สนามบินนานาชาติฮ่องกง

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงและไปยังจุดหมายของท่านได้อย่างง่ายดาย

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินนานาชาติฮ่องกง

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินฮ่องกง
ข้อมูลแผนที่สนามบิน

บนชั้น 5 ของอาคารผู้โดยสาร 1 จะมีจุดตรวจคนเข้าเมือง บริเวณรับสัมภาระ และศุลกากร สามารถเข้าถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองได้จากประตูขาเข้าด้วยการเดินเท้าหรือโดยการไปที่ชั้น 3 และใช้ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) APM เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางระหว่างจุดตรวจคนเข้าเมืองและประตูทางออกขึ้นเครื่อง 33 ถึง 80 (หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังมีทางเลื่อนที่ชั้น 5 และ ชั้น 6 ด้วย) ผู้โดยสารที่ใช้ APM ต้องลงจาก Block W1 ไปยังชั้น 3 แล้วขึ้น APM จากนั้นกลับขึ้นไปยัง Block E1 บนชั้น 5

บนชั้น 5 ยังมีจุดแลกเปลี่ยนเงินตรา ป้ายรถโดยสาร จุดจอดแท็กซี่ เส้นทางผ่านเพื่อไปยังสถานีรถไฟและเคาน์เตอร์บริการรับส่งเรือโดยสารข้ามฟาก หากต้องการเชื่อมต่อไปยังเรือโดยสารข้ามฟาก ให้เริ่มจาก Block E2 ไปยังป้ายจอด APM ที่อยู่บนชั้น 1 เพื่อไปยัง SkyPier ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารเรือข้ามฟาก โปรดดูที่แท็บคำแนะนำพิเศษ ในหน้านี้เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือโดยสารข้ามฟาก

การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรเข้าเมืองของท่าน หนังสือเดินทางจะส่งคืนให้ท่านพร้อมกับบัตรขาออก

การรับสัมภาระ

เพื่อป้องกันการรับกระเป๋าสัมภาระผิดใบ เจ้าหน้าที่สนามบินอาจขอให้ท่านตรวจข้อมูลบนป้ายกระเป๋าสัมภาระที่บริเวณรับกระเป๋าสัมภาระ

ศุลกากร
 • โปรดแสดงแบบฟอร์มใบศุลกากรที่ด่านตรวจศุลกากรหากท่านมีของต้องสำแดง
 • หากท่านมีรายการสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่เคาน์เตอร์สีแดง
 • หากท่านไม่มีสิ่งของต้องสำแดง ให้ไปที่เคาน์เตอร์สีเขียว

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินฮ่องกง
ข้อมูลแผนที่สนามบิน

ผู้โดยสารขาออกจะต้องไปที่ชั้น 7 ของอาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอันดับแรก ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่มาถึงยังจุดจอดแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส (Airport Express) สำหรับผู้โดยสารขาออกบนชั้น 6 ด้วย

ที่ชั้น 7 มีเคาน์เตอร์เช็คอินและออกบัตรโดยสารของ ANA จุดตรวจคนเข้าเมืองทิศใต้/ทิศเหนือ (โปรดทราบว่าด้านทิศใต้จะปิดหลังเที่ยงคืน) และจุดตรวจความปลอดภัย รวมทั้งจุดแลกเปลี่ยนเงินตรา เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ป้ายรถโดยสาร จุดจอดแท็กซี่ ที่ตั้งห้องรับรอง Royal Orchid , Plaza Premium และ United Club

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านรักษาความปลอดภัยบนชั้น 7 แล้วให้ไปยังชั้น 6

หลังจากไปถึงชั้น 6 แล้วให้เดินไปยังประตูขึ้นเครื่องด้วยการเดินเท้าหรือโดยการใช้ APM (ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ) บนชั้น 3 บนชั้น 6 มีจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และห้องรับรอง SilverKris โปรดดูรายละเอียดที่ห้องรับรองในสนามบิน

การเช็คอิน
การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดเตรียมหนังสือเดินทาง บัตรตรวจคนเข้าเมืองส่วนที่ถูกต้องและบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

การตรวจรักษาความปลอดภัย

หลังจากผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระแล้ว โปรดไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

การเช็คอินที่สถานีฮ่องกงแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส (Airport Express Hong Kong Station) และสถานีเกาลูน (Kowloon Station)
 • เมื่อเดินทางโดยรถไฟด่วนสายสนามบินจากสถานีฮ่องกงหรือสถานีเกาลูนเดินถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง จะมีบริการเช็คอินและรับฝากกระเป๋าสัมภาระใต้เครื่องที่ทั้งสองสถานี
  • หมายเหตุ: *การให้บริการขึ้นอยู่กับบัตรโดยสารรถไฟ รวมถึงสนามบินฮ่องกงด้วย
 • เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน: 5:30 น. ในวันออกเดินทางจนถึง 90 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
  • เที่ยวบิน NH822 พร้อมให้บริการเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 5:30 น. ของวันก่อนออกเดินทาง

คำแนะนำสำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง

บริการเรือข้ามฟาก

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท่านสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากและต่อผ่านไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ได้โดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรในฮ่องกง

บริการเรือข้ามฟากทำให้สามารถเดินทางไปยังเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) โดยไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรในฮ่องกงได้ ในขณะนี้ เส้นทางที่ให้บริการเพื่อไปยัง/มาจากมาเก๊า ได้แก่ เซินเจิ้นเสอโข่ว เซินเจิ้นฝูหย่ง ตงกวนหูเหมิน จงซาน จูไห่ หนานซา ไทปา และ กวางโจวเหลียนหัวซาน

ผู้โดยสารที่ต้องการใช้เรือข้ามฟากควรไปยัง “เคาน์เตอร์ต่อเรือข้ามฟาก” โดยตรง

ขั้นตอนจากเครื่องบินไปยังเรือข้ามฟาก

การเช็คอินเรือข้ามฟากและขั้นตอนเกี่ยวกับสัมภาระ:

 • โปรดไปที่ “เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเรือข้ามฟากไปแผ่นดินใหญ่/มาเก๊า (เคาน์เตอร์บริการเรือข้ามฟาก)” ในบริเวณเปลี่ยนถ่าย E2 ก่อนด่านตรวจคนเข้าเมือง (ไม่จำเป็นต้องตรวจคนเข้าเมือง) บนชั้นผู้โดยสารขาเข้า
 • ที่เคาน์เตอร์นี้ โปรดแสดงหนังสือเดินทางและป้ายสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของท่านและซื้อบัตรโดยสารเรือข้ามฟากและเช็คอิน
 • หากท่านมีบัตรโดยสารเรือข้ามฟากที่ท่านซื้อล่วงหน้าไว้แล้ว ให้ดำเนินการเช็คอินได้เลยโดยแสดงหนังสือเดินทางและป้ายสัมภาระที่ผ่านตรวจสอบแล้วของท่าน
 • สัมภาระของท่านจะได้รับการตรวจสอบกับ ANA ตั้งแต่สนามบินที่ออกเดินทางจนถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพียงแสดงป้ายสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์เรือข้ามฟากที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง บริษัทเรือข้ามฟากจะจัดการขนย้ายสัมภาระของท่านไปยังท่าข้ามปลายทาง
  • ท่านไม่จำเป็นต้องรับสัมภาระของท่านในฮ่องกง
 • ผู้โดยสารที่มีสัมภาระเช็คอินจำเป็นต้องมาถึงที่เคาน์เตอร์บริการเรือข้ามฟาก 60 นาที ก่อนเรือข้ามฟากออกเดินทางเพื่อตรวจสอบเอกสาร/ซื้อบัตรโดยสาร
 • ผู้โดยสารที่มีเฉพาะกระเป๋าถือต้องมาถึงเคาน์เตอร์เรือข้ามฟาก 30 นาที ก่อนเรือข้ามฟากออกเดินทางเพื่อตรวจสอบเอกสาร/ซื้อบัตรโดยสาร

การขึ้นรถไฟรับส่ง (APM) ไปยัง SkyPier:

 • โปรดไปยังประตูทางออกที่กำหนดที่ตั้งอยู่ถัดจาก “เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเรือข้ามฟากไปแผ่นดินใหญ่/มาเก๊า” (เคาน์เตอร์บริการเรือข้ามฟาก)
 • จากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไปยังชั้นหนึ่งและไปยังชานชาลา APM (รถไฟรับส่ง) ขึ้น APM เพื่อไปยัง SkyPier (อาคารผู้โดยสารเรือข้ามฟาก)

การขึ้นเรือข้ามฟาก:

สำหรับตารางเดินเรือข้ามฟาก โปรดดู บริการท่องเที่ยวประเทศจีน

หมายเหตุ: ประตูทางเข้ารถไฟรับส่ง (APM) เพื่อไปยัง SkyPier อยู่ก่อนถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในฮ่องกงแล้ว บัตรโดยสารเรือข้ามฟากของท่านจะไม่สามารถใช้ได้ ANA จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงการให้บริการและตารางเดินเรือข้ามฟาก

ขั้นตอนจากเรือข้ามฟากไปเครื่องบิน

บริการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินไปญี่ปุ่นพร้อมให้บริการที่ท่าเรือข้ามฟากเซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง) มาเก๊า ไทปา ตงกวนหูเหมิน จงซาน และกวางโจวเหลียนหัวซาน

 • ท่านสามารถเช็คอินสำหรับเที่ยวบิน ANA ที่ออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงพร้อมกับเช็คอินขึ้นเรือข้ามฟากที่ท่าเรือเซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง) มาเก๊า ไทปา ตงกวนหูเหมิน จงซาน และกวางโจวเหลียนหัวซานได้
 • สัมภาระของท่าจะถูกส่งไปยังญี่ปุ่นโดยตรง
ที่ท่าเรือข้ามฟากในเซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง) มาเก๊า ไทปา ตงกวนหูเหมิน จงซาน และกวางโจวเหลียนหัวซาน

เช็คอินเที่ยวบินของ ANA ผ่านสนามบินนานาชาติฮ่องกงเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมกับขั้นตอนการเช็คอินขึ้นเรือข้ามฟากของท่าน

เงื่อนไขการส่งมอบ:

 • ต้องมีบัตรโดยสารเครื่องบิน (หรือข้อมูลการเดินทางใน e-Ticket) ที่มีการยืนยันการจองแล้ว
 • ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการจอง จำเป็นต้องมีแผนการเดินทางปัจจุบัน โปรดสอบถามตัวแทนท่องเที่ยวของท่านหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ ANA เพื่อพิมพ์แผนการเดินทางใน e-Ticket ล่าสุด
 • ต้องมีการยืนยันเวลาการต่อเครื่องในสนามบินนานาชาติฮ่องกง
 • ผู้โดยสารที่เช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้วและถือบัตรผ่านการเช็คอินออนไลน์หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องอย่างเป็นทางการที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA ซึ่งตั้งอยู่อาคารผู้โดยสารเรือข้ามฟากที่เกี่ยวข้อง

เวลาการต่อเที่ยวบิน:

 • หากเวลาการเชื่อมต่อในสนามบินนานาชาติฮ่องกงน้อยกว่า 80 นาทีการโดยสารเรือข้ามฟากจะไม่มีให้บริการ
 • ต้องมีเวลา 110 นาที สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้เช็คอินที่ท่าเรือข้ามฟากเซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง) มาเก๊า ไทปา ตงกวนหูเหมิน จงซาน และกวางโจวเหลียนหัวซาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • การเช็คอินจะปิดใน 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเรือข้ามฟาก
 • บริการนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่มีการจองเที่ยวบินที่ ANA ดำเนินการเท่านั้น (เที่ยวบินร่วมโดยสารไม่สามารถใช้ได้)
 • เช็คอินและเช็คอินสัมภาระได้ในหนึ่งเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเท่านั้น
 • หากท่านจะเช็คอินสัมภาระเกินขนาดหรือต้องการความช่วยเหลือในการเช็คอิน โปรดสอบถามข้อมูลจากสำนักงานสาขา ANA ที่ใกล้ที่สุดโดยตรง
 • เงื่อนไขการขนส่งของบริษัทเรือข้ามฟากมีผลบังคับใช้กับส่วนของการขนส่งจากท่าเรือข้ามฟากเซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง) มาเก๊า ไทปา ตงกวนหูเหมิน จงซาน และกวางโจวเหลียนหัวซานไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง
 • อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเรือข้ามฟากได้ฟรี 1 ใบต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  • ค่าสัมภาระส่วนเกินจะคิดตามสัมภาระที่เกินจำนวนจำกัดตามที่บริษัทเรือข้ามฟากกำหนด

ขั้นตอนการขึ้นเรือข้ามฟาก:

 • ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและขึ้นเรือข้ามฟาก
 • ถึงยัง SkyPier ในสนามบินนานาชาติฮ่องกง
 • เข้าสู่ด่านตรวจสอบความปลอดภัย
 • ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินสำหรับค่าภาษีสนามบินฮ่องกงได้
  • โปรดแสดงแบบฟอร์มคำขอของท่านเมื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์ขอคืนภาษีที่สนามบิน
 • ไปที่รถไฟรับส่ง (APM) ที่ SkyPier เพื่อไปยังอาคารผู้โดยสาร
 • มาถึงประตูผ่านขึ้นเครื่องล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทาง 30 นาที
ที่ท่าเรือข้ามฟากในจูไห่และหนานซา

สามารถเช็คอินเที่ยวบินของ ANA ได้ที่ SkyPier

เงื่อนไขการส่งมอบ:

 • ต้องมีบัตรโดยสารเครื่องบิน (หรือข้อมูลการเดินทางใน e-Ticket) ที่มีการยืนยันการจองแล้ว
 • ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการจอง จำเป็นต้องมีแผนการเดินทางปัจจุบัน โปรดสอบถามตัวแทนท่องเที่ยวของท่านหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ ANA เพื่อพิมพ์แผนการเดินทางใน e-Ticket ล่าสุด
 • ต้องมีการยืนยันเวลาการต่อเครื่องในสนามบินนานาชาติฮ่องกง
  • ใช้ข้อกำหนดระยะเวลาการต่อเครื่องกันเดียวกันนี้ใช้สำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินออนไลน์

เวลาการต่อเที่ยวบิน:

 • หากเวลาการเชื่อมต่อในสนามบินนานาชาติฮ่องกงน้อยกว่า 110 นาทีการโดยสารเรือข้ามฟากจะไม่มีให้บริการ

ขั้นตอนการขึ้นเรือข้ามฟาก:

 • ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและขึ้นเรือข้ามฟาก
 • ถึงยัง SkyPier ในสนามบินนานาชาติฮ่องกง
 • เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ANA
  • ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้วและมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องได้รับบัตรผ่านเครื่องเครื่องที่เป็นทางการจากเคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA ที่ SkyPier
 • ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินสำหรับค่าภาษีสนามบินฮ่องกงได้
  • โปรดแสดงแบบฟอร์มคำขอของท่านเมื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์ขอคืนภาษีที่สนามบิน
 • ไปที่รถไฟรับส่ง (APM) ที่ SkyPier เพื่อไปยังอาคารผู้โดยสาร
 • มาถึงประตูผ่านขึ้นเครื่องล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทาง 30 นาที
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางจากเรือข้ามฟากไปเครื่องบิน
 • บริการนี้สำหรับผู้โดยสารที่เชื่อมต่อจากเรือข้ามฟากไปยังเที่ยวบินของ ANA ในวันเดียวกันตามบัตรโดยสารเครื่องบินที่จองไว้ (รวมถึงเที่ยวบินดึกที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืนด้วย)
 • ไม่มีเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของ ANA ที่เคาน์เตอร์เช็คอินท่าเรือข้ามฟากเสอโข่วหรือที่ SkyPier (ท่าเรือข้ามฟาก) หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือทำการปรับค่าโดยสาร โปรดสอบถามไปยังสำนักงานสาขา ANA ที่ใกล้ที่สุดหนึ่งวันก่อนวันออกเดินทาง
 • หลังจากมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงด้วยเรือข้ามฟาก ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องห้ามออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงโดยเด็ดขาด
 • โปรดทราบว่า ANA ไม่รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการและตารางเรือข้ามฟาก
 • ANA ไม่รับผิดชอบสำหรับการไม่สามารถต่อเที่ยวบินได้เนื่องจากความล่าช้าของบริการเรือข้ามฟาก
 • ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า