ลูกค้าของเที่ยวบินร่วม

ลูกค้าของเที่ยวบินร่วม

เมื่อใช้บริการเที่ยวบินร่วม ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและการให้บริการของสายการบินที่ดำเนินการ โปรดติดต่อแต่ละสายการบินโดยตรง

ลูกค้าของเที่ยวบินร่วม

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเราที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA จะมีการใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่ดำเนินการ เนื่องจากการช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA ลูกค้าตามรายการด้านล่างอาจไม่สามารถขอรับการช่วยเหลือพิเศษได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

 • ลูกค้าที่ต้องใช้เปลหาม
 • ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือป่วย
 • ลูกค้าที่เคลื่อนไหวตัวลำบาก
 • ลูกค้าที่ใช้รถเข็นไฟฟ้า
 • ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา (ลูกค้าที่ตาบอดสนิทและเดินทางคนเดียว)
 • ลูกค้าที่พกพาและใช้งานถังออกซิเจนบนห้องโดยสาร

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร โปรดดูที่ เที่ยวบินร่วม (ระหว่างประเทศ)

บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

การให้บริการในเที่ยวบินร่วมที่ใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA ซึ่งให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร

AIRDO
 • การนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นห้องโดยสาร
 • การเช่าถังออกซิเจนทางการแพทย์
 • การให้ยืมเบาะนิรภัย
 • การให้ยืมสายรัดนิรภัย
Solaseed Air
 • การนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นห้องโดยสาร
 • การเช่าถังออกซิเจนทางการแพทย์
 • การให้ยืมเบาะนิรภัย
 • การให้ยืมสายรัดนิรภัย
IBEX Airlines
 • การนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นห้องโดยสาร
 • การให้ยืมเบาะนิรภัย
 • การให้ยืมสายรัดนิรภัย
Oriental Air Bridge
 • การนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นห้องโดยสาร
 • การติดตั้งเปลหาม
 • การให้ยืมสายรัดนิรภัย
StarFlyer
 • การนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นห้องโดยสาร
 • การให้ยืมสายรัดนิรภัย
ตารางบริการหลักที่ให้บริการบนเที่ยวบินร่วมภายในประเทศญี่ปุ่นที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร
 • * สัญลักษณ์ “〇” หมายถึงบริการนั้นพร้อมให้บริการ ส่วนสัญลักษณ์ “×” หมายถึงไม่พร้อมให้บริการ
ชื่อบริการ การนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นห้องโดยสาร การเช่าถังออกซิเจนทางการแพทย์ การให้ยืมเบาะนิรภัย การให้ยืมสายรัดนิรภัย การติดตั้งเปลหาม
AIRDO x
Solaseed Air x
IBEX Airlines x x
Oriental Air Bridge x x
StarFlyer x x x

บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

โปรดดูบริการที่มีในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรโดยใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA และเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA โดยใช้หมายเลขเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร

เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรที่ใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA
การนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นห้องโดยสาร การเช่าถังออกซิเจนทางการแพทย์ การติดตั้งเปลหาม

พร้อมให้บริการบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA โดยใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (หมายเลขเที่ยวบินที่ระบุบนบัตรโดยสาร)

โปรดทราบว่าลูกค้าที่มีโรคภัยหรือการบาดเจ็บ (ทางการแพทย์) อยู่ในเครื่องอบทารก หรือต้องพกพา POC (เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา) และเครื่องช่วยหายใจนั้นไม่สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมได้

การให้ยืมเบาะนิรภัย การให้ยืมสายรัดนิรภัย

พร้อมให้บริการบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA โดยใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (หมายเลขเที่ยวบินที่ระบุบนบัตรโดยสาร)

การขนส่งสัตว์เลี้ยงในส่วนเก็บสินค้าของเครื่องบิน การนำสุนัขช่วยเหลือขึ้นห้องโดยสาร

เนื่องจากสายการบินพันธมิตรเที่ยวบินร่วมบางสายอาจสามารถให้บริการตามคำขอของท่านได้ โปรดติดต่อจุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA สำหรับรายละเอียด

โปรดติดต่อสายการบินที่ดำเนินการสำหรับความพร้อมในการให้บริการ

เที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA ที่ใช้หมายเลขเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร
การนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นห้องโดยสาร การเช่าถังออกซิเจนทางการแพทย์ การติดตั้งเปลหาม

พร้อมให้บริการบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA โดยใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (หมายเลขเที่ยวบินที่ระบุบนบัตรโดยสาร)

โปรดทราบว่าลูกค้าที่มีโรคภัยหรือการบาดเจ็บ (ทางการแพทย์) อยู่ในเครื่องอบทารก หรือต้องพกพา POC (เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา) และเครื่องช่วยหายใจนั้นไม่สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมได้

การให้ยืมเบาะนิรภัย การให้ยืมสายรัดนิรภัย

พร้อมให้บริการบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA โดยใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (หมายเลขเที่ยวบินที่ระบุบนบัตรโดยสาร)

การขนส่งสัตว์เลี้ยงในส่วนเก็บสินค้าของเครื่องบิน

พร้อมให้บริการบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA โดยใช้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (หมายเลขเที่ยวบินที่ระบุบนบัตรโดยสาร)

การนำสุนัขช่วยเหลือขึ้นเครื่อง

โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA เนื่องจากอาจมีสายการบินพันธมิตรที่อนุญาตให้นำสุนัขช่วยเหลือขึ้นห้องโดยสารได้

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA