HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT

Khách hàng khuyết tật

ANA sẽ trợ giúp tất cả hành khách để đảm bảo chuyến bay an toàn và thoải mái.

Tải xuống PDF

Có thể tải xuống mẫu đơn dành riêng của ANA (tập tin PDF) từ các liên kết bên dưới.

Vui lòng liên hệ với Bộ phận trợ giúp hành khách khuyết tật của ANA nếu quý khách muốn nhận bất kỳ mẫu đơn nào trong số này qua email hoặc fax.

  • * Vui lòng tải mẫu đơn về máy tính của quý khách. Quý khách sẽ có thể nhập thẳng thông tin cần thiết vào mẫu PDF sau khi tải xuống.

Câu hỏi thường gặp

Khách hàng yêu cầu hỗ trợ khác