ผังที่นั่งของ Boeing 787-10

Boeing 787-10 (781)

ในหน้านี้ ท่านจะพบข้อมูลแผนผังที่นั่งบนเครื่องบิน Boeing 787-10 (781) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่นั่ง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 787-10

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นธุรกิจ 38 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 21 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 235 ที่นั่ง

แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 47

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 10, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 32 และทั้งสองฝั่งด้านหลังของห้องโดยสาร

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 1 ถึง 10

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 1 คือ A, ทางเดิน, H

ทุกที่นั่งมีโต๊ะอยู่ด้านขวามือ

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 คือ C, ทางเดิน, E, G, ทางเดิน, K

ทุกที่นั่งมีโต๊ะอยู่ด้านซ้ายมือ แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 3, 5, 7 และ 9 คือ A, ทางเดิน, D, F, ทางเดิน, H

ทุกที่นั่งมีโต๊ะอยู่ด้านขวามือ

มีฉากกั้นแบบพับเก็บได้ระหว่างที่นั่ง 10E และ 10G

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 15 ถึง 17

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวเหล่านี้คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 15

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 20 ถึง 47

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 20 คือ ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 21 ถึง 30 และ 34 ถึง 46 คือ A, B, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, J, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 31 ถึง 33 คือ A, B, C, ทางเดิน, H, J, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 47 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K

ทุกที่นั่งในแถวที่ 32 เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้สำหรับที่นั่ง D, F และ G ในแถวที่ 20 และ 34 และที่นั่ง A, B, C, H, J และ K ในแถวที่ 21 และ 32

ที่นั่ง 42A และ 42K ไม่มีหน้าต่าง

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 20, 21, 32 และ 34

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหลังที่นั่ง 30D, F และ G

ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังที่นั่ง 10E ด้านหน้าของที่นั่ง 15A และ 15C, ด้านหน้าของที่นั่ง 15H และ 15K, ด้านหลังที่นั่ง 30D, F และ G, ด้านหลังที่นั่ง 47A และ 47C และ ด้านหลังที่นั่ง 47H และ 47K

ห้องน้ำที่มีบริการโถชำระล้างอเนกประสงค์จะอยู่ด้านหน้าของที่นั่ง 1A และด้านหลังที่นั่ง 10G

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร, ด้านหน้าแถวที่ 15, ด้านหลังแถวที่ 31, ด้านหน้าแถวที่ 34 และด้านหลังของห้องโดยสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 294 ที่นั่ง
ความยาวรวม 68.3 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 60.1 ม.
ความสูงหาง 17.0 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 11,600 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 12,500 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 242.7 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 1000
แรงขับเครื่องยนต์ 33,480 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 126 กล.

หมายเหตุ:

  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า