บริการลงทะเบียนข้อมูลขอรับการช่วยเหลือพิเศษคืออะไร

บริการลงทะเบียนข้อมูลขอรับการช่วยเหลือพิเศษคืออะไร

มีการเปิดตัวบริการที่จะช่วยให้สมาชิก ANA Mileage Club ได้ลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือจากอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือความทุพพลภาพระหว่างเที่ยวบินของท่าน ระหว่างการทำการจอง ท่านสามารถทำการจองของท่านพร้อมกับส่งข้อมูลขอรับความช่วยเหลืออย่างราบรื่นด้วยการแจ้งหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club และพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลขอรับความช่วยเหลือที่ลงทะเบียนไว้

ประเภทของข้อมูลที่ท่านสามารถลงทะเบียนได้

คือบริการที่ช่วยให้ท่านได้ลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษที่ท่านต้องการเมื่อขึ้นเครื่องเนื่องจากอาการเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บ หรือความทุพพลภาพลงในบัญชีสมาชิก ANA Mileage Club ของท่าน ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือพิเศษจะสามารถ่ายโอนไปยังสนามบินเมื่อทำการจองได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลหลักที่สามารถลงทะเบียนได้ ได้แก่:

 • ระดับในการเคลื่อนที่ของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นที่จะนำไปเช็คอิน (เข็นด้วยตนเอง/ไฟฟ้า ขนาด ข้อมูลแบตเตอรี่ ฯลฯ)
 • หากท่านมีความบกพร่องทางสายตาหรือการได้ยิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะนำไปใช้บนเครื่องบิน
 • อุปกรณ์ที่ขอยืมที่ต้องมีการจัดการพิเศษ
 • การช่วยเหลือพิเศษที่ต้องการที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ PDF นี้

เอกสารการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของลูกค้า

ข้อมูลบางประการที่ท่านลงทะเบียนจะนำไปแสดงในข้อมูลการจองของท่านโดยอัตโนมัติเป็นข้อมูลความช่วยเหลือเมื่อทำการจองบัตรโดยสารในเว็บไซต์ ANA ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการการจองรวดเร็วยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: ขั้นตอนการลงทะเบียนจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลความช่วยเหลือจะแสดงในส่วน A, B หรือ C ที่ด้านซ้ายมือของเอกสารการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของลูกค้า

 • A: ข้อมูลจะแสดงในข้อมูลความช่วยเหลือของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อทำการจองเที่ยวบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ หากข้อมูลไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง กระบวนการนี้สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นทางออนไลน์ได้
 • B และ C: ข้อมูลจะไม่นำไปแสดงในข้อมูลการจองของท่านโดยอัตโนมัติ โปรดโทรติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA เพื่อยืนยันข้อมูลความช่วยเหลือของท่านและข้อมูลจะส่งต่อไปให้กับทางสนามบินและเครื่องบิน

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า

สมาชิก ANA Mileage Club

เราจะลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังนั้น โปรดใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนเพิ่มเติมไปยังข้อมูลสมาชิก ANA Mileage Club เราจะยืนยันตัวตนของท่าน

ไม่ใช่สมาชิก ANA Mileage Club

อันดับแรก โปรดสมัครเข้าร่วม ANA Mileage Club ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จดบันทึกหมายเลขสมาชิก 10 หลักที่แสดงในหน้ายืนยันการลงทะเบียนเนื่องจากจำเป็นต้องใช้เมื่อทำการลงทะเบียนข้อมูลการช่วยเหลือพิเศษ

วิธีลงทะเบียนข้อมูลขอรับความช่วยเหลือพิเศษ

ขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์

ลงทะเบียนด้วยอีเมล

โปรดดาวน์โหลดและกรอกเอกสารการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของลูกค้าและส่งเป็นเอกสารแนบพร้อมกับเอกสารแบบสอบถามด้านล่างนี้

ลงทะเบียนทางโทรศัพท์

ติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA พร้อมด้วยหมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club 10 หลักของท่าน หลังจากที่ท่านยืนยันตัวตนแล้ว พนักงานจะสอบถามท่านเพิ่มเติมและลงทะเบียนการช่วยเหลือพิเศษที่ท่านต้องการ โปรดโทรติดต่อหรือส่งอีเมลไปยังจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือหากท่านต้องการยืนยันข้อมูลที่ลงทะเบียนของท่าน หากท่านใช้งานรถเข็น หรือมีความบกพร่องทางสายตาหรือการได้ยิน ท่านสามารถลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงข้อมูลความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์ รวมไปถึงล็อกอิน ไปยัง หน้าของฉัน ในเว็บไซต์ ANA แล้วเลือก ลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง ภายใต้ เมนูของฉัน

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการลงทะเบียน

 • ซึ่งจะใช้เวลา 5 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อดำเนินการการลงทะเบียนของท่าน หากจุดลงทะเบียนติดต่อไปเพื่อยืนยันรายการใดๆ ในแบบฟอร์มของท่าน การลงทะเบียนของท่านจะใช้เวลา 5 วันทำการ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในการดำเนินการหลังจากรายการดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้ว
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียน หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน โปรดติดต่อ “จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA” ทางโทรศัพท์หรืออีเมล
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก เช่น ที่อยู่และชื่อจะไม่สามารถทำได้ ณ จุดบริการนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ ANA Mileage Club
 • โปรดไปที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วิธียืนยันข้อมูลการช่วยเหลือพิเศษ

ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะแสดงในหน้าข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง ของหน้าสมาชิก ANA Mileage Club ในเว็บไซต์ ANA และในหน้าข้อมูลความช่วยเหลือเมื่อทำการจองเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

ข้อมูลความช่วยเหลือ A, B และ C ที่เขียนอยู่ที่ด้านซ้ายมือของเอกสารการลงทะเบียนสำหรับข้อมูลขอรับความช่วยเหลือของลูกค้าจะแสดงดังต่อไปนี้

 • A: แสดงในหน้าข้อมูลความช่วยเหลือ เมื่อทำการจองเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศ และในหน้าข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง ของหน้าสมาชิก ANA Mileage Club
 • B: แสดงในหน้าข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่งของหน้าสมาชิก ANA Mileage Club
 • C: ไม่แสดงในเว็บไซต์ ANA

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลรถเข็น ซึ่งก็คือในส่วน A สามารถดูได้ในหน้าสมาชิก Mileage Club

ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการนั่งของท่าน ซึ่งก็คือในส่วน C สามารถยืนยันได้โดยการโทรติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

ติดต่อสอบถาม

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูล การลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการลงทะเบียน การงดให้บริการ หรือคำปรึกษาใดๆ หรือคำขอเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องบิน