ANA COUCHii

ANA COUCHii: ที่นั่งแบบปรับเป็นเตียงได้

ANA COUCHii เป็นที่นั่งแบบเก้าอี้ยาวที่แรกที่ให้บริการโดยสายการบินญี่ปุ่น

ผู้โดยสารสามารถรวม 3 หรือ 4 ที่นั่งให้เป็นที่นั่งเก้าอี้ยาวที่เดียวได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าโดยสารสำหรับชั้นประหยัด ให้บริการเฉพาะบน A380

แนะนำ ANA COUCHii สำหรับครอบครัวและคู่รัก

รูปภาพ ANA COUCHii

รายละเอียด

ที่นั่ง ANA COUCHii จะอยู่ติดกันรวม 3 ถึง 4 ที่นั่ง และสามารถใช้เป็นที่นอนได้โดยปรับระดับที่วางขาของที่นั่งที่ติดกันขึ้นมา

ชุดเครื่องนอนสุดพิเศษ (1 ชุด) และเข็มขัดนิรภัย (1 ชุด) มีให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่นั่ง ANA COUCHii

คุณสมบัติ

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus A380 ที่ให้บริการโดย ANA จากนาริตะไปยังโฮโนลูลู ภายใต้หมายเลขเที่ยวบิน ANA

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสารเที่ยวบินที่มีหมายเลขเริ่มต้นด้วย 205

รหัสชั้นโดยสาร(Booking Class) ที่ใช้บริการได้

ชั้นประหยัด (Y, B, M, U, H, Q, V, W, S, L, K, X)

 • * ไม่มีให้บริการสำหรับการจองบนเว็บไซต์ของเม็กซิโก

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการแตกต่างกันไปตามฤดูกาล โปรดดูที่หน้า การยืนยันการจอง สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ANA COUCHii สำหรับผู้โดยสาร 4 ท่าน

ผู้โดยสาร 4 ท่านบน ANA COUCHii
นอกฤดูท่องเที่ยว ฤดูท่องเที่ยว
สี่ที่นั่ง: 13,000 เยน (130 ดอลลาร์สหรัฐ) สี่ที่นั่ง: 13,000 เยน (130 ดอลลาร์สหรัฐ)

ANA COUCHii สำหรับผู้โดยสาร 3 ท่าน

ผู้โดยสาร 3 ท่านบน ANA COUCHii
นอกฤดูท่องเที่ยว ฤดูท่องเที่ยว
สามที่นั่ง: 9,600 เยน (96 ดอลลาร์สหรัฐ)
สี่ที่นั่ง: 24,000 เยน (240 ดอลลาร์สหรัฐ)
สามที่นั่ง: 9,600 เยน (96 ดอลลาร์สหรัฐ)
สี่ที่นั่ง: 54,000 เยน (540 ดอลลาร์สหรัฐ)

ANA COUCHii สำหรับผู้โดยสาร 2 ท่าน

ผู้โดยสาร 2 ท่านบน ANA COUCHii
นอกฤดูท่องเที่ยว ฤดูท่องเที่ยว
สามที่นั่ง: 20,000 เยน (200 ดอลลาร์สหรัฐ)
สี่ที่นั่ง: 56,000 เยน (560 ดอลลาร์สหรัฐ)
สามที่นั่ง: 50,000 เยน (500 ดอลลาร์สหรัฐ)
สี่ที่นั่ง: 176,000 เยน (1,760 ดอลลาร์สหรัฐ)

ANA COUCHii สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่าน

ผู้โดยสาร 1 ท่านบน ANA COUCHii
นอกฤดูท่องเที่ยว ฤดูท่องเที่ยว
สามที่นั่ง: 62,000 เยน (620 ดอลลาร์สหรัฐ)
สี่ที่นั่ง: 98,000 เยน (980 ดอลลาร์สหรัฐ)
สามที่นั่ง: 172,000 เยน (1,720 ดอลลาร์สหรัฐ)
สี่ที่นั่ง: 258,000 เยน (2,580 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • * ค่าธรรมเนียมที่แสดงที่นี่สำหรับหนึ่งเที่ยวบินในเส้นทางต่อ ANA COUCHii 1 ที่นั่ง
 • * ผู้ใหญ่ เด็กโต และทารกที่มีที่นั่งของตัวเอง จะนับรวมอยู่ในจำนวนผู้ใช้บริการ (ทารกที่ไม่มีที่นั่งของตัวเองจะไม่นับรวม)
 • * ค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อที่ไม่ได้ดำเนินการบนเว็บไซต์ของญี่ปุ่น จะต้องชำระเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โปรดทราบว่าค่าบริการจะแปลงเป็นค่าเงินที่ใช้บนเว็บไซต์สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ขอรับบริการ

วันที่ตามฤดูกาล

ฤดูกาล ออกเดินทางจากนาริตะ ออกเดินทางจากโฮโนลูลู
นอกฤดูท่องเที่ยว 1 ถึง 26 เมษายน 2022
6 พฤษภาคม ถึง 14 กรกฎาคม 2022
24 กันยายน ถึง 22 ธันวาคม 2022
1 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2023
1 ถึง 27 เมษายน 2023
4 พฤษภาคม ถึง 13 กรกฎาคม 2023
1 กันยายน ถึง 21 ธันวาคม 2023
1 มกราคม ถึง 21 มีนาคม 2024
1 ถึง 30 เมษายน 2022
9 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2022
4 ถึง 17 กันยายน 2022
20 ถึง 23 กันยายน 2022
26 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2022
9 มกราคม ถึง 19 มีนาคม 2023
1 ถึง 30 เมษายน 2023
8 พฤษภาคม ถึง 18 กรกฎาคม 2023
1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2023
7 มกราคม ถึง 25 มีนาคม 2024
ฤดูท่องเที่ยว 27 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2022
15 กรกฎาคม ถึง 23 กันยายน 2022
23 ถึง 31 ธันวาคม 2022
17 ถึง 31 มีนาคม 2023
28 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2023
14 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2023
22 ถึง 31 ธันวาคม 2023
22 ถึง 31 มีนาคม 2024
1 ถึง 8 พฤษภาคม 2022
16 กรกฎาคม ถึง 3 กันยายน 2022
18 ถึง 19 กันยายน 2022
24 ถึง 25 กันยายน 2022
1 ถึง 8 มกราคม 2023
20 ถึง 31 มีนาคม 2023
1 ถึง 7 พฤษภาคม 2023
19 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2023
1 ถึง 6 มกราคม 2024
26 ถึง 31 มีนาคม 2024

คำขอรับบริการและการชำระเงิน

ยื่นคำขอ COUCHii ได้ที่ไหน

ขอรับบริการ COUCHii บนเว็บไซต์ของ ANA (ไม่รวมเว็บไซต์ของเม็กซิโก) หรือศูนย์การจองเที่ยวบินและศูนย์บริการลูกค้าของ ANA (ทางโทรศัพท์)

ช่วงเวลาการขอรับบริการ

จากเวลาที่ซื้อบัตรโดยสาร จนถึง 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง

 • * สามารถขอรับบริการ ANA COUCHii ล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทางได้ถึง 355 วัน

วิธีการชำระเงิน

 • บัตรเครดิต
  • Alipay และบัตร China UnionPay สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ของประเทศจีน
 • PayPal
  • ยกเว้นเว็บไซต์ในประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และมาเลเซีย

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่นั่ง) หลังยื่นคำขอ

* หลังทำการซื้อ จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่นั่งเป็น ANA COUCHii แบบอื่น เปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ใช้บริการ

* ลูกค้าที่จอง ANA COUCHii จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่นั่งอื่นได้ระหว่างขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ทั้งทางออนไลน์และเช็คอินด้วยตนเอง

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของ ANA COUCHii หรือเปลี่ยนผู้ใช้งานหรือจำนวนของผู้ใช้หลังจากทำการซื้อ ท่านต้องยกเลิกการซื้อนั้นก่อน

เมื่อท่านได้ยกเลิกการซื้อแล้ว การจองที่นั่งยาวแบบนอนของท่านจะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน ท่านสามารถสมัครบริการใหม่ได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

การยกเลิกและการคืนเงิน

ช่วงเวลาที่ยื่นคำขอ ยื่นคำขอได้ที่ไหน การขอคืนเงิน
จากช่วงเวลาที่ทำการซื้อบัตรโดยสารเสร็จสิ้นจนถึงเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เว็บไซต์ของ ANA (ไม่รวมเว็บไซต์ของเม็กซิโก) หรือศูนย์การจองเที่ยวบินและศูนย์บริการลูกค้าของ ANA (ทางโทรศัพท์)

สามารถขอคืนเงินได้
ยอดเงินคืนจะคำนวณโดยหักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 50% จากจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมด

 • ขึ้นอยู่กับการปัดเศษของค่าสกุลเงิน ยอดเงินคืนอาจจะน้อยกว่า 50.0%
48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ศูนย์การจองเที่ยวบินหรือศูนย์บริการลูกค้าของ ANA (ทางโทรศัพท์) หรือเคาน์เตอร์สนามบินของ ANA ในนาริตะและโฮโนลูลู ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • * หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนท่องเที่ยวและทำการเปลี่ยนแปลง หรือหากท่านเปลี่ยนที่นั่ง การจอง ANA COUCHii ของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • * หากการจองถูกยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงจากเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน จะมีการหักค่าธรรมเนียมการจัดการ 50% ออกจากค่าธรรมเนียม ANA COUCHii ที่ท่านได้ชำระเงินไว้ และส่วนที่เหลือจะถูกคืนให้กับท่าน

วิธีรับบริการ ANA COUCHii

 • ที่นั่ง ANA COUCHii สามารถใช้เป็นที่นั่งแบบเก้าอี้ยาวได้โดยดึงที่พักขาออกมา
 • เมื่อไม่ได้ใช้เป็นที่นั่งเก้าอี้ยาว ก็สามารถใช้เป็นที่นั่งปกติได้อย่างไม่ติดขัด
 • ที่พักแขนทั้งหมด (ไม่รวมที่พักแขนด้านที่อยู่ติดกับทางเดิน) สามารถยกขึ้นเพื่อพื้นที่ที่กว้างขึ้น
 • เข็มขัดนิรภัยจะเรียกเก็บคืนก่อนนำเครื่องลง จะมีการประกาศภายในห้องโดยสารก่อนการเรียกเก็บคืน

หมายเหตุ

 • บริการ Keep My Fare ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่เลือกที่นั่ง ANA COUCHii เมื่อทำการจองใหม่บนเว็บไซต์ของ ANA อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารพร้อมบริการ Keep My Fare สามารถยื่นคำขอสำหรับที่นั่ง ANA COUCHii ได้
 • หลังจากยื่นคำขอสำหรับที่นั่ง ANA COUCHii จะไม่สามารถอัพเกรดโดยใช้ไมล์สะสมหรือคะแนนอัพเกรด, อัพเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมโดยใช้บริการสมาชิกพรีเมียม หรือเสนอราคาซื้อโดยใช้ Bid My Price ยิ่งกว่านั้น การยื่นคำขอใช้บริการ ANA COUCHii จะไม่สามารถทำได้ เมื่ออยู่รายชื่อผู้ที่รออัพเกรดชั้นโดยสาร
 • ANA COUCHii อาจไม่สามารถให้บริการได้สำหรับจำนวนผู้ใช้ที่รวมกลุ่มกัน เนื่องด้วยหน้ากากออกซิเจนที่มีจำกัดตามแถวที่นั่ง ยิ่งไปกว่านั้น ANA COUCHii ไม่สามารถใช้ได้กับเด็กทารกที่ไม่มีผู้เดินทางมาด้วย เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ใหญ่ 1 ท่าน สามารถดูแลเด็กทารกได้สูงสุด 2 คน
 • ลูกค้าที่ทำการจองแยกกันแต่ต้องการเปลี่ยนเป็นที่นั่ง ANA COUCHii ขอแนะนำให้ท่านติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องบิน ความล่าช้า และการยกเลิก

 • ลูกค้าที่ไม่สามารถใช้บริการ ANA COUCHii ที่ซื้อไว้ได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเครื่องบิน ความล่าช้า หรือการยกเลิก จะได้รับเงินคืนสำหรับค่าธรรมเนียม ANA COUCHii
 • หากลูกค้าเลือกใช้บริการ ANA COUCHii และประเภทที่นั่งมีการเปลี่ยนแปลง ท่านจะได้รับเงินคืนสำหรับส่วนต่างของค่าธรรมเนียม ANA COUCHii
 • * ไม่สามารถดำเนินขั้นตอนการคืนเงินได้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน