Thông tin đường bay quốc tế

Thông tin về đường bay quốc tế

Trên trang này, quý khách sẽ tìm thấy các đường bay mới, nối lại và tạm ngừng cho chuyến bay quốc tế.
Vui lòng lưu ý rằng các đường bay đang khai thác, tạm dừng, và hoãn được liệt kê trên trang này là tạm thời để điều tiết thay đổi lịch bay do đại dịch COVID-19 và tình hình ở Ukraine.

Thông tin chi tiết về đường bay quốc tế

Để biết thêm chi tiết về các điểm đến và điểm khởi hành đối với đường bay quốc tế mới, nối lại và tạm dừng do Tập đoàn ANA khai thác. Vui lòng truy cập Tìm kiếm lịch bay để xem lịch bay mới nhất.

Lưu ý: Thông tin này chính xác tính đến ngày 30/4/2024 (JST).

Đường bay khai thác

Hoa Kỳ, Canada, Trung và Nam Mỹ (English only)
Flight departures between March 31, 2024 and October 26, 2024 (Updated as of January 23, 2024)
Sector Flight Number Days and Dates of Operation
Narita-Los Angeles NH6 Operated daily
Los Angeles-Narita NH5 Operated daily
Haneda-Los Angeles NH126 Operated daily
Haneda-Los Angeles NH106 Operated daily
Los Angeles-Haneda NH125 Operated daily
Not operated on September 1.
Los Angeles-Haneda NH105 Operated daily
Los Angeles-Haneda NH1905 Operated on September 1.
Narita-San Francisco NH8 Operated daily
San Francisco-Narita NH7 Operated daily
Haneda-San Francisco NH108 Operated daily
San Francisco-Haneda NH107 Operated daily
Haneda-Seattle NH118 Operated daily
Seattle-Haneda NH117 Operated daily
Haneda-Washington, D.C. NH102 Operated daily
Washington, D.C.-Haneda NH101 Operated daily
Haneda-New York NH110 Operated daily
Haneda-New York NH160 Operated daily
New York-Haneda NH109 Operated daily
New York-Haneda NH159 Operated daily
Haneda-Houston NH114 Operated daily
Houston-Haneda NH113 Operated daily
Narita-Chicago NH12 Operated daily
Chicago-Narita NH11 Operated daily
Haneda-Chicago NH112 Operated daily
Chicago-Haneda NH111 Operated daily
Haneda-Vancouver NH116 Operated daily
Vancouver-Haneda NH115 Operated daily
Narita-Mexico City NH180 Operated daily
Mexico City-Narita NH179 Operated daily
Narita-Honolulu NH182 Operated daily
Narita-Honolulu NH184 Operated daily
Honolulu-Narita NH181 Operated daily
Honolulu-Narita NH183 Operated daily
Haneda-Honolulu NH186 Operated daily
Honolulu-Haneda NH185 Operated daily
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi (English only)
 • * The symbol "-" indicates the destination.
Flight departures between March 31, 2024 and October 26, 2024 (Updated as of April 30, 2024)
Sector Flight Number Days and Dates of Operation
Haneda-London NH211 Operated daily
London-Haneda NH212 Operated daily
Narita-Paris NH1925 Operated on August 12
Paris-Narita NH1924 Operated on August 12
Haneda-Paris NH215 Wed, Fri, Sun
Operated daily from July 1, 2024.
Not operated on July 26.
Paris-Haneda NH216 Wed, Fri, Sun
Operated daily from July 1, 2024.
Not operated on July 26.
Haneda-Frankfurt NH203 Operated daily
Haneda-Frankfurt NH223 Operated daily
Frankfurt-Haneda NH204 Operated daily
Frankfurt-Haneda NH224 Operated daily
Haneda-Munich NH217 Tue, Thu, Fri, Sun
Operated daily from July 1, 2024.
Munich-Haneda NH218 Mon, Wed, Fri, Sat
Operated daily from July 2, 2024.
Narita-Brussels NH231 Wed, Sat
Brussels-Narita NH232 Wed, Sat
Haneda-Vienna NH205 Mon, Thu, Sat
Operated from August 1, 2024.
Operated on October 25.
Vienna-Haneda NH206 Tue, Fri, Sun
Operated from August 2, 2024.
Operated on October 26.
Đông Nam Á, Nam Á và châu Đại Dương (English only)
 • * The symbol "-" indicates the destination.
Flight departures between March 31, 2024 and October 26, 2024 (Updated as of January 23, 2024)
Sector Flight Number Days and Dates of Operation
Haneda-Sydney NH879 Operated daily
Haneda-Sydney NH889 Operated daily
Sydney-Haneda NH880 Operated daily
Sydney-Haneda NH890 Operated daily
Haneda-Delhi NH837 Operated daily
Delhi-Haneda NH838 Operated daily
Narita-Mumbai NH829 Tue, Fri, Sun
Mumbai-Narita NH830 Tue, Fri, Sun
Narita-Bangkok NH805 Operated daily
Bangkok-Narita NH806 Operated daily
Haneda-Bangkok NH849 Operated daily
Haneda-Bangkok NH847 Operated daily
Bangkok-Haneda NH848 Operated daily
Bangkok-Haneda NH850 Operated daily
Narita-Hanoi NH897 Operated daily
Hanoi-Narita NH898 Operated daily
Narita-Ho Chi Minh City NH833 Operated daily
Ho Chi Minh City-Narita NH834 Operated daily
Haneda-Ho Chi Minh City NH891 Operated daily
Ho Chi Minh City-Haneda NH892 Operated daily
Narita-Kuala Lumpur NH815 Operated daily
Kuala Lumpur-Narita NH816 Operated daily
Haneda-Kuala Lumpur NH885 Mon, Thu, Fri, Sat, Sun
Operated daily from September 1, 2024.
Kuala Lumpur-Haneda NH886 Mon, Tue, Fri, Sat, Sun
Operated daily from September 2, 2024.
Narita-Singapore NH801 Operated daily
Singapore-Narita NH802 Operated daily
Haneda-Singapore NH843 Operated daily
Haneda-Singapore NH841 Operated daily
Singapore-Haneda NH842 Operated daily
Singapore-Haneda NH844 Operated daily
Narita-Jakarta NH835 Operated daily
Jakarta-Narita NH836 Operated daily
Haneda-Jakarta NH855 Operated daily
Haneda-Jakarta NH871 Mon, Thu, Fri, Sat, Sun
Operated daily from September 1, 2024.
Jakarta-Haneda NH856 Operated daily
Jakarta-Haneda NH872 Mon, Tue, Fri, Sat, Sun
Operated daily from September 2, 2024.
Narita-Manila NH819 Operated daily
Manila-Narita NH820 Operated daily
Haneda-Manila NH869 Operated daily
Manila-Haneda NH870 Operated daily
Đông Á (English only)
 • * The symbol "-" indicates the destination.
Flight departures between March 31, 2024 and October 26, 2024 (Updated as of February 2, 2024)
Sector Flight Number Days and Dates of Operation
Haneda-Beijing NH961 Operated daily
Haneda-Beijing NH963 Operated daily
Beijing-Haneda NH962 Operated daily
Beijing-Haneda NH964 Operated daily
Kansai-Beijing NH979 Wed, Thu, Sun
Beijing-Kansai NH980 Wed, Thu, Sun
Narita-Dalian NH903 Operated daily
Dalian-Narita NH904 Operated daily
Haneda-Qingdao NH949 Operated daily
Qingdao-Haneda NH950 Operated daily
Narita-Shanghai (Pudong) NH919 Operated daily
Shanghai (Pudong)-Narita NH920 Operated daily
Haneda-Shanghai (Pudong) NH967 Operated daily
Haneda-Shanghai (Pudong) NH971 Operated daily
Shanghai (Pudong)-Haneda NH968 Operated daily
Shanghai (Pudong)-Haneda NH972 Operated daily
Kansai-Shanghai (Pudong) NH973 Mon, Tue, Fri, Sat
Kansai-Shanghai (Pudong) NH975 Mon, Tue, Fri, Sat
Shanghai (Pudong)-Kansai NH974 Mon, Tue, Fri, Sat
Shanghai (Pudong)-Kansai NH976 Mon, Tue, Fri, Sat
Haneda-Shanghai (Hongqiao) NH969 Operated daily
Shanghai (Hongqiao)-Haneda NH970 Operated daily
Narita-Hangzhou NH929 Mon, Tue, Fri
Hangzhou-Narita NH930 Mon, Tue, Fri
Haneda-Guangzhou NH923 Operated daily
Guangzhou-Haneda NH924 Operated daily
Haneda-Shenzhen NH965 Operated daily
Shenzhen-Haneda NH966 Operated daily
Haneda-Hong Kong NH859 Operated daily
Hong Kong-Haneda NH860 Operated daily
Narita-Hong Kong NH811 Tue, Wed, Fri
Operated from April 16, 2024.
Hong Kong-Narita NH812 Wed, Thu, Sat
Operated from April 17, 2024.
Haneda-Taipei (Songshan) NH851 Operated daily
Haneda-Taipei (Songshan) NH853 Operated daily
Taipei (Songshan)-Haneda NH852 Operated daily
Taipei (Songshan)-Haneda NH854 Operated daily
Haneda-Seoul (Gimpo) NH861 Operated daily
Haneda-Seoul (Gimpo) NH865 Operated daily
Haneda-Seoul (Gimpo) NH867 Operated daily
Seoul (Gimpo)-Haneda NH862 Operated daily
Seoul (Gimpo)-Haneda NH864 Operated daily
Seoul (Gimpo)-Haneda NH868 Operated daily

Đường bay tạm ngừng hoạt động

Hoa Kỳ, Canada, Trung và Nam Mỹ (English only)
 • * The symbol "=" indicates the locations between which the route is operated.
Routes Suspended between March 31, 2024 and October 26, 2024 (Updated as of January 23, 2024)
Sector Flight Number Period
Narita=New York NH10/NH9 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Washington, D.C. NH2/1 March 31, 2024 to October 26, 2024
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi (English only)
 • * The symbol "=" indicates the locations between which the route is operated.
Routes Suspended between March 31, 2024 and October 26, 2024 (Updated as of January 23, 2024)
Sector Flight Number Period
Narita=Dusseldorf NH209/NH210 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Vladivostok NH883/NH884 March 31, 2024 to October 26, 2024
Haneda=Vienna NH205/206 March 31, 2024 to July 31, 2024
Đông Nam Á, Nam Á và châu Đại Dương (English only)
 • * The symbol "=" indicates the locations between which the route is operated.
Routes Suspended between March 31, 2024 and October 26, 2024 (Updated as of January 23, 2024)
Sector Flight Number Period
Narita=Chennai NH825/NH826 March 31, 2024 to October 26, 2024
Haneda=Bangkok NH877/878 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Phnom Penh NH817/NH818 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Yangon NH813/814 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Perth NH881/NH882 April 14, 2024 to October 26, 2024
Đông Á (English only)
 • * The symbol "=" indicates the locations between which the route is operated.
Routes Suspended between March 31, 2024 and October 26, 2024 (Updated as of January 23, 2024)
Sector Flight Number Period
Narita=Beijing NH955/NH956 April 1, 2024 to October 26, 2024
Kansai=Hong Kong NH873/NH874 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Shenyang NH925/926 March 31, 2024 to October 26, 2024
Kansai=Dalian NH945/946 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Qingdao NH927/928 March 31, 2024 to October 26, 2024
Kansai=Qingdao NH977/978 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Wuhan NH937/938 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Chengdu NH947/948 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Shanghai (Pudong) NH921/922 March 31, 2024 to October 26, 2024
Kansai=Hangzhou NH951/952 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Guangzhou NH933/934 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Xiamen NH935/936 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Taipei (Taoyuan) NH823/NH824 March 31, 2024 to October 26, 2024
Narita=Hong Kong NH811/812 March 31, 2024 to April 15, 2024

Đường bay bị hoãn mở

 • * Chi tiết sẽ được thông báo ngay khi có quyết định.
Hoa Kỳ, Canada, Trung và Nam Mỹ
 • * Biểu tượng "-" cho biết đích đến.

Thông tin này chính xác tính đến ngày 17/1/2023 (JST).

Chặng bay Số hiệu chuyến bay Ngày
Haneda-San Jose NH120 Đường bay bị hoãn mở*
San Jose-Haneda NH119 Đường bay bị hoãn mở*
 • * Việc triển khai dịch vụ này đã bị trì hoãn. Thông báo chi tiết sẽ được ban hành sau khi các chi tiết được xác nhận.
Châu Âu, Trung Đông và châu Phi
 • * Biểu tượng "-" cho biết đích đến.

Thông tin này chính xác tính đến ngày 23/1/2024 (JST).

Chặng bay Số hiệu chuyến bay Ngày
Haneda-Milan NH207 Đường bay bị hoãn mở*
Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu dịch vụ vào nửa cuối năm tài chính 2024 (Từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025)
Milan-Haneda NH208 Đường bay bị hoãn mở*
Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu dịch vụ vào nửa cuối năm tài chính 2024 (Từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025)
Haneda-Stockholm NH221 Đường bay bị hoãn mở*
Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu dịch vụ vào nửa cuối năm tài chính 2024 (Từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025)
Stockholm-Haneda NH222 Đường bay bị hoãn mở*
Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu dịch vụ vào nửa cuối năm tài chính 2024 (Từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025)
Haneda-Istanbul NH219 Đường bay bị hoãn mở*
Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu dịch vụ vào nửa cuối năm tài chính 2024 (Từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025)
Istanbul-Haneda NH220 Đường bay bị hoãn mở*
Chúng tôi có kế hoạch bắt đầu dịch vụ vào nửa cuối năm tài chính 2024 (Từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025)
Haneda-Moscow NH213 Đường bay bị hoãn mở*
Moscow-Haneda NH214 Đường bay bị hoãn mở*
 • * Việc triển khai dịch vụ này đã bị trì hoãn. Thông báo chi tiết sẽ được ban hành sau khi các chi tiết được xác nhận.
Đông Nam Á, Nam Á và châu Đại Dương

Thông tin này chính xác tính đến ngày 17/1/2023 (JST).

Không có đường bay nào có sản phẩm phát hành bị hoãn.

Đông Á

Thông tin này chính xác tính đến ngày 24/4/2023 (JST).

Không có đường bay nào có sản phẩm phát hành bị hoãn.

Thông tin hữu ích khác

Giới thiệu những nỗ lực của ANA trong việc ngăn lây lan COVID-19 và thông tin mới nhất về đi lại quốc tế.

Tìm/Đặt chuyến bay