ลูกค้าที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในร่างกายหรือฝังวัสดุโลหะในร่างกาย

ลูกค้าที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในร่างกายหรือฝังวัสดุโลหะในร่างกาย

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับหมายเหตุสำคัญที่ควรทราบก่อนขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

หมายเหตุสำคัญ

ไม่มีปัญหาในการขึ้นเครื่อง รวมถึงไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าหรือแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน เครื่องตรวจจับโลหะอาจตอบสนองต่อคุณได้

หากท่านมีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ, ICD หรือเครื่องกระตุ้นไขสันหลัง และกังวลเกี่ยวกับความไวของอุปกรณ์ เราจะทำการตรวจค้นร่างกายแทนวิธีการตรวจสอบตามปกติที่ใช้เครื่องตรวจจับโลหะรูปแบบประตู

โปรดอธิบายอาการและสถานการณ์ของท่านด้วยวาจาต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมกับหนังสือหรือใบรับรองแพทย์รับรองอาการของท่านก่อนผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้ ลูกค้าที่มีตัวยึดโลหะ เช่น ข้อต่อเทียมในร่างกาย อาจตอบสนองต่อเครื่องตรวจจับโลหะได้ ทั้งนี้จะไม่มีปัญหาบนเครื่องบิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยให้ทราบล่วงหน้า

สมุดบันทึก

ตัวอย่างสมุดบันทึก

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • หากท่านใช้บริการในสนามบินนอกประเทศญี่ปุ่น เราขอแนะนำให้ท่านเตรียมหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
  • เนื่องจากข้อกำหนดและกฎอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โปรดปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตประเทศปลายทางของท่านล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในร่างกายหรือฝังวัสดุโลหะในร่างกาย

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA