สูงสุดระดับ 5 ดาว

ในปี 2020 เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการประเมินและจัดอันดับให้เป็นสายการบินระดับ 5 ดาวอีกครั้งจาก SKYTRAX ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับสายการบินระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร

ANA ได้รับการยกย่องว่าเป็นสายการบินที่รักษาคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอและปรัปปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการจากลูกค้าทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น ANA ยังเป็นสายการบินญี่ปุ่นเพียงหนึ่งเดียวในปัจจุบันที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาวต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8

ด้วยความใส่ใจในสถานะของสายการบิน 5 ดาว และแสดงความขอบคุณลูกค้าอยู่เสมอ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อเกียรติอันทรงคุณค่านี้ เราจะพัฒนาต่อไป และพยายามรักษามาตรฐานการเดินทางทางอากาศให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพเหนือใครสำหรับลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้เราจะให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและความใคร่รู้

สูงสุดระดับ 5 ดาว

ในปี 2020 เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการประเมินและจัดอันดับให้เป็นสายการบินระดับ 5 ดาวอีกครั้งจาก SKYTRAX ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับสายการบินระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร

ANA ได้รับการยกย่องว่าเป็นสายการบินที่รักษาคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอและปรัปปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการจากลูกค้าทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น ANA ยังเป็นสายการบินญี่ปุ่นเพียงหนึ่งเดียวในปัจจุบันที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาวต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8

ด้วยความใส่ใจในสถานะของสายการบิน 5 ดาว และแสดงความขอบคุณลูกค้าอยู่เสมอ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อเกียรติอันทรงคุณค่านี้ เราจะพัฒนาต่อไป และพยายามรักษามาตรฐานการเดินทางทางอากาศให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพเหนือใครสำหรับลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้เราจะให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและความใคร่รู้

เกี่ยวกับ SKYTRAX

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 และตั้งอยู่ที่ลอนดอนในสหราชอาณาจักร
SKYTRAX เป็นบริษัทจัดอันดับให้แก่อุตสาหกรรมการบิน
ในการจัดอันดับสายการบินระดับโลก ซึ่งแต่ละสายการบินจะมีอันดับตั้งแต่
1 ถึง 5 ดาว SKYTRAX เป็นผู้จัดการมอบรางวัล World Airline Awards
ประจำปี ที่ต้องประเมินสาย
และมอบรางวัลโดยอ้างอิงจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้า
รวมถึงการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของสายการบินด้วย

เกี่ยวกับ SKYTRAX

ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 และตั้งอยู่ที่ลอนดอนในสหราชอาณาจักร
SKYTRAX เป็นบริษัทจัดอันดับให้แก่อุตสาหกรรมการบิน
ในการจัดอันดับสายการบินระดับโลก ซึ่งแต่ละสายการบินจะมีอันดับตั้งแต่
1 ถึง 5 ดาว SKYTRAX เป็นผู้จัดการมอบรางวัล World Airline Awards
ประจำปี ที่ต้องประเมินสาย
และมอบรางวัลโดยอ้างอิงจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้า
รวมถึงการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของสายการบินด้วย

ระดับ 5-ดาว

SKYTRAX World Airline Rating ครอบคลุมกว่า
800 ประเภทการบริการตั้งแต่ในสนามบินจนถึงบนเที่ยวบิน
การให้บริการลูกค้าจะควรค่าต่อการเป็นสายการบิน 5 ดาว