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันกับ Plusgrade (ตั้งอยู่ที่แคนาดา) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งปันตามขอบเขตที่จำเป็น
 • เบราเซอร์ที่แนะนำสำหรับเว็บไซต์ Plusgrade จะแตกต่างจากที่ใช้กับเว็บไซต์ ANA
 • การเสนอราคาซื้อเพื่ออัพเกรดใช้ได้เฉพาะกับเที่ยวบินที่ระบุในอีเมลเชิญจาก Bid My Price
  • ถึงแม้ท่านจะทำการจองไว้หลายเที่ยวบินในข้อมูลการเดินทางเดียวกัน บางเที่ยวบินอาจไม่สามารถอัพเกรดได้
 • บริการนี้ช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสในการอัพเกรดที่นั่งและบริการอื่นๆ สำหรับเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์ โดยดูจากที่นั่งว่างทันทีก่อนออกเดินทาง และราคาที่ได้รับเสนอจากที่นั่งว่าง ซึ่งแตกต่างจากค่าโดยสารของชั้นประหยัดพรีเมียม
  • ดังนั้นกฎข้อบังคับอื่นๆทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎระเบียบค่าโดยสารของบัตรโดยสารที่ซื้อก่อนหน้าทำการยื่นข้อเสนอราคา
 • การเสนอราคาซื้ออาจไม่มีให้บริการไม่ว่าจะมีที่นั่งว่างหรือไม่ จำนวนที่นั่งสำหรับการอัพเกรดในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัด
 • หากการจองมีผู้เดินทางตั้งแต่สองคนขึ้นไป อีเมลเชิญสำหรับบริการนี้จะส่งไปถึงผู้ติดต่อหลัก
  • เมื่อลูกค้าขอรับบริการนี้ สมาชิกทั้งหมดภายใต้หมายเลขการจองเดียวกันจะรวมอยู่ในการเสนอราคาซื้อ ซึ่งส่งผลให้ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับสมาชิกทุกท่านถูกรวมอยู่ในราคาทั้งหมดแล้ว
 • หากในการจองเดียวกันนั้นมีหลายเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์ ท่านสามารถยื่นข้อเสนอสำหรับเที่ยวบินทั้งหมดผ่านอีเมลฉบับเดียวได้
  • จากหลายเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์ ท่านสามารถเลือกได้เฉพาะเที่ยวบินที่ท่านต้องการยื่นข้อเสนอเท่านั้น
 • หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองหลังจากได้รับอีเมลเชิญ ท่านจะไม่สามารถยื่นข้อเสนอราคาได้และจะไม่มีผลบังคับใช้ได้กับเที่ยวบินใหม่
 • จะแจ้งผลการเสนอซื้อผ่านทางอีเมลเท่านั้น ไม่มีการรับข้อซักถามส่วนบุคคล
 • ไม่อนุญาตให้เสนอการประมูลหลังเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อข้อเสนอของท่านสำเร็จและได้รับการยืนยันการอัพเกรดเท่านั้น
 • Plusgrade (ตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดา) เป็นบริษัทพันธมิตรที่ให้บริการนี้จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับราคาที่เสนอซื้อ รวมถึงค่าภาษีที่จำเป็น และค่าธรรมเนียมการจัดการ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทบัตรเครดิต เช่นเดียวกับสกุลเงินที่ท่านเลือกสำหรับการชำระเงิน โปรดติดต่อบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตสำหรับรายละเอียด
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอล่วงหน้าได้ 2 วัน (48 ชั่วโมง) ก่อนวันออกเดินทาง โดยจะต้องดำเนินการก่อนที่การอัพเกรดจะได้รับการยืนยัน
 • การอัพเกรดอาจจะได้รับการยืนยันภายใน 2 วัน (48 ชั่วโมง) ก่อนวันออกเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับเวลาที่เสนอราคา และในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการอัพเกรดได้
 • เมื่อยืนยันการอัพเกรด ท่านไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอรับเงินคืน หรือใช้ไมล์สะสม หรือคะแนนเพื่ออัพเกรดได้