คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

หน้านี้จะแสดงคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการเดิน

ถาม: ฉันไม่สามารถเดินระยะไกลได้เนื่องจากอายุของฉัน ฉันยืมรถเข็นที่สนามบินได้หรือไม่

ตอบ: ท่านสามารถใช้รถเข็นที่พร้อมให้บริการภายในสนามบินได้ โปรดยื่นคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการเดิน

ถาม: ฉันเช็คอินรถเข็นไฟฟ้าได้หรือไม่

ตอบ: ได้ ท่านสามารถเช็คอินรถเข็นไฟฟ้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดแจ้งข้อมูลขนาด น้ำหนัก และประเภทแบตเตอรี่ของรถเข็นไฟฟ้าที่จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการเดิน

ถาม: ฉันสามารถนำไม้เท้าหรือไม้ค้ำขึ้นเครื่องได้หรือไม่

ตอบ: ไม้เท้าหรือไม้ค้ำสามารถนำขึ้นเครื่องได้ (ยกเว้นประเภทที่มีปลายแหลม)
โปรดเก็บไม้เท้าในแนวนอนใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน ไม้เท้าอาจจะถูกนำไปจัดเก็บในพื้นที่เก็บของเหนือศีรษะหรือฝากไว้ที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของไม้เท้าและสภาพแวดล้อมบริเวณที่นั่ง

สำหรับไม้ค้ำ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเป็นเก็บไว้ให้ท่าน

ลูกค้าที่พกพาอุปกรณ์ทางการแพทย์บนห้องโดยสาร

ถาม: ฉันจะใช้เครื่องให้ออกซิเจนภายในห้องโดยสารได้หรือไม่

ตอบ: เราอนุญาตให้ใช้ถังออกซิเจนทางการแพทย์บนเครื่องได้ (ยกเว้นเที่ยวบินที่ไปยังหรือมาจากสหรัฐฯ) รวมถึงมีให้เช่าเครื่องมือเช่นกัน (มีค่าบริการ) หากท่านประสงค์ที่จะใช้งานถังออกซิเจนทางการแพทย์บนเครื่อง ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์เสียก่อน (MEDIF)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ลูกค้าที่มีความต้องการด้านการแพทย์

ถาม: ฉันมีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ ฉันสามารถใช้เครื่อง CPAP*1 บนเครื่องบินได้หรือไม่

ตอบ: โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้าเพื่อยืนยันว่าเครื่อง CPAP ของท่านนั้นสามารถใช้บนห้องโดยสารได้หรือไม่ โปรดให้ข้อมูลผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่น ขนาด และประเภทแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ลูกค้าที่มีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ (SAS)

 อนุญาตให้ใช้ช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบินกับเครื่อง CPAP ที่ผ่านการอนุญาตโดย ANA แล้วเท่านั้น ลูกค้าที่มีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ (SAS)

  • *1.
    CPAP (เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า) คือเครื่องมือรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ

ถาม: ฉันสามารถใช้เครื่องพ่นหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อื่นๆ บนเครื่องบินได้หรือไม่

ตอบ: โปรดติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้าเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ของท่านนั้นสามารถใช้บนห้องโดยสารได้หรือไม่ โปรดให้ข้อมูลผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่น ขนาด และประเภทแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ลูกค้าที่มีความต้องการด้านการแพทย์ โปรดทราบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบินได้ เนื่องจากกระแสพลังงานไฟฟ้าไม่มีความเสถียรพอ

ถาม: ฉันสามารถนำกระบอกฉีดอินซูลิน (เข็มฉีดยา) หรืออิพิเนฟริน (EpiPen) ขึ้นเครื่องได้หรือไม่

ตอบ: ได้ ท่านสามารถพกพาและใช้กระบอกฉีดอินซูลินและยาส่วนบุคคลบนเครื่องบินได้

แม้ท่านจะสามารถนำกระบอกฉีดยาขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องมีการสำแดงล่วงหน้าหรือกรอกแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) เราแนะนำให้ท่านเตรียมเอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับยาและวัตถุประสงค์ (ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองที่แพทย์เป็นผู้เขียน บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน และอื่นๆ) เพื่อช่วยให้การตรวจรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้โดยราบรื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนลูกค้าที่พกพากระบอกฉีดยาแบบใช้เองสำหรับใช้บนเครื่อง

ลูกค้าที่ใช้เครื่องฉีดอัตโนมัติ (เข็มฉีดยา) และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพาตามปกติบนเครื่องบิน เช่น อินซูลินปั๊ม

ลูกค้าที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในร่างกายหรือฝังวัสดุโลหะในร่างกาย

ถาม: ฉันฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในร่างกาย ฉันควรต้องระวังในเรื่องใดบ้างเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน

ตอบ: ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบสภาพของท่านล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม โปรดแจ้งให้พนักงานตรวจทราบว่าท่านมีว่าท่านมีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนลูกค้าที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในร่างกายหรือฝังวัสดุโลหะในร่างกาย

ถาม: ฉันมีวัสดุโลหะฝังอยู่ในขา ฉันควรต้องระวังในเรื่องใดบ้างเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน

ตอบ: ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบสภาพของท่านล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม โปรดแจ้งให้พนักงานตรวจทราบว่าท่านฝังวัสดุโลหะในร่างกาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนลูกค้าที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในร่างกายหรือฝังวัสดุโลหะในร่างกาย

ลูกค้าที่มีความต้องการด้านการแพทย์

ถาม: ฉันใช้อุปกรณ์ทวารเทียม ฉันสามารถนำกรรไกรขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่

ตอบ: ถึงแม้จะเป็นวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ กรรไกรเป็นสิ่งของต้องห้ามและไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ โปรดเตรียมการตัดอุปกรณ์ของท่านไว้ล่วงหน้า

ถาม: ฉันเป็นโรคหอบหืด ฉันควรต้องระวังในเรื่องใดบ้างเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน

ตอบ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการของท่าน ดังนั้นโปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวล่วงหน้า โดยท่านอาจนำเครื่องพ่นติดตัวขึ้นเครื่องได้ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสารอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน สภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสาร

ถาม: ฉันสามารถฟอกไตทางช่องท้อง (CAPD) ก่อนจะขึ้นเครื่องและระหว่างเที่ยวบินได้หรือไม่

ตอบ: บางสนามบินอาจมีคลินิกให้บริการ แต่ยังไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับฟอกไต โปรดยืนยันกับทางสนามบินโดยตรง และดำเนินการเตรียมพร้อมที่จำเป็นล่วงหน้า เราไม่แนะนำให้ทำการฟอกไตระหว่างการเดินทางเนื่องจากอากาศที่อัดตัวแน่นและพื้นที่ที่จำกัด

โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวและติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA ล่วงหน้าหากท่านต้องการทำการฟอกไตระหว่างอยู่บนเครื่องบิน

ถาม: ลูกของฉันเป็นโรคติดต่อ เราจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินหรือไม่

ตอบ: เราไม่อนุญาตให้ลูกของท่านขึ้นเครื่องหากเป็นโรคติดต่อใดๆ ที่ระบุในรายการของกฎหมาย School Health and Safety Law ที่ได้ห้ามไม่ให้เข้าโรงเรียน เช่น โรคคางทูม หรือโรคหัดเยอรมัน และยังไม่พ้นระยะเวลาควบคุมที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากแพทย์ประจำตัวพิจารณาแล้วว่าลูกของท่านไม่มีเชื้อแล้ว ลูกของท่านอาจได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ดังนั้น โปรดปรึกษากับแพทย์ประจำตัวก่อน ในกรณีนี้ ท่านอาจต้องแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

ถาม: ฉันเป็นโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ ฉันจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินหรือไม่

ตอบ: เราไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องหากท่านเป็นโรคติดต่อใดๆ ที่ระบุในรายการของกฎหมาย School Health and Safety Law ที่ได้ห้ามไม่ให้เข้าโรงเรียนและยังไม่พ้นระยะเวลาควบคุมที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากแพทย์ประจำตัวพิจารณาแล้วว่าลูกของท่านไม่มีเชื้อแล้ว ลูกของท่านอาจได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ดังนั้น โปรดปรึกษากับแพทย์ประจำตัวก่อน ในกรณีนี้ ท่านอาจต้องแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

ถาม: ฉันเป็นโรคตื่นตระหนก ฉันขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่

ตอบ: เราเข้าใจว่าท่านมีความกังวล มีสิ่งมากมายที่อาจไปกระตุ้นอาการและทำให้เกิดตื่นตระหนก (กังวล กลัว ใจสั่น หายใจไม่สะดวก เกิดภาวะระบายลมหายใจเกิน วิงเวียนศีรษะ) ระหว่างการเดินทาง โปรดปรึกษาแพทย์ว่าท่านสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้หรือไม่ และรับทราบสิ่งที่ควรทำหากมีเกิดอาการตื่นตระหนกระหว่างเดินทาง โปรดนำยาช่วยระงับอาการติดตัวมากับท่านด้วย หากท่านไม่สามารถใช้ยาได้ด้วยตัวท่านเอง เราขอแนะนำให้ท่านมีผู้คุ้มครองเดินทางพร้อมกับท่านด้วย อีกทั้งเราสามารถช่วยจัดที่นั่งโดยสารให้ท่านได้ ดังนั้นโปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อท่านทำการจอง

ถาม: ฉันจะพกยาของฉันขึ้นเครื่องได้หรือไม่

ตอบ: ท่านสามารถพกพายาขึ้นเครื่องบินได้ เราขอแนะนำให้ท่านนำเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยา เช่น หนังสือกำกับยา ฉลากยา สำเนาใบสั่งยา หรือใบรับรองแพทย์

ถาม: ฉันไม่สามารถนั่งหลังตรงได้ ฉันยังขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่

ตอบ: ลูกค้าทุกท่านจะต้องนั่งในท่าตัวตรงและคาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด

เรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ท่านสามารถนั่งตัวตรงได้ และพร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการคงให้ร่างกายส่วนบ่นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างเดินทางโดยเครื่องบิน นอกจากนั้น ท่านยังสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือของตัวเองระหว่างอยู่ในห้องโดยสารได้ด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการ

ลูกค้าที่มีปัญหาในการนั่งเป็นเวลานาน

ถาม: ฉันแพ้ถั่วลิสง

ตอบ: ANA มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ถั่วลิสงเป็นส่วนผสมสำหรับอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องในสายการบินทั้งในประเทศญี่ปุ่น*2และระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group อย่างไรก็ตาม มีความเป็นได้ที่อาหารและเครื่องดื่มอาจจะมีการใส่ถั่วลิสงหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง (เช่น น้ำมันถั่วลิสง) ในระหว่างการเตรียมหรือการผลิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่ นโยบายของ ANA เกี่ยวกับลูกค้าที่มีอาการแพ้ถั่วลิสง

  • *2.
    ไม่รวมเที่ยวบินร่วม โปรดสอบถามสายการบินที่ดำเนินการสำหรับเที่ยวบินร่วม

อื่นๆ

ถาม: ฉันสามารถนำสุนัขช่วยเหลือขึ้นเครื่องได้หรือไม่

ตอบ: ได้ สุนัขช่วยเหลือ ได้แก่ สุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง สุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ โดยสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเที่ยวบินสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก สุนัขบริการนอกเหนือจากสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ (เช่น สุนัขเตือนภัย สุนัขบริการทางจิตเวช และสุนัขช่วยเหลือด้านอารมณ์) สามารถนำขึ้นเครื่องได้หากเป็นไปตามเงื่อนไข

ลูกค้าที่เดินทางร่วมกับสุนัขช่วยเหลือ

ถาม: ฉันตั้งครรภ์ ฉันควรต้องระวังในเรื่องใดบ้างเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน

ตอบ: หากท่านต้องเดินทางภายในระยะเวลา 28 วันก่อนถึงกำหนดคลอด ท่านจะต้องมีแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน สตรีมีครรภ์ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หากท่านไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ อย่างไรก็ตาม โปรดระมัดระวังสภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสารและเวลาที่ออกเดินทาง โปรดปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถเดินทางได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในห้องโดยสาร โปรดดูที่ส่วน สภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสาร

ถาม: ลูกวัยทารกที่กำลังป่วยของฉันสามารถขึ้นเครื่องได้หรือไม่

ตอบ: โปรดปรึกษาเกี่ยวกับอาการของลูกของท่านที่ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า หากท่านจำเป็นต้องใช้เครื่องอบทารกหรืออุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ โปรดติดต่อที่จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน ลูกค้าที่มีความต้องการด้านการแพทย์

ถาม: ฉันสามารถสมัครใช้บริการ "ความช่วยเหลือที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน" ทางออนไลน์ได้หรือไม่

ตอบ: ความช่วยเหลือบางรายการสามารถจองทางออนไลน์ได้ หลังจากที่ท่านได้จองบัตรโดยสารของท่านแล้ว ท่านสามารถสมัครใช้บริการความช่วยเหลือได้จากส่วน "ต้องการความช่วยเหลือ" ใน "เมนูการช่วยเหลือ"

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ขั้นตอนในเว็บไซต์"

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA