ผังที่นั่งของ Boeing 787-8

ผังที่นั่งของ Boeing 787-8 (788)

ในหน้านี้ ท่านจะพบข้อมูลแผนผังที่นั่งบน เครื่องบิน Boeing 787-8 (788) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่นั่ง

240 ที่นั่ง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 787-8 (240 ที่นั่ง)

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นธุรกิจ 42 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 198 ที่นั่ง

แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 34

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 4, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 23 และทั้งสองฝั่งด้านหลังของห้องโดยสาร

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 1 ถึง 7

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, C, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, H, K

ทุกที่นั่งมีโต๊ะ ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 1 และ 5

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 12 ถึง 34

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 12 คือ A, B, C, ทางเดิน, H, J, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 13 ถึง 32 คือ A, B, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, J, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 33 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 34 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G ที่นั่ง 23A, B, C, H, J และ K เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้สำหรับทุกที่นั่งในแถวที่ 12 และ 23 และที่นั่ง 13D, F และ G ที่นั่ง 23A และ 23K ไม่มีหน้าต่าง

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 12 และ 23

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังที่นั่ง 22A, B และ C ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังที่นั่ง 4H และ 4K และด้านหลังที่นั่ง 34D, F และ G ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหน้าที่นั่ง 1A และ 1C, ด้านหลังที่นั่ง 4A และ 4C และด้านหลังที่นั่ง 22H, J และ K ห้องน้ำอยู่ด้านหลังที่นั่ง 34A และ 34C

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร ด้านหลังแถวที่ 22 และด้านหลังของห้องโดยสาร

บาร์อยู่ด้านหลังแถวที่ 4

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 240 ที่นั่ง
ความยาวรวม 56.7 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 60.1 ม.
ความสูงหาง 16.9 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 12,020 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 212.0 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 1000
แรงขับเครื่องยนต์ 28,940 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 126 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

184 ที่นั่ง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 787-8 (184 ที่นั่ง)

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นธุรกิจ 32 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 14 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 138 ที่นั่ง แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 35

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 5, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 25 และทั้งสองฝั่งด้านหลังของห้องโดยสาร

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 1 ถึง 9

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 1, 3, 5, 7 และ 9 คือ A, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 2, 4, 6 และ 8 คือ C, ทางเดิน, F, ทางเดิน H ทุกที่นั่งมีโต๊ะ ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 15 และ 16

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้ จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 15

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 20 ถึง 35

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 20 ถึง 33 คือ A, B, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, J, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 34 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 35 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G ที่นั่ง 25A, B, C, H, J และ K เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้สำหรับทุกที่นั่งในแถวที่ 20 และ 25 ที่นั่ง 25A, 25K, 32A และ 32K ไม่มีหน้าต่าง จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 20 และ 25

ห้องน้ำสำหรับรถเข็นที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหลังที่นั่ง 24D, F และ G ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ด้านหลังที่นั่ง 5A และด้านหลังที่นั่ง 24D, F และ G ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหน้าที่นั่ง 1A, ด้านหลังที่นั่ง 5K, ด้านหลังที่นั่ง 24A, B และ C และด้านหลังที่นั่ง 24H, J และ K

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร ด้านหลังแถวที่ 5 และด้านหลังของห้องโดยสาร

บาร์อยู่ด้านหลังแถวที่ 5

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 184 ที่นั่ง
ความยาวรวม 56.7 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 60.1 ม.
ความสูงหาง 16.9 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 14,740 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 227.9 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 1000
แรงขับเครื่องยนต์ 31,660 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 126 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

169 ที่นั่ง

คำอธิบายของผังที่นั่ง
ผังที่นั่งของ Boeing 787-8 (169 ที่นั่ง)

ข้อมูลแผนผังที่นั่ง

รายละเอียดที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดที่นั่งตามชั้นโดยสาร โปรดดูที่ลิงก์ดังต่อไปนี้

รายละเอียดผังที่นั่ง

มีที่นั่งชั้นธุรกิจ 46 ที่นั่ง ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม 21 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 102 ที่นั่ง แถวที่นั่งกำหนดเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 31

ทางออกฉุกเฉินอยู่ทั้งสองฝั่งด้านหน้าของห้องโดยสาร, ทั้งสองฝั่งหลังแถวที่ 5, ทั้งสองฝั่งด้านหน้าแถวที่ 20 และทั้งสองฝั่งด้านหลังของห้องโดยสาร

ที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ในแถวที่ 1 ถึง 13

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 1, 3, 5, 7, 9, 11 และ 13 คือ A, ทางเดิน, D, G, ทางเดิน, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 คือ C, ทางเดิน, F, ทางเดิน, H

ทุกที่นั่งมีโต๊ะ

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมอยู่ในแถวที่ 15 ถึง 17

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาคือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้ในทุกที่นั่งเหล่านี้

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 15

ที่นั่งชั้นประหยัดอยู่ในแถวที่ 20 ถึง 31

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 20 ถึง 29 คือ A, B, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, J, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 30 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G, ทางเดิน, H, K

แผนผังที่นั่งจากซ้ายไปขวาสำหรับแถวที่ 31 คือ A, C, ทางเดิน, D, F, G ที่นั่ง 20A, B, C, H, J และ K เป็นที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ที่พักแขนไม่สามารถพับเก็บได้สำหรับทุกที่นั่งในแถวที่ 20 ที่นั่ง 20A และ 20K ไม่มีหน้าต่าง

จอภาพติดตั้งอยู่ด้านหน้าของแถวที่ 20

ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ที่ด้านหน้าของที่นั่ง 20D, F และ G

ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์และโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมอยู่ที่ด้านหลังของที่นั่ง 5A

ห้องน้ำที่มีโถชำระล้างอเนกประสงค์อยู่ด้านหน้าที่นั่ง 1A, ด้านหลังที่นั่ง 5K, ด้านหน้าที่นั่ง 20A, B และ C และด้านหน้าที่นั่ง 20H, J และ K

ห้องครัวบนเครื่องบินอยู่ที่ด้านหน้าของห้องโดยสาร ด้านหลังแถวที่ 5 และด้านหลังของห้องโดยสาร

บาร์อยู่ด้านหลังแถวที่ 5

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูล รายละเอียด
ที่นั่ง 169 ที่นั่ง
ความยาวรวม 56.7 ม.
ระยะระหว่างปลายปีกสองข้าง 60.1 ม.
ความสูงหาง 16.9 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 14,800 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 227.9 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 1000
แรงขับเครื่องยนต์ 31,660 กก. x 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 126 กล.
หมายเหตุ:
  • โปรดทราบว่าจะแสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้นบนผังที่นั่งนี้
  • เครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า