Hành khách thiểu năng trí tuệ hoặc khuyết tật phát triển

Thông tin dành cho hành khách thiểu năng trí tuệ hoặc khuyết tật phát triển

Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu quý khách cần bất kỳ trợ giúp nào.

Đặt chỗ

Quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu quý khách cần bất kỳ sự hỗ trợ nào tại sân bay hoặc trên máy bay.

Người hộ tống

Một người hộ tống (người khỏe mạnh bình thường) có thể hộ tống tối đa hai hành khách. Quý khách có thể được yêu cầu đi cùng với người hỗ trợ an toàn (người hộ tống) nếu nhân viên ANA hoặc nhân viên sân bay xác định rằng cần có người hỗ trợ an toàn (người hộ tống) nhằm đảm bảo an toàn khi hành khách không thể nhận thức rõ hoặc phản hồi phù hợp với hướng dẫn liên quan đến an toàn do nhân viên ANA/nhân viên sân bay đưa ra, bao gồm hướng dẫn an toàn vào đầu chuyến bay.

Lưu ý
  • Tiếp viên không thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau đây trong suốt chuyến bay: Hỗ trợ ăn uống, Hỗ trợ trong nhà vệ sinh hoặc tại ghế ngồi của hành khách bị hạn chế chức năng và cung cấp dịch vụ y tế.

Nếu người hộ tống đi cùng em bé dưới 3 tuổi (dưới 2 tuổi trên chuyến bay quốc tế) thì người đó chỉ có thể hộ tống 1 hành khách.

Tùy chọn ghế

Vui lòng lưu ý rằng vì lý do an toàn, hàng ghế thoát hiểm khẩn cấp sẽ không được đặt cho hành khách cần hỗ trợ.

  • * Ghế ngồi được chỉ định cho quý khách có thể thay đổi mà không thông báo trước do thay đổi loại máy bay và các lý do bất khả kháng khác.
  • * Một số giá vé nội địa Nhật Bản không đủ điều kiện để đặt chỗ trước trực tuyến.

Sorapass Book độc quyền của ANA

Sorapass Book hướng dẫn hành khách lần đầu đi máy bay, bao gồm trẻ em, về trải nghiệm đi máy bay để giúp hành khách tìm hiểu về toàn bộ quy trình sử dụng máy bay. Quyển sách này được thiết kế để dùng cho việc chuẩn bị cũng như vào ngày bay bằng các hình ảnh trực quan, giúp người đọc hình dung các bước liên quan từ khi lên đến khi xuống máy bay, bao gồm thủ tục tại sân bay, kiểm tra an ninh và thời gian ngồi trên máy bay.

Sorapass Book dành cho người lớn có nội dung dễ hiểu cho người lớn lần đầu đi máy bay, đồng thời cũng phù hợp để đọc cùng với trẻ em.

Có thể tải xuống Sorapass Book dưới đây. Có thể in sách này ra để làm thành tập sách nhỏ. (Vui lòng in trên giấy A4, sử dụng phương pháp in hai mặt và đóng sách theo cạnh ngắn.) Quý khách cũng có thể nhận tập sách nhỏ này qua bưu điện. Vui lòng gọi Bộ phận trợ giúp hành khách khuyết tật của ANA để yêu cầu một bản sao.

Sorapass: Giấy thông hành cho hành trình trên bầu trời

Sách nhỏ để in (in hai mặt / khổ A4, đóng sách cạnh ngắn)

Sử dụng hình ảnh và hình minh họa để giúp thông tin dễ hiểu

Sách nhỏ để in (in hai mặt / khổ A4, đóng sách cạnh ngắn)

Bao gồm thông tin chi tiết hơn.

Lên máy bay

Vui lòng đến sân bay sớm để có đủ thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết.

Thời gian ước chừng có mặt tại sân bay

Chuyến bay nội địa Nhật Bản

60 phút trước giờ khởi hành

Chuyến bay quốc tế

120 phút trước giờ khởi hành

Kiểm tra an ninh

Tất cả khách hàng phải đi qua cổng dò kim loại một mình và trải qua quy trình kiểm tra an ninh. (Không thể đơn giản hóa quy trình kiểm tra hoặc biệt đãi tại chốt kiểm tra an ninh vì lý do khuyết tật.)

Có thể cần kiểm tra tiếp xúc tùy theo trường hợp cụ thể.

Trong trường hợp này, nhân viên an ninh sẽ hướng dẫn quý khách. Đối với hành khách gặp khó khăn trong việc đi qua máy dò kim loại một mình, có thể cần kiểm tra tiếp xúc. Vui lòng thông báo trước cho thanh tra an ninh.

Dịch vụ trước khi lên máy bay

Có sẵn dịch vụ trước khi lên máy bay cho hành khách cần hỗ trợ.

Nếu quý khách muốn sử dụng dịch vụ trước khi lên máy bay, vui lòng thông báo cho nhân viên tại cửa khởi hành. Sau khi công tác chuẩn bị cho máy bay đã hoàn tất, quý khách sẽ được phép lên máy bay đầu tiên. Vui lòng lưu ý rằng tùy thuộc vào trạng thái chuyến bay, dịch vụ này có thể không được áp dụng.

Trên máy bay

Nếu quý khách cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng thông báo cho tiếp viên.

Khi đến

Nếu quý khách đã yêu cầu hỗ trợ xuống máy bay, vui lòng ngồi yên cho đến khi nhân viên đến để đưa quý khách xuống máy bay. Nhân viên sẽ đưa quý khách tới sảnh đến hoặc gặp người đón quý khách. Xin quý khách cứ tự nhiên yêu cầu. Vui lòng yêu cầu dịch vụ này khi đặt chỗ hoặc liên hệ với Bộ phận trợ giúp hành khách khuyết tật của ANA để yêu cầu.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp hành khách khuyết tật của ANA.