ชั้นธุรกิจ B777-300ER

THE Room

ข้อมูลสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจบน B777-300ER ของ ANA

B777-300ER (212 ที่นั่งใหม่)

ที่นั่งชั้นธุรกิจ B777-300ER

ที่นั่งที่กว้างขวางเหล่านี้มาพร้อมประตูกั้นและยังอยู่ติดทางเดิน สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแถวที่หันไปส่วนหน้าหรือหันไปด้านหลังเพื่อความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายสูงสุดในชั้นธุรกิจ

  • * ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * รูปภาพตัวอย่าง
ที่นั่งชั้นธุรกิจรวม 64 ที่นั่ง

ที่นั่งชั้นธุรกิจรวม 64 ที่นั่ง

การจัดที่นั่งแบบเลือกได้ว่าจะหันไปด้านหน้าหรือหันไปด้านหลัง

การจัดที่นั่งแบบเลือกได้ว่าจะหันไปด้านหน้าหรือหันไปด้านหลัง

ที่นั่งกว้างขวางมาพร้อมเบาะที่ได้ผลิตร่วมกับ Nishikawa Sangyo เพื่อความสบายเหนือระดับ

ที่นั่งกว้างขวางมาพร้อมเบาะที่ได้ผลิตร่วมกับ Nishikawa Sangyo เพื่อความสบายเหนือระดับ

ที่นั่งปรับนอนราบ

ที่นั่งปรับนอนราบ

ที่นั่งแยกส่วนตัวพร้อมประตูกั้น

ที่นั่งแยกส่วนตัวพร้อมประตูกั้น

จอภาพแบบ 4K ขนาดใหญ่ 24 นิ้ว

จอภาพแบบ 4K ขนาดใหญ่ 24 นิ้ว

ฉากกั้นที่เลื่อนปรับได้สำหรับที่นั่งคู่

ฉากกั้นที่เลื่อนปรับได้สำหรับที่นั่งคู่

ที่นั่งแยกส่วนตัวพร้อมประตูกั้นสำหรับพื้นที่ส่วนตัว

ที่นั่งแยกส่วนตัวพร้อมประตูกั้นสำหรับพื้นที่ส่วนตัว

โต๊ะขนาดใหญ่

โต๊ะขนาดใหญ่

โต๊ะข้างขนาดใหญ่

โต๊ะข้างขนาดใหญ่

ไฟอ่านหนังสือที่สะดวกสบาย

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

  • * งดให้บริการพอร์ต HDMI ในขณะนี้

บริการที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

Keep My Fare

Keep My Fare เป็นบริการเพื่อความสะดวกสบายที่ช่วยให้ลูกค้าเก็บการสำรองที่นั่งและอัตราค่าโดยสารไว้ก่อนได้ หากลูกค้าต้องการระยะเวลาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการซื้อบัตรโดยสารหรือไม่ (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร) ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keep My Fare

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี ราคา 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ขอรับบริการทางออนไลน์หลังจากจองเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และคงการเชื่อมต่อโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ ท่านสามารถดูบัตรคำแนะนำการเชื่อมต่อได้ในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ANA

อาหารพิเศษ

เพื่อตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา โปรดขออาหารพิเศษก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ

ANA BUSINESS STAGGERED

ข้อมูลสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจบน B777-300ER ของ ANA

B777-300ER (250/212 ที่นั่ง)

ที่นั่งชั้นธุรกิจ B777-300ER

เป็นที่นั่งปรับเอนราบที่จัดวางแบบสลับฟันปลา ทุกที่นั่งอยู่ติดทางเดิน

  • * ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * รูปภาพตัวอย่าง

ทุกที่นั่งเข้าออกทางเดินได้สะดวกโดยตรง

ANA BUSINESS STAGGERED

โต๊ะด้านข้างขนาดใหญ่ พร้อมไฟอ่านหนังสือเป็นส่วนตัว

ANA BUSINESS STAGGERED

โต๊ะแบบเลื่อนกว้างใหญ่กว่าเดิม 150%

ANA BUSINESS STAGGERED

พื้นที่จัดเก็บรองเท้า

ANA BUSINESS STAGGERED

พื้นที่จัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ใต้ที่วางเท้า

ANA BUSINESS STAGGERED

ที่นั่งปรับนอนราบ

ANA BUSINESS STAGGERED

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

ANA BUSINESS STAGGERED

จอภาพหน้าจอกว้าง LCD แผงควบคุมระบบสัมผัส 17 นิ้ว

ANA BUSINESS STAGGERED

เปิดไฟแสดงสถานะห้ามรบกวนเมื่อท่านต้องการพักผ่อน

บริการที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

Keep My Fare

Keep My Fare เป็นบริการเพื่อความสะดวกสบายที่ช่วยให้ลูกค้าเก็บการสำรองที่นั่งและอัตราค่าโดยสารไว้ก่อนได้ หากลูกค้าต้องการระยะเวลาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการซื้อบัตรโดยสารหรือไม่ (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร) ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keep My Fare

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี ราคา 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ขอรับบริการทางออนไลน์หลังจากจองเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และคงการเชื่อมต่อโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ ท่านสามารถดูบัตรคำแนะนำการเชื่อมต่อได้ในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ANA

อาหารพิเศษ

เพื่อตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา โปรดขออาหารพิเศษก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ