เที่ยวบินร่วม

รายการเที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินร่วม คือ การร่วมมือกันดำเนินการบนเครื่องบินลำเดียวโดยสองสายการบินหรือมากกว่า และหมายถึงเที่ยวบินหนึ่งที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA (NH) ซึ่งดำเนินการบินโดยสายการบินพันธมิตร ที่ ANA เรากำลังขยายจำนวนเที่ยวบินร่วมเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการโดยการหาพันธมิตรร่วมกับสายการบินจากภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การต่อเครื่องระหว่างเมืองต่างๆ ทั่วโลกมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงเดินทางได้ง่ายขึ้น หากเที่ยวบินใดเป็นเที่ยวบินร่วม ลูกค้าจะได้รับแจ้งจากสายการบินซึ่งให้บริการเที่ยวบินเมื่อท่านทำการสำรองที่นั่ง

พันธมิตรที่เชื่อมต่อกับ Star Alliance

สายการบินที่ไม่ใช่สมาชิก Star Alliance

สายการบินพันธมิตรเที่ยวบินภายในประเทศ

เงื่อนไขการขนส่งของ ANA

ท่านจะได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรี หมายเหตุ: การให้บริการจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association -IATA) และกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เมื่อท่านทำการสำรองที่นั่ง

เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินที่ให้บริการ

การสำรองที่นั่ง

 • ระยะเวลายอมรับการสำรองที่นั่งและกำหนดเวลา
 • การเลือกที่นั่งล่วงหน้า

สัมภาระ

 • ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน
 • ข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งของอันตรายและสัมภาระเกินขนาด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่ง

 • เด็กทารก/เด็กเล็ก
 • สัตว์ (รวมถึงสุนัขบริการ)
 • ผู้โดยสารที่ต้องการบริการพิเศษ
  • หมายเหตุ: สายการบินที่ให้บริการบางสายการบินอาจไม่สามารถให้บริการลูกค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงลูกค้าที่ใช้เปลหาม หรือเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (Portable Oxygen Concentrators - POCs)
 • การปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

การขึ้นเครื่อง

 • กำหนดเวลาเช็คอิน
 • การชดเชยเมื่อมีที่นั่งไม่เพียงพออันเกิดจากการจองเกินจำนวน
 • การชดเชยเมื่อสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย
 • การจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ (เช่น ล่าช้า การยกเลิก อื่นๆ)

หมายเหตุ

 • เที่ยวบินร่วมจะให้บริการด้วยเครื่องบินและลูกเรือของสายการบินพันธมิตรนั้นๆ ข้อกำหนดและกฎของสายการบินพันธมิตรผู้ร่วมดำเนินการจะปรับใช้ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการถือสัมภาระขึ้นเครื่อง (กระเป๋า) และเวลาเช็คอิน รวมถึงเงื่อนไขการขึ้นเครื่องสำหรับเด็ก/ทารก สัตว์ และลูกค้าทุพพลภาพ
  • ข้อกำหนดและกฎจะปรับใช้กับการชดเชยสำหรับสัมภาระที่หาย/เสียหาย การยกเลิกและล่าช้า และการสำรองที่นั่งล่วงหน้า
 • สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา ขั้นตอนจะดำเนินการที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินพันธมิตร ไม่ใช่เคาน์เตอร์ของ ANA
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่ระบุตรงตามหมายเลขเที่ยวบินที่ท่านจอง การจัดการไมล์สะสมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธมิตรผู้ให้บริการ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามเมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือติดต่อพันธมิตรผู้ให้บริการโดยตรง