Hành khách khuyết tật

Thông tin dành cho hành khách khuyết tật

ANA sẽ trợ giúp tất cả hành khách để đảm bảo chuyến bay an toàn và thoải mái.

Thông tin

Vì sự lây nhiễm của vi-rút Corona chủng mới (COVID-19), các dịch vụ theo quy định có thể không được cung cấp do luật và quy định hiện hành hoặc điều kiện đi lại của các quốc gia có liên quan.

  • Nếu PCR hay xét nghiệm kháng nguyên được yêu cầu tại sân bay khi đến nơi thì hành khách có thể chờ lâu hơn bình thường và dịch vụ hộ tống có thể được giới hạn do hạn chế.
  • Nếu các biện pháp cách ly được yêu cầu như một phần của các biện pháp kiểm dịch vào thời điểm nhập cảnh tại điểm đến, xin lưu ý rằng hành khách có thể bị hạn chế gặp những người khác khi đến nơi nếu hành khách được yêu cầu chuyển đến cơ sở cách ly hoặc chỗ ở do chính phủ chỉ định.

ANA sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì dịch vụ sân bay cũng như an toàn hàng đầu cho khách hàng của chúng tôi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi.

Cảm ơn quý khách đã thông cảm. Tuy nhiên, các hãng hàng không sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thay đổi hoặc biện pháp và mọi chi phí phát sinh liên quan.

Tải xuống PDF

Nhu cầu hỗ trợ đặc biệt khác