ผังที่นั่งของ Boeing 777-300ER

ผังที่นั่งของ Boeing 777-300ER (77W)

ในหน้านี้ ท่านจะพบข้อมูลแผนผังที่นั่งบนเครื่องบิน Boeing 777-300ER (77W) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่นั่ง

212 ที่นั่งใหม่

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 777-300ER (212 ที่นั่งใหม่)

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส 8 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นธุรกิจ 64 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 24 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 116 ที่นั่ง แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 42 ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 7, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 16, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 30 และทั้งสองฝั่งด้านหลังห้องโดยสาร

ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสอยู่ในแถวที่ 1 และ 2 แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวา A, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, K ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านหน้า

มีฉากกั้นแบบพับเก็บได้อยู่ระหว่างที่นั่ง 1D และ 1G และที่นั่ง 2D และ 2G ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 5 ถึง 20 ทุกที่นั่งในแถวที่ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, และ 19 เป็นแบบหันไปด้านหลัง และแผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวเหล่านี้คือ A, ทางเดิน, E, F, ทางเดิน, K ที่นั่ง A และ F จะมีโต๊ะอยู่ด้านซ้าย และที่นั่ง E และ K จะมีโต๊ะอยู่ด้านขวา ที่นั่งทั้งหมดในแถว 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, และ 20 เป็นที่นั่งที่หันไปด้านหน้า และแผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวเหล่านี้คือ C, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, H ที่นั่ง C และ G จะมีโต๊ะอยู่ด้านซ้าย และที่นั่ง D และ H จะมีโต๊ะอยู่ด้านขวา มีฉากกั้นแบบพับเก็บได้อยู่ระหว่างที่นั่ง E และ F และที่นั่ง D และ G สำหรับแถวที่ 5 ถึง 20 ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 25 ถึง 27 แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน, H, K ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้ จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 25

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 30 ถึง 42 แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 30 คือ A, B, C, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 31 ถึง 38 คือ A, B, C, ทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 39 ถึง 41 คือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน, H, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 42 คือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, G ทุกที่นั่งในแถวที่ 30 เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งในแถวที่ 30 ที่นั่ง D, E, F และ G ในแถว 31 และที่นั่ง A, B, C, H, J และ K ในแถว 38 ที่นั่ง 30A และ 30K ไม่มีหน้าต่าง จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 30 และอยู่ด้านหน้าที่นั่ง 31D, E, F และ G

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นอยู่ด้านหน้าที่นั่ง 30A, B, และ C ห้องน้ำนี้มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหน้าห้องโดยสาร หลังที่นั่ง 6C และ 6H และอยู่ด้านหน้าที่นั่ง 17A และ 17K ห้องน้ำที่มีโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมจะอยู่ด้านหลังที่นั่ง 42F และ 42G ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหน้าของที่นั่ง 1A ห้องน้ำมีอยู่ทั้งสองฝั่งที่ด้านหลังของห้องโดยสาร ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร, ด้านหน้าแถวที่ 7, ด้านหลังแถวที่ 16, ด้านหน้าแถวที่ 30 และด้านหลังของห้องโดยสาร

บาร์อยู่ด้านหลังแถวที่ 16

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 212 ที่นั่ง
ความยาวรวม 73.9 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 64.8 ม.
ความสูงหาง 18.5 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 890 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 14,900 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 348.8 ตัน
เครื่องยนต์ GE90-115BL
แรงขับเครื่องยนต์ 52,160 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 181 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

212 ที่นั่ง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 777-300ER (212 ที่นั่ง)

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส 8 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นธุรกิจ 68 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 24 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 112 ที่นั่ง แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 42

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 6, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 17, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 30 และทั้งสองฝั่งด้านหลังห้องโดยสาร

ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสอยู่ในแถวที่ 1 และ 2

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวา A, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, K ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านหน้า ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 5 ถึง 21

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, และ 20 คือ A, ทางเดิน, D, F, ทางเดิน, H ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านขวามือ แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, และ 21 คือ C, ทางเดิน, E, G, ทางเดิน, K ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านซ้ายมือ ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 25 ถึง 27

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน, H, K ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่ง

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 30 ถึง 42

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 30 ถึง 40 คือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 41 คือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 42 คือ A, C, ทางเดิน, D, E, F ที่นั่ง 30A, C, H, J และ K เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้สำหรับทุกที่นั่งในแถวที่ 30 ที่นั่ง 30A และ 30K ไม่มีหน้าต่าง จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 30

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นอยู่ด้านหน้าของที่นั่ง 30A และ 30C ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหน้าที่นั่ง 1D และ 1G, ด้านหลังที่นั่ง 6C, ด้านหลังที่นั่ง 6K, ด้านหน้าที่นั่ง 18A และด้านหน้าที่นั่ง 18H ห้องน้ำที่มีโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหน้าที่นั่ง 30H, J และ K และด้านหลังที่นั่ง 42F ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหน้าของที่นั่ง 1A ห้องน้ำอยู่ด้านหลังที่นั่ง 41H, J และ K และด้านหลังที่นั่ง 42A และ 42C

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร, ด้านหลังแถวที่ 6, ด้านหลังแถวที่ 27, ด้านหน้าแถวที่ 30 และด้านหลังของห้องโดยสาร

บาร์อยู่ด้านหลังแถวที่ 17

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 212 ที่นั่ง
ความยาวรวม 73.9 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 64.8 ม.
ความสูงหาง 18.5 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 890 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 14,900 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 348.8 ตัน
เครื่องยนต์ GE90-115BL
แรงขับเครื่องยนต์ 52,160 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 181 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

250 ที่นั่ง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 777-300ER (250 ที่นั่ง)

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาส 8 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นธุรกิจ 52 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 24 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 166 ที่นั่ง แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 42

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 6, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 17, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 30 และทั้งสองฝั่งด้านหลังห้องโดยสาร

ที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสอยู่ในแถวที่ 1 และ 2

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวา A, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, K ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านหน้า ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 5 ถึง 17

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 5, 7, 9, 11, 13, 15 และ 17 คือ A, ทางเดิน, D, F, ทางเดิน, H ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านขวามือ แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 คือ C, ทางเดิน, E, G, ทางเดิน, K ที่นั่งเหล่านี้มีโต๊ะอยู่ด้านซ้ายมือ ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 18 ถึง 20

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน, H, K ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่ง

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 24 ถึง 42

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 24 ถึง 40 คือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, G, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 41 คือ A, C, ทางเดิน, D, E, F, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 42 คือ A, C, ทางเดิน, D, E, F ที่นั่ง 30A, C, H, J และ K เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้สำหรับทุกที่นั่งในแถวที่ 24 และ 30 ที่นั่ง 30A และ 30K ไม่มีหน้าต่าง จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 24 และ 30

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นอยู่ด้านหลังของที่นั่ง 29A และ 29C ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหน้าของที่นั่ง 1D และ 1G, ด้านหลังที่นั่ง 6C, ด้านหลังที่นั่ง 6K, ด้านหลังที่นั่ง 17A และด้านหลังที่นั่ง 17H ห้องน้ำที่มีโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังที่นั่ง 29H, J และ K และด้านหลังที่นั่ง 42F ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหน้าของที่นั่ง 1A ห้องน้ำอยู่ด้านหลังที่นั่ง 41H, J และ K และด้านหลังที่นั่ง 42A และ 42C

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร, ด้านหลังแถวที่ 6, ด้านหลังแถวที่ 29, ด้านหน้าแถวที่ 30 และด้านหลังของห้องโดยสาร

บาร์อยู่ด้านหลังแถวที่ 17

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 250 ที่นั่ง
ความยาวรวม 73.9 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 64.8 ม.
ความสูงหาง 18.5 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 890 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 14,800 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 348.8 ตัน
เครื่องยนต์ GE90-115BL
แรงขับเครื่องยนต์ 52,160 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 181 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า