บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือในการเดินทางของ ANA

ไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือต้องการความช่วยเหลือในการอ่านบัตรโดยสารใช่ไหม ที่ ANA เราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นที่สุด ใน 5 รายการแถบนี้ ท่านจะพบข้อมูลบริการช่วยเหลือเกี่ยวกับ การจอง บัตรโดยสาร, การยกเลิก/ความล่าช้า การขนส่งภาคพื้นดิน และ บริการในเที่ยวบิน

ข้อมูลการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เราบริการช่วยเหลือการเดินทางของท่านโดยการส่งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเที่ยวบินในเวลาที่เหมาะสมระหว่างเวลาที่ท่านทำการจองและเดินทางมาถึง นอกจากการตรวจสอบเว็บไซต์ ANA แล้วท่านยังสามารถเลือกรับข้อมูลอัพเดตสถานะทางอีเมล ข้อความ SMS หรือผ่าน ANA App ได้อีกด้วย ในแถบรายการนี้ท่านจะพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแต่ละวิธี

หมายเหตุ: มีรายงานว่ามีการแสดงข้อมูลเที่ยวบินที่ไม่ถูกต้อง (เช่น เวลาและหมายเลขเที่ยวบิน) ภายใน Gmail สำหรับข้อมูลล่าสุดและข้อมูลที่ถูกต้องโปรดคลิกที่ URL ในอีเมลของท่านและยืนยันการแสดง “ตรวจสอบรายละเอียดการจอง” ของท่าน
โปรดลงทะเบียนที่อยู่อีเมลที่ท่านสามารถตรวจสอบได้ขณะเดินทาง

การแจ้งเตือนทางอีเมล

 • อีเมลแจ้งเตือนการเช็คอินจะมาจาก "amadeus.com"
 • จะมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องบินและที่นั่งเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น
 • หากทำการซื้อโดยใช้เว็บไซต์ของญี่ปุ่น จะมีการแนบใบเสร็จไปกับอีเมลด้วย
ระบุถึงผู้ติดต่อหลัก
 • ข้อมูลที่บริการ: จะมีการส่งอีเมลพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการจองเป็นหลัก (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิก) และการซื้อ *1
 • อีเมลจะส่งถึง: ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อหลัก (สามารถลงทะเบียนได้หนึ่งที่อยู่ต่อหนึ่งการจอง)
 • อื่นๆ: เมื่อทำการซื้อโดยใช้เว็บไซต์ของญี่ปุ่น ระบบจะแนบใบเสร็จรับเงินไปกับอีเมลด้วย
 • *1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องบินและที่นั่งที่เป็นผลมาจากการให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น
ผู้โดยสาร
 • จะมีการส่งอีเมลพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คอินและข้อมูลเที่ยวบินเป็นหลัก
  • หมายเหตุ: จะมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องบินและที่นั่งเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น
 • จะมีการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ของผู้โดยสาร สามารถลงทะเบียนที่อยู่อีเมลได้หนึ่งอีเมลเท่านั้น
 • ตัวอย่างอีเมลได้แก่:
  • อีเมลพร้อมแนบบัตรแสดงแผนการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Ticket itinerary)/ใบเสร็จ(receipt)
  • การแจ้งเตือนการเช็คอิน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินกับสายการบินอื่น และเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น)
  • การแจ้งเตือนเที่ยวบินล่าช้าในวันก่อนออกเดินทางหรือวันที่ออกเดินทาง (ไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินกับสายการบินอื่น และเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น)
  • การแจ้งการยกเลิกเที่ยวบินวันก่อนเดินทางหรือวันออกเดินทาง (ไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินกับสายการบินอื่น เที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น)
เพื่อน/สมาชิกในครอบครัว/คนขับรถ
 • จะมีการส่งอีเมลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้โดยสารพร้อมด้วยข้อมูลการมาถึง/การออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA
  • หมายเหตุ: ไม่มีการส่งอีเมลสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินของผู้ให้บริการรายอื่น และเที่ยวบินร่วมที่สายการบินอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
 • จะมีการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการออกเดินทาง/การมาถึงหลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว สามารถลงทะเบียนที่อยู่อีเมลได้ 2 อีเมล
 • การส่งอีเมลจะทำในเวลาต่อไปนี้:
  • เมื่อออกเดินทาง
  • 2 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง (สำหรับเที่ยวบินที่มีเวลาเที่ยวบินตั้งแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไป)
  • เมื่อมาถึง
ผู้โดยสารที่ขออัพเกรดชั้นโดยสาร
 • จะมีการส่งอีเมลพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่ขออัพเกรดชั้นโดยสาร (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง/การยกเลิก)
  • หมายเหตุ: ไม่มีการส่งอีเมลสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินของผู้ให้บริการรายอื่น และเที่ยวบินร่วมที่สายการบินอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
 • จะมีการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้เมื่อทำการขออัพเกรด สามารถลงทะเบียนที่อยู่อีเมลได้เพียงหนึ่งอีเมลต่อหนึ่งการสำรองที่นั่ง

การแจ้งเตือน ANA App

 • ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพของ ANA App เกี่ยวกับความล่าช้าหรือการยกเลิก
 • หมายเหตุ: ไม่มีการบริการนี้สำหรับเที่ยวบินของผู้ให้บริการรายอื่น และเที่ยวบินร่วมที่สายการบินอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
 • จะมีการส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนป๊อปอัพของ ANA
  • เฉพาะสมาชิก ANA Mileage Club ที่จองเที่ยวบินไว้เท่านั้นที่จะได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้

การแจ้งเตือนด้วยข้อความ SMS

 • หลังจากลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์แล้วท่านจะได้รับข้อความ SMS เกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน (ในวันก่อนการเดินทางและวันออกเดินทาง)
  • หมายเหตุ: ไม่มีให้บริการ SMS สำหรับเที่ยวบินของผู้ให้บริการรายอื่น และเที่ยวบินร่วมที่สายการบินอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
 • การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบินทาง SMS จะไม่มีให้บริการในประเทศต่อไปนี้ (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้):
  • อับคาเซีย
  • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
  • สาธารณรัฐนาอูรู
  • สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ
  • นครรัฐวาติกัน
  • ตูวาลู
  • วาลิสและฟูตูนา

การรวมปฏิทินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เมื่อทำการจองบนเว็บไซต์ ANA เสร็จสิ้นหรือจากหน้าจอยืนยันการจอง ท่านสามารถเพิ่มรายละเอียดการจองลงในปฏิทินของ Apple Calendar, Google Calendar และ Outlook ได้อย่างง่ายดาย (2003 และ 2007)

หมายเหตุ:

 • ไม่สามารถเพิ่มรายละเอียดการจองผ่านสมาร์ทโฟนได้ โปรดใช้เว็บไซต์ ANA
 • คุณสมบัตินี้ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัตรโดยสารประเภทแบบไม่ระบุวัน (Unreserved Open Ticket) หรือเที่ยวบินของสายการบินอื่น รวมถึงการสำรองที่นั่งที่จองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว ท่านอาจไม่สามารถดาวน์โหลดแผนการเดินทางทั้งหมดได้ หลังเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเที่ยวบินสำหรับสถานะการจองบางประเภท
 • ข้อมูลเที่ยวบินของท่านจะปรากฏแม้ว่าท่านจะมีชื่ออยู่ในระบบการเข้าชื่อรอ หรือกำลังรอการตอบกลับจากสายการบินอื่น โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การยืนยันที่นั่งของท่าน
 • สำหรับเที่ยวบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีวันที่เดินทางถึงปลายทางก่อนวันออกเดินทาง ปฏิทินจะแสดงเวลาออกเดินทางทั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในข้อมูลการจองของท่าน
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองหรือตารางเวลาเที่ยวบินที่ได้เพิ่มไว้ในปฏิทินอยู่แล้วจะไม่อัพเดทโดยอัตโนมัติ โปรดดาวน์โหลดข้อมูลการจองเที่ยวบินใหม่ของท่านจากหน้าจอ “ตรวจสอบรายละเอียดการจอง”
 • โปรดติดต่อผู้ให้บริการแอพพลิเคชันปฏิทินสำหรับรายละเอียด/คำแนะนำการใช้งาน และวิธีการเลือก/การตั้งค่า

การออกบัตรโดยสาร

Apple Wallet

ขณะนี้ท่านสามารถขึ้นเครื่อง ANA ในเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วย iPhone (iOS 9.0 และสูงกว่า) ได้เมื่อท่านใช้แอพ Apple Wallet ทำให้การเดินทางของท่านราบรื่นที่สุดโดยการเก็บบัตรผ่านและบัตรสมาชิกไว้ใน Wallet ของท่าน

หมายเหตุ:
 • ผู้ที่เพิ่มบัตรผ่านจะได้รับแจ้งจากแอพ Wallet ถึงการเปลี่ยนแปลงในเที่ยวบินที่จองไว้ เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้า
 • ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ในระบบ iOS 9.0 หรือสูงกว่า สามารถใช้แอพพลิเคชั่น Wallet ได้
 • สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ iOS 6.0 ถึง 8.4.1 สามารถใช้แอพ Passbook ได้
 • Wallet ไม่สามารถใช้งานได้บน iPad
 • Wallet ไม่มีให้บริการบนอุปกรณ์ระบบ Android™
วิธีใช้ Apple Wallet
หน้าจอเช็คอินออนไลน์
ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียน Apple Wallet จากหน้าจอสถานะการเช็คอินของท่าน
 • หลังจากเช็คอินออนไลน์เสร็จแล้ว (เปิดให้บริการภายใน 24 ชั่วโมงของเส้นทางระหว่างประเทศ) โปรดเลือก “เพิ่มใน Apple Wallet”
 • ท่านสามารถลงทะเบียนแต่ละเที่ยวบินผ่านหน้าจอ “เพิ่มใน Apple Wallet”
 • หมายเหตุ: Wallet ไม่สามารถใช้งานได้ในสนามบินบางแห่งของเอเชีย/โอเชียเนีย
 • โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องสำหรับสายการบินอื่นๆ ได้ที่สนามบินที่ออกเดินทางของเที่ยวบินที่ ANA ดำเนินการในวันที่ออกเดินทาง
 • โปรดดูที่ หน้าการเช็คอินออนไลน์ ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน และดูรายชื่อสนามบินที่ยอมรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องทางโทรศัพท์มือถือ
บัตรโดยสาร ANA ใน Apple Wallet
ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนบัตรผ่านของท่านด้วยแอพ
 • แตะ “เพิ่ม” ที่มุมบนขวาของบัตรผ่านเพื่อทำการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
 • จะมีการสร้างบัตรผ่าน ANA ขึ้นใน Apple Wallet ของท่าน เพียงเปิดแอพเพื่อดู
ภาพอธิบายวิธีการแสดงด้านหลังและด้านหน้าของบัตรโดยสาร
ขั้นตอนที่ 3: แสดงบัตรผ่านของท่านในวันออกเดินทาง
 • พนักงานของ TSA จะสแกนโค้ด 2 มิติบนโทรศัพท์ของท่านเมื่อออกเดินทาง
 • เพียงแตะไอคอน "・・・" ที่มุมขวาบนเพื่อดูด้านหลังบัตรผ่านและตรวจสอบข้อมูลเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่าน
 • ท่านสามารถตรวจสอบห้องรับรองที่ท่านมีสิทธิ์เข้าใช้งานได้ที่ด้านหลังบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่าน
การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบิน
 • ผู้โดยสารจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินผ่านบัตรผ่านขึ้นเครื่อง
 • หลังจากดูการแจ้งเตือนและเปิดบัตรผ่านของท่านแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะมีวงกลมล้อมรอบและข้อมูลล่าสุดจะปรากฏขึ้น
  • หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงจะมีวงกลมล้อมรอบเมื่อเข้าใช้งานบัตรผ่านจากการแจ้งเตือนเท่านั้น
 • ใช้ได้กับเส้นทางระหว่างประเทศของ ANA ที่ลงทะเบียนผ่าน Apple Wallet เท่านั้น
  • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่เช็คอินโดยใช้เช็คอินออนไลน์กับเที่ยวบินระหว่างประเทศจะไม่สามารถใช้การแจ้งเตือน Wallet ได้
 • หากเวลาขึ้นเครื่องเปลี่ยนแปลง เวลาใหม่จะปรากฏขึ้นและมีวงกลมล้อมรอบ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ปุ่ม “เพิ่มไปยัง Apple Wallet” จะไม่ปรากฏบนหน้าจอจุดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ ในกรณีดังกล่าวโปรดเลือกตัวเลือกอื่น
 • ผู้โดยสารสามารถรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องทางโทรศัพท์มือถือที่มีบาร์โค้ด 2 มิติได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนโดยเลือก “รับจากโทรศัพท์มือถือ”
 • การลงทะเบียนบัตรผ่านจะต้องดำเนินการในแต่ละเส้นทางเที่ยวบิน(sector)
  • สำหรับผู้ที่มีตั้งแต่ 2 เส้นทาง(sector) ขึ้นไปโปรดลงทะเบียนแต่ละเส้นทาง(sector)แยกกัน
 • จะมีการส่งการแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบินก็ต่อเมื่อท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
  • หมายเหตุ: บางครั้งอาจไม่มีการส่งการแจ้งเตือนเนื่องจากปัญหาสัญญาณหรือการเชื่อมต่อ
 • หากท่านเปลี่ยนแปลงการจอง (รวมถึงการกำหนดที่นั่ง) หลังจากได้รับบัตรผ่านแล้วการเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงโดยอัตโนมัติ เพื่ออัพเดทบัตรผ่านท่านจะต้องเพิ่มบัตรผ่านอีกครั้ง
 • บัตรผ่านจะไม่ถูกลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากขึ้นเครื่อง หากท่านต้องการลบบัตรผ่านจะต้องทำด้วยตนเอง
 • ภาพด้านบนเป็นตัวอย่างของ Apple Wallet
 • iPod, Apple Watch, iPod Touch และ Wallet/Passbook เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

บัตรโดยสารและ e-Ticket

 • บัตรโดยสารสามารถเป็นใบเสร็จแผนการเดินทางแบบ e-Ticket (e-Ticket Itinerary Receipt) หรือคูปองเที่ยวบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดยผู้ให้บริการหรือตัวแทนที่กำหนด
 • การซื้อบัตรโดยสารเป็นการสรุปสัญญาการขนส่งระหว่างสายการบินที่ดำเนินการกับลูกค้า
 • ข้อมูลบัตรโดยสารตามเที่ยวบินของผู้โดยสารได้รับการเก็บไว้โดย ANA เป็นคูปองเที่ยวบินอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสำเนาที่มอบให้ผู้โดยสารนี้อยู่ในแบบฟอร์มของใบเสร็จแผนการเดินทางแบบ e-Ticket (e-Ticket Itinerary Receipt)
  • ท่านอาจะต้องใช้ใบเสร็จนี้เพื่อเช็คอิน และ/หรือ ในกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
ตัวอย่างใบเสร็จแผนการเดินทางแบบ e-ticket (e-ticket itinerary receipt)
ใบเสร็จแผนการเดินทางแบบ e-Ticket (e-ticket itinerary receipt)
 • เป็นใบเสร็จขนาดกระดาษ A4 ที่ประกอบด้วยข้อมูลบัตรโดยสาร/ค่าโดยสารและแผนการเดินทาง
 • บัตรโดยสารที่ออกโดย ANA จะมีหมายเลข 13 หลัก เริ่มต้นด้วย 205
 • ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างแผนการเดินทางแบบ e-Ticket เท่านั้น
กฎระเบียบเกี่ยวกับบัตรโดยสาร
 • บัตรโดยสารสามารถใช้ได้กับชื่อผู้โดยสารที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ และโอนบัตรโดยสารให้ผู้อื่นได้
 • โปรดเตรียมใบเสร็จแผนการเดินทางแบบ e-Ticket สำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง
 • บัตรโดยสารที่ซื้อในราคาปกติสามารถใช้ได้หนึ่งปีนับจากวันที่ออกเดินทางเที่ยวบินแรก (หรือวันที่ออกบัตรโดยสารหากยังไม่ได้ใช้)
  • ค่าโดยสารพิเศษมีระยะเวลาที่สามารถใช้ได้แตกต่างกันตามลำดับ
 • โปรดใช้คูปองเที่ยวบินตามลำดับจากสถานที่ที่ออกเดินทางซึ่งระบุบนบัตรโดยสาร
  • หากมีเส้นทาง(sector)ที่ยังไม่ได้ใช้ บัตรโดยสารจะไม่สามารถใช้ได้ รวมถึงเส้นทาง(sector)คงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้ด้วย
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร: บัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกใหม่ทางโทรศัพท์จากตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ ANA หรือที่เคาน์เตอร์สนามบิน ANA จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารที่กำหนดไว้ตามกฎต่อผู้โดยสารต่อบัตรโดยสาร
  • อาจรวมถึงเส้นทางอื่นๆ ภายในบัตรโดยสารด้วย

เอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Miscellaneous Document)

 • EMD (Electronic Miscellaneous Document) คือ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้โดยสายการบินหรือผู้ให้บริการที่กำหนด
 • EMD จะมีมูลค่าระบุที่ส่วนหน้า และออกให้ในรูปแบบคูปองเพื่อใช้ตามจุดประสงค์ที่อธิบายข้างต้น หรือสำหรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
 • ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ใช้ขณะชำระเงิน ข้อกำหนดเกี่ยวกับสกุลเงินอาจห้ามไม่ให้ใช้ EMD ในหลายประเทศนอกเหนือจากประเทศที่ซื้อ EMD
ตัวอย่างใบเสร็จ EMD
ใบเสร็จสำหรับผู้โดยสาร EMD
 • เป็นใบเสร็จขนาดกระดาษ A4 ที่ประกอบด้วยข้อมูลค่าธรรมเนียมและรายละเอียดจุดประสงค์ของการออกใบเสร็จ
 • โปรดแจ้งเลขที่ EMD ที่ปรากฏอยู่ด้านบนซ้ายเมื่อขอทำการเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงิน
 • EMD ที่ออกโดย ANA จะมีหมายเลข 13 หลัก เริ่มต้นด้วย 205
 • ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างใบเสร็จผู้โดยสาร EMD เท่านั้น
กฎ EMD
 • ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการจอง: เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง จะมีการออก EMD เพื่อเป็นใบเสร็จค่าธรรมเนียมการดำเนินการสำหรับการเปลี่ยนแปลง
 • มูลค่าคงเหลือสำหรับยอดเงินคืน: EMD จะแสดงยอดคงเหลือที่สามารถขอคืนได้เนื่องจากเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวนั้น
 • อัพเกรด: จะมีการออกเป็นใบเสร็จเมื่อทำการอัพเกรดโดยแสดงจำนวนไมล์หรือแต้มที่ต้องใช้เพื่ออัพเกรด
 • เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษแบบมีค่าใช้จ่าย: จะมีการออกเป็นใบเสร็จสำหรับจำนวนเงินที่ชำระเพื่อใช้บริการนี้
 • จะมีการออก EMD เมื่อซื้อบริการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างการใช้งาน
 • EMD สามารถใช้ได้กับชื่อผู้โดยสารที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ และโอนบัตรโดยสารให้ผู้อื่นได้
 • โปรดเตรียมใบเสร็จผู้โดยสาร EMD เมื่อใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • EMD สามารถใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ออกให้
 • ไม่มีการออกEMD สำหรับค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร

การแจ้งเตือนสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

มีหลายวิธีที่ท่านสามารถได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินหรือความล่าช้า โปรดไปที่ แถบการจอง ของหน้านี้สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านล่าง

 • เว็บไซต์ ANA
 • เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาในเที่ยวบินของท่าน หากท่านจองเที่ยวบินไว้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลที่ท่านสามารถตรวจสอบได้ขณะเดินทาง

การคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงการจอง

 • ANA จะเสนอเที่ยวบินสำรองของ ANA หรือการคืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือการยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (เช่น พายุไต้ฝุ่น พายุหิมะ) หรือเนื่องจากข้อผิดพลาดของ ANA (เช่น ปัญหาเชิงเทคนิค)
 • โปรดทราบว่ามีหลายกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการตามคำขอของลูกค้าได้ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทของบัตรโดยสารหรือกระบวนการเปลี่ยนเครื่อง
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่สนามบินใช้จัดการกับความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินโปรด ไปที่หน้าการยกเลิกและความล่าช้าของเรา

การคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงการจองเนื่องจากสภาพอากาศ

การคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงการจองที่ ANA รับผิดชอบ

หนังสือรับรองความล่าช้า/การยกเลิก/การเปลี่ยนเส้นทาง

ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก หรือเปลี่ยนเส้นทาง ลูกค้าสามารถ ขอรับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการได้ผ่านทางเว็บไซต์ ANA

บริการขนส่งภาคพื้นดินสำหรับการเดินทางของท่าน

ANA มอบบริการขนส่งภาคพื้นดินที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางของท่าน

บริการนี้จะเชื่อมต่อลูกค้าจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) ไปยังญี่ปุ่น โดยไม่ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรในฮ่องกง เรือข้ามฟากนี้มีให้บริการสำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจ

ลูกค้าที่บินระหว่างญี่ปุ่นและยุโรปสามารถซื้อบัตรโดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟในยุโรปได้ ซึ่งรวมถึงด็อยท์เชอบานและบริการรถไฟระหว่างเมือง บริการรถไฟนี้ให้บริการแก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นประหยัด

แหล่งจ่ายไฟในที่นั่ง/พอร์ต USB

พร้อมให้บริการในบางเส้นทางและเครื่องบินบางลำเท่านั้น โปรดดูที่หน้า "รายละเอียดห้องโดยสารและที่นั่ง" ของเรา
จุดจ่ายไฟพร้อมให้บริการตลอดเวลา ยกเว้นในระหว่างที่เครื่องขึ้น ลงจอด เคลื่อนที่บนภาคพื้นดิน และขณะเทียบลานจอด
หมายเหตุ: แม้ว่าแหล่งจ่ายไฟจะพร้อมให้บริการ แต่อาจจะหยุดให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีใช้เต้าเสียบ

การใช้แล็ปท็อป
 • ก่อนใช้แล็ปท็อปโปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่ 110 V/60Hz และปริมาณการใช้พลังงานสูงสุดเท่ากับ 60 วัตต์
 • หากคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้น ให้ต่อสายอะแดปเตอร์ AC เข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน
 • จากนั้นให้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC อย่างช้าๆ เข้าไปในเต้าเสียบที่อยู่บนที่วางแขน
  • หากไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบจนสุดอาจมีการเปิดใช้งานกลไกความปลอดภัยซึ่งจะป้องกันไม่ให้มีการจ่ายพลังงานได้
  • มีสายเคเบิลพ่วงให้บริการหากไม่สามารถเสียบปลั๊กแล็ปท็อปเข้ากับเต้าเสียบได้ (หมายเหตุ: เฉพาะผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ Boeing 777 - 300ER เท่านั้นที่สามารถใช้สายเคเบิลได้)
การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
 • ก่อนใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่ 110 V/60Hz และปริมาณการใช้พลังงานสูงสุดเท่ากับ 60 วัตต์
 • อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้:
  • สมาร์ทโฟน อุปกรณ์แท็บเล็ต เครื่องเล่นเสียงดิจิตอล กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
 • ปลั๊กจะต้องมีรูปทรงที่สามารถเสียบเข้าไปในช่องเสียบปลั๊กได้แน่นหนา และไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์สำหรับแปลงหัวปลั๊กได้
 • หากอุปกรณ์ของท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างต้น ขั้นแรกให้เปิดทำงานอุปกรณ์ก่อน
 • จากนั้น ให้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC อย่างช้าๆ เข้าไปในช่องเสียบปลั๊กอยู่บนที่วางแขน
 • หมายเหตุ: หากท่านมีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ CPAP (Continuous Positive Airway Press) บนเครื่องโปรด ไปที่หน้าความต้องการพิเศษอื่นๆ ของเรา

รายละเอียดช่องเสียบปลั๊ก

 • ช่องเสียบปลั๊กรองรับปลั๊ก 3 แบบต่อไปนี้ ปลั๊กสองขาแบบยุโรป และปลั๊กสองขาหรือสามขาแบบสหรัฐอเมริกา
 • ไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ได้ เนื่องจากการใช้งานอะแดปเตอร์สำหรับแปลงหัวปลั๊กอาจทำให้การทำงานของกลไกการรักษาความปลอดภัยผิดพลาด และอาจเกิดการลัดวงจรได้
 • เรามีสายเคเบิลอะแดปเตอร์ 2 แบบให้บริการบนเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่มีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ใช้ปลั๊กแบบอังกฤษ
  • โปรดแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องหากท่านต้องการใช้ สายเคเบิลเหล่านี้มีให้บริการจำนวนจำกัด
 • ห้ามใช้ปลั๊กที่มีปลอกหุ้มที่ฐานเนื่องจากไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบได้อย่างสนิท
  • มีสายเคเบิลอะแดปเตอร์เฉพาะให้บริการบนเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์พร้อมปลั๊กชนิดนี้ โปรดทราบว่าเราอาจไม่มีสายเคเบิลให้บริการได้ตลอดเวลาเนื่องจากมีจำนวนจำกัด ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเข้าใจของท่าน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 • เอาต์พุตสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟในที่นั่งคือ 60W แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้ารายอื่น อาจไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้
 • แหล่งจ่ายไฟสูงสุดสำหรับแต่ละแถวที่นั่งนั้นมีขีดจำกัดเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • หากเกินกว่าขีดจำกัด แหล่งจ่ายไฟสำหรับลูกค้าที่นั่งถัดจากท่านก็จะถูกตัดเช่นกัน
 • ที่นั่งในห้องโดยสารมีการติดตั้งพอร์ต USB ที่มีกระแสจ่ายไฟอยู่ที่ 1.5A หรือมากกว่านั้น และกระแสจ่ายไฟอยู่ที่ 0.5A โดยที่ทั้งสองพอร์ตสามารถใช้ชาร์จได้
  อย่างไรก็ตาม กระแสจ่ายไฟอาจจะไม่เพียงพอและอาจไม่สามารถชาร์จได้ หรือสัญลักษณ์ “กำลังชาร์จ” จะไม่แสดงขึ้น โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่
 • ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของระบบหรือแหล่งจ่ายไฟเกิน แหล่งจ่ายไฟอาจถูกตัดไฟโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อใช้แล็ปท็อปเราขอแนะนำให้ท่านทำการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
 • อุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัสบางอย่างอาจตอบสนองช้าหรือทำงานผิดปกติหลังจากเชื่อมต่อกับช่องเสียบปลั๊ก (ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์)
 • การชาร์จจากเต้าเสียบก็จะไม่ได้รับผลกระทบ
 • โปรดตรวจสอบว่าช่องทางระบายอากาศบนคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ถูกกีดขวาง (เช่น โดยผ้าห่ม)
 • ใช้เฉพาะสายเคเบิลและอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถตัดสินได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่ให้ไว้ข้างต้นหรือไม่
 • ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน

ไฟ LED

แผนภาพเต้ารับสองสี
แผนภาพเต้ารับสามสี

ช่องเสียบปลั้กตรงที่นั่งของท่านจะมีไฟ LED อยู่ด้านล่างหรือด้านข้างช่องเสียบเพื่อแสดงว่ามีไฟเข้าหรือไม่

เต้ารับจะมี 2 สีในบางที่นั่ง โดยสีเขียวแสดงว่ามีกระแสไฟ ในขณะที่สีแดงหมายถึงไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวหรือไม่สามารถใช้งานได้เลย หากเต้ารับตรงที่นั่งของท่านมี 3 สี สีเขียวหมายความว่ามีไฟ สีส้มหมายความว่าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว และสีแดงหมายความว่าไม่สามารถใช้งานได้

หากไฟสีแดงหรือสีส้มติดสว่างโปรดทำดังนี้:

 • ถอดปลั๊กออกตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีเขียวและเสียบอะแดปเตอร์ AC อีกครั้ง

การจ่ายพลังอาจถูกตัดด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้::

 • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบใช้พลังงานมากกว่า 75 วัตต์
 • มีการใช้พลังงานเกินขีดจำกัด
 • เสียบอะแดปเตอร์ AC ไม่สนิท

หากท่านเห็นไฟสีแดงหรือสีส้มโปรดทราบว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบ

ค้นหา / จองเที่ยวบิน

มีข้อสงสัยหรือไม่ ตรวจสอบขั้นตอนการจอง

ต้องการจองเที่ยวบินที่มีไมล์สะสมหรือไม่