รายละเอียดห้องโดยสารและที่นั่ง

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งบนเครื่องบินของ ANA

ท่านสามารถดูข้อมูลที่นั่งทั่วไปที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศได้ที่นี่

ข้อมูลเครื่องบินและบริการในเที่ยวบิน

โปรดดูรายละเอียดด้านล่างสำหรับประเภทเครื่องบินที่ท่านโดยสารในวันออกเดินทาง