บริการลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ

บริการลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ

มีการเปิดตัวบริการที่จะช่วยให้สมาชิก ANA Mileage Club ได้ลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือจากอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือความทุพพลภาพระหว่างเที่ยวบินของท่าน ระหว่างการทำการจอง ท่านสามารถทำการจองของท่านพร้อมกับส่งข้อมูลขอรับความช่วยเหลืออย่างราบรื่นด้วยการแจ้งหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club และพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลขอรับความช่วยเหลือที่ลงทะเบียนไว้

ประเภทของข้อมูลที่ท่านสามารถลงทะเบียนได้

 • ความสามารถในการเดิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นนั่งที่จะนำไปเช็คอิน
  (เข็นด้วยตนเอง ระบบไฟฟ้า พับได้หรือพับไม่ได้ ขนาด แบตเตอรี่สำรอง)
 • ไม่ว่าท่านจะมีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยินก็ตาม
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะนำไปใช้บนเครื่องบิน
 • อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับให้ยืมที่ต้องมีการจัดเตรียมพิเศษ
 • ต้องการความช่วยเหลือที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน
  ฯลฯ
 • * เราจะลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของท่านลงในรายการข้อมูลผู้โดยสารของสมาชิก ANA Mileage Club ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้บางส่วนจะแสดงบนหน้าข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าในเว็บไซต์ ANA และในหน้าจอเพื่อการยืนยันอีกครั้งระหว่างการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  เราจะเก็บข้อมูลขอรับความช่วยเหลือทั้งหมดของท่านนอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุ เราจะนำข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่สนามบินและลูกเรือเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า

สมาชิก ANA Mileage Club

เราจะลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนั้น โปรดใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนเพิ่มเติมไปยังข้อมูลสมาชิก ANA Mileage Club เราจะยืนยันตัวตนของท่าน

ไม่ใช่สมาชิก ANA Mileage Club

อันดับแรก โปรดสมัครเข้าร่วม ANA Mileage Club ท่านสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ANA หรือทางไปรษณีย์
โปรดสมัครทางอีเมล จดหมาย หรือโทรศัพท์หลังจากสมัครเข้าร่วม

สมัครเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ ANA

กดปุ่มด้านล่างเพื่อดำเนินตามขั้นตอนการสมัครที่จำเป็นให้เสร็จสิ้น หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club 10 หลักของท่านจะแสดงบนหน้าการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

อย่าลืมเก็บหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ในที่ปลอดภัย เนื่องจากท่านต้องใช้หมายเลขสมาชิกนั้นในการลงทะเบียนข้อมูลผู้โดยสารของท่าน

สมัครทางไปรษณีย์

เราจะส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกไปยังที่อยู่ปลายทางที่ท่านกำหนด ดังนั้น โปรดติดต่อ “จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA” โปรดกรอกแบบฟอร์มการสมัครที่ท่านได้รับและส่งกลับไปยังศูนย์บริการ ANA Mileage Club

วิธีลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือพิเศษ

หลังจากเข้าร่วม ANA Mileage Club แล้ว ท่านจะสามารถลงทะเบียนข้อมูลของท่านได้โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

ลงทะเบียนด้วยอีเมล

โปรดดาวน์โหลดและกรอกเอกสารการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของลูกค้าและส่งอีเมลแนบเป็นไฟล์ PDF

จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA จะตรวจสอบแบบฟอร์ม จากนั้นจะลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของท่าน

ลงทะเบียนทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของลูกค้าด้านล่าง แล้วส่งไปรษณีย์ไปยังจุดบริการการลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ

หากท่านไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA เพื่อให้จุดบริการส่งเอกสารให้ท่านทางไปรษณีย์แทน

ข้อควรทราบ

 • โปรดพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของลูกค้าบนกระดาษ A4 สีขาว (โปรดอย่าขยายหรือย่อแบบฟอร์มหรือใช้การพิมพ์สองหน้า)
 • โปรดใช้ใบปะหน้าที่อยู่ในการส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนข้อมูลทางไปรษณีย์เท่านั้น
 • หากเราต้องการยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาที่ท่านได้ส่งมา พนักงาน ANA อาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์

ลงทะเบียนทางโทรศัพท์

ติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA พร้อมด้วยหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club 10 หลักของท่าน

พนักงาน ANA จะขอข้อมูลขอรับความช่วยเหลือและลงทะเบียนข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลสมาชิก

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการลงทะเบียน

 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนข้อมูลได้ หากลูกค้าได้สมัครเป็นสมาชิก ANA Mileage Club แล้ว
 • เราไม่สามารถส่งคืนเอกสารที่ส่งมายังจุดบริการลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือได้ ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านได้ทำสำเนาเอกสารใดๆ ที่ท่านต้องการแล้ว
 • เราอาจต้องส่งคืนเอกสารและแบบฟอร์มเพื่อเป็นการยืนยันหากเกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนและข้อมูลที่ลงทะเบียนกับ ANA Mileage Club
 • ซึ่งจะใช้เวลา 5 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อดำเนินการการลงทะเบียนของท่าน หากจุดลงทะเบียนติดต่อไปเพื่อยืนยันรายการใดๆ ในแบบฟอร์มของท่าน การลงทะเบียนของท่านจะใช้เวลา 5 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในการดำเนินการหลังจากรายการดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้ว
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียน หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน โปรดติดต่อ “จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA” ทางโทรศัพท์หรืออีเมล
 • การลงทะเบียนทางไปรษณีย์ไม่พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น โปรดสมัครเพื่อลงทะเบียนด้วยอีเมล
 • เมื่อส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จะรับเป็นจดหมายจากไปรษณีย์แบบปกติเท่านั้น จะไม่มีการรับการลงทะเบียนที่ส่งด้วยวิธีอื่นๆ เช่น บริการจัดส่งหรือบริการขนส่งแบบด่วน
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก เช่น ที่อยู่และชื่อจะไม่สามารถทำได้ ณ จุดบริการนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ ANA Mileage Club
 • โปรดไปที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริการพร้อมใช้งานหลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ

เมื่อทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านโทรศัพท์

ข้อมูลขอรับความช่วยเหลือพิเศษที่ท่านลงทะเบียนกับเราจะได้รับการจัดการเป็นอย่างดี โปรดรายงานหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club ของท่านเมื่อทำการจอง จากนั้น พนักงาน ANA จะยืนยันข้อมูลขอรับความช่วยเหลือและส่งไปยังสนามบินและห้องโดยสารบนเครื่องบิน

 • * หากท่านได้ลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ 2 และ 3 ท่านต้องติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA เมื่อทำการจอง
 • * ท่านจำเป็นต้องยืนยันเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มคุณสมบัติของถังออกซิเจนในแต่ละครั้ง โปรดทราบว่ามีกำหนดเวลาสำหรับการทำการจองสิ่งของให้ยืม

เมื่อทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบินในเว็บไซต์ ANA

ข้อมูลขอรับความช่วยเหลือบางรายการของท่านถูกแสดงเป็นข้อมูลสนับสนุนในเว็บไซต์ ท่านจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเหล่านั้นและสามารถดำเนินการสำรองที่นั่งให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว

จะแสดงข้อมูลของ “A” “B” “C” ของ เอกสารการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของลูกค้า ดังต่อไปนี้
จะแสดงข้อมูล “A” ที่ท่านลงทะเบียนบนหน้าการยืนยันการจองหลังจากที่จองบนเว็บไซต์ ANA และบนหน้าข้อมูลสมาชิก ANA Mileage Club เบื้องต้น
จะแสดงข้อมูล “B” ที่ท่านลงทะเบียนบนหน้าข้อมูลสมาชิก ANA Mileage Club เบื้องต้นบนอินเทอร์เน็ต (เว็บ)
จะไม่แสดงข้อมูล “C” ที่ท่านลงทะเบียนบนหน้าจอเว็บไซต์ ANA โปรดติดต่อ “จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA” หลังจากจองเที่ยวบินของท่าน หลังจากยืนยันรายละเอียดการลงทะเบียนแล้ว เราจะส่งต่อไปยังสนามบิน หรือเครื่องบิน

 • * หากท่านได้ลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือ 2 และ 3 ท่านต้องติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA เมื่อทำการจอง
 • * ท่านจำเป็นต้องยืนยันเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบรับรองแพทย์และแบบฟอร์มคุณสมบัติของถังออกซิเจนในแต่ละครั้ง โปรดทราบว่ามีกำหนดเวลาสำหรับการทำการจองสิ่งของให้ยืม

ติดต่อสอบถาม

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล การลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียน การงดให้บริการ หรือคำปรึกษาใดๆ หรือคำขอเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องบิน

การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ภายในญี่ปุ่น

 • * โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกดหมายเลขที่ถูกต้อง
บริการถ่ายทอดโทรคมนาคมสำหรับ ANA

สำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด เรามีบริการถ่ายทอดผ่านอีเมล โทรสาร และแชท โปรดดูที่ลิงก์ด้านข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA

0120-029-377 เวลาทำการ: 09:00 ถึง 17:00 น. (เปิดทำการตลอดทั้งปี)

0570-029-377 เวลาทำการ: 09:00 ถึง 17:00 น. (เปิดทำการตลอดทั้งปี)

อัตราให้บริการคงที่ภายในญี่ปุ่น

 • * หมายเลขโทรฟรีไม่พร้อมให้บริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • * หากท่านต้องการติดต่อเราจากนอกประเทศญี่ปุ่น โปรดกดรหัสประเทศญี่ปุ่นก่อน (81) และตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์โดยตัด 0 ตัวแรกออก

การสอบถามทางอีเมล

การติดต่อสอบถามทางโทรสารภายในญี่ปุ่น

0120-029-366

03-6741-8710

 • * หมายเลขโทรฟรีไม่พร้อมให้บริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • * หากท่านต้องการติดต่อเราจากนอกประเทศญี่ปุ่น โปรดกดรหัสประเทศญี่ปุ่นก่อน (81) และตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์โดยตัด 0 ตัวแรกออก